Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8968.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Kołaczkowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kołaczkowski


  Hasło w leksykonie: Kołaczkowski

Kołątaj
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kołątaj, Kołłątaj, Kołłontaj, Skoryna


  Hasło w leksykonie: Kołątaj

Kołb

Barwy nieznane. Być może jest to pochodna herbu Kościesza

Herb szlachecki - własny rodziny Kołb. Rodzina ta potem używała herbu Kalinowa

Więcej o tej rodzinie


  Hasło w leksykonie: Kołb

kołesznia
(hucul.) stajnia
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: kołesznia

Kołmasz
Herb szlachecki.

W polu czerwonym dwie podkowy w słup a nad nimi ćwiekowy krzyż kawalerski
Pierwszy wystąpienie w źródłach pisanych - 1409r [Piekosiński - Zapiski sandomierskie]. Znana jest pieczęć Grzegorza scholastyka krakowskiego z lat 1234 i 1244 - podobna w rysunku. Nie jest jednak udowodnione czy chodzi tu o ten herb. Herb w okresie późniejszym utożsamił się z Ostoją lub Czawują.

Rodziny należące do herbu: Cięciwa, Czudzinowski, Jazgarski, Kołmasz, Kołomasz, Pokorszeński


  Hasło w leksykonie: Kołmasz

koło
Mobilium herbowe, mające bardzo wiele form i znaczeń. Koło, jako jedna z najprostszych figur geometrycznych pojawia się niezależnie wielu kulturach, dlatego czasem trudno określić skąd przybył dany symbol. i skąd został zaczerpnięty do którego herbu. Najczęściej symbol ten kojarzony jest ze słońcem, doskonałością. Przybiera też liczne znaczenia w zależności od użycia - koło młyńskie, wozowe, zębate, koło tortur, koło niebieskie, sfery. Koło jest oczywiście używane w alchemii, ezoteryzmie, jako symbol masoński - przybiera tutaj znaczenia nieskończoności, przestrzeni, czasu, fortuny, ducha, światła. Koło jest symbolem ruchu (uskrzydlone), symbolem dyscyplin sportowych (olimpiada), sfery życia, owoców (jabłko), szlachetność rodu (koło srebrne), leczenie chorób duszy i ciała (koło czerwone), otrzymanie ran (koło purpurowe). Koło występuje także w symbolu ing-jang, w symbolu dynastii Merowingów (pierścień), symbolu cierpienia (koło św. Katarzyny), symbolu szkół STERNIK (koło sterowe), symboli prawa i życia w hinduizmie (koło prawa, koło życia), cyklu wcieleń, herbie Kuszaba, Poświst, w symbolach korporacji technicznych (koła zębate), kolei, biskupstwa Osnabruk, Erfurt i w wielu innych. Koło nieznane było prekolumbijskim kulturom amerykańskim.

Herby z tym symbolem - w tarczy


  Hasło w leksykonie: koło

koło młyńskie


  Hasło w leksykonie: koło młyńskie

Kołodyn
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kolesiński, Kołodeński, Kołodyński, Kołodyjski, Kołodyn


  Hasło w leksykonie: Kołodyn

Kołodzieja Mikołaja Bór
Znamię bartne, Boru Mikołaja Kołodzieja, z akt nowogrodzkich z XVII-XVIII w.


  Hasło w leksykonie: Kołodzieja Mikołaja Bór

Kołomasz


  Hasło w leksykonie: Kołomasz

kołotuszka
(gwar.lwow.) przyrząd do mieszania potraw płynnych, np. bicia śmietany, albo do ubijania ziemniaków (mątewka, kwirlejka)


  Hasło w leksykonie: kołotuszka

Kołyszka

Rodziny należące do herbu: Kołyszka, Szanowski


  Hasło w leksykonie: Kołyszka


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.