Słownik genealogiczny - leksykon
 

 
Aktualna liczba haseł słownika związanych z herbami: 3659, ponad 30.000 nazwisk
 
WYSZUKIWANIE GRAFICZNE

Wg mobiliów
Herby puste całkiem lub w części
Herby składające się z kolorów
Herby z instrumentami
Herby z ptakami
Stworzenia mityczne
Herby nieznane
Herby uszczerbione
Godła przedheraldyczne
Znaki literopodobne
Formy krzyża
Symbole planet
Znaki zodiaku
Symbole alchemiczne
Symbolika masońska
Trudne znaki genealogiczne
Elementy heraldyczne
Znamiona bartne
Znaki runiczne
 
GRUPY HASEŁ

Galeria zdjęć i innych grafik herbów

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
 
 
Nazwa herbu
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                                      (dokładne słowo)
Opis, nazwisko
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
Mobilium w herbie
     
Wpisz nazwę rzeczy która występuje w herbie (liczba pojedyncza, mianownik - np.: jeleń)
Barkała

Nieznany herb śrdniowieczny. Znany jedynie z opisów przed XV wiekiem.Bełcz


Nieznany z wizerunku herb średniowieczny. Na tarczy umieszczone były trzy bełty strzał, w krzyż lub równolegle.Bielawa


Nieznany herb średniowieczny. Pojawia się w źródłach pisanych w XVw.Bienia


Nieznany herb szlachecki występujący jedynie w źródle w 1432. W XV wieku zaginął.Blyno


Nieznany herb szlachecki znany jedynie ze źródła z 1392r. W XVw. zaginął.Bychawa


Nieznany herb szlachecki występujący w źródle z 1413r (Akta unii Polski z Litwą). Zaginął jeszcze w XV wieku.CalinaNieznany herb szlachecki, występuje w zapiskach tylko w 1403r (Piekosiński, Nieznane zapiski). Herb zaginął w wieku XV.Chlewiotka


Nieznany herb szlachecki, występujący w r. 1419. Zaginął jeszcze w XVw.Cielma

Nieznany herb szlachecki. Wzmiankowany w źródłach w XV wieku. Pierwszy raz 1401r.Dobruszka

Średniowieczny herb rycerski. W polu połulin (głowa ryby) w słup (pionowo) z rogami jelenia, być może o 6 rosochach.
Pierwsza wzmianka w 1402r. W XVw. zaginął.Golcz

Nieznany średniowieczny herb szlachecki. Wzmiankowany jedynie w 1393r.Golijan

Nieznany średniowieczny herb szlachecki. Wzmiankowany jedynie w XV wieku. Utożsamiany z herbem Chorąbala.Kaczorki

Nieznany średniowieczny herb szlachecki. Pierwszy raz występuje w źródłach 1467 na terenie Mazowsza.Kębłowski

Nieznany średniowieczny herb szlachecki. Pierwszy raz występuje w źródłach 1409.Kokot

Nieznany średniowieczny herb szlachecki. Pierwszy raz występuje w źródłach 1426.Komar

Nieznany średniowieczny herb szlachecki. Jedyny raz występuje w źródłach XV-wiecznych.Kowiesza


Nieznany herb szlachecki występujący tylko u Semkowicza (Wywody Szlachectwa) z 1464r. W XVIw. zaginął.Koźmian

Nieznany średniowieczny herb rycerski występujący jedynie w 1489. Zaginął w XV wieku.Kozłowa głowa


Nieznany średniowieczny herb rycerski występujący w źródłach w 1414. Zaginął w XVw. Inna nazwa: Bralina. Z racji na źródłosłów (bral - broda) mógł być przedstawiany jako głowa kozła z brodą.Lesień

Nieznany herb szlachecki znany z 1416r.Lichtinwalde

Nieznany herb szlachecki znany jedynie ze źródła z 1404r. Ziemia poznańska.Lubiczko

Nieznany herb średniowieczny rycerski znany jedynie z zapisek z 1398r.Lubowla

Herb rycerski występujący w 1398. W XVw. zaginął. W polu krzesiwo(ogniwo) z zaćwieczonym na barku krzyżykiem kawalerskim. Barwy nieznane W ikonografii znany z pieczęci Jakuba z Winnej Góry 1352. Piekosiński utożsamia go z herbem Odrowąż.

Rodziny należące do herbu: Brzeziński, Druszkowski, SzewcowiczMierzeja


Staropolski nieznany herb szlachecki. Występuje jedynie w 1397.Mirzyno

Nieznany herb średniowieczny występujący w źródłach z 1464r w ziemi mazowieckiej.Moszczenica


Nieznany średniowieczny herb szlachecki występujący w źródłach z 1405 i późniejszych. Zaginął w XVw. niekiedy utożsamiany z herbem Ważanki a potem Wilczekosy czyli Prus II.Mota

Nieznany herb szlachecki z XV wieku.Napticz

Nieznany herb - lub zawołanie występujące w źródłach z 1404 w ziemi poznańskiej. Herb zaginął w XVw.Ninkebark

Nieznany herb rycerski średniowieczny. Występuje tylko w źródłach pisanych w 1425r.Podrzeczewski

Nieznany herb rycerski, wzmiankowany u Piekosińskiego z datą 1401 (Wybór zapisek). Zaginął jeszcze w XVw.Potruga


Nieznany herb szlachecki, występujący w zapiskach w 1405r. Zaginął w XVw. Identyfikowany czasem z Jeleniem, lub opisywany jako pół jelenia z rogami, wyskakujący z księżyca barkiem w dół.Płomioła


Nieznany herb średniowieczny, rycerski, zaginął w wieku XVI.Rogi


Nieznany herb szlachecki, pojawiający się jedynie w zapisce w 1432 r. [Starożytne Prawa Polskiego Pomniki]. Nie można uznać stanowiska Piekosińskiego który łączy go z Osmorogiem, gdyż źródła na które się powołuje podane są błędnie. Nie wiadomo czy nazwa była związana z symboliką herbu.Rzepkowic


Nieznany herb szlachecki, pojawiający się jedynie w źródle z 1400r [Die altsten grosspolnischen Grodbucher]. Dziadulewicz twierdzi, że herb ten pochodzi z Nadrenni i przez Śląsk przywędrował do Polski. Daje mu też w godle dwie lilie andegaweńskie w pas - co prowadzi do utożsamienia go z herbem Godula.Sobiejuchy


Nieznany herb szlachecki znany z 1407 r [Piekosiński] zaginął w XVw.Staroma

Nieznany herb szlachecki występujący w źródłach na początku XVw. po raz pierwszy 1408. Zaginął jeszcze w tym samym wieku. Niekiedy utożsamiany z herbem Jeleń [Dziadulewicz]Strantsz

Nieznany herb szlachecki, występujący jedynie w źródłach z 1398r. W XV wieku zaginął. Być może herb ten jest błędnym odczytaniem łacińskiej zapiski i chodzi tutaj o imię Starchota z Żelichowa.Szalendorf


(Schallendrof). Nieznany herb szlachecki, występujący jedynie w zapisce z 1447r. [Kozierowski, Nieznane zapiski...]. Dziadulewicz i Gumowski utożsamiają go jednak z herbem Cholewa mówiąc że przedstawiał on dwa krzyże łacińskie połączone liniami falistymi.Szupa


Żupa, Suppy. Nieznany herb, wymieniony jedynie w 1462r [Mazowieckie zapiski herbowe]. nazwa może pochodzić o słowa "szupina" - łupka na ziarnie. Z racji na występowanie trudno go wiązać z żupą solną.Wazanki


Nieznany herb szlachecki, notowany tylko w 1404r. Niemniej Dziadulewicz i Gumowski uważają że zawołaniem tego herbu była Moszczenica - co utożsamiało by go z Wilczekosami (Prus II). Tym samym wiąże się go z pieczęcią Adama z Będkowa z 1453r.

    Następne wyniki


Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.