Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8968.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


cyzjojan
Nazwa utworzona od: Ci(rcumci)-si-o-Ja-n(uari)-us - Obrzezanie - 1 stycznia. Werset tekstu który pomagał w mnemotechnicznym zapamiętaniu świąt w danym miesiącu. Ilość sylab równała się ilości dni a pierwsze dni święta, (najczęściej skróty) określały dzień związany z daną sylabą.

Gru-dzień ad-went da, My-kosz Po-czę-cie, po-ści Lu-ci-a. Dni su-che, świę-ty To-mek pa-trzy Gód, Scep. Jan Dziat-ki daj nam

M.in.: Mykosz - św. Mikołaj

Gód - Gody - Boże Narodzenie

Scep. - św. Szczepana

De-cem-ber bar-ba ni-co con-cep el al-nui lu-ci-a sanc-tus ab in-dc tho-mas mo-do nut steph io pu tho-me sil

barba - św. Barbara

nico - św. Mikołaj

concep - Niepokalane Poczęcie

lucia - św. Łucji

thomas - św Tomasz

not - Nativitas Domini - Boże Narodzenie

steph - św. Szczepan

io - św. Jan

tho - św. Tomasz

sil - św. Sylwester papież

No-we la-to i Krzci-ny Bo-że, to nam daj wszem nasz Bo-że. I Pris-ką i Jag-niesz-ką i Pas-ka sty-czeń to rzą-dzi


  Hasło w leksykonie: cyzjojan


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.