Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8948.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Arcadius
(łac.) Arkadiusz


  Hasło w leksykonie: Arcadius

arcarius laber
(łac.) wytwórca skrzyń, stolarz


  Hasło w leksykonie: arcarius laber

Arcemberski

Herb szlachecki rodziny Hertzberg z Pomorza, z której Jan Hertzberg w 1630 uzyskał polski indygenat i zmienił nazwisko na Arcemberski. Rodziny należące do herbu: Arcemberski. Występują dwa różne wizerunki i opisy tego herbu, jeden, z tarczą dzieloną w skos, drugi w pas, godła i figury te same.


  Hasło w leksykonie: Arcemberski

archiater
(łac.) lekarz


  Hasło w leksykonie: archiater

Archidiakon
z greki- wyższy sługa
Pierwotnie przewodniczący kolegium diakonów, którzy służyli biskupowi pomocą w zarządzaniu diecezją w jej sprawach dyscyplinarnych. Później wyrazem tym zaczęto oznaczać kapłana, który pełni ważne obowiązki w diecezji.


  Hasło w leksykonie: Archidiakon

archigenes
(łac.) lekarz


  Hasło w leksykonie: archigenes

Archijuda
(hucul.) Belzebub (Arcyjudasz)
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: Archijuda

Archimandryta
z greki- kierownik trzody
Tytuł nadawany na bizantyńskim Wschodzie przełożonemu wielkiego klasztoru lub grup klasztorów; używany również, by wyrazić szacunek dla kapłanów żyjących w celibacie.


  Hasło w leksykonie: Archimandryta

architectus
(łac.) budowniczy


  Hasło w leksykonie: architectus

architekt
Urzędnik loży wolnomularskiej czuwający nad jej mieniem. Do jego obowiązków należało także sporządzanie inwentarza.


  Hasło w leksykonie: architekt

architriclinus
(łac.) szafarz, ekonom  Hasło w leksykonie: architriclinus

architryklin
(starop.) Główny pokój w domu. Także określenie gospodarza większego domu.


  Hasło w leksykonie: architryklin

archiwa kościelne
Archidiecezjalne, diecezjalne, parafialne. Posiadają one zbiory oryginałów ksiąg parafialnych, a także Korzystanie jest niekiedy niemożliwe, lub utrudnione. W większości jednak parafie udostępniaj zbiory. W dobrym tonie jest za udostępnienie odwdzięczyć się w niewielkiej formie. Księgi parafialne z terenów Ukrainy, Bałorusi niekiedy znajdują się w domach prywatnych potomków parochów, ukrywane przez lata sowieckiej okupacji.


  Hasło w leksykonie: archiwa kościelne

archiwa państwowe
Miejsca gdzie zgrupowane są duplikaty ksiąg parafialnych z XIX wieku lub czasem wcześniejszych, dokumenty Urzędów Stanu Cywilnego. Korzystający muszą być przygotowani na prace na mikrofilmach. Korzystanie jest bezpłatne ale należy przygotować się na horrendalne ceny za kserografy lub pozwolenie na robienie zdjęć cyfrowych


  Hasło w leksykonie: archiwa państwowe

archiwistyka
Nauka humanistyczna zajmująca się teorią tworzenia, metodyką gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zbiorów akt historycznych. Dzięki teorii i doświadczeniom tworzone są podziały zbiorów, z nich wynika możliwość dostępności akt genealogicznych i innych. Archiwistyka nie ma na celu udostępniania akt, lecz najwyżej opracowanie zasad bezpieczeństwa w przypadku konieczności udostępniania - z czego wynikają niekiedy liczne nieporozumienia.

Każdy dokument znajduje się w określonym zbiorze - tj. archiwum, grupie merytorycznej (fondy), grupie pozyskania (opis), całostce (sprawa, teczka). Przy czym prowadzone są prace aby akta znajdowały się w archiwum właściwym dla regionu wytworzenia aktu. Praktyka często dalece odbiega od tego systemu. Strony, karty w sprawach są numerowane (paginacja). W przypadku braku paginacji akt na ogół nie udostępnia się ze względów bezpieczeństwa. Nie udostępnia się też akt delikatnych, lub zbyt współczesnych ze względu na ochronę danych osobowych.

Można wyróżnić szereg dyscyplin naukowych i badawczych - t.j.:
teoria archiwalna - zajmująca się filozofią gromadzenia, ustalaniem naczelnych zasad, oraz relacjami (w tym również prawem archiwalnym)
metodyka archiwalna - zajmująca się praktyczną stronę przechowywania zbiorów, należy tu też wyszczególnić teorię konserwacji
archiwoznawstwo - historia archiwistyki, jak też poszczególnych zbiorów akt
aktoznawstwo - zawartość merytoryczna poszczególnych akt, ich nazwy i rola w historii
archiwistyka kościelna - która oprócz celów archiwalnych uwzględnia jeszcze problematykę społeczną (np. specjalne traktowanie informacji o związkach nieślubnych, czy sprawy wynikających ze spowiedzi).

* Hasła z zakresu archiwistyki


  Hasło w leksykonie: archiwistyka

arcis
(łac.) horodniczy


  Hasło w leksykonie: arcis

arcuarius
(łac.) kusznik, łucznik


  Hasło w leksykonie: arcuarius

arcularius
(łac.) cieśla, stolarz


  Hasło w leksykonie: arcularius

Arcybiskup
z greki- wyższy nadzorca
Tytuł używany od IV lub V wieku przez biskupów szczególnie wybitnych stolic, a później na Zachodzie stosowany do metropolitów lub przewodniczących regionów kościelnych. W Kościele łacińskim tytuł "arcybiskup" może być tytułem czysto honorowym. Na Wschodzie arcybiskupami nazywano patriarchów, później tytuł ten rozszerzono także na metropolitów.


  Hasło w leksykonie: Arcybiskup


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.