Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8948.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


nazwiska odmiejscowe
Nazwiska przyjmowane od miejscowości - np. Jaworscy, Tarnowscy, Chełmińscy itp. Wcześniej miały one formę Powała z Taczewa, Zbyszko z Bogdańca. W okresie XIII-XV wieku nie były one jednak dziedziczone a określały właściciela wsi - niekoniecznie spokrewnionego z poprzednim. Ta sama osoba mogła również występować pod różnymi tego typu nazwiskami w różnych momentach życia.

Proces wprowadzania nazwiska dziedziczonego następował w XVI w (na południu Polski) w XVII (na Północy) i do XIXw (wśród rodzin mieszczańskich i chłopskich. Oznacza to że rodzina chłopska w XVIIIw mogła jeszcze używać w kolejnych pokoleniach różnych nazwisk.

Nazwiska odmiejscowe niedotyczyły tylko szlachty, lecz ta starała się wprowadzać przed końcówkę -ski literkę w (TarnoWski w odróżnieniu od Tarnoski).  Hasło w leksykonie: nazwiska odmiejscowe

nazwiska patronimiczne
Nazwiska przyjmowane od protoplasty, jego imienia lub przydomku, czasem też funkcji - np. Wołodkiewiczowie, Bernatowiczowie, Gastołdowie itp. Protoplasta mógł być również legendarny. Nazwiska patronimiczne charakterystyczne są szczególnie dla mieszczaństwa. mogły być one tworze od różnych form imienia - niekoniecznie od głównej.  Hasło w leksykonie: nazwiska patronimiczne

nazwiska przezwiskowe
Nazwiska, inaczej pospolite, przyjmowane od przezwiska. Pierwotnie dotyczyło jednej osoby np. Ogorzała, Krzykała, Długota, Boruta, Gawron, Moczygęba. W czasach średniowiecza rolę przezwisk miały też imiona chrześciajańskie, Romuald, Gustaw, lub polskie które były cząsto modyfikowane np. Staszko, Stanoch, Stachnik ... W czasach gdy nazwisko było już czymś normalnym jako przydomek funkcjonujący w danej gałęzi rodu. Niekiedy przydomek taki stawał się nazwiskiem - np. Bobola, Tarasiewicz itp.  Hasło w leksykonie: nazwiska przezwiskowe

nazwy etniczne
Nazwy miejscowe odnoszące się do grup narodowościowych zamieszkujących dany teren lub region.


  Hasło w leksykonie: nazwy etniczne

nazwy miejscowe
NM - Nazwy osiedli ludzkich. Jedna z podstawowych kategorii nazw geograficznych. Z analizy topomastycznej można wysnuć wiele wniosków historycznych. Najbardziej rozpowszechniony podział NM zaproponował Witold Taszycki.

 • Nazwy służące od razu jedynie do określenia miejscowości
  • topograficzne - odnoszące się do ukształotwania terenu (np. Magura, Roztoka)
  • nazwy wynikające ze zjawisk społecznych lub aktywności człowieka (np. Wola, Ujazd, Koło)
  • nazwy związane z imionami, mogą odnosić się do popularnego imienia, imienia świętego itp. (np.: Sieciechów, Wierzbięta, Radom, miejscowości z przyrostkami "-owa, -in, -sko" itp.)
  • nazwy zdrobniałe osiedli leżących niedaleko większej miejscowości (np. Borzęcinek)
 • Nazwy funkcjonujące wpierw jako nazwy ludzi
  • nazwy etniczne - odnoszące się do narodowości mieszkańców miejsca lub regionu, również w formach negatywnych (np. Cygany, Prusy, Węgrzce, Francuzy, Konojady, Wołosate)
  • nazwy patronimiczne - odnoszące się od patrona, pierwotnie oznaczając poddanych lub potomków (np.: Sołtany, Boleścięta)
  • nazwy rodowe, przydomkowe - używane przez grupy ludzi, z reguły jakąś rodu (np: Tarasy - od "Taras" Kulczyckich, Baby, Jawora)
 • Nazwy dwuznaczne - (np. Wilki - nazwa poch. od fauny, przydomek grupy ludzi, lub nazwa patronimiczna)
  • Nazwy o nieznanym pochodzeniu.


  Dla celów genealogicznych i historycznych podział ów nie jest najlepszy. Najcenniejsze są bowiem nazwy związane z osobami lub efektem ich działania jako jednostek lub grup - a więc podział zasadniczy powinien przebiegać nieco inaczej. Należy brać pod uwagę wiele zjawisk - nazwy mogły bowiem ulegać przekształceniom a odnosić od dawno nieużywanych zawodów, służebności, zwyczajów.

  Klasycznym przykładem błędów jest XIX-wieczna legenda o pochodzeniu Warszawy od Warsa i Sawy, która gdyby była prawdziwa musiał by oznaczać parę dwojga mężczyzn (Sawa - imię męskie).


  Zob.: chronologia nazw miejscowych.


    Hasło w leksykonie: nazwy miejscowe

  nazwy patronimiczne
  Nazwy miejscowe odnoszące się do patrona danej grupy ludzi lub protoplasty.


    Hasło w leksykonie: nazwy patronimiczne

  nazwy topograficzne
  Nazwy miejscowe odnoszące się do ukształtowania terenu lub jego cech charakterystycznych.


    Hasło w leksykonie: nazwy topograficzne


  Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
  prosimy skontaktuj się z nami.    Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
  Regon: 122719308, NIP: 6793086820
  konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
  Przekaz online (usługa DotPay)
  Wpisz kwotę:


  Przelew kartą (usługa Pay Pal)
  © Genealogia Polaków 2000-
  Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.