Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 8949.
 
GRUPY HASEŁ

Miary i wagi
Systemy genealogiczne
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Stabelwitz
Wrocław, -Stablowice - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Stabelwitz

Stablewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:


  Hasło w leksykonie: Stablewski

Stablowski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Stablowski


  Hasło w leksykonie: Stablowski

Stabrowski

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Stabrowski


  Hasło w leksykonie: Stabrowski

Stabschläger
(niem.) drwal


  Hasło w leksykonie: Stabschläger

Stach
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Stach


  Hasło w leksykonie: Stach

Städtenamen polnisch-deutsch


  Hasło w leksykonie: Städtenamen polnisch-deutsch

Stahlhammer
Kalety - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Stahlhammer

staja
Staropolska rolna i drogowa miara długości 1/8 mili. Podlegała ona największym zmianom na przestrzeni dziejów. Jako miara powierzchni staja liczyła 30 prętów2, to jest 1 morgę.
XIIIw - 187.5 m (staja polska)
1764 - ok. 893 m.
1818 - 1067 m.


  Hasło w leksykonie: staja

staja (koliba)
(hucul.) chata połonińska bez pieca
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: staja (koliba)

staje
Miara drogowa = ok. 893 m
Miara powierzchni = 30 prętów kwadratowych = 1 morga


  Hasło w leksykonie: staje

stalius
(lit.) cieśla


  Hasło w leksykonie: stalius

stalius
(lit.) stolarz


  Hasło w leksykonie: stalius

Stalluponen
Nesterow (Rosja) - Nazwa miejscowości w okresie przynależności do Prus Wschodnich


  Hasło w leksykonie: Stalluponen

stametor
(łac.) kamieniarz


  Hasło w leksykonie: stametor

Stańczowie
Nabram (herb szlachecki)


  Hasło w leksykonie: Stańczowie

Standesherr
(niem.)(skrót-Stdeshr) pan stanowy


  Hasło w leksykonie: Standesherr

stanica
Starosłowiańskie określenie "stanu bożego" czyli rodzaju świątyni, miejsca stałego lub tymczasowego postoju bóstwa, opiekuńczego totemu oddziału, plemienia. Wg teorii Piekosińskiego z uproszczonych wizerunków stanic skandynawskich związanych ze znakami runicznymi miały wywodzić się niektóre najstarsze herby polskie. Znaki te charakteryzują się posiadaniem trzech części - szczytu, środka i podstawy. W górze występowały strzały, łuki, fale, półkola, w środku mogło być przekrzyżowanie proste, skoćne lub jego brak, a także koła lub romby, w dolnej trójkątna lub półkolista podstawa, jej brak (prosta linia) lub kształt litery M. Od takich znaków wywodzone były podobne w rysunku herby np. Bogorya, Ślepowron, Czewoja, Ostoja, Przeginia, Lis, Mądrostki, Mzura, Powała, Niesobia, Leszczyc, Wyszowie itd. a także symbole książąt - np. Henrka Brodatego czy orła wrocławskiego.

Teoria o runicznym źródle herbów polskich jest obecnie uznawana raczej za niewłaściwą - natomiast ochoczo podchwytywana przez dyletantów np. na Wikipedii.


  Hasło w leksykonie: stanica

Stanislaus
(łac.) Stanisław


  Hasło w leksykonie: Stanislaus

Stanisław August

Monogram króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego


  Hasło w leksykonie: Stanisław August

Stanisław Dybowicki

Gmerk mieszczanina lwowskiego Stanisława Dybowickiego (Dybowicza) (1618). Widnieje w jego testamencie, w którym postanawia aby z jego funduszy ulać działo dla miasta z wyrytym jego znakiem rodzinnym.

[Witt.]


  Hasło w leksykonie: Stanisław Dybowicki

Stankar

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Bordecki, Poptrzebski, Smoczyński, Stankar


  Hasło w leksykonie: Stankar

stannarius
(łac.) konwisarz, kotlarz


  Hasło w leksykonie: stannarius

Stanowitz
Stanowice - Niemiecka nazwa miejscowości


  Hasło w leksykonie: Stanowitz

stanowniczy
Kwatermistrz - gospody rozpisujący - należał do niższych urzędników dworu królewskiego i zostawał pod rozkazami marszałka wielkiego. Obowiązkiem jego było utrzymywać porządny spis izb gościnnych w zamku królewskim, naznaczać gospody dla dostojnych gości i posłów w mieście, gdzie się sejm lub zjazd odbywał, a także w czasie podróży króla.
Nazwę stanowniczego, stanowcy i stanowiciela dawano także niekiedy fundatorom kościołów, klasztorów, szpitali.


  Hasło w leksykonie: stanowniczy

Stara Strzała
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Steckiewicz, Steczkiewicz


  Hasło w leksykonie: Stara Strzała

Stargard
Stargard Szczecinski - Niemiecka nazwa miejscowości na Pomorzu


  Hasło w leksykonie: Stargard

Starmer
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Starmer


  Hasło w leksykonie: Starmer

Starnberg


  Hasło w leksykonie: Starnberg

Staroma

Nieznany herb szlachecki występujący w źródłach na początku XVw. po raz pierwszy 1408. Zaginął jeszcze w tym samym wieku. Niekiedy utożsamiany z herbem Jeleń [Dziadulewicz]


  Hasło w leksykonie: Staroma

Staropis
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Szubalski


  Hasło w leksykonie: Staropis

starosta grodowy
Sprawował w imieniu króla administrację i sądownictwo na terenie swojego powiatu i ziemi. Stał na czele sądu grodzkiego, do którego kompetencji należało rozpatrywanie spraw gardłowych z tzw. czterech artykułów grodzkich, oraz sądzenie szlachty nieosiadłej (gołoty). Starosta pełnił także funkcje policyjne, dbał o bezpieczeństwo na drogach. Posiadał tzw. prawo miecza czyli prawo do egzekucji wyroków sądów wszystkich instancji na podległym sobie terytorium
(za: Wikipedia)


  Hasło w leksykonie: starosta grodowy

Starostka
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Starostka


  Hasło w leksykonie: Starostka

Starowiercy


  Hasło w leksykonie: Starowiercy

stary stryj
(dawn.) brat dziadka


  Hasło w leksykonie: stary stryj

stary wuj
(dawn.) brat babki


  Hasło w leksykonie: stary wuj

starygan
(hucul.) staruch
[Vincenz S., Prawda Starowieku]


  Hasło w leksykonie: starygan

Starykoń

Nazwy łacińskie: Antiquus cabalus, Antiquu equus

W czerwonym polu srebrny koń z czarną naściółką. W klejnocie głowa kozła. W źródłach pisanych od 1405r. [Starodawne Prawa Polskiego Pomniki]

Rodziny należące do herbu: Bahłaj, Baniewicz, Barwaldski, Bliziński, Bochnar, Bogdziewicz, Bogumił, Bogumiłowski, Bohdziewicz, Botwinko, Brzeszko, Brzeszkowski, Butrymowicz, Butwiłowski, Bystronowski, Bystrzanowski, Chełmski, Chorzemicz, Chorzeński, Cybulka, Czajęcki, Czartoryski, Czebulka, Donatkowski, Gliwicz, Gorzycki, Gorzyczański, Grodecki, Gromnicki, Hebda, Hynek, Kasprzycki, Kąkolewski, Kempski, Kępski, Kladorubi, Kliczkowski, Knot, Knoth, Konkolewski, Kwaśniewski, Kwaśniowski, Kwaśnoborski, Lednicki, Machnicki, Maj, Majewski, May, Mezwecki, Miećwiecki, Miedźwiecki, Miedźwiedzki, Miezwiecki, Mieźwiecki, Młodziejowski, Modlnicki, Nahojewski, Nahojowski, Nałęcz Majewski, Namowicz, Nanayko, Nawlicki, Nosal, Nosala, Naswojewski, Nowiński, Nawojewski, Nawojowski, Pęchowski, Pietruski, Piotruski, Pisarzewski, Poborowski, Połujański, Regi, Regis, Siciński, Siemiuszewski, Siemuszewski, Siemuszowski, Staniewski, Staszewski, Strachota, Sulimierski, Sulimirski, Synowiec, Szafraniec, Szafrankiewicz, Szafrański, Szarbski, Tiachowski, Trojanowski, Turecki, Węnatowski, Wielogłowski, Wielopolski, Włostowski, Wnętowski, Wołczek, Wronicki, Wroniecki, Wroniński, Zaprzaniec, Zawadzki, Zibulka, Ziemiecki, Zemęcki, Zamięcki, Żarski


  Hasło w leksykonie: Starykoń

Starża
Topór (herb szlachecki)


  Hasło w leksykonie: Starża

Starza


  Hasło w leksykonie: Starza

Starzewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Starzewski


  Hasło w leksykonie: Starzewski

Starzyński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:


  Hasło w leksykonie: Starzyński

Staszewski
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Staszewski


  Hasło w leksykonie: Staszewski

Staszkiewicz

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Staszkiewicz


  Hasło w leksykonie: Staszkiewicz

Staszkiewicz II

Herb szlachecki


  Hasło w leksykonie: Staszkiewicz II

staszówka
Szabla polska wyrabiana w Staszowie, wąska i lekk. Najsłynniejsza polska szabla w XVIII wieku. Szczególnie zyskały powodzenie dzięki łatwości szybkiej obrony przed niespodziewaną napaścią.


  Hasło w leksykonie: staszówka

staterarius
(łac.) karetnik, powoźnik


  Hasło w leksykonie: staterarius

stationarius
(łac.) kramarz


  Hasło w leksykonie: stationarius

Statthalter(in) d. Niderlande
(niem.) Namiestnik Niderlandów


  Hasło w leksykonie: Statthalter(in) d. Niderlande

statuarius
(łac.) rzeźbiarz


  Hasło w leksykonie: statuarius

statytojas
(lit.) budowniczy


  Hasło w leksykonie: statytojas

Stauden
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Stauden


  Hasło w leksykonie: Stauden

Stawecki
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu:


  Hasło w leksykonie: Stawecki

Stawiński
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Stawiński


  Hasło w leksykonie: Stawiński

Stawisz
Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Kowalski, Stawisz


  Hasło w leksykonie: Stawisz


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.