Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9641.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


ahnentafel
Popularny system numeracji przodków w którym kolejne pokolenia mają numer 2x większy niż dzieci (matki o jeden większy niż ojcowie). Osoby nieznane się opuszcza w wykazie.
Przykład


I Pokolenie
1. Probant

II. Pokolenie
2. Ojciec
3. Matka

III. Pokolenie
6. Ojciec Matki
7. Matka matki

Także niemiecka nazwa tablicy wywodu przodków, stosowana niekiedy w Polsce, W. Brytanii i innych krajach.
leftd'Aboville modyfikowany system
Numeracja zachowana podobnie jak system d'Abovile uwzględnia jednak wskazanie na pochodzenie dziecka od konkretnego współmałżonka w przypadku wielu małżeństw rodziców.

1. Antenat +(1) Pierwsza żona +(2) Druga żona
1a.1. Dziecko z 1 małżeństwa
1a.2. Dziecko z 1 małżeństwa
1a.3. Dziecko z 1 małżeństwa
1b.4. Dziecko z 2 małżeństwa
1b.4.1. dziecko tego dziecka
1b.5. Dziecko z 2 małżeństwa


Więcej o tym systemie i szczegółowe pytania: Problemy, porady genealogiczned'Aboville system
System zapisu drzewa potomków opierający się na numerowaniu akapitów w specjalny sposób

1. Protoplasta
1.1. Syn (a)
1.2. Syn (b)
1.2.1. Wnuk (a)(syn syna b)
1.2.1.1. Prawnuk (syn wnuka a syna b)
1.2.2. Wnuk (b) (syn syna b)
1.3. Syn (c)DNA badania
Szeroko zakrojony program antropologiczny któremu mają pomóc informacje genealogiczne, ale którego pomoc w ramach poszukiwań jest na razie niewielka. Na podstawie markerów DNA ustalane są obszary pochodzenia przodków, przynależność do grup etnicznych. W miarę powiększania bazy program może w przyszłości działać z coraz większą dokładnością.genogram
System graficznego zapisu, za pomocą kresek, kółek, znaczków, powiązań w rodzinie wzbogacony o dodatkowe informacje jak: zażyłość, dystans emocjonalny, nadużycie, manipulowanie. Stosowany głównie w terapii jednak wykorzystywany w genealogii opisowej. Wyszczególnia też oczywiście wszystkie relacje genealogiczne.graficzno-tekstowy system
System zapisu drzew genealogicznych opracowany przez Genealogię Polaków. Drzewo potomków jest tu przedstawione graficznie w poziomie (w odróżnieniu od popularnych pionowych układów graficznych) za pomocą znaków tekstowych, przy czym ojciec jest zawsze w lewym górnym rogu w stosunku do dzieci. System uwzględnia ograniczoną specyfikę wyświetlania znaków w różnych stronach kodowych. (Jedynym utrudnieniem jest konieczność stosowania tzw. twardych spacji, gdyż przeglądarki zazwyczaj podwójne spacje wyświetlają jako jedną)

PRZYKŁAD

1 Ojciec
|=2 Dziecko
|  |=3 Wnuk
|  `=3 Wnuk
|=2 Dziecko
`=2 Dziecko
    `=3 Wnuk

Istnieje też wersja uwzględniająca znaki liniowe w stronie kodowej UTF-8

1 Ojciec
╠═2 Dziecko
║  ╠═3 Wnuk
║  ╚═3 Wnuk
╠═2 Dziecko
╚═2 Dziecko
    ╚═3 Wnuk

Więcej o tym systemie i szczegółach zapisu - Informacje o zapisie drzew genealogicznychHenry'ego modyfikowany system
System numeracji potomków w którym kolejny numer dziecka dodaje się do numeru rodzica. Różnica polega na umieszczaniu kolejnych pokoleń zaraz pod rodzicami.

1 Ojciec
11 Dziecko
111 Wnuk (dziecko syna nr. 11)
112 Wnuk (dziecko syna nr. 11)
1121 Prawnuk(dziecko wnuka nr. 121)
12 Dziecko
122 Wnuk (dziecko syna nr. 12)
....
1A Dziecko
1B Dziecko
1B2 Wnuk (dziecko syna nr. 1B)Henry'ego system
System numeracji potomków w którym kolejny numer dziecka dodaje się do numeru rodzica.
I Pokolenie
1 Ojciec

II. Pokolenie
11 Dziecko
12 Dziecko
....
1A Dziecko
1B Dziecko

III. Pokolenie
111 Wnuk (dziecko syna nr. 11)
112 Wnuk (dziecko syna nr. 11)
162 Wnuk (dziecko syna nr. 16)
1B2 Wnuk (dziecko syna nr. 1B)linia boczna pokrewieństwa
Określanie stopnia pokrewieństwa dwóch osób połączonych do jednego przodka liniami prostymi. Pokrewieństwo oblicza się wg dwóch systemów

Prawo rzymskie, oraz współczesne świeckie cywilne, sumują wszystkie osoby w linii łączącej i odejmuje wspólnego przodka. Bracia mają stopień II. Kuzyni (wnukowie wspólnego dziadka) stopień IV.

Prawo germańskie, kościelne oraz współczesne cywilne małżeńskie obliczają stopień pokrewieństwa licząc odległość w jednym pokoleniu - Bracia - I, kuzyni - II. W przypadku obliczania pokrewieństwa z różnych pokoleń za odległość przyjmuje się linie młodszą.matrylinearne pokrewieństwo
System w którym dziedziczenie rodowe, w tym nazwisk przebiega po liniach matek. Systemy takie występowały a czasem nawet występują do dziś u niektórych Indian, w Afryce lub Chinach.Mormonów baza
Ogromna baza genealogiczna Kościoła Mormonów. Opiera się na katalogowaniu ksiąg parafialnych i danych od potomków. W praktyce jednak baza nie jest szczególnie przydatna bo nie określa szerszego pokrewieństwa, często podaje sprzeczne dane, zawiera bardzo wiele błędów a wpisy są powielone czasem kilkadziesiąt razy. Z powodzeniem jednak można ją używać do określenia terenów zamieszkiwania rodzin.Pama system
System numeracji potomków w którym każde pokolenie otrzymuje kolejną literkę a dzieci kolejny numer. Dzieci umieszczane są bezpośrednio pod rodzicami. System ma tą wadę że w przypadku przemieszczenia dzieci między rodzicami można nie zauważyć błędu, a w przypadku dodania nowego protoplasty trzeba zmieniać całą numerację. system opracowany przez Chris'a de Villiers i zmodyfikowany przez dr. Cor Pama.

a Rodzic
-b1 Dziecko
-b2 Dziecko
-b3 Dziecko
-b1 Dziecko


Jako zabezpieczenie, stosuje się pełne wykazanie pokrewieństwa dla każdego potomka np. a.b2.c2.d1 czyli jest to pierwszy prawnuk drugiego wnuka drugiego dziecka. W ten sposób system ten przybliża się do prostszego systemu d'Aboville.poliandria
Nazwa związku w niektórych społecznościach w których było dopuszczane posiadanie wielu mężów. Występowała w dość rzadko.protoplasta
1. W zależności od stanu badań protoplasta może się zmienić. Zwyczajowo jest to najstarsza osoba w rodzinie od której wywodzi się wszystkich potomków. Po odnalezieni kolejnych pokoleń przodków pozycja protoplasty przechodzi na najstarszego z nich.

2. Za protoplastę można też uważać w szczególnych okolicznościach pierwszą osobę przyjmującą dane nazwisko, herb. W tym znaczeniu pozycja protoplasty nie zmieni się.rejestrowany modyfikowany system
System numeracji potomków oparty na systemie rejestrowanym. Różnica polega na tym że wszystkie osoby otrzymują numery arabskie

1. Ojciec
2. I. dziecko
+3. II. Dziecko
4. III. Dziecko
5. Dziecko

3. Dziecko
6.I. wnuk
7.II. wnuk

Znak + dodaje się dla oznaczenia, że dana osoba ma potomstwo. Poważną wadą tego systemu jest brak prostej możliwości jego modyfikowania w przypadku np. odkrycia kolejnego dziecka jednego z protoplastów. Trzeba wówczas zmieniać numery wszystkich kolejnych osób co w przypadku bardzo rozwiniętych drzew jest ogromnie trudne. System dobry i czytelny do jednorazowej publikacji książkowej.ród
Osoby krewne, związane więzami krwi, pochodzące od jednego przodka.rodowód
Tablica potomków (obojga płci) w obrębie tego samego nazwiska. Istnieje klika sposobów przedstawiania. W zależności od potrzeb. Najbardziej spójny jest system d'Aboville. Systemy graficzne i sagi zajmują najwięcej miejsca.rodowód skrócony
Tablica potomków męskich w obrębie tego samego nazwiska.Sosa-Stradonitza systemstemma
(łac.) wywód przodków, rodowódsystemy numeracji
Na skutek trudności przedstawiania złożonych grup rodzinnych powstały różne systemy numeracji. Mają za zadanie ułatwić wymianę informacji bez błędów w zrozumieniu. Tekst pisany często nie jest jasny do końca. Spośród wielu znanych systemów większość sprowadza się do poniższej listy. Systemy te gwarantują możliwość umieszczenia wielu danych w czytelnej formie.

Wykaz przodków
* Ahnentafel (Sosa-Stradonitza)

Wykaz potomków
* System rejestrowany
* System rejestrowany modyfikowany
* System Henry'ego
* System Henry'ego modyfikowany
* System d'Aboville
* System d'Aboville modyfikowany
* System Pama (Villiers)
* Inne systemyvilliers
Inna nazwa na System Pamaznaki genealogiczne
Systemy genealogiczne operują umownymi znakami graficznymi na oznaczanie wydarzeń genealogicznych.

 • * - urodzenie
 • *† - urodzenie martwe (gwiazdka z krzyżykiem)
 • |\| - zaręczenie (znak podobny do rozciągniętego N)
 • x - małżeństwo (krzyż skośny)
 • ~ - małżeństwo
 • oo - małżeństwo (znak nieskończoności)
 • n|u - rozwód (znaki matematyczne i lub)
 • o|o - rozwód
 • † - śmierć (krzyżyk)
 • X - poległ (znak skrzyżowanych mieczy ostrzem w dół)
 • /\ - pochowanie (trójkąt)
 • |¯| - pochowanie (kwadrat)


W naszym Herbarzu w celu uproszczenia, a także z uwagi na nieprawidłowości w wyświetlaniu podczas używania różnych stron kodowych i kopiowania materiału do różnych edytorów, używamy tekstowych znaków ustandaryzowanych (+ małżeństwo, ur. urodzony, zm. zmarł, poch. pochowany, chrz. - chrzest itp). Znaki z powyższej tabeli nie nadają się do prezentacji informatycznej (np. znak rozwodu w ogóle nie istnieje) dlatego używa się podobnych zamienników, które jednak mogą wywoływać kontrowersje, np. x - może oznaczać małżeństwo, śmierć w walce, osobę nieznanego imienia, nazwiska, księdza, księcia czy osobę o imieniu lub nazwisku zaczynającym się na X. Znaki tekstowe są natomiast zrozumiałe dla wielu automatycznych translatorów co pozwala stronę łatwo wyświetlać w innym języku. 
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.