Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8948.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Garapich
Herb szlachecki, inaczej Serpohrad (od nazwy miasta) — Na tarczy ściętej w polu górnem czerwonem dwa sierpy ostrzami do siebie, barkami do boków tarczy: w doinem zaś srebrnem — na czarnem wzgórzu złoty zamek. Nad tarczą dwa hełmy ukoronowane. Nad pierwszym między dwoma czarnemi skrzydłami sierp ostrzem w lewo, nad drugim trzy pióra strusie: białe między czerwonemi. Labry czerwone podbite srebrem. Michał Garapich. adwokat lwowski, członek stanów galicyjskich, otrzymał 30 Września r. godność szlachecką z przydomkiem z Sichelburg, od Franciszka I, cesarza austryackiego — indygenowany zaś r. 18l8. przez sejm galicyjski. [Pocz. Sal. Gal: He/n.; Riet,; Bork.; Pol. ]


  Hasło w leksykonie: Garapich

garbaus amžiaus
(lit.) sędziwy, w podeszłym wieku


  Hasło w leksykonie: garbaus amžiaus

garcifer
(łac.) kucharz


  Hasło w leksykonie: garcifer

Garczyński

Herb szlachecki, odmiana herbu Sas traktowany też jako Sas Pruski odmienny. W klejnocie 4 pióra strusie (lub trzy, wówczas środkowe niebieskie, przebite strzałą w prawo). Gwiazdy niekiedy 8-ramienne.

Rodziny należące do herbu: Garczyński, Gąssowski, Hussowski, Jarczewski, Juszczyński, Juszyński


  Hasło w leksykonie: Garczyński

garniec
4 kwarty. W 1764 = 3,77 litra (tzw. garniec koronny)


  Hasło w leksykonie: garniec

garsiai verkti
(lit.) głośno płakać


  Hasło w leksykonie: garsiai verkti

Gartenberg
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Gartenberg


  Hasło w leksykonie: Gartenberg

Garter
Garter Principal King of Arms - Wielki Herold Anglii, któremu podlegają królowie herbowi;
Norroy and Ulster King of Arms - odpowiadający za heraldykę północnej Anglii i Północnej Irlandii
Clarenceux King of Arms - odpowiadający za tereny na południe od rzeki Trent.


  Hasło w leksykonie: Garter

Gärtner
(niem.) 1. zagrodnik, 2. ogrodnik


  Hasło w leksykonie: Gärtner

garłacz
Ręczna broń palna używana w XVI-XIX wieku. Charakteryzowała się lejkowatym wylotem lufy.


  Hasło w leksykonie: garłacz


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.