Słownik genealogiczny - leksykon Słownik genealogiczny - leksykon
LEKSYKON GEN.-HIST. - Informacje
Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich
Genealogia Polaków
╠═ Herbarz
╠═ Potomkowie Królów
╠═ Bazy danych
║ ╠═ Leksykon
║ ║ ╠═ Wyszukiwarka ogólna
║ ║ ╠═ Wyszukiwarka graficzna
║ ║ ╠═ Wyszukiwarka nazwisk
║ ║ ╠═ O leksykonie
║ ║ ╚═ Forum leksykonu
║ ╠═ Powstańcy Styczniowi
║ ╠═ Właściciele Dóbr
║ ╚═ Oficjaliści Prywatni
╠═ Biblioteka/Forum
╠═ Archiwum zdjęć
╠═ Pomoce profesjonalne
╠═ Fundacja
╚═ Bibliografia
 

 

Grupy haseł
Systemy genealogiczne
Terminy metrykalne
Miary i wagi
Pieniądz używany w Polsce
Rodzaje uzbrojenia
Mobilia herbowe
Tytulatura klasowa
Zawody i funkcje
Stosunki rodzinne
Alchemia
Masoneria
Graficzna wyszukiwarka herbów
 

Inne Słowniki Herbarza
Biografie osób i rodzin
Opisy miejsc i miejscowości
Lokalizacje geogr.
Baza fotografii
Zbiory nazwisk, listy
Powstańcy 1863 - lista
Zarządcy dóbr prywatnych
Staropolskie przepisy kulinarne
Opowiadania
 

 

Bibliografia leksykonu genealogicznego

eksykon genealogiczny, heraldyczny i historyczny jest częścią Dynamicznego Herbarza Rodzin Polskich. Umożliwia uniwersalne wyszukanie wszystkiego co potrzebne jest do pracy z historią rodzin na terenie Polski. Zebrana jest tu nauka z wszelkich pomocniczych dziedzin historii, które związane są z genealogią. Wraz z naszą Biblioteką-Forum zawierającą Słowniki Biograficzne i Geograficzne, a także Mapą miejscowości przedrozbiorowych oraz oczywiście stronami rodzinnymi Herbarza, Archiwum zdjęć i osobnymi spisami tabelarycznymi - znajdziesz tu wszystko czego możesz potrzebować w genealogii, wszystko co znajdziesz w Wikipedii a także ogromną ilość rzeczy których tam nigdy nie znajdziesz, ani nie wystukasz w Googlach.
Trochę statystyki

 • Aktualna liczba haseł leksykonu: 9579
 • Haseł leksykonu związanych z herbami: 3615, nazwisk ponad 30.000
 • Haseł leksykonu związanych z mobiliami: 291
 • Leksykon łaciński: 1259 - określenia znajdowane w dokumentach, listach, księgach metrykalnych
 • Opisy polskiego pieniądza: 53 - również znajdowanego na ziemiach polskich
 • Opisy jednostek miar: 107 - wraz z wykazem zmian w historii
 • Haseł związanych z uzbrojeniem: 115
 • Haseł opisjących dawne zawody: 372
 • Nniemieckich nazw miast polskich, zawodów i okrl.geneal.: 344
 • Leksykon litewskich zwrotów genealogicznych: 574
 • Haseł związanych z masonerią: 73
 • Haseł gwarowych: 816
 • Hasła z wielu innych dziedzin
Pojęcia są często łączone, co powoduje że praktyczna liczba haseł jest znacznie większa. Wraz z pozostałymi działami jest to ogramona wiedza. Samych lokalizacji miejscowości przedrozbiorowych jest ponad 100.000, not biogaficznych ponad 10.000 i wiele wiele innych opracowań.

Podstawowa bibliografia:
 • Dziękujemy P. Adamowi Kromerowi za możliwość wykorzystania jego opracowania "Mały Herbarz".
 • W spisach rodów herbowych i tworzeniu wizerunków herbów wykorzystano też za zgodą: Tadeusz Gajl, Herbarz polski.
 • Nowe wizerunki herbów dzięki uprzejmości: Tomasz Steifer - heraldyka.
 • Opisy herbów średniowiecznych czerpiemy pozycji autorstwa Józefa Szymańskiego "Herbarz Średniowiecznego Rycerstwa Polskiego" (PiW Warszawa 1993).
 • Typy uzbrojenia głównie za XIX-wiecznymi publikacjami (dla genealogii wartość oryginalnego brzmienia nazw) za m.in.: Łepkowski J., Broń sieczna w ogóle i w Polsce uważana archeologicznie (Kraków 1857 za: CBN); Górski K., Historia artyleryi polskiej (Warszawa 1902); i in.
 • Zbiór mobiliów opisujemy za opracowaniem Pawła Dudzińskiego "Alfabet heraldyczny" (wyd. Diogenes, Warszawa 1997)
 • Wzbogacenie znaczeń symbolicznych za: Kopaliński Władysław "Słownik Mitów i Tradycji Kultury" (PiW 1985), "Leksykon Symboli (oprac. Marianne Oesterreicher-Moliwo, Wyd. ROK, Warzsawa 1992), Pizuński Paweł "Wielki Leksykon Rycerstwa Polskiego" (L&L Gdańsk 2007) i in.
 • Pojęcia i terminologia kościelna za: Katechizm Kościoła katolickiego, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych (Gerald O'Collins SJ - Wyd. WAM 2002), ABC Chrześcijanina - Mały Słownik (VERBINUM 1999), dwie pozycje: Święta Wielkich Religii (Friedrich Thiele, oraz Reinhard Kirste i in - obie VERBINUM)
 • Tłumaczenia łacińskie za: Słownik Łacińsko-Polski (wyd. Książnica-Atlas 1925) i in.
 • Wiedza historyczna, miejscowa, geograficzna, kulturowa za: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Słowniki historyczno-geograficzne, a także Słownik Starożytności Słowiańskich i in.
 • Uzupełnienia dawnych zawodów - użytkownik Forum "miskiek13"
 • Ponadto liczne monografie rodzin, periodyki heraldyczne i genealogiczne, znane herbarze
 • Pełna bibliografia wymieniona na stronie bibliograficznej Herbarza.
 • NIE KORZYSTAMY Z WIKIPEDII i Ty też już nie musisz !

© Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2001-
Wszelkie kopiowanie słownika i haseł zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.