Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8949.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


proamita
(łac.) siostra pradziadka


  Hasło w leksykonie: proamita

proavia
(łac.) prababka


  Hasło w leksykonie: proavia

proavunculus
(łac.) brat prababki


  Hasło w leksykonie: proavunculus

proavus
(łac.) pradziad


  Hasło w leksykonie: proavus

probant
Osoba dla której sporządzany jest jakiś typ wywodu genealogicznego


  Hasło w leksykonie: probant

proboszcz
Zazwyczaj ksiądz, który zarządza parafią. W niektórych przypadkach proboszczem mógł być klasztor jako całość lub osoba świecka.


  Hasło w leksykonie: proboszcz

Proboszczowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Proboszczewski, Proboszczowski


  Hasło w leksykonie: Proboszczowski

Proca
Herb szlachecki nadany przez Heroldię Królestwa Polskiego tuż przed 1859r. Otrzymał go Paweł Skrzydlewski syn Jakuba, podporucznik z Kompanii Poprawczej Nr. 45.


  Hasło w leksykonie: Proca

procarius
(łac.) świniopas


  Hasło w leksykonie: procarius

procesy alchemiczne
Alchemia używała podziału procesów na 12 rodzajów w czterech grupach. Miało to bezpośredni związek z podziałem nieba na gwiazdozbiory, wg czterech żywiołów. Z tej przyczyny procesy te były oznaczane symbolami zodiakalnymi.Rozkład

Kalcynowanie

Ogrzewanie

Fermentacja

Zmiana

Krzepnięcie

Związanie

Zmiękczanie

Rozdział

Destylacja

Sublimacja

Filtracja

Łączenie

Rozpuszczanie

Powielenie

Projekcja


  Hasło w leksykonie: procesy alchemiczne

proclamacio


  Hasło w leksykonie: proclamacio

Proclamatio Bannorum
(łac.) Ogłoszenie zapowiedzi - termin używany w aktach metrykalnych


  Hasło w leksykonie: Proclamatio Bannorum

proclamationes
(łac.) zapowiedzi


  Hasło w leksykonie: proclamationes

proconsul
(łac.) burmistrz


  Hasło w leksykonie: proconsul

proconsul nocturnus


  Hasło w leksykonie: proconsul nocturnus

procurator
(łac.) zastępca


  Hasło w leksykonie: procurator

profan
Określenie masońskie na kogoś, kto nie jest członkiem loży, nie wyznaje ideologii masońskiej.


  Hasło w leksykonie: profan

Professor
(niem.) profesor


  Hasło w leksykonie: Professor

progener
(łac.) mąż wnuczki


  Hasło w leksykonie: progener

progenetrix
(łac.) matka rodu


  Hasło w leksykonie: progenetrix

progenitor
(łac.) protoplasta, ojciec rodu


  Hasło w leksykonie: progenitor

Prokopius
(łac.) Prokop


  Hasło w leksykonie: Prokopius

Prokopowicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Prokopowicz


  Hasło w leksykonie: Prokopowicz

proles
(łac.) potomstwo, dzieci


  Hasło w leksykonie: proles

promatertera
(łac.) siostra prababki


  Hasło w leksykonie: promatertera

Promnic


  Hasło w leksykonie: Promnic

promocondus
(łac.) piwniczy, szafarz


  Hasło w leksykonie: promocondus

promus
(łac.) kuchmistrz, klucznik


  Hasło w leksykonie: promus

pronepos
(łac.) prawnuk


  Hasło w leksykonie: pronepos

proneptis
(łac.) prawnuczka


  Hasło w leksykonie: proneptis

pronurus
(łac.) żona wnuka


  Hasło w leksykonie: pronurus

propatruus
(łac.) brat pradziadka


  Hasło w leksykonie: propatruus

propinacja
Browar, wyszynk alkoholi, także prawo właściciela do handlu i sprzedaży trunków. Propinacja miała wyłączność do zajmowania się handlem alkoholem na ternie danego właściciela (można jednak było wytwarzać alkohol na swój własny użytek). Propinacje uzyskiwały duże dochody, stąd ostre przestrzeganie monopolu, próby jego obejścia i surowe kary za ujawnienie procederu. Często propinacja wiązała się również z opieką nad osobami z problemem alkoholowym o czym nie mówi się w opracowaniach - gdyż nie było to zajęcie oficjalne. Taką opieką nie zajmowały się osoby obchodzące monopol.


  Hasło w leksykonie: propinacja

propinator
Posiadacz propinacji, dzierżawca monopolowego wyszynku napojów alkoholowych w dawnej Polsce  Hasło w leksykonie: propinator

propinquus
(łac.) krewny


  Hasło w leksykonie: propinquus

propola
(łac.) handlarz


  Hasło w leksykonie: propola

proprietarius agri
(łac.) właściciel ziemi, pola


  Hasło w leksykonie: proprietarius agri

proproanūkas
(lit.) praprawnuk


  Hasło w leksykonie: proproanūkas

proproanūkė
(lit.) praprawnuczka


  Hasło w leksykonie: proproanūkė

proproprosenelė
(lit.) prapraprababka


  Hasło w leksykonie: proproprosenelė

proproprosenelis
(lit.) prapradziad, przodek


  Hasło w leksykonie: proproprosenelis

Propsteipächter
(niem.) dzierżawca probostwa


  Hasło w leksykonie: Propsteipächter

propugnator
(łac.) opiekun, obrońca


  Hasło w leksykonie: propugnator

proreta
(łac.) dowódca statku


  Hasło w leksykonie: proreta

prosenelė
(lit.) prababka


  Hasło w leksykonie: prosenelė

prosenelės brolis
(lit.) brat prababki


  Hasło w leksykonie: prosenelės brolis

prosenelės sesuo
(lit.) siostra prababki


  Hasło w leksykonie: prosenelės sesuo

prosenelio brolis
(lit.) brat pradziadka


  Hasło w leksykonie: prosenelio brolis

prosenelio sesuo
(lit.) siostra pradziadka


  Hasło w leksykonie: prosenelio sesuo

prosenelio sesuo
(lit.) siostra pradziadka


  Hasło w leksykonie: prosenelio sesuo

prosenis
(lit.) dziadek, przodek


  Hasło w leksykonie: prosenis

prosieniec
(starop.) nazwa miesiąca grudnia


  Hasło w leksykonie: prosieniec

Proskau
Pruszków - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Proskau

proskrypcja
Pozbawienie praw, wystawienie majątku dłużnika na licytacje, skazanie na banicję. W historii z list proskrypcyjnych korzystały rządy terrorystyczne.


  Hasło w leksykonie: proskrypcja

prosocer
(łac.) dziadek męża lub żony


  Hasło w leksykonie: prosocer

prosocrus
(łac.) babka męża lub żony


  Hasło w leksykonie: prosocrus

prospektywna metoda
Metoda badań genealogicznych polegająca na poszukiwaniu faktów późniejszych w stosunku do znanej wiedzy w celu ewentualnego połączenia tej wiedzy z historią badanej rodziny.


  Hasło w leksykonie: prospektywna metoda

prosziek
(hucul.) żebrak
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: prosziek

Proszyński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Proszyński


  Hasło w leksykonie: Proszyński

Protasiewicz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Protasiewicz, Protasowicz


  Hasło w leksykonie: Protasiewicz

protestas
(lit.) sprzeciw


  Hasło w leksykonie: protestas

protėvis
(lit.) prapradziad, przodek


  Hasło w leksykonie: protėvis

protėvis
(lit.) przodek, prapradziad


  Hasło w leksykonie: protėvis

protoplasta
1. W zależności od stanu badań protoplasta może się zmienić. Zwyczajowo jest to najstarsza osoba w rodzinie od której wywodzi się wszystkich potomków. Po odnalezieni kolejnych pokoleń przodków pozycja protoplasty przechodzi na najstarszego z nich.

2. Za protoplastę można też uważać w szczególnych okolicznościach pierwszą osobę przyjmującą dane nazwisko, herb. W tym znaczeniu pozycja protoplasty nie zmieni się.


  Hasło w leksykonie: protoplasta

Protwic

W herbie gwiazda na czarnym lub niebieskim [Piekosiński] skośnym polu od czoła po lewej stronie herbowej. Prawa dolna strona czerwona przedzielona srebrnym (lub złotym [Piekosiński]) pasem.

Pochodzenie herbu i zawołania nieznane. Herb był także nazywany Nałęcz. W źródłach pisanych jedyna wzmianka w 1432r. Najstarszy wizerunek na pieczęci Szybko Grello z 1300 r.


  Hasło w leksykonie: Protwic

providius
Określenie łacińskie (opatrzny, rozsądny, mądry, przezorny) używane dla ubogiego rzemieślnika


  Hasło w leksykonie: providius

providus
Rozsądny, przezorny (określenie ubogiego rzemieślnika)


  Hasło w leksykonie: providus

provincia
(łac.) prowincja


  Hasło w leksykonie: provincia

provisor puerorum
(łac.) opiekun dzieci


  Hasło w leksykonie: provisor puerorum

provisus
(łac.) zaopatrzony sakramentami (zmarły)


  Hasło w leksykonie: provisus

Prowana
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Prowana, Prowani


  Hasło w leksykonie: Prowana

prowizor


  Hasło w leksykonie: prowizor

proxeneta
(łac.) pośrednik handlowy


  Hasło w leksykonie: proxeneta

Prozor
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Prozor


  Hasło w leksykonie: Prozor

Prozor II
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Jackowski


  Hasło w leksykonie: Prozor II

Prozor III
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Sorycki, Tarmolicz


  Hasło w leksykonie: Prozor III


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.