Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8968.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


chabal
(gwar. lwow.) adorator, starający, sympatia, kochanek na utrzymania, alfons


  Hasło w leksykonie: chabal

chachar
(gwar. lwow.) włóczęga, chuligan, drań


  Hasło w leksykonie: chachar

chachmeć
1. Miejsce błotniste, zarośnięte sitowiem

2. Miejsce dobre na zasadzkę


  Hasło w leksykonie: chachmeć

chachoł
Fryzura popularna w centralnej części dawnej Rzeczpospolitej, charakteryzująca się mocno wygolonym karkiem lecz pozostawionym czubem na górze głowy. Przypominająca nieco chochoła. Czupryna ta mogła być związywana, co ułatwiało jej opadanie, przypominała wtedy niewyrośnięty i niespięty osełedec. Bliżej jej jednak było do fryzury staropolskiej. Używana była przez ludność chachłacką, stąd upowszechniła się ta nazwa. W wilgotnych obszarach łatwiej było utrzymać w ten sposób głowę pozbawioną insektów.

Znane było dawniej określenie "brać się za chachły" (brać się za czuby, czubić się)


  Hasło w leksykonie: chachoł

chachł
Chachoł, słowo z języka chachłackiego: kark, także pogardliwie o kimś niskiego stanu


  Hasło w leksykonie: chachł

chachłacka gwara
Język, mieszanka polskiego, białoruskiego i rosyjskiego - nazywany niekiedy językiem poleskim. Istnieje wiele odmian tej gwary, którą do dzisiaj posługują się mieszkańcy Lubelszczyzny i Polesia. Nazwa oznacza "własny", "swój".


  Hasło w leksykonie: chachłacka gwara

chachłacki język
Język Chachłaków, ludności mieszkającej na rozlewiskach i w lasach na płn i zach od zakola Bugu. Mieszanina polskiego, białoruskiego i litewskiego z własną frazeologią. Charakterystyczne słowa to np.: chłopeta (mężczyzna), bajstruk (dziecko nieślubne), czy soroczka (koszula).


  Hasło w leksykonie: chachłacki język

Chachłacy
Ludność pogranicza polskiego, białoruskiego, litewskiego, mówiąca swoim własnym językiem chachłackim, mieszaniną tych języków. Nazwa "Chachłacy" oznacza "mówiący po swojemu", inaczej "swojacy". Z racji na trudnodostępne obszary lasów, moczarów i rozlewisk wiele wsi było przez wieki praktycznie odciętych od cywilizacji. W słowniku Sulimierskiego znajdujemy niekiedy opisy ich wiosek "gdzie diabeł mówi dobranoc". Stąd utrzymywanie się tego języka i mała świadomość jego istnienia. Obecnie grupy te są praktycznie na wymarciu i zamieszkują tereny na płn. i płn-wsch. od zakola Bugu.

Określenie chachoł, lub chachł przybrało w okolicach z biegiem czasu wartość obraźliwą (podobnie jak w przypadku określenia "wałach" pochodzącego od Wołochów). Chachoł oznacza chłopa, kogoś grubiańskiego. Z racji na typowe dawniej fryzury wygolonych karków z czubami na górze, podobnych do stylu kozackich i moskiewskich osełedców - nazwa ta przeszła też na określenie karku.


  Hasło w leksykonie: Chachłacy

Chai
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chai


  Hasło w leksykonie: Chai

chalcographus
(łac.) miedziorytnik


  Hasło w leksykonie: chalcographus

Chalecki

Odmiana herbu Syrokomla. Rodziny należące do herbu: Chalecki, Kruczek, Nawra, Nawro


  Hasło w leksykonie: Chalecki

Chambers
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chambers


  Hasło w leksykonie: Chambers

chan
Tytuł zwierzchnika prowincji tureckiej, władcy Tatarów krymskich, posiadający na swoim terenie najwyższą władzę cywilną i wojskową.


  Hasło w leksykonie: chan

Chanenko
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chanenko


  Hasło w leksykonie: Chanenko

Charlottegrube
Czernica - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Charlottegrube

Charlottenbrunn Bad
Jedlina Zdroj - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Charlottenbrunn Bad

Charyton

Rodziny należące do herbu: Charyton, Charytonowicz, Chludziński, Obryński


  Hasło w leksykonie: Charyton

chąśba
(staropol.: chęcić - kraść) Termin sądowy z XIV-XV wieku oznaczający złodziejstwo, kradzież, łupiestwo. Występował w rotach sądowych, w prawie bartnym. Ten sam źródłosłów występował w wyrazie chędożyć (kraść cnotę) - pomimo podobieństwa z takim samym wyrazem oznaczającym czystość, porządek (od chędogi).


  Hasło w leksykonie: chąśba

chatrak
(gwar. lwow.) agent policyjny


  Hasło w leksykonie: chatrak

Chausseearbeiter
(niem.) robotnik drogowy, zatrudniony przy budowie drogi


  Hasło w leksykonie: Chausseearbeiter

Chausseeaufseher
(niem.) nadzorca drogowy


  Hasło w leksykonie: Chausseeaufseher

Chausseeeinnehmer
(niem.) poborca opłaty drogowej (za użytkowanie drogi, przejazd)


  Hasło w leksykonie: Chausseeeinnehmer

chauturej
(staro-lit.) Inaczej "dziady" czyli październikowe święto duchów i zmarłych. W Odróżnieniu od wiosennego święta zmarłych wiązało się z kultywowaniem mrocznych obrzędów szczególnie na miejscach pochówków.

[za: Teodor Narbutt: Dzieje starożytne Narodu Litewskiego]


  Hasło w leksykonie: chauturej

Chazbijewicz


  Hasło w leksykonie: Chazbijewicz

chałupiarz


  Hasło w leksykonie: chałupiarz

chałupnik
chłop-posiadacz lub mieszkaniec niewielkiej chałupy z ogródkiem, nieposiadający ziemi, często wynajmujący się do pracy u innych lub też świadczący usługi rzemieślnicze


  Hasło w leksykonie: chałupnik

chałupnik


  Hasło w leksykonie: chałupnik


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.