Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8968.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Biegaczewicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Biegaczewicz


  Hasło w leksykonie: Biegaczewicz

Bieganowo
Bieganowo - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskim


  Hasło w leksykonie: Bieganowo

Biel
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Biel


  Hasło w leksykonie: Biel

Bielak

Rodziny należące do herbu: Bielak


  Hasło w leksykonie: Bielak

Bielawa


Nieznany herb średniowieczny. Pojawia się w źródłach pisanych w XVw.


  Hasło w leksykonie: Bielawa

bielawa
Podmokłe łąki, torfowiska, mokre pastwiska porosłe wełnianką. Roślina ta po przekwitnieniu pozostawia biały okwiat, a gęsto porastając barwi cały teren na biało.


  Hasło w leksykonie: bielawa

Bielej
Średniowieczny herb rycerski znany z 1436r. W XVw. zaginął. Utożsamainy niekiedy z Leliwą niekiedy z Białą odmienną, niekiedy z Lubiczem.


  Hasło w leksykonie: Bielej

Bielikowicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Białuski, Bielakowicz, Bielikowicz


  Hasło w leksykonie: Bielikowicz

Bielina

Średniowieczny herb rycerski. Srebrny księżyc barkiem do dołu. Na nim srebrne głowa i szyja konia z rozwianą grzywą zwróconą w prawą (herbową) stronę. Tło niebieskie lub czerwone. Herb ten zaginął w XVI wieku lecz został przez niektórych heraldyków połączony z innym takim samym w rysunku (Albaluna).

Pierwsza wzmianka pisana datowana jest na rok 1403 [Starodawne prawa Polskiego Pomniki ...]. Za najstarsze wizerunki uważa się pieczęcie Stefana i Strzyżywoja z Kobylejgłowy z 1287 roku. Jednak niektórzy badacze uważają je za nieheraldyczne.


  Hasło w leksykonie: Bielina

Bieliński

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Bieliński


  Hasło w leksykonie: Bieliński

Bieliński II

Herb szlachecki - odmiana herbu Junosza. W polu czerwonym — na murawie baran biały z bokiem pokrwawionym. Nad koroną hrabiowską hełm z koroną i pięciu piórami strusiemi. Labry czerwone podbite srebrem. Nadany w r. 1798 Stanisławowi Bielińskiemu, marszałkowi nadwornemu koronnemu przez Fryderyka Wilhelma III, króla pruskiego.

Rodziny należące do herbu: Bieliński


  Hasło w leksykonie: Bieliński II

Bieliny

Rodziny należące do herbu: Bielejewski, Klonowski


  Hasło w leksykonie: Bieliny

Bielitz
Bielice - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Bielitz

Bielizna


  Hasło w leksykonie: Bielizna

Bielschowitz OS
Ruda Slaska, -Bielszowice - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Bielschowitz OS

Bielski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:


  Hasło w leksykonie: Bielski

Bieluzna


  Hasło w leksykonie: Bieluzna

Bień z Łososiny - godło

Godło przedheraldyczne Bienia z Łososiny, syna Wojsława, a wnuka Wita czyli Wydżgi z 1304 r. Godło zachowane na pieczęci znajdującej się przy dokumencie zachowanym w archiwum kościoła św. Andrzeja w Krakowie. [Gloger Z., Encyklopedia Staropolska]


  Hasło w leksykonie: Bień z Łososiny - godło

Bienia


Nieznany herb szlachecki występujący jedynie w źródle w 1432. W XV wieku zaginął.


  Hasło w leksykonie: Bienia

Bienicki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Bienicki


  Hasło w leksykonie: Bienicki

Bieńkowski

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Bieńkowski


  Hasło w leksykonie: Bieńkowski

Bieńkuński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Bieńkuński


  Hasło w leksykonie: Bieńkuński

Bierun
Tychy, -Bierun - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Bierun


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.