Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8948.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


krócica
Pistolet skałkowy o krótkiej gładkiej lufie. Nie posiadał dobrego zasięgu, stosowany głównie do samoobrony w XVII, XVIIIw.


  Hasło w leksykonie: krócica

Krociusz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Krocki, Nowakowski, Strocki, Strozzi


  Hasło w leksykonie: Krociusz

Kroczewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kroczewski


  Hasło w leksykonie: Kroczewski

Kroeben
Krobia - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskim


  Hasło w leksykonie: Kroeben

Kroje

Odmiana herbu Rola (bez Róży w środku)

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Budek, Chalecki,, Domamewski, Kopec, Kopeć, Kroja, Krokier, Krzesz, Krzeszewski, Krzeszowski, Kubiłojć, Kubiłłowicz, Łoktowski, Rylski, Skotnicki, Staszkiewicz, Tarnawski


  Hasło w leksykonie: Kroje

krok
Średniowieczna miara długości. We Wrocławiu, Krakowie i innych miastach w XIIIw wynosiła 75 cm. Niekiedy liczono wg kroków podwójnych (1,5 m.)


  Hasło w leksykonie: krok

krokiew
Figura heraldyczna, składająca się z dwóch belek, pasów zbiegających się skośnie u szczytu tarczy herbowej, a wspierających się na dole po bokach. Z powodu swojego podobieństwa do konstrukcji dachu jest symbolem zwieńczenia, dachu, opieki, a także machin oblężniczych. Znak ten nadawano budowniczym fortec.
Figury podobne: klin.
Na przykładzie herb Epstein

Herby z tym symbolem - w tarczy


  Hasło w leksykonie: krokiew

krokiewka
Znamię bartne, jedno z powszechnie uznanych za bardziej poważane.


  Hasło w leksykonie: krokiewka

Krokow


  Hasło w leksykonie: Krokow

Krokowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Krokowski


  Hasło w leksykonie: Krokowski

kroksztyna
kreystein, krokstin
Belka wyraźnie wystająca z lica muru, zazwyczaj w celu dekoracyjnym, często zdobiona, niekiedy podtrzymująca gzyms lub okap.


  Hasło w leksykonie: kroksztyna

królewszczyzna
Dobra ziemskie należące do króla.


  Hasło w leksykonie: królewszczyzna

Królikowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Królikowski


  Hasło w leksykonie: Królikowski

Królodar
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Brunet


  Hasło w leksykonie: Królodar

Kromer


  Hasło w leksykonie: Kromer

Kromer
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Cromer, Kromer


  Hasło w leksykonie: Kromer

Kromno

W źródła występuje dopiero w wieku XVI wieku choć musiał istnieć także wcześniej. Nazwa być może pochodzi od słowa kroma - krawędź, skraj

Rodziny należące do herbu: Krommenau, Lgiński


  Hasło w leksykonie: Kromno

kroniecz
Belka konstrukcyjna na której stawiano ścianę


  Hasło w leksykonie: kroniecz

Kronika Soboru w Konstancji
Dzieło wydane 1483 w Augsburgu. Zawiera 17 polskich herbów. Jedno z zagranicznych źródeł do heraldyki polskiej.
Pełna nazwa: Das Concilium co zu Contanz gehalten ist worden des Jahr do man zalt von der Geburt unser Erlösers MCCCCXIII


  Hasło w leksykonie: Kronika Soboru w Konstancji

Kronwald


  Hasło w leksykonie: Kronwald

Kropiwo
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kropiwa, Kropiwo


  Hasło w leksykonie: Kropiwo

krosnininkas
(lit.) zdun


  Hasło w leksykonie: krosnininkas

Krosten
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Krosten, Krosta


  Hasło w leksykonie: Krosten

Kroszyński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kroszyński, Krószyński


  Hasło w leksykonie: Kroszyński

Krószyński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Krószyński, Lichtarowicz, Lichtarzewski, Lichtarski


  Hasło w leksykonie: Krószyński

Krotoschin
Krotoszyn - Niemiecka nazwa miejscowości w poznańskim


  Hasło w leksykonie: Krotoschin

krowa żelazna
Pożyczka parafialna dla chłopów w poataci krowy, z ktorej mozna było za drobną opłatą czerpać pożytek. Krowa ta musiała byc odkupiona w razie jej utraty.


  Hasło w leksykonie: krowa żelazna

krowentaler
(gwar. lwow.) ser, twaróg (żartobliwie)


  Hasło w leksykonie: krowentaler


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.