Haseł w Leksykonie: 9785.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


Agnus Dei
(Baranek Boży). Symbol używany w heraldyce głównie kościelnej, przedstawiający Chrystusa zmartwychwstałego (ze sztandarem) - zwycięstwo nad szatanem, Chrystusa tryumfującego - apokaliptycznego (siedzący na księdze z siedmioma pieczęciami), Dobrego Pasterza (z laską pasterską i zawieszonym na niej dzbaneczkiem mleka), Głosiciela Dobrej Nowicy (na pagóry z czterema źródłami - Ewangelie). Jako baranek kroczący ze sztandarem jest też atrybutem Jana Chrzciciela

W heraldyce oznacza wiarę, człowieka śmiałego serca, nie bojącego się walczyć dla Chrystusa.

Występuje w dawnym herbie Wielunia, a także w herbach diecezji miśnieńskiej i warmińskiej. Także w herbach kilku miast na świecie m.in. Tuluzy i Rouen a w Polsce - Latowicz oraz Nysy (na tarczy Jana Chrzciciela). Figuruje też w herbach biskupich - np. bp. Radziejowskiego z Warmii.

Herby z tym symbolemakacja
Jako drzewo które rosło na grobie Hirama Abi - legendarnego budowniczego świątyni Salomona - jest symbolem masońskim. Jej liście symbolizują wdzięczą pamięć. Jest symbolem mistrza loży masońskiej. Drzewo akacji jest wyjątkowo trwałe a liście zwijają się na noc. Dlatego też gałązka akacji składana na grobie jest symbolem nieśmiertelności.

Herby z tym symbolemalbatros
Ptak, słynący z dalekich podróży stał się symbolem różnych korporacji lotniczych jako symbol bezkresu i odkryć geograficznych.

Herby z tym symbolemamarant
Kolor pomiędzy ciemnym różem a czerwienią, oryginalny kolor flagi polskiej. Symbolizuje wierną i szczęśliwą miłość.amfisbena
Dwugłowy potwór z lwim korpusem i głowami skierowanymi na dwie strony. Jest symbolem zaświatów i strażnika tajemnicy, śmiertelny wróg Sfinksa. Amfisbena potrafiła przetrwać w stanie hibernacji a chwytając się pyskami toczyć się jako koło.

Herby z tym symbolemanioł
W heraldyce występuje głównie w herbach miejskich. Jest symbolem dostojeństwa, honoru i sławy. Umieszczanie postaci anioła symbolizowanie prośbę o ochronę niebiańską.

Herby z tym symbolemankh

Egipski krzyż lemniskatyczny. Symbolizuje życie, siły witalne, zapłodnienie ziemi przez niebo. Trzymany przez bogów, królów jest kluczem do królestwa umarłych. Koptowie przejęli go i używają jako symbol życiodajnej siły Krzyża ChrystusowegoHerby z tym symbolemantymon


Alchemiczny symbol antymonu.Herby z tym symbolemarmata
(łac.) - uzbrojona. Działo różnego kalibru i różnych nazw stosowane w sztuce wojennej od średniowiecza. Z racji tego że była jedną z najważniejszych zdobyczy wojennych w heraldyce symbolizuje chwałę zdobytą podczas działań zbrojnych i siłę ducha.


Szukaj herbów z tym symbolem
Rodzaje armat i słynne polskie działaarszenik


Alchemiczny symbol arszeniku.Herby z tym symbolematanor
Piec hutniczy - podstawa alchemicznych prac związanych z uzyskiwaniem kamienia filozoficznego, a także innych prac metalurgicznych. Miał formę wieży, z paleniskiem w dolnej części - stąd często jako symbol, lub mobilium tak przedstawiany o zbliżonej symbolice.
Symbolizował płomień uczuć, wielką miłość, a także zajęcia związane z alchemiąbaran
W heraldyce jest symbolem Jana Chrzciciela, św. Agnieszki (czystość) i ogólnie wodza, księcia (z racji przewodzenia stadem). W heraldyce kościelnej jest oczywiście symbolem Chrystusa.

Herby z tą symbolikąBaranek Bożybaranie rogi
W heraldyce rogi barana symbolizują wojowniczość i sławę wojenną.Herby z tym symbolembawół
Symbolizuje szlachetność, moc, godność, a zawłaszcza tego kto chętnie służy wykorzystując te przymioty będąc opiekunem słabych.

Występuje w herbie Mołdawii, dawnym Bukowiny a także Bandymer, Bawola glowa, Bawół, Pomian, Wieniawa, Przyłuka, Kietlicz II, Kołaczkowski, Krzywkowski, Petru, Czerwony, Hormuzaki, Kizierycki, Melisa, Na Kaskach, Bagniewski, Bugnerowicz, Bukaty, Despot, Grabieński, Hadziewicz, Janowski, Leszczyński, Leszyński, Manowski, Marklowski, Markłowski, Pol, Rydger II, Saka, Sokołowski, Szczepanowski, Trlęski, Matejko, Reka, RycWeyss, Radziejowski

Herby z tą symbolikąbażant
Symbol prostoty ducha - skojarzony z feniksem, przedstawiany w heraldyce podobnie do orła lecz z jednym piórem na głowie dłuższym.

Herby z tym symbolembazylia
Roślinny odpowiednik bazyliszka - symbolizuje nienawiść lub ubóstwo

Herby z tym symbolembazyliszek
Król węży ze skrzydłami, głową i nogami koguta. Potwór który zabijał samym spojrzeniem lub oddechem. Symbolizuje śmierć, przejście do krainy umarłych, strach dla patrzących na ów herb.

Występuje w herbie Kurska (Rosja) oraz Bazylei (Szwajcaria) - jako podtrzymujący herb.

Herby z tym symbolembeczka
Jako mobilium herbowe - symbol pewności, a także oczywiście godło cechu bednarzy.

Szukaj herbów z tym symbolembezant
Złota bizantyjska moneta używana w czasie wypraw krzyżowych. W heraldyce może oznaczać wykupywanie chrześcijanina z niewoli, lub bogactwo zdobyte na wyprawach.Herby z tym symbolembełt
Krótka strzała do kuszy, lub górna część strzały do łuków.
Bełty do kuszy użyte w herbie mogą oznaczać wzięcie udziału w walce - bez wahania, ale wykorzystując swoją przewagę, lub niepostępując zgodnie z zasadą fair play.

Herb: Bełty

Herby z tym symbolembinda
Chusta Nałęcza. Skręcona dwukolorowa chusta oznacza godność szlachecką

Herby z tym symbolembizmut


Alchemiczny symbol bizmutu.

Szukaj herbów z tym symbolemBliźnięta (znak zodiaku)


Symbol wywodzi się z hieroglifu egipskiego oznaczającego równość, podobieństwo. Związany w różnych kulturach z boginiami równowagi (Maat, Mitre, Nemezis) - ukrytymi naczelnymi siłami natury. Z tej przyczyny stojący w opozycji do kultury chrześcijańskiej opartej na prymacie ducha i transcendencji. Symbol uproszczony do rzymskiej cyfry II. Symbolizuje aktywność, wiedzę, wszechstronność, podstawowe prawa natury. Alchemiczny symbol procesu związania.
(Nie należy przeceniać roli symboli zodiakalnych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby z tym symbolembluszcz
Jako mobilium symbolizuje przyjaźń, dozgonną miłość, jest bowiem rośliną czepną, szukającą licznych punktów podparcia i zaczepienia, przylegającą do murów.
Herby z bluszczem w mobiliumbóbr
Stworzenie, które słynęło ze swoich niebywałych zdolności konstruktorskich w budownictwie, Jako mobilium herbowe stał się symbolem budownictwa, pracowitości, inteligencji, przemyślności.

Herby z bobrem w mobiliumbocian
Bardzo stary symbol polski. Jako mobilium herbowe może oznaczać medycynę, opieką nad starszymi, wdzięczność, a także sztukę wojenną, wytrwałość, pogardę dla rozkoszy ziemskich.
Symbol związany jest z legendą wg której młody samiec bociana przygotowywał gniazdo dla sędziwych rodziców, oraz wyrywał stare pióra.

Herby z bocianem w mobiliumbosak
Jest prostym elementem walki wręcz, przydatnym np. do ściągania jeźdźca z konia z pozycji piechoty. Stąd jako mobilium herbowe symbolizuje zręczność, fortel, spryt, odwagę.

Herby z bosakiem w mobiliumBronisz - godło


Godło przedheraldyczne użyte przez Bronisza, wojewodę brzeskiego z rodu Pomianów ze Służewa. Pieczęć pochodzi z dokumentu wystawionego w 1308, na którym w sigillum widnieją trzy tarcze - jedna z powyższym godłem, druga z dwoma odwróconymi półksiężycami a trzecia z głową żubra.bułat
Turecka szabla,z szeroką klingą, wąską przy rękojeści a coraz szerszą ku końcowi. Używana np. w chorągwiach janczarskich.

Broń ta jest obecna jako mobilium np. w herbie Zagłoba.

Szukaj herbów z tym symbolembuława
Rodzaj obuchowej broni w kształcie długiego trzonka zakończonego okrągłą gałką. W Polsce XVI-XVII w oznaka najwyższej władzy wojskowej (hetmańskiej).

Herby z tym symbolembyk
Mobilium występujące m.in w herbie Ciołek (młody byczek). Symbol siły, dzielności. Jako udomowione zwierze symbolizuje siłę przyrody w służbie człowieka, a więc też wspaniałomyślność, pracowitość, wierną służbę. W herbach regionów nawiązujących do pogańskich korzeni dynastycznych związany jest ze Swarożycem.


Herby z tą symbolikąByk (znak zodiaku)


Jest to symbol łączący znak słońca i księżyca. Księżyc (symbol pierwiastka duchowego) ma zazwyczaj większe rozmiary, co oznacza prymat wartości niematerialnych nad intelektem. Znak związany z symboliką troski o dobra materialne, opieki nad powierzonym mieniem. Alchemiczny symbol procesu krzepnięcia.
(Nie należy przeceniać roli symboli zodiakalnych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby z tym symbolembłękit
Jako kolor tarczy herbowej symbolizuje prawość, wierność, stałość, czujność, patriotyzm, pobożność, zaufanie.błyskawica
Jako mobilium symbolizuje szybkość, popędliwość, Boży gnie, przejaw boskiej woli.
Herby z błyskawicą w mobiliumcegła
W masonerii symbol monety, pieniądza. Wrzucanie cegieł do Worka Wdowy oznacza składanie datku na cele dobroczynne.

Herby z tym symbolemcentaur
Symbol heraldyczny pochodzący z mitologii greckiej. Posiada wiele znaczeń. Można symbolizować gniew, zemstę, dzikie namiętności, ale też uosobienie męskości, bohaterstwo na polu walki, twórczą naturę, zdolnego kawalerzystę, dwoistość natury człowieka ziemską(koń) i wieczną (człowiek). Jeśli ma rękach łuk jest to wizerunek Chirona, opiekuna i wychowawcy herosów.

Herby z tą symbolikącerber
pies o trzech, lub dwóch głowach. postać pochodząca z mitologii greckiej - strażnik piekieł. Jest symbolem, wiernej służby i czujności. Głowy oznaczają przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Herby z tą symbolikąchimera
Potwór z popiersiem kobiety, łapami lwa, grzywą, grzbietem kozła i ogonem smoka. Jest symbolem pokonania silnego wroga, zwycięstwa (Nike).

Herby z tą symbolikąchorągiew
W heraldyce jest często symbolem legendy herbowej w której przodek rodu zdobył chorągiew lub dokonał mężnych czynów w walce. Może też być symbolem nadania praw za służbę związaną z uposażeniem całej chorągwi. Występuje w herbie Radwan i jego odmianach Przerowa, a także w herbie woj. smoleńskiego (z drzewcem).

Herby z tą symboliką    Następne wyniki


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.