Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9543.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


abcedrix
(łac.) nauczyciel



Abdecker
(niem.) rakarz, hycel



abenarius faber
(łac.) kotlarz



abiectarius
(łac.) stolarz



acicularius
(łac.) iglarz



Ackerbürger
(niem.) mieszczanin-rolnik, rolnik zamieszkały, osiadły na gospodarstwie w mieście



Ackerwirt
(niem.) gospodarz rolny



actionarius
(łac.) kramarz



actuarius
(łac.) pisarz, aktuariusz, ktoś tworzący akta dosłownie



acuciator
(łac.) szlifierz



acufex
(łac.) iglarz



acuminator
(łac.) szlifierz



acupictor
(łac.) hafciarz (na jedwabiu)



administrator
(łac.) ekonom, rządca. Na ogół termin ten używano w odniesieniu do zarządców majątków ziemskich lub też zarządców parafii. Administrator nie był właścicielem, lecz oficjalistą, który miał wiele wspólnego z dzisiejszym menadżerem.

Baza administratorów ziemskich i innych oficjalistów prywatnych



admodum reverendi
(łac.) przewielebny - określenie oznaczające dokumentach osobę wyższego stanu duchownego



adumbrator
(łac.) rysownik



advocatus
(łac.) adwokat, prawnik, wójt miejski



aedilis
(łac.) budowniczy, horodniczy
W Krakowie - edyl



aedituus
(łac.) kościelny, zakrystianin



aerarius faber
(łac.) kotlarz, mosiężnik, ludwisarz, brązownik



aerarius praefectus
(łac.) poborca podatkowy



aerarius veteramentarius
(łac.) naprawiacz kotłów



agaso
(łac.) masztalerz



agittarius
(łac.) kusznik, łucznik



agricola
(łac.) rolnik, ogólne określenia chłopa w XIXw. Wcześniej dokładniej: cmetho, arator, colonus itp.



agripeta
(łac.) osadnik



akmenskaldys
(lit.) kamieniarz



aktorius
(lit.) aktor



aktuariusz
Niższy urzędnik, oficjalista dominialny (prywatny) w Galicji do 1848 roku. Pełnił funkcję gońca między dominium i cyrkułem. Podlegał mandatariuszowi.




altoris
(łac.) żywiciel



Amtsbote
(niem.) goniec



ancilla
(łac.)
1. Dziewka, służąca, niewolnica
2. W zakonach żeńskich czasem: przełożona (np. Felicjanki)
3. Imię żeńskie



arendarz
Dzierżawca karczmy, młyna, komory celnej, rzadziej trzody. Kontrakt na wynajem opiewał zazwyczaj na trzy lata, choć zdarzyły się przywileje na 6. Żydom nie wolno było arendować ceł ani myt.



assawuła
Od 1638 zastępca komisarza wojskowego na Wołyniu i Podolu. Tytuł używany także przez dowódców polowych i strażników. Musiał pochodzić ze szlachty.



ataman
ataman, watman - zwierzchnik, dozorca, dowódca wojskowy u Kozaków zaporoskich, lub w Mołdawii. Bliski pozycji kniazia.



bachmistrz
Przełożony robotników w kopalni. Nadzorował również stan techniczny urządzeń. Zajmował się budową szybów i eksploatacją złóż w żupach solnych. Termin używany między XIV a XVIII wiekiem.



Backergeselle
(niem.) czeladnik piekarski



Bahnwärter
(niem.) strażnik kolejowy



Barbier
(niem.) golarz, golibroda, fryzjer



bartnictwo
Profesja polegająca na pozyskiwaniu miodu z barci pszczelich. Bartodzieje zrzeszali się w bractwa cechowe, a praca bartników zazwyczaj przechodziła z ojca na syna. Każda rodzina miała swoje znamię bartne. Bartnictwo trwało do XIX wieku, poprzednio już wypierane przez dłubanki ogrodowe, a później pszczelarstwo skrzyniowe.

Bartnictwo pozyskiwało miód leśny, przy czym pszczoły miały lepsze warunki, nie uciekały na zimę z powodu niskiego położenia ula, i miały lepszy zasięg lotu, dlatego też barcie były znacznie wydajniejsze od uli. W szczytowym okresie w całej Rzeczpospolitej mogło być nawet kilkaset tysięcy barci.

Uroczyska - czyli poszczególne lasy, grupowały bory bartne (tj 60 barci). Cechy pilnowały właściwej gospodarki, zatrudniania pomocników, a nawet regulowały ilość budowanych nowych barci na danym ternie.

Miód liczono na beczki, pokowy lub rączki



    Następne wyniki


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.



  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)




© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.