menu

Lokalizator Zlokalizuj mnie

Obecnie miejsc bazie: powyżej 107 000

Informacja

Na mapie wyświetlają się wyniki poniższej części wyników. Kolejne, po przejściu na następną stronę.

#42320

Barbarka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#43738

Biskupice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#43736

Biskupice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#46404

Budzyń

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#46464

Buk

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#46993

Celiny

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#46984

Celiny

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#46994

Celiny Przesławskie

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#47329

Chobędza

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#48093

Cieplice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#48449

Czaple Małe

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#109228

Czaple Małe - dwór

Własność: Milieski, Romer16,3,1863 tu odpoczywał sztab A. Kurowskiego przed bitwą miechowską. Oddział ulokowany był w parku i budyn...
#48460

Czaple Wielkie

Katalog mogił z cmentarza
#109227

Czaple Wielkie - dwór

własność: Popiel
#51505

Dziadówki Falniowskie

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#52107

Falniów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#53245

Glanów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#107213

Glanów - dwór

15.8.1863 rozegrała się tu słynna bitwa oddziału Krukowieckiego.
#54086

Gołyszyn

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#55478

Grodzisko

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#56114

Grzegorzewice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#56121

Grzegorzowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#57346

Imbramowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#107685

Imbramowice - mogiła 42 powstańców

Mogiła 42 nieznanych powstańców poległych 15 sierpnia 1863 r. pod Imbramowicami – Glanowem.
#108968

Imbramowice - mogiła L. Rutkowskiego i S. Novaka

Leon Rutkowski i
#109030

Imbramowice - stary cmentarz

Miejsce z kilkunastoma zachowanymi mogiłami w tym dwie mogiły związane z Powstaniem Styczniowym
#57733

Jaksice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#105359

Jaksice - kapliczka

Kapliczka wystawiona na pamiątkę przemarszu oddziału powstańców styczniowych Apolinarego Kurowskiego.
#60783

Kamienica

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#60845

Kamienna

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#60870

Kamieńczyce

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#105360

Kamieńczyce - kapliczka

Kapliczka wystawiona na pamiątkę przemarszu oddziału powstańców styczniowych Apolinarego Kurowskiego. We wnętrzu obraz Matki Boskiej Częstochow...
#63502

Kolonia Brzozówka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#63543

Kolonia Cieplice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#63633

Kolonia Glanów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#63838

Kolonia Krępa

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#64110

Kolonia Podmiejska Wola

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#64482

Kolonia Zbójecka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#64757

Komorów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#66253

Krasieniec Nowy

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#66479

Krępa

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#68277

Laski Dworskie

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#68704

Lesieniec

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#69010

Lgota Wielka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#75321

Nowa Wieś

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#76374

Ojcowski Park Narodowy

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#77011

Orłów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#80138

Podmiejska Wola Górna

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#80901

Porąbka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#80949

Poręby Laskowskie

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#81842

Przesławice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#81898

Przybysławice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#81899

Przybysławice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#107702

Punkt PS przybliżony do ustalenia

Zadroże - mogiła powstańczaMogiła zbiorowa 5 powstańców z oddziału E. Habicha poległych w walkach 16 sierpnia 1863
#108932

Punkt PS przybliżony do ustalenia

Szreniawa - grobowiec LinowskichNa grobowcu epitafium AdamaLinowskiego - powstańca 1863
#108936

Punkt PS przybliżony do ustalenia

Skała - mogiła P. NawrockiegoNawrocki, powstaniec 1863
#109217

Punkt PS przybliżony do ustalenia

Iwanowice - miejsce bitwy z 1863Potyczka jaka rozegrała się 12.2.18...
#108962

Punkt PS przybliżony do ustalenia

Miechów - mogiła M. FranckiegoMaksymilian Francki - powstaniec 186
#108961

Punkt PS przybliżony do ustalenia

Miechów - mogiła W. PiątkowskiegoWincenty Piątkowski - powstaniec 1863
#108963

Punkt PS przybliżony do ustalenia

Miechów - mogiła H. SchabowskiejHonorota Kamińska, żona Antoniego Schabowskiego, żołnierza 1863 i zesłańca.
#108966

Punkt PS przybliżony do ustalenia

Miechów - mogiła W. SzczepkiWincenty Szczepka - powstaniec 1863
#108965

Punkt PS przybliżony do ustalenia

miechów - mogiła Walerii WasilewskiejWaleria Wasilewska - żona powstańca 1863
#108964

Punkt PS przybliżony do ustalenia

Miechów - mogiła S. JaniszewskiegoStanisław Janiszewski - powstaniec 1863
#85376

Rzeplin

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#85387

Rzerzuśnia

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#86607

Sieciechowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#87195

Skała

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#109218

Skała - miejsce bitwy 1863

Bitwa rozegrała się na terenie wokół cmentarza gdzie obozowały oddziały r...
#108937

Skała - mogiła Powstańców 1863

Mogiła 22 powstańców styczniowych
#109553

Skała - pomnik bohaterów

Pomnik pamięci bohaterów z terenu gminy poległych za wolność Ojczyzny w czasie Powstania Styczniowego oraz wojen światowych
#88110

Smroków

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#88197

Sobieski

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#90991

Sułkowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#91383

Szarkówka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#91529

Szczepanowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#108930

Szreniawa - tablica M.Langiewicza

Tablica pamięci Mariana Langiewicza
#92156

Ściborzyce

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#92840

Tarnawa

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#93767

Trzebienice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#94511

Ulina Mała

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#94513

Ulina Wielka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#95509

Wesoła

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#95647

Wężerów Dolny

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#95910

Wielkanoc

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#95937

Wielki Dół

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#96019

Wielmoża

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#109676

Wielmoża - szkoła

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Styczniowych
#96982

Witowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#97052

Władysław

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#98989

Wysocice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#105358

Wysocice - mogiła Psarskich

M.in. Józef Psarski - powstaniec 1831 i Edmund - powstaniec 1863
#99465

Zadroże

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#99496

Zagaje Smrokowskie

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#99556

Zagórowa

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#100494

Zawadka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#101807

Żarnowica

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
Zchowaj/Wysuń opcje

Szukanie punktów
Możesz szukać wg dowolnego ciągu liter. Nie musi to być całe słowo (min. 3 znaki). Pamiętaj, że zbiór nie jest pełny. To projekt społeczny. Możesz go uzupełnić.

Szukanie najbliższych
Aby znaleźć najbliższe zamki, parafie, archiwa, itp. dla danej wsi kliknij prawym klawiszem w pobliżu tej wsi na mapie i wprowadź część słowa które szukasz

Grupy punktów
Każdy punkt ma ukryte "słowa kluczowe" określające jego typ (typy). Np. parafie rzymsko-katolickie mają słowo "parafiarz" a parafie greckie "parafiagr". Jeśli je wpiszesz uzyskasz odpowiedni zbiór, lub najbliższe 20 punktów. Jeśli wpiszesz frazę "parafia" uzyskasz zbiór parafii wszystkich obrządków. (Wg stanu ok. 1920r - trwają prace uzupełniające)
Inne słowa kluczowe to np.: powstaniestyczniowe (użyj serwisu "Światowy Szlak Powstania Styczniowego"), dekanatrz, dekanatgr, ziemzes (siedziby ziemiańskie) i in. Możesz dodawać własne słowa kluczowe do punktów (poprawianie), aby łączyć np. miejsca mieszkania Twojej rodziny. Muszą to być jednak unikalne ciągi liter (nie może to być np. samo nazwisko).

Inne pytania
Więcej odpowiedzi na Forum Mapy

Pomoc