Słownik genealogiczny - leksykon Słownik genealogiczny - leksykon
 

 
Aktualna liczba haseł słownika związanych z herbami: 3615, ponad 30.000 nazwisk
 
WYSZUKIWANIE GRAFICZNE

Wg mobiliów
Herby puste całkiem lub w części
Herby składające się z kolorów
Herby z instrumentami
Herby z ptakami
Stworzenia mityczne
Herby nieznane
Herby uszczerbione
Godła przedheraldyczne
Znaki literopodobne
Formy krzyża
Symbole planet
Znaki zodiaku
Symbole alchemiczne
Symbolika masońska
Trudne znaki genealogiczne
Elementy heraldyczne
Znamiona bartne
 
GRUPY HASEŁ

Galeria zdjęć i innych grafik herbów

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
 
 
Nazwa herbu
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                                      (dokładne słowo)
Opis, nazwisko
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
Mobilium w herbie
     
Wpisz nazwę rzeczy która występuje w herbie (liczba pojedyncza, mianownik - np.: jeleń)
Bandinelli

Rodziny należące do herbu: BandinelliBenisz


Rodziny należące do herbu: BeniszBorsznic

Borsznica, Borsnicz, Borszchnica. Nazwa być może pochodzi os staroruskiego słowa boroszno - mąka. Pole szachowane błękitno-srebrne. Trzy rzędy pięć cegieł. Występuje w zapiskach jedynie w 1449 potem zaginął. Pierszy raz w ikonografii w 1295 (pieczęć Szymona Gallicusa). Identyfikowany bywa z herbami Klepzig lub Bybel. Herb mógł powstać niezależnie w kilku formach podobnych - z racji na bardzo prostą budowę.

Jest to herb rycerstwa śląskiego osiadłego w Wielkopolsce i na Rusi Czerwonej.Breza

Rodziny należące do herbu: BrezaCzaplicki

Rodziny należące do herbu: CzaplickiCzerwnia

Rodziny należące do herbu: Cielicki, Czerwiakowski, Czolkiewicz, Czulicki, Helman, Hołochwastow, Kaciucewicz; Kaciuciewisz, Kaciukiewicz, Nieszokoć, Siecipiwo, Szecipiwo, Szeczypywo, Tendziagolski, Tendziegolskid'Hauterive

Herb rodziny d'Hauterive osiadłej w woj. poznańskim.dominikanie


Herb zakonu dominikanów. Tarcza czarna w niej biały klin.EyckHarasowski

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: HarasowskiHohenzKaręga

Rodziny należące do herbu: KaręgaKauffung - herbKierdeja

Pole dwudzielne - prawe (herbowe) czerwone, lewe niebieskie. W lewej trzy lilie andegaweńskie w słup. W klejnocie krzyż łaciński między dwoma piórami kokota. Tak przedstawia go pieczęć Wańka z Kwasiłowa z 1454r. Znana też pieczęć Hryczka z Pomorzan - wojewody podolskiego z 1451r. W źródłach pisanych pierwsza wzmianka 1436 [Piekosiński - Zapiski wiślickie] Wg niektórych herbarzy indygenat herbu został przyznany przez Ludwika Węgierskiego w 1377 za wzięcie zamku bełżskiego. Wg niektórych herbarzy Kierdej (protoplasta) był synem chana krymskiego, a więc również prawd. potomkiem Dżingis-Chana.

Zobacz: koligacje pierwszych pokoleń - protoplastów rodzin.

Rodziny należące do herbu: Czaplic, Czaplica, Dymsza, Dziusa, Dziusz, Dżusa, Girdziewicz, Girsztowt, Hojski, Hoscki, Hoścki, Hościł, Jarmund, Kierdej, Kierdejowicz, Kiernicki, Koziński, Krzywicki, Krzywiecki, Mniszyński, Mylski, Pohorecki, Spikłoski, Szpanowski, WielhorskiKlot

Rodziny należące do herbu: KlotKotwicz

Rodziny należące do herbu: Alenkowicz, Balczewski, Bandziński, Bodner, Ciemiński, Czaplicki, Daleszyński, Dłuski, Dzieganowski, Galicki, Gilewicz, Gilewski, Gilowski, Golicki, Gołaniecki, Gołanicki, Gołycki, Gorczyński, Grodliński, Hajański, Hełmindowski, Hemindowski, Herniczek, Hoitkiewicz, Ibrański, Ipohorski, Jasiecki, Jasieniecki, Jedlecki, Kaleczycki, Kalenkowicz, Kalenowicz, Kalęcki, Kalęczyński, Kalicki, Kaliniewicz, Kęsmiński, Kęśmiński, Kolęcki, Kolinkiewicz, Komarowski, Komorowski, Korycki, Kotficz, Kotwicki, Kotwicz, Krzycki, Kunikowski, Lengiewicz, Leonowicz, Leparski, Linkiewicz, Mąkoliński, Mikosza, Muchlicki, Muchliński, Muczyński, Olbrotowski, Pochner, Radomicki, Remar, Sasin, Siestrzencowicz, Silchen, Silheim, Smolik, Smolicki, Smulikowski, Strzaliński, Swęderski, Sylchanowski, Sylchen, Szawkowski, Szykier, Temric, Tylkowski, Wężykowski, Wilkowski, Wryszkolski, Wryszkowski, Wyrzykowski, Zceleraty, Zdzitowiecki, Zeceleraty, Zgorski, Zagórski, Zukiński, ŻukińskiKotwicz 2

Rodziny należące do herbu: Chmielik, Chmielnik, Chmielikowski, Dulski, Henigowski, Henikowski, Kuczuk, SkibińskiMyślikowski

Rodziny należące do herbu: MyślikowskiOkno

Rodziny należące do herbu: Okmiński, Okniński, Polański, Szweryn, SzybaOpawaPrawdzic

Prawda, Prawdita, Prawdziany. Herb szlachecki dzielony w pas blankami (krenelażem - zapewne na początku linią prostą). Dolne pole pierwotnie czerwone, potem zamienione w mur, górne błękitne - pół lwa złotego w prawą stronę zwróconego. W klejnocie baszta z której wyskakuje taki sam połulew.

Nazwa wywodzi się od określenia "prawdawny" - prawdziwy - prawdzic. Przezwisko "prawda" przylgnęło do herbu i zostało zinterpretowane przez Długosza jako określenie "prawda" używane na kółko które wkładało się do jedzenia i służyło do zachowywania temperatury potraw. Z tego powodu lew otrzymał takie koło i zostało to potem powtarzane przez heraldyków - już raczej jako okrągła podstawka pod misę.

Należy zauważyć że jedną z wersji - być może oryginalną jest srebrne (białe) pole górnej części (z również srebrnym lwem). W takiej wersji herb jest bardzo podobny do barw narodowych polskich, być może tutaj należało by więc upatrywać pochodzenia pierwszych wersji herbu.

W źródłach herb pojawia się po raz pierwszy w 1407 roku. Herb widoczny w Herbarzu z Bergshammar, w Kronice soboru w Konstancji, u Długosza. W 1375 pieczętuje się nim biskup płocki Dobiesław, Jan Sulikowski w 1452, Stanisław Stachir ze Srok w 1458 Łukasz Górka (nagrobek z 1488), bp. Uriel (nagrobek z 1496). Jest widoczny także na chrzcielnicy z Trziany.

Herb podobny: Zaremba

Rodziny należące do herbu: Araszewski, Archimowicz, Arcimowicz, Arciszewski, Babowski, Baranowski, Bączalski, Bereza, Bernatowicz, Beski, Bętkowski, Biedkowski, Biegański, Bielski, Bietkowski, Bobowski, Bogacki, Borysowski, Borzyszkowski, Bratkowski, Bratoszewski, Brochocki, Brochowski, Brodziński, Brudziński, Brudzyński, Brzeski, Buchałło, Buchałłowicz, Bugajło, Bujaczewski, Bujakowski, Bułakowski, Cebulski, Chotomski, Chrul, Chrulewicz, Chrybski, Chrzanowski, Cibulski, Cichorowski, Cichrowski, Cidzik, Ciemiewski, Ciemniewski, Ciemnołęski, Ciemnołoński, Cybiński, Cybulski, Cydzik, Czebnowski, Czeczocki, Czeczot, Czeczotek, Czeczotka, Czempowski, Czempkowski, Czychrowski, Ćwikliński, Dankiewicz, Dańkiewicz, Daszkowicz, Dąbski, Dębołęcki, Dębski, Dinheim, Dobrowolski, Domiechowski, Domiediowski, Dominikowski, Druszkiewicz, Duranowski, Działowski, Dzwonowski, Filipowicz, Gajewski, Gałęski, Garlicki, Gawarzewski, Gaworzewski, Gedejt, Gidziński, Giełbutowski, Giełdanowski, Głębatowski, Gockowski, Goczałkowski, Goćkowski, Golemberski, Golemiński, Golimiński, Goliński, Gołemberski, Gołembiewski, Gołębiowski, Gołymiński, Gołyński, Gorazdowski, Gorowski, Gorzuchowski, Gosczewski, Gosk, Gostomski, Goszczewski, Goszsczewski, Gościchowski, Gotomski, Gowarczewski, Gowarzewski, Gowaszewski, Gozdzichowski, Gólczewski, Górowski, Gradomski, Gradowski, Grecki, Grek, Grekowicz, Grekowski, Grodzanowski, Gromnicki, Grudowski, Gruja, Grzymułtowski, Gulcz, Gulczewski, Gurowski, Gurski, Guzelf, Gyl, Gył, Gyłowski, Hejman, Hładki, Hownowski, Hunowski, Hunnowski, Huryn, Imieniński, Izbicki, Izbiński, Iżycki, Jaraczewski, Jaraczowski, Jarosław, Jocewicz, Jodcewicz, Kaliciński, Kamiński, Kargoszyński, Karłowski, Kaski, Kasperowicz, Kenstoszowski, Kęskowski, Kinicki, Kinierski, Kiniorski, Kirzyński, Kłodzieński, Kmaczoła, Kobelski, Kobylnicki, Kochanowski, Kochański, Kochlewski, Kochlowski, Kojadzki, Kokeli, Kokorski, Koniuszewski, Konojacki, Konojadzki, Konsiadzki, Konsjadzki, Kornacki, Koruszyński, Kosacki, Kossacki, Kostro, Kostrowicki, Koszelewski, Kozerski, Kozyrski, Kraśnik, Krupowicz, Kruszewski, Kruszyński, Kryski, Kryszka, Krzeczkowski, Krzyżewicz, Kucharski, Kukalski, Kukiewicz, Kukleński, Kuklinowski, Kukliński, Kurowski, Kurski, Kuszelewski, Kwaczała, Lang, Lank, Lantosz, Lasciewski, Laszewski, Laściewski, Ląszewski, Leskowski, Leszczewski, Leszczkowski, Leszczyński, Leszkowski, Lewandowski, Lewicki, Liszkowski, Lobeski, Luk, Luka, Luko, Lukocki, Lutecki, Lutocki, Lutomski, Łabiszyński, Łahiszewski, Łahiszyński, Łajszewski, Łakoszyński, Łakowicz, Łantosz, Łantowski, Łaszcz, Łaszczewski, Łaszewski, Łayszczewski, Łazarski, Łazęcki, Łaźniewski, Łaźniowski, Łażniewski, Łąszewski, Łękowski, Łoniewski, Łukomski, Łuniewski, Łuszczewski, Macieszewski, Mackiewicz, Makosiej, Mańkowski, Marczewski, Mąkorski, Meciszewski, Męciszewski, Mękarski, Mękarzewski, Micewski, Micowski, Miczowski, Miekowski, Miężyński, Misiewski, Mlekicki, Młocki, Modlski, Molski, Mołocki, Mołodzki, Mukański, Mycowski, Narolski, Neledewski, Nieborowski, Nieborski, Nieledewski, Nieledowski, Niemierza, Niemiński, Niewiarowicz, Niszczycki, Norejko, Nosalski, Nosielski, Nosilski, Obałkowski, Obodyński, Obrociwor, Obrowiecki, Obuchowicz, Olęcki, Olędzki, Olęski, Olszewski, Omulecki, Oryszowski, Ośnicki, Ożygalski, Ożygałko, Pakosławski, Pakosz, Pałucki, Paris, Parten, Parys, Paszkiewicz, Patek, Pawlucy, Petelczyc, Piątkowski, Piwo, Piwoni, Piwonia, Piwoński, Płocki, Poczernicki, Poczyrnicki, Podczernicki, Policki, Porycki, Posienicki, Posiniecki, Potelczyc, Pożarski, Prawdzikowski, Pruski, Przytulski, Puiss, Raciborzyński, Radocki, Radzanowski, Rauschke, Rokitnicki, Romanowski, Romocki, Rubczyński, Rudczenko, Rudzki, Ruszkowski, Rutski, Rybiński, Rymaszewski, Rynarzewski, Sadłucki, Sankiewicz, Sarbiewski, Sarnacki, Sawczenko, Sedlnicki, Seńkowski, Sewerynowicz, Sękowski, Siciński, Sierakowski, Sierpski, Słabosz, Sługocki, Smarzewski, Smarzowski, Smarżewski, Smitkowski, Smitrowski, Sokołowski, Sołłohub, Sołohub, Sowiński, Sowka, Stepankowski, Strączyńki, Stronczyński [Bon.], Stroszewski, Stróżewski, Stróżowski, Strzałkowski, Strzemielecki, Strzemilecki, Suczka, Szakowski, Szamota, Szawiński, Szczawiński, Szedziński, Szejbak, Szejbakowski, Szopicki, Szuba, Szubski, Szybakowski, Szymakowski, Śmijakowski, Śmijkowski, Śmijkowski, Tarzecki, Tyrzycki, Tchórzowski, Thuille, Tomisławski, Trabsza, Trabszo, Trapsza, Trapszo [Wypis z KZ 1802], Trąbski, Trąmbski, Tuczampski, Tuczapski, Warmuntowicz, Wichrowski, Wierzbowski, Wilski, Winbiński, Wistosławski, Wiszczycki, Witosławski, Włodek, Wodyński, Wolański, Wolkochowski, Wolski, Wołczek, Wołkochowski, Woźniakowski, Wożniakowski, Wrzedziński, Wszelaczyński, Wysocki, Wyszomierski, Zajączkowski, Zaleski, Zaremba, Zaręba, Zarębski, Zassański, Zawadzki, Ząb, Zdzieniecki, Zieliński, Zubczewski, Zubienko, Zubowski, Zuchowicz, Zygmuntowicz, Zygmuntowski, Żabicki, Żeleński, Żmichowski, ŻysznowskiPretwiczProtwic

W herbie gwiazda na czarnym lub niebieskim [Piekosiński] skośnym polu od czoła po lewej stronie herbowej. Prawa dolna strona czerwona przedzielona srebrnym (lub złotym [Piekosiński]) pasem.

Pochodzenie herbu i zawołania nieznane. Herb był także nazywany Nałęcz. W źródłach pisanych jedyna wzmianka w 1432r. Najstarszy wizerunek na pieczęci Szybko Grello z 1300 r.SchlickSedzińskiSiedmioracki

Herb szlachecki. Rodziny należące do herbu: Sedmoracki, SiedmiorackiSmirzickyTrestka

Rodziny należące do herbu: Cieleski, Luszkowski, Łuszkowski, Trestka, Trop, Tropp, Zembowski, ZębowskiŁagoda

Inne nazwy herbu: Wierzynkowa, Połańce.

Herb dzielony w pas, czoło (góra) czerwone, podstawa srebrna. Zapiska herbowa z 1446 przedstawia jednak ten herb jako pas czerwony na srebrnym polu (pole trójdzielne, środek czerwony). Znane jest też przedstawienie gdzie podzielenie herbu jest umieszczone bardzo wysoko, lub też pole górne dzielone jest dodatkowo w pionie (w słup).

Najstarsza pieczęć z 1359 - Mikołaj Wierzynek - stolnik sandomierski. W źródłach pisanych od 1446.

Rodziny należące do herbu: Gardlicki, Garlicki, Łososki, Platemberg, Śledziejowski, Śledziowski, Watkowski, Werenko, Werejko, Wernecki, Wernicki, Wernik, Wernikowski, Wierzynek

 

Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób prosimy skontaktuj się z nami. Pamiętaj też, że w leksykonie jest wiele zmiennych, spróbuj zadać pytanie inaczej, otrzymasz inne wyniki.
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.