Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9579.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


alkahest
Mityczny, magiczny rozpuszczalnik alchemiczny potrafiący rozpuścić każdą substancję. Błędne jest przekonanie że wyraz jest pochodzenia arabskiego - został wymyślony przez Paracelsusa.antymon


Alchemiczny symbol antymonu.Herby z tym symbolemarszenik


Alchemiczny symbol arszeniku.Herby z tym symbolematanor
Piec hutniczy - podstawa alchemicznych prac związanych z uzyskiwaniem kamienia filozoficznego, a także innych prac metalurgicznych. Miał formę wieży, z paleniskiem w dolnej części - stąd często jako symbol, lub mobilium tak przedstawiany o zbliżonej symbolice.
Symbolizował płomień uczuć, wielką miłość, a także zajęcia związane z alchemiąBaran (znak zodiaku)


Jeden z najstarszych znanych symboli związanych z powstawaniem życia, budzeniem się przyrody, narodzinami. Ma przedstawiać człowieka (niemowlę) z podniesionymi rękami do góry. Baran w wielu kulturach oznaczał niewinność.Może też oznaczać nowego przywódcę, nowy początek, odnowę. Alchemiczny symbol procesu kalcynowania (ogrzewania do temperatury bliskiej topnieniu w celu usunięcia gazów, lub płynów).
(Nie należy przeceniać roli symboli zodiakalnych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby z tym symbolembizmut


Alchemiczny symbol bizmutu.

Szukaj herbów z tym symbolemBliźnięta (znak zodiaku)


Symbol wywodzi się z hieroglifu egipskiego oznaczającego równość, podobieństwo. Związany w różnych kulturach z boginiami równowagi (Maat, Mitre, Nemezis) - ukrytymi naczelnymi siłami natury. Z tej przyczyny stojący w opozycji do kultury chrześcijańskiej opartej na prymacie ducha i transcendencji. Symbol uproszczony do rzymskiej cyfry II. Symbolizuje aktywność, wiedzę, wszechstronność, podstawowe prawa natury. Alchemiczny symbol procesu związania.
(Nie należy przeceniać roli symboli zodiakalnych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby z tym symbolemByk (znak zodiaku)


Jest to symbol łączący znak słońca i księżyca. Księżyc (symbol pierwiastka duchowego) ma zazwyczaj większe rozmiary, co oznacza prymat wartości niematerialnych nad intelektem. Znak związany z symboliką troski o dobra materialne, opieki nad powierzonym mieniem. Alchemiczny symbol procesu krzepnięcia.
(Nie należy przeceniać roli symboli zodiakalnych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby z tym symbolemcrux ansata

Symbol związany z krzyżem Ankh - inne przedstawienie krzyża używanego przez koptów. Jedno z graficznych oznaczeń miedzi w alchemii.

Herby z tym symbolemcyna


Alchemiczny symbol cyny.

Herby z tym symbolemfosfor


Alchemiczny symbol fosforu.

Herby z tym symbolemJowisz


Znak przedstawia duchowść (półokrąg) odwrócony od ziemskich trosk i zmagań. Przedstawia w ten sposób niechęć do jawnej walki z przeciwnościami losu a więc dojrzałość duchową. Alchemicznie zapisywano też też znak cyny.

(Nie należy przeceniać roli symboli alchemicznych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby podobne do tego symbolukaduceusz

Laska Hermesa, którą otrzymał od Apollina - boga m.in. medycyny. Przedstawiano ją jako owiniętą dwoma wężami i zwieńczoną skrzydłami - symbol znany ze służby zdrowia i karetek pogotowia. W uproszczonej formie - jako mobilium licznych znaków, gmerków i herbów - w formie zbliżonej do liczby 4 - jako symbol 4 żywiołów - często stosowany w alchemii.

Dwa węże (czy też w uproszczonej formie przekrzyżowanie w formie cyfry 4) oznaczają równowagę dwóch przeciwstawnych sił przyrody - ładu i chaosu - lub też ducha i umysłu. Równowaga ta jest podstawą alchemii, jest też podstawą wszelkich naturalistycznych prądów filozoficznych i religijnych. Prądy te zawsze stały w opozycji wobec Chrześcijaństwa, które przyjmowało istnienie jednego Boga - jednego zbioru zasad uniwersalnych. Z tej przyczyny alchemia była uważana za niebezpieczną, a jej filozoficzne konsekwencje zwalczane. Symbol kaduceusza stał się więc symbolem ruchów walczących z Kościołem w szczególności prądów wywodzących się z manicheizmu, a potem związanych z masonerią.


Szukaj znaków z tym symbolemKoziorożec (znak zodiaku)


Symbol składający się pierwotnie z trzech półokręgów (jednego otwartego do góry, drugiego do dołu i trzeciego przecinające je). Przedstawia łączenie wartości przeciwstawnych ziemi z niebem, ducha z materią, praktyki z teorią. Jest też oznaką konserwatyzmu, wytrzymałości, nieugiętości - niekiedy też dyktatury. Alchemiczny symbol procesu fermentacji.
(Nie należy przeceniać roli symboli zodiakalnych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby z tym symbolemkrzyż
Podstawowy znak używany w heraldyce, ale także w wielu innych dziadzinach takich jak znaki znaki bartne, runy, gmerki itp. Jako najprostszy znak był znany od zawsze, w formach religijnych, astronomicznych, alchemicznych. Od czasów Chrystusa jest znakiem najczęściej kojarzonym z chrześcijaństwem, choć różne jego formy mogą mieć różne znaczenie (np. swastyka też jest formą krzyża). Krzyż był bity na monetach władców którzy przyjmowali chrzest na znak związania z chrześcijaństwem. Został upowszechniony bardzo szeroko przez zakony rycerskie.

Herby z tym znakiemkrzyż maltański


Ten rodzaj krzyża używany przez Zakon Maltański stał się bardzo dobrze rozpoznawalny w wielu krajach. Często używany także jako forma szczególnie ważnych odznaczeń państwowych. Osiem końców krzyża symbolizuje osiem cech rycerskich: lojalność, miłosierdzie, hojność, odwagę, honor i chwałę, brak strachu przed śmiercią, niesienie pomocy, wierność Kościołowi. Krzyż był również znaleziony wśród znaków templariuszy. Inauguracja tego krzyża odbyła się w 1118 r. przez 8 rycerzy, którzy w obecności patriarchy Jerozolimy przysięgli bronić pielgrzymów podróżujących do świętego miasta. Zwany też krzyżem ośmiu rozkoszy niebiańskich, lub krzyżem o ośmiu rogach. Łącząc symbol krzyża i gwiazdy stał się symbolem medytacji. Niekiedy też stosowany jako alchemiczny znak ognia. Symbolizuje kazania ośmiu błogosławieństw. Liczba 8 jest w Biblii oznacza porządek, prawo, stosowanie zasad.

Szukaj herbów z tym symbolemkrzyż św. Jerzego


Pierwotna forma krzyża ujednolicona obecnie z krzyżem greckim. Św. Jerzy był rzymskim chrześcijańskim oficerem, który przybył do Lidii, gdzie odkrył, że ludzie byli terroryzowani przez smoka. Wg legendy smok pożerał dziewice i właśnie miał to zrobić z córką króla. Jerzy zabił smoka, co spowodowało cykl następstw, które zakończyły się przejściem króla na chrześcijaństwo. Św. Jerzy stał się patronem wypraw krzyżowych, stąd krzyż ten stał się podstawą wielu orderów. W alchemii znak ten symbolizował arszenik.

Herby z tym symbolemLew (znak zodiaku)


Wywodzi się z dawnego symbolu węża, który zmieniając skórę otrzymuje nową siłę. Jest symbolem energii, siły i autorytetu. Alchemiczny symbol procesu ogrzewania.
(Nie należy przeceniać roli symboli zodiakalnych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby z tym symbolemmagia
W sensie ogólnym magia jest próbą oddziaływania na naturę celem osiągnięcia, i to różnymi sposobami, cudownych skutków; w ujęciu ezoterycznym chodzi o zdobycie władzy nad mocą stanowiącą o jedności wszechświata. Etymologicznie słowo to wywodzi się od "magów", członków kasty kapłańskiej u Medów i Persów, którzy - według Herodota - wyróżniali się znajomością astrologii, posiedli umiejętność wróżenia i inne tajemne sztuki.

Odróżnia się wiele rodzajów magii, np. białą, praktykowana dla osiągnięcia jakiegoś dobrego celu, czarną - celem spowodowania jakiegoś zła; czerwoną - dla ułatwienia kontaktów seksualnych. W historii większość trudnych zjawisk, przede wszystkim alchemicznych, określano jako magiczne. Należy jednak zauważyć (co nie jest obecnie dla wielu oczywiste), że Kościół nie ograniczał badań naukowych, zwracał jednak wyjątkową uwagę na chęć magicznego interpretowania ich. Z jednej strony ekskomunikowano alchemików, ale z drugiej strony innym umożliwiano prace badawcze.

Ogólnie magia różni się od religii tym, że zjawiska nadprzyrodzone stara się zmusić do działania, podporządkować. Niebezpieczeństwo było więc trojakie:
* uznanie Boga za siłę nadprzyrodzoną i chęć zawładnięcia Nim
* nawiązywanie kontaktu ze złymi duchami
* traktowanie wiedzy racjonalnej jako nadprzyrodzonej

Na przestrzeni wieków rozmaicie starano się wyjaśnić to zjawisko (jeśli się uznawało magiczny efekt). Dla Freuda była oznaką nerwicy, dla Junga - psychologicznej projekcji, dla teologów chrześcijańskich - działaniem Szatana, dla naukowców - szarlatanerią. Obecnie uprawiają ją niektóre sekty, znaczna liczba grup ezoterycznych i wszyscy wyznawcy okultyzmu i satanizmu. W ocenie zjawiska nie możemy pomijać świadectwa byłych magów, którzy w większości uważają, że nie ma różnicy między czarownictwem a magią, a ponadto trzeba pamiętać, że magia wiąże się z licznymi formami ukrytego satanizmu. Zarówno Biblia (Kpl 19,26; Pwt 18, 10-11; Ga 5, 20), jak i różne tradycje chrześcijańskie zdecydowanie zakazywały praktykowania magii, utrzymując, iż jest całkowicie sprzeczna z chrześcijaństwem i stanowi formę kontaktu ze złymi duchami.

Z punktu widzenia historycznego interesujące są powody i problemy z jakimi spotykały się osoby parające się magią, a co za tym idzie możliwości, kontakty i ograniczenia. Najbardziej znanym magiem-alchemikiem był Twardowski, posądzany m.in. o stworzenie magicznego zwierciadła do opętania króla wizerunkiem jego zmarłej żony. O magię i czary były posądzane także, najczęściej niebezpodstawnie, różnego rodzaju znachorki, zielarki, wróżbitki. Nieprawdą jest jednak że z reguły kończyło się to procesem i stosem.Mars


Jest to symbol aktywności działania i bojowości, dlatego został skojarzony z Marsem - rzymskim bogiem wojny. Pierwotnie w znaku zamiast strzałki był krzyż symbolizujący sprawy i troski ziemskie. Jest to również alchemiczny symbol żelaza.

(Nie należy przeceniać roli symboli alchemicznych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby podobne do tego symboluMerkury


Jest to symbol łączący pierwiastki męskie, żeńskie i duchowe. Symbolizuje zajmowanie się magią. Składa się z trzech znaków. Górny półksiężyc leżący na kole jest zazwyczaj większy - co symbolizuje prymat sił duchowych - podobnie jak symbolu zodiakalnym byka. Jeden z alchemicznych symboli rtęci.
(Nie należy przeceniać roli symboli alchemicznych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby podobne do tego symbolumiedź


Alchemiczne symbole miedzi.

Herby z tym symbolemNeptun


Neptun nie występuje w astrologii średniowiecznej z racji późnego odkrycia. Jednak jest to symbol obecny - składający się pierwotnie z dwóch odwróconych od siebie, połączonych poprzeczką okręgów z krzyżem na dole. Podobny nieco w znaczeniu do symbolu ryb. Jako symbol przejścia do świadomości kosmicznej jest często znakiem czarnej magii. Przedstawia też wyjście ponad materię i sprawy ziemskie w ten sposób, że odkrywa się tajemne związki przeciwstawień.

(Nie należy przeceniać roli symboli alchemicznych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby podobne do tego symboluogień


Alchemiczny symbol ognia.

Szukaj herbów z tym symbolemołów


Alchemiczny symbol ołowiu.

Herby z tym symbolemplatyna


Alchemiczny symbol platyny.

Herby z tym symbolemPluton


Symbol ten wywodzi się z hieroglifu egipskiego. Słońce umarłych leży na tarczy księżyca i płynie po wodach świata duchowego - z tego powodu odnosi się do spraw związanych ze śmiercią, pozostawaniem po drugiej stronie - również w obszarze energii kosmicznych, wyższej świadomości. Pluton jako planeta został odkryty w XX wieku, dlatego nie występuje w astrologii średniowiecznej.

(Nie należy przeceniać roli symboli alchemicznych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby podobne do tego symbolupotas


Alchemiczny symbol potasu.

Herby z tym symbolempowietrze


Alchemiczny symbol powietrza.

Herby z tym symbolemprocesy alchemiczne
Alchemia używała podziału procesów na 12 rodzajów w czterech grupach. Miało to bezpośredni związek z podziałem nieba na gwiazdozbiory, wg czterech żywiołów. Z tej przyczyny procesy te były oznaczane symbolami zodiakalnymi.Rozkład

Kalcynowanie

Ogrzewanie

Fermentacja

Zmiana

Krzepnięcie

Związanie

Zmiękczanie

Rozdział

Destylacja

Sublimacja

Filtracja

Łączenie

Rozpuszczanie

Powielenie

ProjekcjaRak (znak zodiaku)


Związany symbolicznie i graficznie z przesileniem letnim. Symbol życia, macierzyństwa, tradycji rodzinnej. Alchemiczny symbol procesu rozpuszczania.
(Nie należy przeceniać jego symboli zodiakalnych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby z tym symbolemRyby (znak zodiaku)


Jako dwa połączone, przeciwstawne półkręgi jest symbolem łączenia sfery wewnętrznej i zewnętrznej człowieka, poszukiwania w głąb świadomości, rozwój wewnętrzny. Ze związku z symboliką ryby związany z Chrystusem.
(Nie należy przeceniać roli symboli zodiakalnych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby z tym symbolemSaturn


krzyż - symbolizujący w astrologii sprawy ziemskie - znajduje się w otwarciu półksiężyca - symbolizującego sprawy duchowe. Oznacza więc troskę, brak podejmowanych działań do zmiany, stagnację. Alchemicznie zapisywano tym znakiem ołów.
(Nie należy przeceniać roli symboli alchemicznych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby podobne do tego symbolusiarka


Alchemiczny symbol siarki.

Herby z tym symbolemSkorpion (znak zodiaku)


Pochodzi od runicznego "Y" lub "ti" (oznaczającego kobietę). Związany z symbolem Matki Ziemi - bardzo starej postaci bogini - wspólnej dla wielu pierwotnych religii. Symbolizuję siłę woli, namiętność, pasję, pożądanie, ale także pragnienie sprawiedliwej organizacji. Alchemiczny symbol procesu filtracji.
(Nie należy przeceniać roli symboli zodiakalnych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby z tym symbolemsól


Alchemiczny symbol soli.

Herby z tym symbolemsrebro


Alchemiczny symbol srebra.

Herby z tym symbolemStrzelec (znak zodiaku)


Znak oznaczający odwagę, konsekwencję w działaniu, siłę ducha, śmiałość, brawurę, konsekwentne prostolinijne dążenie do celu. Alchemiczny symbol procesu zmiękczania.
(Nie należy przeceniać roli symboli zodiakalnych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby z tym symbolemsztuka królewska
Określenie używane dla alchemii, potem także architektury. Następnie określenie to związano z wolnomularstwem (szczególnie w Anglii w XVIIIw). W masonerii jest to nazwa dla tzw. pracy rytualnej, czyli zachowywania zasad masońskich w pracy i życiu.Słońce (symbol)


Z oczywistych względów, jako znak graficzny koła jeden z najbardziej pierwotnych symboli. Oznacza źródło siły, sił witalnych, punkt odniesienia, autorytet, opiekę. Tym symbolem w alchemii często zapisywano złoto.
(Nie należy przeceniać roli symboli alchemicznych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby podobne do tego symbolu    Następne wyniki


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.