Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9590.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Diadkowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Diadkowski


  Hasło w leksykonie: Diadkowski

diak
(hucul.) śpiewak cerkiewny
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: diak

Diakon
z greki- sługa
Diakonów ustanawiano powszechnie w pierwszych stuleciach Kościoła. Później ich znaczenie zmalało na Zachodzie i diakonat stał się po prostu przejściowym stanem przed prezbiterem. Sobór Watykański II opowiedział się za odnowieniem stałego diakonatu dla mężczyzn starszych, żonatych , a decyzję tę wprowadzono w życie w roku 1967. Na Zachodzie stali diakoni pełnią powierzone im funkcje administracyjne i duszpasterskie, a ponadto, jeżeli są do tego uprawnieni, mogą jako szafarze zwyczajni udzielać chrztu, głosić uroczyście Słowo Boże, udzielać Komunii św., asystować przy zawieraniu małżeństw i prowadzić pogrzeby. We wschodnich kościołach katolickich diakon może udzielać chrztu tylko w nagłych przypadkach; błogosławieństwa podczas ślubu może udzielić tylko asystujący ksiądz.


  Hasło w leksykonie: Diakon

diakonia
z greki- służba
Wyraz, którym posługuje się Nowy Testament na wyrażenie rzeczywistości, że kapłaństwo i misja dane zostały Kościołowi na służbę wspólnocie. Sobór Watykański II w ten sposób wyraża się o zadaniach biskupów.


  Hasło w leksykonie: diakonia

Diakonisa
We wczesnym Kościele kobieta pełniąca obowiązki podobne do obowiązków diakona. Diakonisa troszczyła się o chorych i ubogich oraz asystowała kapłanowi udzielającemu chrztu kobietom. Stan diakonisy, głównie ze względu na upowszechnienie się chrztu dzieci, zanikł w średniowieczu, ale odżył w wieku XIX w Kościele anglikańskim i wśród protestantów.


  Hasło w leksykonie: Diakonisa

Diaspora
z greki- rozproszenie
Początkowo wyraz ten stosowano do Żydów deportowanych podczas podboju asyryjskiego i babilońskiego, w końcu jednak zaczął on oznaczać wszystkich Żydów żyjących poza granicami Palestyny, których w czasach Jezusa w samej Aleksandrii mogło być kilkaset tysięcy.


  Hasło w leksykonie: Diaspora


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.