Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8948.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


klebonas
(lit.) proboszcz


  Hasło w leksykonie: klebonas

klebonas
(lit.) proboszcz, opiekun


  Hasło w leksykonie: klebonas

klebono pareigybė
(lit.) urząd kapłański


  Hasło w leksykonie: klebono pareigybė

klecha
1. Niższy nauczyciel przyparafialny, bez studiów. Zobowiązywany też do innych prostych posług kościelnych. Funkcja ta została w XIX wieku wyparta przez organistów.
2. Pogardliwie - ksiądz (od słowa kleryk).


  Hasło w leksykonie: klecha

klechda
Wyraz pochodzenia litewskiego wprowadzony w 1837r.
1. Bajka, legenda, podanie.
2. (staropol.) prawdopodobnie baśń lub zaklęcie, słowo użyte w niezachowanym dziele Sebastiana Łęczycanina (1550) znane z cytatu.


  Hasło w leksykonie: klechda

Kleczewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kleczewski, Kleczowski


  Hasło w leksykonie: Kleczewski

Kleczowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kleczowski


  Hasło w leksykonie: Kleczowski

Klein Gandau
Wrocław, -Gadów Maly - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Klein Gandau

Klein Heidau
Wrocław, -Pustki - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Klein Heidau

Klein Strehlitz
Strzelczyki - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Klein Strehlitz

Klein Tauersee
Turza Mala - Nazwa miejscowości w okresie przynależności do Prus Wschodnich


  Hasło w leksykonie: Klein Tauersee

Kleinadel
(niem.) Stan drobnej szlachty niemieckiej, również rycerstwo


  Hasło w leksykonie: Kleinadel

Kleinburg
Wrocław, -Borek - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Kleinburg

Kleinenfeld
Niemiecka nazwa miejscowości Klony. Gmina Świątki. W XX wieku: Milanów


  Hasło w leksykonie: Kleinenfeld

Kleinfeld

Rodziny należące do herbu: Kleinfeld, Kleszczewski, Kleszewski, Schulz-Strażnicki


  Hasło w leksykonie: Kleinfeld

Kleinpolt-Małopolski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kleinpolt-Małopolski


  Hasło w leksykonie: Kleinpolt-Małopolski

Kleist
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kleist, Kleyst


  Hasło w leksykonie: Kleist

klejma


  Hasło w leksykonie: klejma

klejnot
Zwieńczenie hełmu herbowego. Na polu bitwy miało umożliwiać rozpoznawanie. Potem z racji nieprzydatności stało się emblematem. W Polsce i na Węgrzech jedynie występowało zjawisko nazywania herbu klejnotem szlacheckim. Najczęściej jest to powtórzenie znaku z tarczy, ale zdarzają się też przedstawienia z legend herbowych, ozdoby (np. pawie pióra) lub symbole dawnych godeł np. herb lisy, mający lisa w klejnocie ale na tarczy podwójnie przekreśloną strzałę.
W średniowieczu wyraz ten (clenodium) używany był w Polsce wręcz zamiennie ze słowem herb, dlatego polskie wizerunki herbowe z bogatą ornamentyką obok tarczy (hełmy, klejnoty, pióra itp) nie mają takiego sensu jak w heraldyce innych krajów.


  Hasło w leksykonie: klejnot

klejnot
Ozdoba szarfy masońskiej, oznaka stopnia wtajemniczenia. Jest ona często metalowa, lub wysadzana szlachetnymi kamieniami - np. kielnia, lub delta.


  Hasło w leksykonie: klejnot

klejnotny brat
Bardzo daleki krewny, lub osoby obca lecz nosząca taki sam herb. Zazwyczaj osoby takie występowały w procesach o tzw "naganę szlachectwa" gdzie potwierdzały przynależność do swojego herbu tego, który był pozwany. Procesy takie często prokurowano w celu uzyskania potwierdzenia szlachectwa, niekiedy nawet nobilitacji nie posiadając.


  Hasło w leksykonie: klejnotny brat

Kleman
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kleman


  Hasło w leksykonie: Kleman

Klemens Gryfita - godło


Godło przedheraldyczne Klemensa z rodu Gryfitów, kasztelana oświęcimskiego użyte w 1244 [za: Długosz J., Historia, oraz Friedbreg M. w RTH t. VII]


  Hasło w leksykonie: Klemens Gryfita - godło

Klement
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Klement


  Hasło w leksykonie: Klement

Klempnermeister
(niem.) mistrz blacharski


  Hasło w leksykonie: Klempnermeister

Klenka
Klenka - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskim


  Hasło w leksykonie: Klenka

Klepzig

W polu błękitnym szachowica czerwono-srebrna czteropolowa lub sześciopolowa w skos, obecnie najczęściej jednak trójpolowa. Na pieczęci Dobrogosta z 1382 szachownica ma 4 pola. Herbarz Złotego Runa identyfikuje go z herbem Wczele.

Rodziny należące do herbu: Klepzig (okolice Międzyrzecza).


  Hasło w leksykonie: Klepzig

kleszcze
W heraldyce były związane z narzędziami Męki Pańskiej, a także z kowalstwem i metalurgią. Symbolizowały przeto umiejętności ujmowania trudnych i niebezpiecznych przedmiotów, zajęcia skomplikowane wymagające wiedzy i umiejętności. W humanizmie oznaczały poznanie.

Herby z tym symbolem


  Hasło w leksykonie: kleszcze

Kleszczyński


Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kleszczyński


  Hasło w leksykonie: Kleszczyński

Kletschkau
Wrocław, -Kleczków - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Kletschkau

Klettendorf
Wrocław, -Klecina - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Klettendorf


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.