Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8948.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Audytoriat polowy
W Królestwie Polskim Audytoriat Polowy istniał przy I Armii Czynnej, która wkroczyła w 1831 r. Nazwa do połowy 1862 r. brzmiała: Polewoj Auditoriat Diejstwujuszczej Armii, prawie do końca 1864 r. – Polewoj Auditoriat w Carstwie Polskom, następnie do 1874 r., tj. do czasu jego likwidacji: Polewoj Auditoriat Warszawskogo Wojennogo. Podlegał bezpośrednio głównodowodzącemu i namiestnikowi w jednej osobie. Audytoriatowi Polowemu podlegali uczestnicy powstania, którzy poprzez swoje stanowisko społeczne i wykształcenie mogli mieć lub mieli "szkodliwy" wpływ na ludność. Zaliczono do nich: obywateli ziemskich, duchowieństwo, kupców, lekarzy i nauczycieli. Ponadto: osoby z tych środowisk, które sprzyjały rozwojowi powstania, a także zwolnionych ze służby urzędników, oficerów i żołnierzy. Audytoriat Polowy zlikwidowany został ostatecznie w 1874 r.

Wyroki Audytoriatu Polowego
Karę śmierci wymierzano przez powieszenie. W wyjątkowych przypadkach stosowano rozstrzelanie wyłącznie względem wojskowych.
Robót ciężkich czyli katorgę,były trzy rodzaje katorgi – w kopalniach,twierdzach i fabrykach syberyjskich. Skazani na terminowe ciężkie roboty po upływie czasu oznaczonego w wyroku ulegali dodatkowo dożywotniemu osiedleniu na Syberii.
Kara śmierci,katorga i osiedlenie na Syberii należała do kar kategorii głównej,z którymi połączone było pozbawienie wszystkich praw stanu,to jest utrata praw rodzinnych i majątkowych.
Kary poprawcze do których zaliczano zamieszkanie na Syberii lub zesłanie do odległej guberni Rosji europejskiej dla osób stanu uprzywilejowanego,roty aresztanckie dla mieszczan i włościan,pociągały za sobą utratę praw szczególnych - szlachectwa,rang,tytułów,urzędów itp.

[Cyderbaum H., Powstanie styczniowe: wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866, wydanie: 1917]


  Hasło w leksykonie: Audytoriat polowy


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.