Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8968.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Skrebeński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Skrbeński, Skrebeński


  Hasło w leksykonie: Skrebeński

skriaudėjas
(lit.) hycel, oprawca


  Hasło w leksykonie: skriaudėjas

Skroński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:


  Hasło w leksykonie: Skroński

skróty paleograficzne
W paleografii łacińskiej spotykanej na ziemiach polskich najczęściej stosowano z różną dokładnością szereg znaków umownych. Trzeba jednak pamiętań że każdy pisarz miał swoje znaki, które czasem znaczyły coś zupełnie innego. Nie zawsze też były to znaki stosowane konsekwentnie - nawet w obrębie jednego zdania.

1) Linia pionowa przekreślająca literę r na końcu wyrazu: skracanie sylaby –ram, oraz końcówki dopełniacza liczby mnogiej (genetivus pluralis) I i II deklinacji -rum.
2) Faliste przekształcenie litery r na końcu wyrazu: –ra, -ar, -re, -er
3) Falista pionowa kreska w środku lub na końcu wyrazu: -er, -re, -ir, -ri
4) Znak między r i 2 nad literą poprzedzająca skrót: -ur, -tur, –or.
5) Znak "9" na początku wyrazu: con-, com-, cun-, cum-
6) Znak "9" nad ostatnią literą przed skrótem: us, os, s.
7) Znak średnika ; lub wydłużonej cyfry „3”: ¬–us (w końcówce –bus w
ablativus pluralis), –m. (w bierniku), zastępował spójniki que oraz et, –ed w słowie sed (s;)
8) Znak "7": et zarówno jako samo słowo jak i sylaba (et lub ed)
9) "7" z kreską u góry: etiam, atque.


  Hasło w leksykonie: skróty paleograficzne

Skrzydło
Herb szlachecki Kopacz


  Hasło w leksykonie: Skrzydło

Skrzydłolot

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Krzyżanowski


  Hasło w leksykonie: Skrzydłolot

skrzynola
(gwar.) - płyta kamienna


  Hasło w leksykonie: skrzynola

Skrzyszowski


Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Skrzyszowski


  Hasło w leksykonie: Skrzyszowski


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.