Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8949.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


kopa
60 (nazwa ilości)


  Hasło w leksykonie: kopa

Kopacz

Rodziny należące do herbu: Białoszycki, Biertułtowski, Blankenburg, Bojszowski, Borzymowski, Borzynowski, Bydłowski, Chalczniowski, Chalczynowski, Chalkniowski, Chalknowski, Chalukowicz, Chwalczniewski, Czabelski, Dmosiński, Dziadowicz, Gederwoch, Gedroic, Gedroyć, Giedroch, Giedrojć, Grądzki, Grodzicki, Halczynowski, Halknowski, Hałenowski, Iskra, Kamionacki, Kogkowski, Kopacz, Kopeczyński, Kopyciński, Kopyczyński, Korybski, Krupski, Krypski, Kupczyński, Kurzeski, Kurzewski, Lisogórski, Loga, Lubowidzki, Łuwczycki, Łysogórski, Meleniewski, Miedzwiedzki, Miedźwiecki, Miedźwiedzki, Międzybłocki, Moksiewicz, Mosiej, Mosiejewicz, Mrochowski, Nawoj, Nawoy, Niedźwiecki, Niedźwiedzki, Piędzicki, Plędzicki, Przecieski, Rac, Siegroth, Skidzieński, Sławik, Sroczkowski, Starowieyski, Szaszorski, Szegrot, Szygrod, Tomkiewicz, Tomkowicz, Towtkiewicz, Ujejski, Występ, Zegartowski, Zegliński, Zerwański, Żegliński


  Hasło w leksykonie: Kopacz

Kopanina
Swietochlowice, -Chropaczow. - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Kopanina

kopanka
pręt kwadratowy - miara długości


  Hasło w leksykonie: kopanka

Kopasina


  Hasło w leksykonie: Kopasina

Kopaszyna

Inne nazwy: Czeluść, Kopasina, Poruba, Zawotuł

Dwie srebrne krzywaśnie po bokach. W środku krzyż kawalerski, srebrny, potem złoty z biegiem czasu wydłużany aż do zmiany na miecz. Pole czerwone.

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych w 1386r. [Starodawne Prawa Polskiego Pomniki ...]. Znane są bardzo wczesne przedstawienia identyfikowane z tym herbem np. Budziwoja "Kopaszyna" z 1282r, jednak na pieczęci widać dwa pastorały złączone na dole poprzeczką. Pierwotnie Poruba i Kopaszyna były dwoma osobnymi herbami o takim samym lub podobnym wizerunku. Rodziny te naprzemiennie podszywały się pod siebie w XIV i XV wieku. Może tutaj należy upatrywać rozbieżności wizerunkowej z końca XIII wieku. Znane są też wizerunki lasek z kulkami na górze, z krzyżykiem na beleczce pośrodku. Widać to na pieczęciach Piotra wojewody krakowskiego z 1286r, Pawła ze Zdrochca z poł. XIVw i in.

Rodziny należące do herbu: Bajkacz, Barczkowski, Błędowski, Budek, Budkowski, Cząstecki, Ginko, Kidałowski, Kopaliński, Kopański, Kopasiński, Kopaszyna, Kopcewicz, Międzygórski, Napiórkowski, Sasin, Sikorski, Słąnka, Stenszczewski, Stenszewski, Ślanka, Śląka, Zaborski, Zdrohecki


  Hasło w leksykonie: Kopaszyna

Kopciowitz
Myslowice, -Kopciowice - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Kopciowitz

Kopczyński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kopczyński


  Hasło w leksykonie: Kopczyński

Kopeć
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:


  Hasło w leksykonie: Kopeć

koperczaki
(z węg. - "kopesag") psikus, figiel, podskoki, fikołki, później najczęściej w sensie żartów miłosnych - flirtów. Koperczaki można było palić, zaczynać, nosić, stroić, być w nich, uderzać w nie.


  Hasło w leksykonie: koperczaki

Kopernik

gmerk Mikołaja Kopernika


  Hasło w leksykonie: Kopernik

kopia
Długa drzewcowa broń używana przez jazdę. Zwykle do 4 metrów - w przypadku husarii nawet do 6 (drążona w środku). Z reguły na końcu wyposażona w ostry grot.


  Hasło w leksykonie: kopia

kopiejka
Drobna moneta rosyjska = 1/100 rubla. Nazwa pochodzi od wizerunku władcy z kopią na koniu (XVIw). Początkowo srebra, następnie miedziana. W XX wieku z brązu.


  Hasło w leksykonie: kopiejka

kopieniacy
Kopienicy, kapieniaki, kopijnicy, „w Królestwie od Słomnik ku Koszycom w ziemi proszowskiej osiedleni", mówi Kolberg, Krak. I, 114 i dal. Wątpi, aby nazwa od kopania wzięta była, sądzi raczej, iż od ubioru, zwanego kopieniak, rodzaju opończy bez rękawów, z tureckiego kepenek; ubiór ten upowszechnić miał Batory z Węgier, nie przypuszcza też, aby od kóp plennego zboża Kopieniaków nazwano. U dawnych pisarzy znajdujemy rzeczywiście wyraz kopieniak w znacz, opończy bez rękawów (Slow. Lindego); w Słowniku wileńskim wyraz ten oceniony jako podhalski, u Goszczyński (Tatry, 132) powiada, że to wyraz perski, oznaczający płaszcz, pisze go kopiniak. Szkoda, że nikt nie mówi, czy K. noszą i dziś takie opończe. Po węgiersku kiipeny, kopenyeg znaczy płaszcz. Miklosich utrzymuje, ze "Węgry ten wyraz wzięli ze Słowiańszczyzny, a Słowianie" ze średniowiecz. łacińs. capa. To pewna, że słowiański kepenek, kepenjek, bulg. kepenek, kapenak, ukraińs. węgier. kepenjag, czes. kepeń, kepeniek, słowac. kepeń, wyglądają na zapożyczone od Węgrów lub Turków, forma więc kopieniacy byłaby słoworodem ludowym, z przystosow. do kopania lub kopii. (J. Karłowicz, Pam. fizyogr. II, 503).


  Hasło w leksykonie: kopieniacy

kopieniak
Rodzaj opończy bez rękawów, z tureckiego kepenek; ubiór ten upowszechnić miał Batory z Węgier


  Hasło w leksykonie: kopieniak

kopieniaki


  Hasło w leksykonie: kopieniaki

kopija
(lit.) odpis


  Hasło w leksykonie: kopija

kopijnicy


  Hasło w leksykonie: kopijnicy

Kopnitz
Kopanica - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskim


  Hasło w leksykonie: Kopnitz

Koppenow
Kopaniewo - Niemiecka nazwa miejscowości na Pomorzu


  Hasło w leksykonie: Koppenow

Koppitz
Kopice - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Koppitz

Kopycki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kapczewski, Kopczewski, Kopycki


  Hasło w leksykonie: Kopycki

kopystka
(gwar.lwow.) drewniana gałka na długim trzonku używana np. do ugniatania ziemniaków, drewienko do mieszania - płaska duży łyżka


  Hasło w leksykonie: kopystka


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.