Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8949.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


podaca
Pożyczka którą udzielał pan, książę chłopu siedzącego na pańskiej ziemi. Nazwa ta stosowana w wiekach XII i XIII na PoOmorzu Zachodni, Mekleburgii i Rugii. Pożyczkę taką potępił Grzegorz IX w bulli z 1239 jako że podatki dochodziły czasem do 200 procent w stosunku rocznym.


  Hasło w leksykonie: podaca

Podbereski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:


  Hasło w leksykonie: Podbereski

Podchocimski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Podchociński, Podchocimski


  Hasło w leksykonie: Podchocimski

Podejuch
Szczecin, -Podjuchy - Niemiecka nazwa miejscowości na Pomorzu


  Hasło w leksykonie: Podejuch

podfruwajka
(gwar.lwow.) młoda dziewczyna, podlotek


  Hasło w leksykonie: podfruwajka

Podgórski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Podgórski


  Hasło w leksykonie: Podgórski

podhasywać
(gwar.lwow.) podskakiwać


  Hasło w leksykonie: podhasywać

Podhorski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Podhorski


  Hasło w leksykonie: Podhorski

Podjaski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chośnicki, Częstkowski, Małek


  Hasło w leksykonie: Podjaski

Podjaski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:


  Hasło w leksykonie: Podjaski

Podjaski III
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Chośnicki


  Hasło w leksykonie: Podjaski III

podjezdek
Koń małego wzrostu, zaprzęgany na krótkie dystanse.


  Hasło w leksykonie: podjezdek

Podkamer
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Podkamer, Putkamer, Puttkamer


  Hasło w leksykonie: Podkamer

podkomorzy


1. Urzędnik odpowiedzialny za siedzibę monarchy. Był również strażnikiem bezpieczeństwa monarchy i opiekunem moralności i dobrych obyczajów.

2. Przewodniczący sądu podkomorskiego, zastępca procesowy ubogich i sierot ze stanu szlacheckiego.


  Hasło w leksykonie: podkomorzy

Podkowa

Rodziny należące do herbu: Bahryński, Banialewicz, Bohatyrewicz, Burdynowski, Dargużewicz, Darguż, Dawidowski, Górski, Guszcza, Huszcza, Jesman, Kamieński, Kamiński, Kochlewski, Kochlowski, Kosko, Kozłowski, Lysowski, Ławroń, Meszczer, Miecznikowski, Niewiarowski, Obfidowicz, Ostrowski, Pontus(owicz), Rodziewicz, Rudnicki, Seytekowicz, Skepiewski, Songajłowicz, Sowiński, Szejdełałowicz, Szetejkowicz, Szołtmir, Toftycz, Walentynowicz, Zielonacki


  Hasło w leksykonie: Podkowa

podkowa
Symbol używany w ponad 20 polskich herbach z blisko 100 odmianami. Symbolika konia jest wyrazem szczęścia, opieki przed złymi mocami, powodzenia. W połączeniu z krzyżem równoramiennym może symbolizować bohaterski czyn dokonany konno.

Herby z tą symboliką


  Hasło w leksykonie: podkowa

Podkowa II
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Greffen


  Hasło w leksykonie: Podkowa II

Podkowa III
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Grochalski, Mokien, Mokin


  Hasło w leksykonie: Podkowa III

Podkowa z krzyżem
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Popek


  Hasło w leksykonie: Podkowa z krzyżem

Podmichalski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Podmichalski


  Hasło w leksykonie: Podmichalski

podmiotek


  Hasło w leksykonie: podmiotek

Podoski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Podoski


  Hasło w leksykonie: Podoski

podpanek
Oficjalista dworski, ubogi szlachcic pracujący u właściciela, albo też włościanin w roli urzędnika prywatnego. Nazwa nieoficjalna


  Hasło w leksykonie: podpanek

Podrzeczewski

Nieznany herb rycerski, wzmiankowany u Piekosińskiego z datą 1401 (Wybór zapisek). Zaginął jeszcze w XVw.


  Hasło w leksykonie: Podrzeczewski

podsędek
Pomocnik sędziego. Urząd istniejący w Koronie, a na Litwie do 1764.


  Hasło w leksykonie: podsędek

podstarości
(łac.) - vicecapitaneus – urząd ziemski I Rzeczypospolitej w Wielkim Księstwie Litewskim. W Koronie był urzędem grodzkim. Był zastępcą i namiestnikiem starosty, przez niego dobieranym i zaprzysięganym. Posiadał pełnię władzy starosty i mógł go zastępować w sądzie grodzkim.
W dobrach prywatnych w XVIIIw pełnił rolę pomocnika zarządcy dóbr (czyli ekonoma)
W XIX w określenie przeszło w nazwę ekonom.


  Hasło w leksykonie: podstarości

Podstawa
Herb szlachecki nadany przez Heroldię Królestwa Polskiego tuż przed 1859r. Otrzymała go Teofila z Ciołkowskich Tryniszewska, wdowa po Mateuszu Tryniszewskim, byłym Radcy Budowniczym guberni Augustowskiej pozostałej, oraz dzieci: Alexander Ignacy (2ch imion) Konstanty Witalis (2ch imion) synowie i Klementyna Helena (2ch imion) córka, po tymże Mateuszu Tryniszewskim pozostałych


  Hasło w leksykonie: Podstawa

podstoli
Urzędnik nadworny, początkowo zastępca stolnika. W XIV-XVI w. samodzielny, honorowy urząd ziemski (podstoli ziemski). Podstolich wielkich było dwóch: koronny i litewski obok nich byli podstoli ziemscy po województwach (ziemiach) i powiatach (w Wielkim Księstwie Litewskim od czasów Zygmunta II Augusta) wg hierarchii urzędniczej urząd podstolego był na ósmym miejscu.
(za: Wikipedia)  Hasło w leksykonie: podstoli

Podtępakowa
Herb szlachecki nadany przez Heroldię Królestwa Polskiego tuż przed 1859r. Otrzymał go Albert Skowroński syn Kazimierza, b. Dyrektora Wydziału Duchownego Kommisyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych


  Hasło w leksykonie: Podtępakowa

podwojski
(ministerialis, preco) Woźny radziecki i ławniczy w miastach.


  Hasło w leksykonie: podwojski


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.