Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8968.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


przeancugować
(gwar. lwow.) zmieniać ubranie, przebrać się


  Hasło w leksykonie: przeancugować

Przebendowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Przebendowski, Przebędowski


  Hasło w leksykonie: Przebendowski

Przebołowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Przebołowski


  Hasło w leksykonie: Przebołowski

przedwieć
(dawn) brat babki


  Hasło w leksykonie: przedwieć

Przedwolszowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Przedwolszowski


  Hasło w leksykonie: Przedwolszowski

Przeginia


  Hasło w leksykonie: Przeginia

Przegonia
Inna nazwa herbu Sieracki (Przeginia)


  Hasło w leksykonie: Przegonia

Przemęcki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Przemęcki, Przemięcki


  Hasło w leksykonie: Przemęcki

przemówka
(hucul.) zaklęcia, formuła czarów
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: przemówka

przemównik
(hucul.) czarownik, zaklinacz
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: przemównik

Przerembski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Przerembski, Przerębski


  Hasło w leksykonie: Przerembski

Przerowa

Pierwsza wzmianka w źródłach w 1436r. Nazwa prawd. pochodzi od nazwy imionowej lub określenia "przez-rów"

Rodziny należące do herbu: Arnaucki, Baryłkowicz, Belski, Beski, Białek, Bielski, Borowski, Branecki, Burnatowicz, Dąbrowski, Drogoń, Drogoński, Drwalewski, Drwalski, Gaźliński, Głoskowski, Golian, Goliański, Gośliński, Grodkowski, Grotowski, Gruntowski, Jarochowski, jaszczółtowski, Jaszczułtowski, Kamieński, Kobyliński, Krobowski, Łepkowski, Mianowski, Mroczek, Niedźwiecki, Niedźwiedzki, Palczowski, Pielski, Piotrowski, Podleski, Podleśny, Podliszewski, Przerowski, Przesmycki, Rogowski, Rosochowski, Rossochowski, Sępochowski, Skurowski, Słonawski, Świderski, Taszycki, Uleniecki, Uliniecki, Widowski, Zaborowski, Zawisza, Zdzierżek, Zdzierszek, Żabiński


  Hasło w leksykonie: Przerowa

Przestrzał

Rodziny należące do herbu: Bemezański, Berezański, Berezowski, Bereżański, Łysienko, Miniałgo, Przybysławski, Puzyrewski, Semkowicz, Smereczański, Stebnicki, Terlecki, Unichowski, Uniechowski, Ustrzycki, Wojciechowicz, Woronczenko


  Hasło w leksykonie: Przestrzał

Przeszkody zawarcia małżeństwa
Oprócz zwykłych przeszkód zawarcia małżeństwa (jak np. zatajenie ważnej rzeczy), występują takie które związane są ze względami genealogicznymi. Pokrewieństwo w linii prostej (rodzice, dziadkowie) jest przeszkodą nie do zwalczenia. Ale w zakresie pokrewieństwa w liniach bocznych prawo kościelne zmieniało się na przestrzeni dziejów. Dopuszczano też dyspensy - czyli dopuszczono wyjątkowo do małżeństwa pomimo przeszkody.

do Vw - niedopuszczalne małżeństwa z rodzeństwem, własnym, rodziców i dziadków

ces. Teodozjusz - również kuzyni

niedługo potem - również wnuki rodzeństwa

Xw - zabronione małżeństwa do VII stopnia pokrewieństwa wg. prawa kościelnego włącznie

1215 - Sobór laterański IV - ograniczenie do IV stopnia, można było uzyskać dyspensę do II stopnia (np. wuj i siostrzenica). Nie odmawiano dyspensy w stopniach III i IV. Uznawano tutaj również powinowactwo pozamałżeńskie.

1917 - ograniczenie zakazu do III stopnia, związki pozamałżeńskie nie stanowią przeszkody. Przeszkodą, z możliwością dyspensy, są także stosunki wynikające z bycia chrzestnym lub opiekunem przy bierzmowaniu.

Zobacz: Unieważnienie małżeństwa - (lista wszystkich współczesnych przeszkód)


  Hasło w leksykonie: Przeszkody zawarcia małżeństwa

przeszywanica
Rodzaj odzieży, wkładanej na ogół pod zbroję, dla ochrony od otarć i od zimna. Wykonywana była z dwóch warstw płótna i wełny między nimi, które przeszywano grubymi nićmi. Do dzisiaj nie zachował się ani jeden egzemplarz takiego ubioru.


  Hasło w leksykonie: przeszywanica

przewielebny


  Hasło w leksykonie: przewielebny

przewielebny


  Hasło w leksykonie: przewielebny

Przewoski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Przeworski, Przewoski, Przewóski, Przewuski


  Hasło w leksykonie: Przewoski

Przewoziecki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Przewoziecki


  Hasło w leksykonie: Przewoziecki

przewrotny


  Hasło w leksykonie: przewrotny

przezorny


  Hasło w leksykonie: przezorny

Przosna

Nazwa prawd. pochodzi od nazwy imionowej lub topograficznej. Pierwsza wzmianka w r. 1393. Przeddtawiany także z połową lwa lub z samymi jego nogami na których leży w poprzek czerwony róg myśliwski - wtedy mur jednolity srebrny. a tło zielone.

Rodziny należące do herbu: Baliński, Bobocki, Gorzeński, Heymzot, Knyszyński, Krzyniecki, Krzyszyński, Lubieński, Niemieczkowski, Pyrzewski, Słopanowski, Stopanowski, Wieżeński, Wilżyński, Wimbor, Wołżyński


  Hasło w leksykonie: Przosna

Przybigniew


Godło przedheraldyczne Przybigniewa, z r. 1236, zachowane na pieczęci w zbiorach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. [Gloger Z., Encyklopedia Staropolska]


  Hasło w leksykonie: Przybigniew

przyczirka
Zbiornik przeciwpożarowy na wodę w formie skrzyni lub beczki.


  Hasło w leksykonie: przyczirka

przydomek
Indywidualny lub przechodni. Przydomki rodzinne pełniły ważną rolę w rozpoznawaniu rodzin o tym samym nazwisku np. "Słotyło" Biliński, "Tarasowicz" Biliński itp. Badając należy pamiętać że czasem zapisywano sam przydomek bez nazwiska np. "Wanda z Tarasowiczów". Przydomki przybierały też formę członu nazwiska lub wręcz były zamieniane w nazwiska. np. "Piotr Tarasowicz". Przydomki miały też często formę odmiejscową np. "Cybulski na Kaskach" lub mówiły o herbie np. "Korwin-Kossakowski"  Hasło w leksykonie: przydomek

Przyjaciel
Legenda herbowa mówi o powstaniu w XII wieku, co nie może być prawdą z racji na zbyt wczesny okres kształtowania się herbów. Herb został nadany Tatarom (m.in Melechowi) którzy walczyli pod Grunwaldem i odznaczyli się męstwem. Za swe czyny otrzymali dobra pod Wilnem. Większość rodzin herbowych ma pochodzenie tatarskie. Najbardziej zasłużeni Skirmuntowie (Przyjaciel III) otrzymali indygenat w XVI wieku.

"W polu błękitnym, serce czerwone, przebite strzałą srebrną grotem w prawo, wewnątrz misy złotej. W klejnocie pięć piór strusia"

Inne nazwy: Kemlada, Kemlad, Kamrad, Kamera

Rodziny należące do herbu: Bejnarowicz, Bibulowicz, Bogusław, Bogusławski, Bohusław, Bronak, Bronek, Brudnak, Butowicz, Dabar, Downarowicz, Draczewski, Drakiewski, Dramiński, Dranicki, Drągbieński, Drąkieński, Dulewski, Grabowski, Gregotowicz, Gryniewicz, Horodecki, Hryncewicz, Hryniewicz, Hryniewski, Jarmundowicz, Jaroszewicz, Jasielewicz, Junatowicz, Jurowski, Jursza, Karabanowicz, Karwowski, Klimkiewicz, Kotiużyński, Krapanowicz, Kudzinowicz, Kumach, Kurnach, Kwaczyński, Legiejko, Legowicz, Legucki, Lipiński, Lisiecki, Lukiański, Łakowicz, Łazarewicz, Łuczkiewicz, Łukański, Łukianowicz, Łukiański, Łukowicz, Makuszyński, Melech, Mickiewicz, Migiewicz, Minasiewicz, Minasowicz, Minaszewicz, Mingayłło, Mingajłowicz, Mirosławski, Mirowicz, Moncewicz, Muraszko, Mynasowicz, Nagrodzki, Neuman, Norwiło, Norwiłło, Nowaczyński, Nowakowicz, Nowakowski, Nowaszewski, Okińczyc, Okieńczyc, Otroszczenko, Patek, Pawołocki, Pietraszewicz, Połtorzycki, Powołocki, Półtorzycki, Prosowski, Prossowski, Prosowski, Przyszychowski, Przytulski, Puciata, Puciato, Pułtorzycki, Romanowski, Rossowiecki, Rozenowicz, Rymkiewicz, Ryzwanowicz, Semeka, Sernacki, Sierżyński, Skirmont, Skirmunt, Strawiński, Sulewicz, Szabuń, Szafranowicz, Szahidewicz, Szegedewicz, Szehedewicz, Szendzinek, Tessmar, Thomkiewicz, Tomkiewicz, Tomkowicz, Wenckowicz, Wenczkiewicz, Więckiewicz, Więckowicz, Wojciechowicz, Wolański, Zatyrkiewicz, Żabiński, Żdanowicz


  Hasło w leksykonie: Przyjaciel

Przyjaciel II
Herb szlachecki rodziny Jurowski


  Hasło w leksykonie: Przyjaciel II

Przyjaciel III
Herb szlachecki - odmiana herbu Przyjaciel. W polu błękitnym dwie strzały srebrne, grotem w górę, między dwoma sercami czerwonymi.

Rodziny należące do herbu: Skirmont, Skiermunt, Skirmunt, Skirmuntt


  Hasło w leksykonie: Przyjaciel III

Przyjaciel VI
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Janowicz, Łomiczewski


  Hasło w leksykonie: Przyjaciel VI

Przyjaciel XIII
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Grylewicz


  Hasło w leksykonie: Przyjaciel XIII

przyjaciółka
(gwar.lwow.) agrafka


  Hasło w leksykonie: przyjaciółka

Przyjeski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Przyjeski


  Hasło w leksykonie: Przyjeski

przylipka
(gwar.lwow.) piętka chleba


  Hasło w leksykonie: przylipka

przynadzić
(hucul.) przynęcić
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: przynadzić

Przyschetz OS
Przysiecz - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Przyschetz OS

przyścipny
(gwar.lwow.) przymilny


  Hasło w leksykonie: przyścipny

przystryjec
(dawn.) brat dziadka


  Hasło w leksykonie: przystryjec

przysłop
Przełęcz (nazwa poch. wołoskiego)


  Hasło w leksykonie: przysłop

przysłowie łańcuszkowe
Typ przysłowia które wiązało jedną rzecz z drugą, tę z trzecią, czwartą itd. Forma pokrewna do hagady. Przykład:
"Koza dre łozę, a wilk kozę, a chłop wilka, a pan chłopa, a pana jurysta, a jurystę diabłów trzysta"


  Hasło w leksykonie: przysłowie łańcuszkowe

Przytarski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Przystarski, Przytarski


  Hasło w leksykonie: Przytarski

Przywidzki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Przywidzki


  Hasło w leksykonie: Przywidzki


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.