masoneria (Polska Encyklopedia Historyczno-Genealogiczna)
 

 
 
Haseł w Leksykonie: 9579.
 
GRUPY HASEŁ

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
INNE SŁOWNIKI GP+

Lokalizacje geogr.
Powstańcy 1863 - lista
Bitwy 1863-6
Światowy Szlak 1863
Oficjaliści prywatni
Właściciele ziemscy
Baza fotografii
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Zbiory nazwisk, listy
Opowiadania
Staropolskie przepisy kulinarne
 
 
Hasło
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                              (dokładne słowo)
Opis, nazwisko    
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
#  A  B  C Ć  D  E  F  G  H I J  K  L  Ł  M  N  O Ó  P  Q  R  S Ś  T  U  V  W  X  Y  Z Ź Ż


masoneria
Termin o tyle mylący, że raczej powinno stosować się określenie masonizm. Masoneria obejmuje bowiem wiele różnych ruchów, grup, zależnych lub nie od siebie nawzajem. Cechuje ich jednak pewna szczególna postawa - którą należało by nazywać masonizmem.

Masoneria (wolnomularstwo), jako taka, powstała mniej więcej w XVII wieku z honorowych stowarzyszeń mistrzów murarskich. Prawdą jest jednak, że tradycja nurtu myślowego (masonizmu) cofa jej korzenie daleko wstecz - może nawet słusznie do budowniczych Świątyni Salomona czy astrologów egipskich.

Odegrała, i dalej odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu Europy i Świata. Popularna szczególnie w kręgach bogatej arystokracji, a potem wielkiej polityki. W Polsce do końca zaborów odgrywała mniejszą choć też istotną rolę, najszerszy efekt uzyskując w okresie międzywojennym, a także w czasach po 1990 roku. Masoneria, masonizm, były inspiracją, lub wpływem w wielu ruchach - takich jak Rewolucja Francuska, ruchy Młodej Europy w XIX wieku czy powstawanie korporacji przemysłowych.

Wokół masonerii powstało wiele mitów, skupiających się głównie na ich tajnym spiskowym rządzeniu światem. Błąd takiego myślenia wywodzi się z dużej roli obrzędowości i wielu tajemnic. Nie należy przeceniać tego i widzieć tutaj spiskowej historii dziejów, jednak należy pamiętać o tym, że ludzie uczestniczący w masonerii (lub zarażeni masonizmem) mieli niejednokrotnie ogromny wpływ na losy świata. Mason odkrywający światło wolnomularskie prezentował światopogląd ułatwiający mu zajmowanie się sferami polityki czy gospodarki, uzyskiwał pomoc od innych członków.

Masonizm, przynależność do organizacji masońskich, były wielokrotnie, wyraźnie i dobitnie krytykowane przez Kościół Katolicki - jako postawy całkowicie sprzeczne z postawą chrześcijańską, głównie ze źródłami jej etyki, moralności, podejścia do spraw socjalnych. Osoby mające min. 4 stopień wtajemniczenia otrzymują automatycznie ekskomunikę. Dzieje się tak dlatego, że światło wolnomularskie, przedstawiające się jako pełne humanizmu, rozsądku, wiedzy a nawet solidarności czy hojności - jest w rzeczywistości zwrócone przeciwko zasadom na których opiera się światopogląd chrześcijański.

W Polsce działało wiele lóż z różnych rytów, a także znaczna ilość organizacja para-masońskich (inspirowanych przez masonerię). Znanymi członkami lóż masońskich byli m.in. Stanisław August (który przeceniał swoją pozycję tam) a także Walerian Łukasiński (który za samowolne powołanie loży narodowej był bezprawnie przetrzymywany w niewoli do końca życia). Na początku XX wieku masoneria związała się z ruchami teozoficznymi, okultystycznymi i New Age. Członkiem loży był przez pewien czas Adolf Hitler. Zdecydowana część masonerii związana jest jednak z organizacjami promującymi humanizm, liberalizm, demokrację - mając liczne koła paramasońskie takie jak Rotary, Lions i in.

* Więcej o masonerii z punktu wiedzenia katolickiego.
* Hasło: Masonizm
* Pytanie o nazwiska masonówLeksykon haseł i symboliki masońskiej.
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i zestawu haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.