Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8968.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


liber chamorum


  Hasło w leksykonie: liber chamorum

Liber Copulatorum
Księga zaślubionych


  Hasło w leksykonie: Liber Copulatorum

Liber generationis plebeanorum
("Liber chamorum")
Walerian Nekanda-Trepka - zwany "Sieciechowski" - ur. ok. 1585, zm. 1640), napisał, znane z 1626, zestawienie informacji o szlachcie, doskonale udokumentowane dzieło przedstawiające przede wszystkim dowody na fałszerstwa szlacheckie różnych rodzin - później herbowych. Dzieło to jest kompendium wiedzy na temat błędów. Praca ta jest prowadza w sposób opisowy, wręcz beletrystyczny, z zachowaniem wielu informacji o zwyczajach, czy określeniach potocznych i wydarzaniach.

Jako wydana w czasach powojennych jest obecnie ta praca krytykowana jako "komunistyczna" - tym bardziej że poddaje w wątpliwość szlachetność wielu znanych rodów. Jest to jednak praca wielokrotnie zweryfikowana i może służyć jako dowód niemal 100 procent pewności.


  Hasło w leksykonie: Liber generationis plebeanorum

Liber Mortuorum
Księga zgonów


  Hasło w leksykonie: Liber Mortuorum

liber natorum
Księga urodzonych. Rubryki i określenia występujące tam to:

Numerus - numer pozycji w księdze (nie zawsze wpisy były numerowane)

Mensis/Natus/Baptisatus - Miesiąc/urodzony/ochrzczony (w tej rubryce podane są daty urodzenia i chrztu)

Numerus domus - numer domu (w miastach podawano nazwę ulicy i nr domu)

Nomen - imię (jeśli są dwa imiona, to często z dopiskiem binomini /dwojga imion/)

Religio/Catholica/Aut Alia - religia/katolicka/albo inna (na ogół we właściwej rubryce stawiano ukośną kreseczkę)

Sexus/ Puer/Puella - płeć/chłopiec/dziewczynka (we właściwej rubryce stawiano ukośną kreseczkę)

Thori/Legitimi/Illegitimi - pochodzenie/legalne/nielegalne (we właściwej rubryce stawiano kreseczkę lub określano słownie)

Parentes/Nomen/Conditio - rodzice/ imię/położenie (imiona i nazwiska rodziców i ich zatrudnienie)

Patrini/Nomen/Conditio - rodzice chrzestni/imię/położenie (imiona i nazwiska chrzestnych i ich zatrudnienie)

Baptizavit - ochrzcił (imię i nazwisko księdza, jego urząd)

Obstetrix - akuszerka (imię i nazwisko kobiety przyjmującej poród)


  Hasło w leksykonie: liber natorum

liber, libera
(łac.) stanu wolnego


  Hasło w leksykonie: liber, libera

liberi
(łac.) dzieci


  Hasło w leksykonie: liberi

libertacja
Zwolnienie z obowiązku płacenia świadczeń publicznych
Zwolnienie z poddaństwa


  Hasło w leksykonie: libertacja

libra
(łac.) - funt = 367 lub 327,45 g srebra


  Hasło w leksykonie: libra

libra
ryza papieru grubości książki


  Hasło w leksykonie: libra

librarius
(łac.) księgarz


  Hasło w leksykonie: librarius


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.