Orla - definicja w leksykonie genealogicznym
 

 
Aktualna liczba haseł słownika związanych z herbami: 3575, ponad 30.000 nazwisk
 
WYSZUKIWANIE GRAFICZNE

Wg mobiliów
Herby puste całkiem lub w części
Herby składające się z kolorów
Herby z instrumentami
Herby z ptakami
Stworzenia mityczne
Herby nieznane
Herby uszczerbione
Godła przedheraldyczne
Znaki literopodobne
Formy krzyża
Symbole planet
Znaki zodiaku
Symbole alchemiczne
Symbolika masońska
Trudne znaki genealogiczne
Elementy heraldyczne
Znamiona bartne
 
GRUPY HASEŁ

Galeria zdjęć i innych grafik herbów

Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 
 
 
Nazwa herbu
Wystarczy wpisać część nazwy                                                                                      (dokładne słowo)
Opis, nazwisko
Wystarczy wpisać część nazwiska, lub innego słowa (bez gwiazdki)
Mobilium w herbie
     
Wpisz nazwę rzeczy która występuje w herbie (liczba pojedyncza, mianownik - np.: jeleń)
<
Orla

Inne nazwy i zawołania herbu: Opala, Opola, Mściug, Odrza, Zapale, Szaszor

Pierwotnie czerwony szaszor (orłek) na srebrnym tle. Zamiast głowy orła gwiazda sześciopromienna złota, pierwotnie również czasem czerwona. Znane wersje herbu odwrotne, tzn.: srebrny orłek na czerwonym tle. W pierwotnym herbie łapy, gwiazda takie same jak reszta. Złote tylko barki skrzydeł. Z 1448 i ok. 1450 znana jest pieczęć Mikołaja Szarzowskiego z Gierałtowic przestawiająca w polu na tarczy skrzydła i ogon orła, zaś w klejnocie na hełmie z labrami toś godło, ale odwrócone. Jest to jednak nie odmiana, lecz ślad rozwoju godła.[Szymański J., Herbarz...]

Najstarszy wizerunek: 1340, 1343 - pieczęć Andrzeja z Kossonowa, kasztelana poznańskiego, następnie 1360 pieczęć Franciszka z Cerekwicy. Znany także jest kafel z Raciążka z XVw. [Nadolska K., Un poele gothique...], oraz relikwiarz św. Urszuli z 1481 r w katedrze gnieźnieńskiej [KZS V z. 3 s. 37]. W źródłach pisanych od 1400 [Ulanowski: Materiały]

Legenda herbowa opisana przez Niesieckiego, nie ma raczej nic wspólnego z prawdą: "... przodek tej familii z książęcej idąc familii, gdy mszcząc się krzywdy swojej, rodzonego brata zabił, na pamiątkę tego excesu, orła mu, którego w herbie zażywał, bez głowy nosić kazano". Uszczerbione herby polskie miały bowiem związek z licznymi kontaktami polsko-węgierskimi i były wręcz przeciwnie nie dyshonorem lecz raczej szacunkiem (zob. Amadej)

Rodziny należące do herbu: Bardski, Bardzki, Bardyjowski, Barski, Berkman, Buczkowski, Bukojewski, Bukowski, Bykowski, Cerekwicki, Chabewiecki, Chabiewiecki, Chabiewski, Chobieniecki, Chynek, Chynka, Chyńka, Czarnocki, Figa, Gielczewski, Giełbowski, Giełbowski, Gierałtowski, Gieratowicz, Gołkiewicz, Gorajski, Goroyski, Graboszewski, Grabowski, Hubert, Hurłowski, Hynek, Jarogniewski, Jaromirski, Kembłowski, Kębłowski, Kęmbłowski, Kielbowski, Kiełbowski, Koszanowski, Koszonowski, Kula, Lgocki, Ligocki, Ligowski, Ludkiewicz, Łopieński, Maciański, Myśliński, Olbieg, Olszewski, Orla, Orłowski, Oszewski, Oszmianiec, Ośmianiec, Ośnicki, Pacek, Pacewicz, Paczek, Palcowski, Palczewski, Paliszewski, Peliszewski, Plejer, Przetecki, Przetocki, Przewłocki, Ptaczyński, Puciłowski, Ramsz, Ramsza, Rogowski, Rzegnowski, Salmanowicz, Salmonowicz, Salomonowicz, Saszowski, Suski, Szarszawski, Szaszewski, Szaszowski, Tupik, Wielamowski, Więlamowski, Wilamowski, Wojenko, Wołyncewicz, Zapałowski, Ziemborowski

[uzup: Witold Salmonowicz]
Jeśli widzisz błąd, brak, nie znalazłeś swojego nazwiska, masz ciekawy pomysł, chcesz pomóc w inny sposób
prosimy skontaktuj się z nami.
© Genealogia Polaków 2000-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.