Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Buszczyński

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Leksykon

Największy leksykon genealogiczny, historyczno-kulturowy w polskim Internecie. Zakres obejmuje wszystko co dotyczy badania przeszłości rodzin, osób, regionów, kultury, zwyczajów. Są tu też takie informacje jak opisy herbów, znaczenia mobiliów, pieniądz używany na ziemiach polskich, miary i wagi a także słownictwo różnych narodów - np. litewskie stosunki pokrewieństwa, tureckie nazwy broni czy łacińskie nazwy zawodów. Hasła są podawane w sposób oszczędny i rzeczowy - powiązane z innymi materiałami w portalu.
(SERWIS W ODBUDOWIE!)