Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8948.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Kola
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kola


  Hasło w leksykonie: Kola

kolator
Fundator, patron, opiekun, ofiarodawca kościoła, klasztoru. Kollator miał prawo przedstawić kandydata biskupowi na beneficjum.


  Hasło w leksykonie: kolator

Kolberg
Kolobrzeg - Niemiecka nazwa miejscowości na Pomorzu


  Hasło w leksykonie: Kolberg

kolczużnik
Osoba wyrabiająca kolczugi - nazwa dawnego zawodu w Polsce


  Hasło w leksykonie: kolczużnik

Kolczyk

Rodziny należące do herbu: Hermanowski, Konarski


  Hasło w leksykonie: Kolczyk

kolebka ogrodowa


  Hasło w leksykonie: kolebka ogrodowa

Koleczycki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Koleczycki


  Hasło w leksykonie: Koleczycki

Kolęda
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kolada, Kolenda, Kolendowski, Kolęda


  Hasło w leksykonie: Kolęda

Kolegium Oficerów
Ciało kolegialne urzędników lóż masońskich.


  Hasło w leksykonie: Kolegium Oficerów

Koleński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Duński, Koileński, Koleński, Koziński, Kudajbatyjewicz, Szymoński, Zdan


  Hasło w leksykonie: Koleński

koliba
(hucul.) szałas pasterski na połoninie
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: koliba

Koliński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Koliński


  Hasło w leksykonie: Koliński

Koliszczyzna
(od słowa kolej - następna warta, kolejna zbrojna usługa). Powstanie antyszlacheckie chłopów ukraińskich w 1768r. Przywódcą był Kozak siczowy Maksym Żeleźniak. Najsilniejszym akcentem powstania było wymordowanie tysięcy szlachty i duchownych unickich i Żydów w Humaniu ("rzeź humańska"). Powstanie zostało krwawo stłumione, jednak odbiło się echem w Polsce wywołując niepokoje i ruchy skierowane przeciw pańszczyźnie w Muszynie, na Wołyniu, Mazowszu, Litwie i w ks. sieradzkim. W bestialski sposób wymordowano wile tysięcy - w tym kobiety i dzieci.


  Hasło w leksykonie: Koliszczyzna

Kollatorowicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kollatorowicz


  Hasło w leksykonie: Kollatorowicz

Kolmar
Chodziez - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskim


  Hasło w leksykonie: Kolmar

Kolmer
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kolmer


  Hasło w leksykonie: Kolmer

Kolnicki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kolnicki


  Hasło w leksykonie: Kolnicki

Kolno

Kolno, miejscowość i gmina w pow. olsztyńskim, używająca zatwierdzonego przez Komisję Heraldyczną MSWiA w 2011 r. herbu projektu Tomasza Steifera.


  Hasło w leksykonie: Kolno

Kolonia
Nazwa osad drobnych, powstających z rozdzielenia większych obszarów folwarcznych na
małe kiikunastomorgowe części, nabywane przez włościan albo przybyszów z niemieckich sąsiednich prowincji. Dawniej nazywano takie wsie, złożone z drobnych osad, holendrami, rutnunkami; od kilkudziesięciu lat dopiero noszą ogólna nazwę kolonia. Pod miastami większymi noszą, one zwykle nazwy od pierwszych właścicieli: pod Warszawą są np. kolonie Elsnera, Ewansa, Mintra, Detkensa i.t.p.; wiejskie zaś od wsi, na których gruncie powstały. [SGKP - 1890r]


  Hasło w leksykonie: Kolonia

Kolsztejn


  Hasło w leksykonie: Kolsztejn

Koltschen
Kolczyn - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Koltschen

Kolumna

Nie należy mylić tego herbu z herbem Roch

Rodziny należące do herbu: Berliński


  Hasło w leksykonie: Kolumna

kolumna
Mobilium herbowe. Symbol trwałości i pewności. Jako element podtrzymujący budynek reprezentuje siłę i trwałość, a więc też i męstwo, siłę charakteru. W wielu kulturach kolumna, lub element podobny pełni rolę pomników ku chwale czyjegoś zwycięstwa czy postawy (np. kolumna Trajana, Zygmuntowska, ale też słupy ofiarne na Syberii, czy pale totemowe u Indian). Z tego też powodu kolumny - szczególnie dwie jak brama - symbolizują wejście do innego świata, kontakt ze światem duchowym. Takimi były słupy Heraklesa. To też symbolizują dla ezoteryzmu dwie kolumny świątyni jerozolimskiej - Jachin i Booz - same będące przeciwieństwami.

Szukaj herbów z tym symbolem


  Hasło w leksykonie: kolumna

Kolumna Skrzydlata
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kubicki


  Hasło w leksykonie: Kolumna Skrzydlata

Kolumny


  Hasło w leksykonie: Kolumny


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.