Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9556.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


delta
Jeden z najważniejszych symboli masońskich - trójkąt równoramienny symbolizujący wiedzę oświecającą umysły ludzi. Często występujący z okiem w środku oznaczającym mądrość która widzi i przewiduje. Deltę umieszcza się po wschodniej stronie pomieszczenia loży, nad miejscem gdzie zasiada Czcigodny.

Herby z tym symbolemdrzwi
W heraldyce oznaczają otwartość, gościnność, zachętę do odwiedzin.

Herby z tym symbolemdzban
W heraldyce ma znaczenie podobne do lasu - tajemniczość, skrytość. Może także oznaczać radość i zasobność - zapewne poprzez symbolikę źródła. Jest symbolem miejscowości uzdrowiskowych.

Herby z tą symbolikąfalefeniks
Ogniwaczek, żar-ptak, benu (boinu) legendarny ptak z fantastycznym długim ogonem żyjący kilkaset lat. Pod koniec życia buduje on gniazdo na czubku drzewa, spala się od żaru słonecznego i z popiołów budzi się na nowo o życia. Występuje w heraldyce europejskiej, azjatyckiej, egipskiej, rzymskiej. Symbolizuje odradzanie się życia, trwanie, nieśmiertelną sławę, długowieczność. Z oczywistych względów symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. W Grecji i Haiti stał się symbolem walki o niepodległość. W Azji symbolizuje siłę yin - zasada żeńska, przeciwstawiana sile męskiej (smok) - a więc statyczność, kreacja życia. Kojarzony czasem z bażantem, orłem lub czaplą. W Grecji - szczególnie Heliopolis kojarzony z kultem słońca.

Występuje w herbie Parys.

Herby z tą symbolikąfiga
symbol wstrzemięźliwości, sentymentalności, egzaltacji religijnej (drzewo figowe), pierwszy strój ludzki w raju (listek figowy).

Herby z tym symbolemfiołek
Symbol pokory, ufności i czystej miłości, niekiedy jednak zawiści. Miały być kwiatami które wyrosły u podstawy krzyża Chrystusa.

Herby z tym symbolemfletnia
Symbol zamiłowania do muzyki i poezji. Występuje ona w micie greckim o boku Panie który zakochawszy się w nimfie Syrnix utworzył fletnię z trzcin. Wybrał je gdyż nimfa ta uciekając od niego zamieniła się właśnie w trzcinę. Trzy fletnie znajdują się w herbie rodziny Granville

Herby z tym symbolemfontanna
Symbol nauki, błogosławieństwa, chrztu, źródeł mineralnych, uzdrowisk. Bliskoznaczna ze źródłem. Występuje w herbach wielu miejscowości uzdrowiskowych.

Herby z tym symbolemforteca
Symbol obronności miasta i państwa, siły charakteru, ochrony interesów suwerena, symbol praw feudalnych. Występuje niekiedy w herbach niektórych miast.

Herby z tym symbolemfosfor


Alchemiczny symbol fosforu.

Herby z tym symbolemGniewomir - godło


Godło przedheraldyczne komesa Gniewomira z rodu Strzegomitów (Kościesza). Godło jego syna Imbrama jest bardzo podobne, lecz nieco niższe i szersze, przekrzyżowanie wewnątrz dolnego łuku.granat
Jabłka granatu z równo ułożonymi pestkami symbolizują rodzinę wolnomularską. Symbol ten używany jest np. jako zwieńczenie dwóch głównych kolumn w świątyni.

Herby z tym symbolemgryf
Mityczne zwierze składające się z przodu orła i tyłu lwa. Gryf symbolizował siłę, ale przede wszystkim waleczność, drapieżność i wytrwałość w dążeniu do celu, a także czujność (przenikliwe spojrzenie). W symbolice kościelnej jest symbolem dwóch natur Chrystusa ziemskiej (lew - król zwierząt) i boskiej (orzeł - król ptaków).

W Polsce związany przede wszystkim z rodem książąt pomorskich (czerwony gryf na błękitnym tle) oraz rodem Gryfitów (herb Gryf - srebrny gryf na czerwonym tle). Występował też w herbach krajów i rodów zagranicznych od Ałtaju po Anglię.

Herby z tą symbolikągrzyb
Jako mobilium herbowe - oznacza podstęp, podejrzliwość, odkrycie podstępu, zagadkę.

Szukaj herbów z tym symbolemgwiazda
Świadczy zazwyczaj o dążeniu do celu w myśl zasady "Per aspera ad astram" Stanowi atrybut wolności, natchnienia, ambitnego celu. Gwiazda sześciopromienna oznacza wzniosłe czyny, bezpiecznego przewodnika

W masonerii określenie zapalenia przenośnego świecznika.

Herby z tą symbolikągłowa
Jako mobilium herbowe - głowa ludzka jest oznaką honoru, władzy, wybitnych zasług. Choć sama jest często głową Saracena lub biesa - co ma znaczenie negatywne, to właściciel herbu szczyci się zazwyczaj pokonaniem wroga lub choćby dalekimi podróżami. Charakterystyczne głowy to brodata głowa w koronie z rogami - biblijny symbol króla Nabuchodonozora, głowa na tacy - Jan Chrzciciel, głowa z dwoma lub trzema twarzami - nawiązanie do symboli przyszłości i przeszłości, lub heraklejskich prac. Częstym przedstawieniem heraldycznym jest głowa zwierzęcia - symboliki należy szukać w hasłach poświęconch tym zwierzętom.

Szukaj herbów z tym symbolemherby puste
Niektóre herby są puste - tzn nie mają żadnych mobiliów na całej lub przynajmniej na części tarczy

Znajdź herby pustehydra
W heraldyce oznacza przywódcę który nie boi się śmierci, pokonywanie przeszkód niemożliwych do pokonania. Związana jest z mitami greckimi w których Herakles pokonuje hydrę stworzenie, któremu na miejsce uciętej głowy odrastają następne.

Herby z tą symbolikąImbram - godło


Godło przedheraldyczne komesa Imbrama (Emmerama) z rodu Strzegomitów (Kościesza). Godło jego ojca Gniewomira jest bardzo podobne, lecz nieco wyższe i węższe.
Odcisk pochodzi z 1239 r., kiedy został użyty przez syna Imbrama - Pawła. W rysunku mona doszukać się stylizowanych liter E(I) M B A, lub podków (uszu kotłowych).Imisław - godło

Godło przedheraldyczne Imisława, kasztelana michałowskiego z rodu Pomianów ze Służewa. Pieczęć pochodzi z dokumentu wystawionego w 1306 dla Cystersów z Byszewa.jarzmo
W heraldyce oznacza jedność małżeńską, zgodę, cierpliwość, uległość wobec księcia. Jeden z symboli szkockiego klanu Hay, występujący w herbach niektórych gałęzi, w klejnotach i w dłoniach trzymaczy linii wodzów klanu hrabiów of Errol, a także w motto klanu "Serva Jugum" (ang.Keep the yoke) - "trzymaj jarzmo"

Herby z tym symbolemjednorożec
Jako legendarne, mityczne stworzenie był obdarzanie niezwykłymi właściwościami. Stał więc też symbolem cnót mądrości, dobroci, łagodności, odwagi. Z tej racji że schwytać i oswoić go może tylko dziewica stał się symbolem czystości i siły rycerskiej. Często przedstawiany w skoku z rogiem trzymanym poziomo. Czasem też brodaty z silnymi nogami i ogonem byka. Jakub VI dodał jednorożca jako trzymacz do herbu Zjednoczonego Królestwa - obok czerwonego smoka Walii. Nieprzyjaźń między jednorożcem i lwem stała się symbolem stosunków anglo-szkockich. Cudowne właściwości rogu jednorożca wpływały na leczenie ran, dlatego też często bywał godłem aptek.

Szukaj herbów z tym symbolemjeleń
Jeleń - jako mobilium herbowe - symbolizuje starożytność i szlachetność rodu, sławę myśliwską i zręczność. Jest też atrybutem św. Huberta i św. Eustachego - dla obu będąc przyczyną nawrócenia. (jeleń z krzyżem między rogami). W Polsce występuje w herbach Brochwicz i Napiwon

Herby z tą symbolikąJowisz


Znak przedstawia duchowść (półokrąg) odwrócony od ziemskich trosk i zmagań. Przedstawia w ten sposób niechęć do jawnej walki z przeciwnościami losu a więc dojrzałość duchową. Alchemicznie zapisywano też też znak cyny.

(Nie należy przeceniać roli symboli alchemicznych w heraldyce polskiej, pomimo zbieżność wyglądu z niektórymi układami herbowymi.)

Herby podobne do tego symbolukaduceusz

Laska Hermesa, którą otrzymał od Apollina - boga m.in. medycyny. Przedstawiano ją jako owiniętą dwoma wężami i zwieńczoną skrzydłami - symbol znany ze służby zdrowia i karetek pogotowia. W uproszczonej formie - jako mobilium licznych znaków, gmerków i herbów - w formie zbliżonej do liczby 4 - jako symbol 4 żywiołów - często stosowany w alchemii.

Dwa węże (czy też w uproszczonej formie przekrzyżowanie w formie cyfry 4) oznaczają równowagę dwóch przeciwstawnych sił przyrody - ładu i chaosu - lub też ducha i umysłu. Równowaga ta jest podstawą alchemii, jest też podstawą wszelkich naturalistycznych prądów filozoficznych i religijnych. Prądy te zawsze stały w opozycji wobec Chrześcijaństwa, które przyjmowało istnienie jednego Boga - jednego zbioru zasad uniwersalnych. Z tej przyczyny alchemia była uważana za niebezpieczną, a jej filozoficzne konsekwencje zwalczane. Symbol kaduceusza stał się więc symbolem ruchów walczących z Kościołem w szczególności prądów wywodzących się z manicheizmu, a potem związanych z masonerią.


Szukaj znaków z tym symbolemkamelia
W heraldyce poprzez związek z pogrzebem jest symbolem smutku, żałoby.

Herby z tym symbolemkamień
W heraldyce kamień związany jest z symboliką masońską. Może występować jako kamień nie ociosany (profan, adept), ociosany (czeladnik) i jako kostka, cegła (mistrz). Kamień pęknięty oznacza zakon templariuszy.

Herby z tym symbolemkaptur
Jako mobilium oznacza medytację, siłę duchową i koncentrację - poprzez skojarzenie z kapturem zakonników. Trzy mnisie kaptury występują w herbie czeskiego miasta Kamenice.

Herby z tym symbolemkasztan
W heraldyce - symbol ukrytej cnoty i sprawiedliwości. Przez skojarzenie z kasztanem jadalnym symbol przezorności.

Herby z tym symbolemkątownica
Przyrząd służący do rysowania kąta prostego, znak zwany także węgielnicą (od węgła - kamienia węgielnego). Symbolizuje działanie mające na celu przemianę materii, budowanie nowej jakości. Najbardziej rozpowszechniony w symbolice wolnomularskiej, obok pionu, poziomicy i cyrkla jeden z najważniejszych znaków masonerii. Kątownica jest także symbolem św. Tomasza Apostoła. W heraldyce zachodnioeuropejskiej oznacza udostojnienie herbu.

Herby z tym symbolemkawka
Czarny, lub szary ptak. Występuje w herbie Rusi Halickiej dzięki użyciu gry słownej halka-kawka. Również w herbie Borch.

Herby z tą symbolikąkałamarz
W heraldyce oznacza skrybę, pisarza, lub zasługi na polu literatury.

Herby z tą symboliką: Tarakkielnia
W heraldyce związana głównie z symboliką masońską poprzez historyczne pochodzenie od grup murarzy. Jest symbolem codziennej, żmudnej pracy nad budowaniem prawdziwej świątyni ducha - czyli czyszczenia ludzi z przesądów.

Herby z tym symbolemkij
Atrybut świętych Apolinarego, Jakub Mniejszego, Judy Tadeusz, Macieja i in. Symbol stałości lub pielgrzymowania.

Herby z tym symbolemkilof
Ze względu na przeznaczenie symbolizuje bractwa górnicze, używany czasem na dawnych mapach do wskazywania kopalń.

Herby z tym symbolemklamra
Jako element spinający pas symbolizuje niezawodnego przyjaciela. Występuje w herbie rodziny Zeydlitz

Herby z tym symbolemklamra oblężnicza
Użyte w herbach oznaczają narzędzie za pomocą którego można pokonać wroga. Występują w herbach związanych z tematyką wojenną. W znakach runicznych znak taki oznacza cis - symbol nieśmiertelności (wiecznie zielone drzewo) lub trucizny (trujące nasiona, owoce).

Występuje w herbach Cholewa, Klamry.

Herby z tą symbolikąkleszcze
W heraldyce były związane z narzędziami Męki Pańskiej, a także z kowalstwem i metalurgią. Symbolizowały przeto umiejętności ujmowania trudnych i niebezpiecznych przedmiotów, zajęcia skomplikowane wymagające wiedzy i umiejętności. W humanizmie oznaczały poznanie.

Herby z tym symbolemklin
(szczyt). Rodzaj figury heraldycznej, podziału tarczy w kształt szerokiego trójkąta mającego za podstawę dół tarczy a punktem najwyższym dotykająca do brzegu górnego. Oznacza pobożność, związek z Kościołem, nawiązuje do tradycji rycerskich symbolizując narzucony na ramiona płaszcz, dlatego też jest przedstawieniem walki z wrogami wiary.
Symbolami podobnymi jest krokiew i promień - często mylone - krokiew to dwie belki połączone pod ostrym kątem, a promień to trójkąt - ale węższy.
Najbardziej znane przedstawienie w herbie zakonu dominikanów. W herbach występuje też klin na opak, albo klin skrócony.
Nazwa szczyt - używana do tej figury nie jest dokładnie poprawna, bowiem słowo to odnosi się do staropolskiej nazwy tarczy w ogóle.

Herby z symbolem.Poprzednie wyniki     Następne wyniki


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.