justycjariusz (Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna)
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9405.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


justycjariusz
W latach 1784-1848 w Galicji istniał urząd justycjariusza w sądownictwie dominialnym. Był to mianowany i utrzymywany przez właściciela wsi lub miasta urzędnik rozpatrujący sprawy cywilne i drobne karne dotyczące poddanych włościan. Szlachta, oficjaliści dworscy (ludzie wolni) podlegali innej jurysdykcji. Najwyższy z oficjalistów dominialnych. Żeby zostać justycjariuszem trzeba było skończyć uniwersytet w Wiedniu (potem także we Lwowie) a następnie złożyć przysięgę na wierność cesarzowi.

W Schematyzmach Galicji i Lodomerii do roku 1848 w spisach dominium oprócz właścicieli wymienieni są justycjariusze ( Just.) (niem. Justiziär). Często rolę tę spełniają okoliczne magistraty, ale też osoby fizyczne. Musiały mieć one przygotowanie prawnicze, bowiem pełniły rolę lokalnego sędziego (coś na podobieństwo sędziego pokoju w krajach anglosaskich). Zdarza się, że, z racji oszczędności, jedna i ta sama osoba pełni funkcję justycjariusza w kilku, a nawet kilkunastu miejscowościach oddalonych znacznie od siebie. Niestety nie oznacza to jednoznacznie miejsca zamieszkania. Właściciel był zobowiązany opłacać i uposażyć justycjariusza, dlatego na początku zaborów nie wszyscy wykonali ten obowiązek. Dużo funkcji miało też vacat pomimo występowania w szematyzmach (przepisywanie starszych wpisów).

Według literatury przedmiotu funkcja ta powinna przejść po roku 1848 (tj. po uwłaszczeniu chłopów) do sądów powiatowych, ale jeszcze w roczniku 1855 (tj. za rok 1854) występują justycjariusze jako osoby fizyczne.

zobacz też: mandatariusz

[oprac. mikor]

Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.