Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9590.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


do cotu
(hucul.) dokładnie
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: do cotu

dobandada
(z łac, hiszp, ang. "abandon" - porzucić) Bezładna ucieczka z pola walki.


  Hasło w leksykonie: dobandada

Dobberschutz
Dobrzyca - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskim


  Hasło w leksykonie: Dobberschutz

Dobenek

Rodziny należące do herbu: Dobenek, Dobrowolski


  Hasło w leksykonie: Dobenek

Dobruski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dobruski


  Hasło w leksykonie: Dobruski

Dobruszka

Średniowieczny herb rycerski. W polu połulin (głowa ryby) w słup (pionowo) z rogami jelenia, być może o 6 rosochach.
Pierwsza wzmianka w 1402r. W XVw. zaginął.


  Hasło w leksykonie: Dobruszka

Dobrzeński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Bocian, Dobrzeński


  Hasło w leksykonie: Dobrzeński

Dobrzyń


  Hasło w leksykonie: Dobrzyń

Dokorwin
Herb szlachecki nadany przez Heroldię Królestwa Polskiego tuż przed 1859r. Otrzymał go Antoni Pawłowski, syn Kazimierza, podporucznik Komend Inwalidnych 10-go Okręgu Straży Wewnętrznej.


  Hasło w leksykonie: Dokorwin

dolabrum


  Hasło w leksykonie: dolabrum

Dolaczko
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dolaczko


  Hasło w leksykonie: Dolaczko

doleator
(łac.) bednarz


  Hasło w leksykonie: doleator

doliarius
(łac.) bednarz


  Hasło w leksykonie: doliarius

Doliwa

Rodziny należące do herbu: Alkimowicz, Androszewicz, Andruchowicz, Andruszewicz, Badowski, Bartodziejski, Baruchowski, Biechowski, Bieniądzki, Błotnicki, Bobrkowski, Bobrownicki, Bogdański, Bogutko, Borkowski, Borna, Borownicki, Bortnowski, Boruchowski, Brykaj, Brzeziński, Chanowski, Chebda, Chorzelewski, Ciecholewski, Cielecki, Cieleski, Cielski, Ciemierzyński, Ciemiornicki, Czemiernicki, Czemierzyński, Częstkowski, Czindaski, Czyżewski, Daniewicz,, Delinda, Dembiński, Dębiński, Dębski, Dier, Dłużniewski, Dobiejowski, Dobiesz, Dobkiewicz, Dobrot, Dobrowolski, Dobrucki, Doliwa, Drobot, Drożyński, Duniewicz, Dzieczeński, Dzieczyński, Dziektarski, Dziewiński, Dzik, Dzikowicz, Dzikowski, Dziwiński, Elsner, Falkowski, Fallois, Falski, Fulewski, Furman, Gagowski, Gezek, Gidwiłło, Giecewicz, Giedbut, Giedwiłło, Girdwoyń, Głazejewski, Głazowski, Głażejewski, Głażewski, Głażowski, Głębocki, Głuczowski, Gocki, Godzki, Gojski, Gołgowski, Gołogórski, Gonsecki, Gorzuchowski, Gorzycki, Gosławski, Gościński, Gozdowski, Gozdzecki, Gozdzicki, Gozdzki, Gozimirski, Górski, Grajewski, Graniewski, Grzybowski, Gujski, Gujski, Guzowski, Handa, Hilter, Hurtyk, Hurtych, Hurtyg, Ilnicki, Iłłakowicz, Iraszewski, Iraszowski, Iruszewicz, Jakubiński, Jamiołkowski, Jankowski, Janulewicz, Jański, Jelitko, Jelitowski, Jemiołkowski, Kadłubicki, Kadłubski, Kempski, Kępski, Khanowski, Kijaszkowski, Klechowski, Kleczkowski, Klepacki, Klichowski, Klikowski, Klimczycki, Kłoczewski, Kłoczowski, Knot, Kobylnicki, Kopacz, Korzeński, Kosiński, Koszczyc, Kaszczycz, Koszembar, Kot, Kowalewski, Kożuchowski, Krogulecki, Kruszecki, Langeman, Langenau, Lipski, Lisowski, Lubieński, Lubiński, Luboracki, Luboradzki, Ludkiewicz, Lutek, Lutkiewicz, Lutko, Lutogniewski, Łubieński, Łukaszewicz, Łukomski, Łyskowski, Łyszkowski, Machwicz, Maczuk, Marcinkiewicz, Mazowski, Mejnard, Miłosławski, Mleczko, Młotnicki, Montrym, Moraczewski, Nac, Naczko, Naczun, Nagiewicz, Naszyniec, Natkiewicz, Natko, Neczko, Niemajewski, Ninkowski, Noswicki, Noświcki, Noświtzki, Noświcki, Noswitz, Nowomiejski, Ochimowski, Okrąglicki, Olszyński, Omiechowski, Osiecki, Osuchowski, Parczewski, Pasek, Paszek, Paszkiewicz, Pawłowski, Pępowski, Podleski, Połubiński, Porzecki, Przekuleja, Przykuleja, Przyrownicki, Purzycki, Radecki, Rakowski, Rozdrażewski, Różycki, Rudziański, Rykalski, Rykowski, Rzeszowski, Sadkowski, Sadłowski, Sawiński, Siciński, Sieliski, Sielnicki, Siemakowski, Sierzik, Silnicki, Siruć, Skarbek, Skawiński, Skąpski, Skroboński, Smoliński, Sobocki, Sokołowski, Sreczkowski, Starodumski, Staryński, Starzyński, Stawrowicz, Stąpczewski, Stempczyński, Stępczeński, Stępczyński, Stęprzeński, Stęprzyński, Stępski, Strawiński, Stroński, Stryjowski, Strzecki, Sucymiński, Sulko, Suski, Syrnia, Syruć, Szczytski, Szlykiewicz, Szytański, Śledź, Ślerzyński, Ślesiński, Śleszyński, Śreczkowski, Świdnicki, Teuto, Trzecki, Wialbut, Włodkowski, Włotkowski, Wolski, Wrembski, Wrębski, Wrzebski, Zacharewicz, Zacharzewski, Zakrzewski, Zalchocki, Załaski, Załęcki, Załęski, Zelecki, Zeleński, Zeliński, Zembrzuski, Zielecki, Zieleński, Zielęcki, Zieliński, Zrażewski, Zynda, Żalchowski, Żelęcki, Żydowski


  Hasło w leksykonie: Doliwa

Dolski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dolski


  Hasło w leksykonie: Dolski

Dolzig
Dolsk - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskim


  Hasło w leksykonie: Dolzig

domacha


  Hasło w leksykonie: domacha

Domamirczowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Domamirczowski


  Hasło w leksykonie: Domamirczowski

Domanin
Domanin - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskim


  Hasło w leksykonie: Domanin

domar
(hucul.) gospodarz, domownik
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: domar

Domaradzki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Domaradzki


  Hasło w leksykonie: Domaradzki

Domb OS
Katowice, -Dab - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Domb OS

Dombrau
Dabrowa Gornicza - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Dombrau

Domherr
(niem.) kanonik


  Hasło w leksykonie: Domherr

dominikanie


Herb zakonu dominikanów. Tarcza czarna w niej biały klin.


  Hasło w leksykonie: dominikanie

Dominikus
(łac.) Dominik


  Hasło w leksykonie: Dominikus

Dominium
Dominium (zwierzchność gruntowa) - najmniejsza jednostka podziału administracyjnego, wprowadzona na terenie Galicji przez władze austriackie po III rozbiorze Polski. Funkcjonowały do ok 1845r. W pierwszym okresie było 6 cyrkułów podzielonych na 59 dystryktów. Od 1782 roku teren Galicji został podzielony na 18 cyrkułów, każdy z nich na obwody, a te na dominia. W ramach dominiów próbowano rozgraniczać jeszcze zwarte klucze majątkowe. Funkcjonowały także dominia zbiorcze (czyli rozczłonkowane dobra jednego właściciela).

Dominium składało się z jednej albo kilku wsi należących do jednego lub kilku właścicieli. Właściciel dominium sprawował władzę administracyjną i sądowniczą z tytułu przysługującej mu zwierzchności nad poddanymi. Miał obowiązek zatrudnienia justycjariusza (funkcja sądownicza) i mandatariusza. Dominia zajmowały się całością drobnych spraw gospodarczych i administracyjnych, prowadziły księgi ludnościowe, migracyjne, zezwolenia na wyjazd, zwolnienia celne, fasje (rozliczenia finansowe, podatkowe) osobno dla dóbr folwarcznych, rustykalnych i kościelnych; także organizację spichlerzy gromadzkich, zarządzanie szpitalami, sprawami spadkowymi, kryminalnymi, aresztami, więzieniami, opieką socjalną, rekrutacją wojskową itp. Wiele z tych dokumentów można znaleźć w Archiwum Państwowym na Wawelu w tzw Tekach Sznajdra.

[oprac. mikor i DHRP]


  Hasło w leksykonie: Dominium

dominus
(łac.) władca, gospodarz pan


  Hasło w leksykonie: dominus

Domkapitular
(niem.) członek kapituły katedralnej (protestanckiej)


  Hasło w leksykonie: Domkapitular

Domnau
Domnovo (Rosja) - Nazwa miejscowości w okresie przynależności do Prus Wschodnich


  Hasło w leksykonie: Domnau

Domont
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Domontowicz, Domont


  Hasło w leksykonie: Domont

Domosławic
Średniowieczny herb rycerski. Występuje jedynie w źródle z 1397r. Nazwa wywodzi się od nazwy osobowej - patronimu.


  Hasło w leksykonie: Domosławic

domracze
wędrowni żartownisie, grajki, kuglarze


  Hasło w leksykonie: domracze

Donat
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Donat


  Hasło w leksykonie: Donat

Donau

Na niebieskim tle dwa srebrne rogi jelenie o 7 lub 5 rosochach, przekrzyżowane u dołu. W godle między takimi samymi rogami panna ubrana w suknię szachownicowo biało-niebieską.

Herb rodziny pochodzącej od łużyckiego zamku Donin (ob. Dohna k. Drezna). Rodzina ta posiadała posiadłości również w Wielkopolsce od wieku XIV. Z racji na zbieżność nazwy i terytorium hipotetycznie wiązana z rodziną Dunin. Zbieżność ta jest jednak najprawd. przypadkowa.

Pierwsi znani polscy przedstawiciele: Z 1251 znamy murgrabiego Henryka de Donin. W 1283 występują bracia Otto, Herman i Gerascius de Donin, a w 1310 rycerz Henryka Probusa nazywa ny jest raz Otto de Donin a raz Otto de Dunin.

Rodziny należące do herbu: de Donin, Dhona, Donau, Dohna


  Hasło w leksykonie: Donau

Donimirski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Donimirski, Donimierski


  Hasło w leksykonie: Donimirski

donyk
(hucul.) od dońka, córka, pieszczotliwie do chłopca. (Mówi się paradoksalnie do dziewczynki „synku", a do chłopca „donyku").
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: donyk

dopytki
(starop.) badanie, śledztwo


  Hasło w leksykonie: dopytki

Dorchowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dorchowski


  Hasło w leksykonie: Dorchowski

Doręgowski

Rodziny należące do herbu: Doręgowski, Downarowicz, Kleist, Kleyst


  Hasło w leksykonie: Doręgowski

Dorflinger
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:


  Hasło w leksykonie: Dorflinger

Dorohostajski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dorohostajski


  Hasło w leksykonie: Dorohostajski

Dorotheendorf OS
Zabrze, -Dorota - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Dorotheendorf OS

Dorotheenthal
Pieszyce, -Dorotka - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Dorotheenthal

Dorpowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dorpowski, Kronicki


  Hasło w leksykonie: Dorpowski

Dorzym
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Darsen, Rekowski


  Hasło w leksykonie: Dorzym

Dostojewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dostojewski, Dostojowski


  Hasło w leksykonie: Dostojewski

doubnia
(hucul.) młot leśny drewniany
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: doubnia

dovana
(lit.) podarek


  Hasło w leksykonie: dovana

Dowała
Rycerski herb znany ze źródeł w 1433r. Zaginął w XVw. Nazwa wywodzi się od okrzyku bojowego "Do wała"


  Hasło w leksykonie: Dowała

Dowbor
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dabor, Dawbor, Dowbor, Perłowski


  Hasło w leksykonie: Dowbor

Dowgiałło
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dowgiałło, Dowgiało


  Hasło w leksykonie: Dowgiałło

Dowgird
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dowgirt, Dowgird


  Hasło w leksykonie: Dowgird

Dowiatt
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dowiat, Dowiatt


  Hasło w leksykonie: Dowiatt

dowiedziny


  Hasło w leksykonie: dowiedziny

Dowkguł
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dowkguł


  Hasło w leksykonie: Dowkguł

Downarowicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Downarowicz


  Hasło w leksykonie: Downarowicz

Dozorca
Dozorca lub Nadzorca - tytuły urzędnika loży masońskiej dla kogoś opiekującego się Czeladnikami (Dozorca I) lub uczniami (Dozorca II). Funkcja ta była w hierarchii loży zaraz po Czcigodnym.


  Hasło w leksykonie: Dozorca

dozorca lasowy
Strażnik leśny, stróż lasów - pomocnik leśniczego, zarządcy lasów w dobrach prywatnych.
W ros. księgach metr. Лесной сторожъ


  Hasło w leksykonie: dozorca lasowy

dożywotnik


  Hasło w leksykonie: dożywotnik

Dołczkiewicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dołczkiewicz


  Hasło w leksykonie: Dołczkiewicz

Dołęga

W polu błękitnym srebrna podkowa zwrócona barkiem do góry. Na barku krzyż kawalerski. Pośrodku strzała srebrna grotem w dół. W hełmie skrzydło sępie, a przez nie strzała z żeleźcem w prawą obrócona. nazwa pochodzi od nazwy imionowej lub zawołania "do grodu". możliwe także pochodzenie od słowa "dołęka" czyli: moc, siła, gwałt, przemoc. Piekosińki podaje ten herb ze srebrną bordiurą.

Pierwsza wzmianka 1402 [za: Potkański, Zapiski herbowe]. Najstarszy wizerunek 1345 (pieczęć Myśliborza sędziego dobrzyńskiego)

Legenda herbowa Zgodnie autorowi twierdzą, że się (herb ten) w Polszcze narodził: bo gdy Bolesław Krzywousty z Prusakami wojował, rycerz Dołęga nazwany, herbu Pobóg, z boku z zasadzki wodza pruskiego wojska tak dobrze z kuszy uderzył ,że go z konia zwalił i z życia wyzuł; czym przestraszeni ludzie jego snadniej potem od polskiej szabli porażeni zostali.Za tę przysługę od króla do ojczystego herbu swego wziął strzałę w przydatku, a herb od imienia jego Dołęga nazwany. [Nies.]


Rodziny należące do herbu: Babicki, Babiłło, Baczewski, Bajrulewicz, Barsoba, Bartnicki, Bielawski, Bielski, Bobrownicki, Bobrowski, Bogaszewski, Bogaszycki, Boguszycki, Bołtuć, Borejka, Borejko, Borkowski, Borowski, Borsa, Borsza, Borsuk, Brudzewski, Bruszewski, Bujwid, Burczak, Burnak, Burnejko, Butkiewicz, Bychawski, Bykowski, Bywalkiewicz, Cebryszewski, Cebrzyszewski, Cegielski, Chludziński, Chodacki, Chodakin, Chodakowski, Chodykin, Ciemniewski, Cieszejko, Cieszkowski, Ciołuchowski, Cygański, Cymdacki, Czochański, Czwaliński, Czygański, Czyndacki, Dargiłowicz, Dąbrowski, Diakiewicz, Dłużniewski, Dmiński, Dniński, Doblinowicz, Dobruchowski, Dobrzykowski, Dołęga, Dołęgowski, Dołobowski, Dołumbowski, Dombrowicz, Domejko, Domeyko, Domniewski, Dramiński, Dubiński, Dusinkiewicz, Duszyński, Dymiński, Dziedzicki, Dziedziewicz, Dzięgielewski, Dzimiński, Dziubiński, Dziublewski, Eminowicz, Fechner, Fedorowicz, Felden, Frąckiewicz, Fronckiewicz, Fudakowski, Gabriałowicz, Gabryałowicz, Gajewnicki, Galemski, Galiński, Gikont, Gintyłł, Gintyłło, Giryn, Giziński, Giżyński, Głębski, Głogowski, Główczyński, Gniewkowski, Gorecki, Górecki, Gotgin, Górecki, Górski, Grabianka, Grabowski, Grabski, Grad, Grzembski, Grzębski, Guzowski, Gzowski, Hatowski, Horodelski, Jadkiewicz, Janczewski, Jarmułt, Jasieński, Jasiński, Jassowicz, Jastrzębski, Jerzmanowski, Jurgielewicz, Jurkiewicz, Kadowski, Kalicki, Kamieński, Kamiński, Karniewski, Kawiecki, Kędzierski, Kiełpsza, Kliczewski, Kniaźnin, Kobiernicki, Kobliński, Kobyliński, Kolankowski, Komorowski, Konarski, Kopański, Koskowski, Kossowski, Kostkowski, Koszka, Koszko, Koszkowski, Kosztownia, Kosztowny, Kowalewski, Kowalowski, Kozarewicz, Kozarowicz, Kozierowski, Koziorowski, Kozirowski, Koziroski, Kretkowski, Kretowicz, Krośnia, Krukowski, Krusieński, Krusiński, Krymuski, Krzymuski, Krzyżanowski, Kubalski, Kuberski, Kucharski, Kurklański, Kuszewicz, Kutklański, Kwaśniewski, Lach, Lamparski, Lasocki, Laszany, Lenkowicz, Leski, Lewandowski, Liberacki, Liberadzki, Lipiński, Lipniewicz, Luberacki, Luberadzki, Luboradzki, Lusczkowski, Lusiński, Łapiński, Łączyński, Łękowski, Łęski, Łukawski, Łukoski, Łukowski, Machczyński, Mackun, Makowiecki, Malcewicz, Marcinowski, Mazowiecki, Mąstowicz, Mchowski, Mdzewski, Mellitz, Mikulski, Milcz, Mlicki, Mohylowski, Mohyłowski, Moniuszko, Monstowicz, Monstwild, Montwid, Montwit, Mostowicz, Mostowski, Mostowt, Mycielski, Myśliborski, Nalepiński, Narzymski, Nestorowicz, Niegłosowski, Niesułowski, Niewiadomski, Niewiadowski, Niewiardowski, Niski, Nitosławski, Nitowski, Noniewicz, Nosarzewski, Olsiejko, Olszewski, Olszowski, Osiecki, Osowski, Ossowski, Ostrowicki, Otocki, Owicki, Owidzki, Peldowicz, Pełdowicz, Pietrasiewicz, Pietraszewicz, Piskorek, Piskorski, Pniewski, Podgórski, Podkowicz, Podleski, Podlewski, Podymiński, Polichnowski, Pomorzański, Potrykowski, Proniewicz, Prysiewicz, Pryssewicz, Przetecki, Przetocki, Przyałgowski, Przyjałgowski, Putrament, Radzimin, Radzimiński, Radzimowski, Radziwiłłowicz, Radziwiłowicz, Rodlinowicz, Rogoszewski, Roskowski, Roszkowski, Rościeski, Ruchladko, Rurawski, Rusieński, Rusiński, Rybiński, Rychalski, Rycharski, Rykacki, Rykaczewski, Rykaszewski, Rząśnicki, Rząźnicki, Rzepiszewski, Rzepiszowski, Saim, Sapieszko, Sarnowski, Sczepański, Secemski, Siemaszkowicz, Siemiński, Sierakowski, Skarbek, Składkowski, Składowski, Skłodowski, Skłotowski, Skoszewski, Skwarski, Słucki, Słuszkiewicz, Służowiecki, Smarzewski, Smarzowski, Smarzykowski, Snowski, Sobiejuski, Sobierajski, Sobierayski, Sobiński, Sobocki, Sosnowski, Srebrowski, Srzeński, Starozębski, Starozrzębski, Staroźrebski, Stawiński, Stroiński, Stroński, Stryjowski, Strzeński, Strzeński, Suszewski, Sutocki, Sutowicz, Szarszewski, Sządzia , Szondzia, Szczepankowski, Szczepański, Szczerbiński, Szczutowski, Szczytowski, Szeczemski, Szeptycki, Szernel, Szornel, Szreński, Szyrma, Szyrwiński, Szyszka, Szyszko, Szyszkowicz, Szyszło, Świętochowski, Tochman, Tocki, Topczewski, Topiczewski, Trembecki, Truchelski, Trupelski, Trzciński, Turowski, Turski, Uciński, Uliński, Uścieński, Usiński, Walentynowicz, Wałdowski, Wermiński, Wersocki, Weyden, Wierzbowski, Witkowicki, Wolniewicz, Wrzosek, Wrzoskiewicz, Wybczyński, Wypczyński, Wyrwicz, Wysocki, Zabieński, Zakrzewski, Zaleski, Ząbieński, Zeleski, Zelewski, Zieleniecki, Zieleniewski, Zieliński, Zlewodzki, Zliwodzki, Złowodzki, Żabieński, Żabiński, Żebrański, Żeleski, Żelewski, Żołkowski

Grafika
  Hasło w leksykonie: Dołęga

Dołęga 2


  Hasło w leksykonie: Dołęga 2

Dołęga 3

Rodziny należące do herbu: Arcimowicz, Jurgielewski


  Hasło w leksykonie: Dołęga 3

Dołęga 4


  Hasło w leksykonie: Dołęga 4

Dołmat
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dolmat, Dołmat, Izeńkowski, Senkowicz, Seńkowicz, Seńko


  Hasło w leksykonie: Dołmat

Dołszkiewicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Dołszkiewicz


  Hasło w leksykonie: Dołszkiewicz


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.