Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9641.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


AD
(łac.) Anno Domini - roku Pańskiegoadministrator parafii
Osoba duchowna powoływana do zarządzania parafią pozbawioną proboszcza, lub gdy proboszcz był niezdolny do pełnej pracy (np. z przyczyny starości lub poważnej choroby).aetas
(łac.) - wiek (w latach lub data urodzenia), tytuł rubryki w księdze zaślubionychalegata
Dokumenty załączane do innych spraw. W przypadku spraw metrykalnych są to zazwyczaj akty chrztu, które trzeba było dołączyć przy zawieraniu małżeństwa jeśli jeden z małżonków był z innej parafii. Także akty bierzmowania, czy ślubu poprzedniego małżonka. Alegata (allegata) dawniej to po prostu załączniki.
W parafiach, czy archiwach często zbiory takie osobne, i można znaleźć tam niekiedy więcej informacji niż w księdze małżeństw.alias
(łac.) zwany teżbaptizatio
(łac.) chrzestc.e.p.CC LL
(łac.) Conjugum Legitimorum - "prawnych małżonków" - określenie używane w aktach metrykalnychcomendarius
(łac.) Duchowny sprawujący funkcję proboszcza w czasie vacatu, lub gdy proboszcz był nieobecny.commorans
(łac.) rezydent, przebywający czasowo - termin stosowany w zapisach metrykalnychConsentiente et prasente
(łac.) Za zgodą i w obecności - termin używany w aktach metrykalnychcuratus
(łac.) ksiądz, duszpasterz - często występuje w aktach metrykalnych "curatus loci" - ksiądz miejscowy. W przypadku gdy w parafii nie występuje funkcja proboszcza curatus oznacza pełniącego tą funkcję. Dla postronnych jest to po prostu proboszcz - choć formalnie nie ma takich uprawnień, pełnią tę funkcję tymczasowo. (Mógł być potem uznany za proboszcza).Data denuntiationum
(łac.) - Daty ogłoszeń zapowiedzi przedślubnych - termin metrykalnyDies promulgationum
(łac.) - Dni ogłoszenia - w aktach metrykalnych odnosiło się to do zapowiedzi przedślubnycheques
(łac.) rycerz, w księgach metrykalnych odpowiednik, zamiennik, lub zbliżony w znaczeniu do "nobiles" - czyli szlachcicfamatus
(łac.) sławetny - średniozamożny rzemieślnik, czasem bogatszy rolnik miejski. W zależności od regionu tytuł ten w księgach metrykalnych mógł być wymienny z "honestus". Szczególnie w środkowo-zachodniej Polsce, gdzie większość miasteczek składała się głównie z ludności rolniczej.haeres bonorum
(łac.) właściciel (spadkobierca, dziedzic) majątku - określenie często występujące w metrykachhonestus
(łac.) uczciwy - rolnik z małego miasteczka, rzemieślnik wiejski. W zależności od regionu tytuł ten w księgach metrykalnych mógł być wymienny z "famatus". Szczególnie w środkowo-zachodniej Polsce, gdzie większość miasteczek składała się głównie z ludności rolniczej.nata
(łac.) - urodzona ... - słowo występujące często w metrykach opisujące nazwisko panieńskie - np. "nata Kowalska"or.e.
Skrót łacińskiego "oriundus et", występuje w metrykachoriundus
(łac.) urodzony - słowo występujące często w metrykach, czas pod postacią skrótu "or.e." (oriundus et)post festum
(łac.) - "po święcie" - częste wyrażenie używane do określenia daty ileś dni po dniu świętego patrona, lub innego święta kościelnego - np. "post festum Corporis Christi" - po święcie Bożego Ciałapraepositus
(łac.) prepozyt - przewodniczący kapituły katedralnej, proboszcz kolegiaty, zastępca opata lub przeora w niektórych zakonach, także tytuł używane wobec proboszczów jako "zwierzchnik parafii".Proclamatio Bannorum
(łac.) Ogłoszenie zapowiedzi - termin używany w aktach metrykalnychspectabilis
(łac.) godny - tytuł używany w zapisach sądowych, metrykalnych, świadczący o przynależności do stanu rycerskiego, lub dawniej określenie zamożnego patrycjusza dużego miasta.strenuus
(łac.) mężny - tytuł używany w zapisach sądowych, metrykalnych, świadczący o przynależności do stanu rycerskiegotytulatura klasowa
Określenia łacińskie i polskie, które stosowano na ogólne oznaczenie statusu społecznego, klasy, miejsca zamieszkania. Istniało przynajmniej kilkanaście takich określeń.
Pomimo tego, że pisarze w dokumentach sądowych dość skrupulatnie przestrzegali tych tytułów, pojawiające się w księgach metrykalnych nie były ścisłe. W zależności od regionu mieszano bardziej lub mniej tytuły z bliskiej grupy społecznej, rzadko kiedy jednak dochodziło do mylenia arystokracji z drobną szlachtą czy szlachcica z mieszczaninem lub chłopem.

Zobacz listę tytułów klasowychvalidus
(łac.) możny- tytuł używany w zapisach sądowych, metrykalnych, świadczący o przynależności do stanu rycerskiego 
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.