Redakcja, współpracaGenealogia Polaków - to serwis mający na celu łączenie wielu źródeł, a także łączenie pracy wielu osób nad tymi źródłami. To unikalny system sieci wiedzy i sieci wzajemnej pomocy. Każdy może włożyć coś od siebie, czy amator genealogii, czy profesjonalista naukowiec, czy sympatyk. Dzięki takim osobom powstaje nasz i Państwa - wspólny portal - Genealogia Polaków.

Dzięki nietypowym, nowatorskim rozwiązaniom, a także ręcznej mrówczej pracy wielu osób, możemy zaoferować możliwości jakich nie ma żaden inny genealogiczny system na świecie. Jednocześnie portal jest stroną otwartą, gdzie każdy może publikować swoje prace genealogiczne. Stwarza to wiele wyzwań, trudności technicznych, które wymagają od nas jeszcze większej pracy i szukania wciąż nowych rozwiązań. Poniżej prezentujemy zespół ludzi w różny sposób najbardziej związanych z portalem - choć zdajemy sobie że należało by tu przedstawić listę kilu tysięcy osób.

Bardzo prosimy w tym miejscu o kontakt wszystkich, którzy mogli by uważać, że zostały naruszone ich dobra poprzez np. publikację efektów ich pracy. Wszystkie tego typu zdarzenia są niezamierzone a mogą wyniknąć z nadsyłania do nas gotowych materiałów opracowanych przez osoby trzecie, lub posługiwania się tymi samymi źródłami. Osoby których informacje różnią się zachęcamy do dyskusji. Zapraszamy do współpracy wszystkich twórców serwisów genealogicznych.


Dane adresowe, kontakt

ul. Wielopole 10/5
31-072 Kraków
tel. 507-35-30-40 (Tylko w razie konieczności)
Preferowany kontakt mailowy: [email protected]
Można z nami porozmawiać także na spotkaniach Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego
Kontakt w sprawie poszukiwańRedakcja Portalu

Zespół redakcyjny
Osoby zarządzające i sprawujące funkcje konsultacyjne oraz techniczne, teraz i w przeszłości
Marcin Niewalda - redaktor naczelny, prezes Fundacji
Piotr Strzetelski - wiveprezes Fundacji
dr Przemysław Stanko - konsultacja genealogiczna i archiwalna
Andrzej Kostrzewski - konsultacja genealogiczna
dr Monika Chojnacka - konsultacja historyczna
dr Waldemar Niewalda - konsultacja architektoniczna i urbanistyczna
Halina Rojkowska - konsultacja historyczna
Piotr Wiszniewski - konsultacja źródeł, program szlachty galicyjskiej, Fundator
Olena Zamoyska - program mogił kresowych, kontakty ukraińskie
Marek Kuc - program mogił Powstania Styczniowego, archeologia
Maciej Romiszewski - współpraca genealogiczna
Piotr Strzetelski - koordynacja programów kresowych
Tomasz Pasteczka - koordynacja wydawnicza
ś.p. mgr Tomasz Steifer - opracowania graficzne herbów i in.
mgr Dariusz Buczek - redaktor techniczny
mgr Anna Buczek - redaktor techniczny
Bartłomiej Jasiński - kwerendy, program mogił kresowychRedaktorzy i nadawcy Działów i Baz
Dział Biblioteka-Forum - sekcja użytkownicy
Dział Archiwum Fotografii - sekcja użytkownicy
Baza Powstańców Styczniowych - autorzy
Baza Właścicieli Ziemskich - autorzy
Baza Oficjalistów Dworskich - autorzy
Encyklopedia Genealogiczna - informacje i redaktorzy

Partnerzy Genealogii Polaków

Instytucje, portale, które udostępniły (zezwoliły na wykorzystanie kopii) swoje materiały i utrzymują współpracę
 • www.okiem.pl - Encyklopedia Zjawisk XXIw
 • www.akromer.republika.pl - Adam Kromer Mały Herbarz
 • gajl.wielcy.pl - Tadeusz Gajl, Lech Milewski - Herbarz Polski (wyszukiwarka)
 • www.fototeka.ihs.uj.edu.pl - Fototeka Instytutu Historii Sztzuki UJ - udostępnianie zdjęć
 • www.antykwariat.biz - - udostępnienie zdjęć i materiałów
 • www.tolle.pl - księgarnia katolicka - sponsor
 • www.siemiatycze.com/fototeka.html - Antoni Nowicki archiwum - udostępnienie zdjęć.
 • www.sbc.org.pl - Śląska Biblioteka Cyfrowa - - udostępnienie zdjęć i materiałów
 • www2.oss.wroc.pl - Zakład Narodowy im. Ossolińskich - wykorzystanie kopii fotografii ze zbiorów online
 • www.radzima.org - Historia życia i architektury na Litwie i Białorusi - udostępnienie zdjęć.
 • www.bagnowka.com - Zasoby zdjęć historycznych miast polski i cmentarzy - udostępnienie zdjęć.
 • www.tut.by - Globus Białorusi - strona o historii rodzin, architekturze i kulturze - udostępnienie zdjęć.
 • www.kolekcjonet.pl - Serwis aukcyjny dla kolekcjonerów - wymiana materiałów, zdjęć, promocja materiałów.

Patronaty medialne

Fundusz, pomoc

Genealogia Polaków jest projektem niedochodowym. Chociaż polecamy wszelkie usługi, są to zawsze usługi naszych partnerów i współpracowników. Sam portal, będący ogromnym wyzwaniem organizacyjnym, wymagającym wiele pracy potrzebuje wsparcia osób odpowiedzialnych. Redakcja współpracuje ściśle z Fundacją.


Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308
NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank
42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Za wsparcie możemy się odwdzięczyć reklamą
Nasz serwis dociera codziennie do tysięcy użytkownikówTworzymy Bibliotekę - Archiwum
Zachęcamy do przysyłania publikacji z zakresu genealogii, np: pamiętniki, opracowania geograficzno-historyczne z terenów dawnej Polski, szematyzmy itp. Jesteśmy wdzięczni za każdy egzemplarz - każdy staramy się wykorzystać w zakresie wzbogacenia publikacji portalu.
Prowadzimy zabezpieczone archiwum zbiorów rodzinnych i spuścizn. Jeśli nie masz komu przekazać swojej pracy - u nas zostanie zachowana i wykorzystana dla przyszłych pokoleń.