menu

Lokalizator Zlokalizuj mnie

Obecnie miejsc bazie: powyżej 107 000

#104961

Montmorency - cmentarz

Cmentarz pod Paryżem. Wiele grobów Polaków - m.in. A. Mickiewicz, o. Boznańska, C.K.Norwid, J.Niemcewicz i in., również wielu powstańców.
#104962

Montmorency - grób Olgi Boznańskiej

artystka
#105639

Montmorency - grób St. Kwiecińskiego

Stanisław Kwieciński (1847-1927) - powstaniec 1863Kwatera F, gr. 653
#104736

Paryż - cmentarz Montparnasse - grób Mierosławskiego

Generał Powstania 1848 i 1863
#108284

Paryż - grób Chopina

Fryderyk Chopin - największy polski kompozytor.
#108285

Paryż - grób Gałęzowskich

M. in. Józef Gałęzowski, członek Rządu Narodowego w Powstaniu Styczniowym, prezes muzeum polskiego w Rapperswilu
#105640

Paryż - grób J.Ramotowskiego

Józef Konstanty Ramotowski (1812-1888), powstaniec 1863
#105035

Paryż - grób Pustowojtówny

Grób na cmentarzu Montparnasse Henryki Pustowojtówny, asystentki Mariana Langiewicza w Powstaniu Styczniowym.
#104366

Paryż, cm. Pere Lachaise - mogiła Stanisława Gawrońskiego

Stanisław Gawroński (generał KW i KK, powstaniec styczniowy)
#104364

Paryż, cm. Pere Lachaise - mogiła Walerego Wróblewskiego

Mogiła mieści się niemal przy samym końcu cmentarza.
Zchowaj/Wysuń opcje

Szukanie punktów
Możesz szukać wg dowolnego ciągu liter. Nie musi to być całe słowo (min. 3 znaki). Pamiętaj, że zbiór nie jest pełny. To projekt społeczny. Możesz go uzupełnić.

Szukanie najbliższych
Aby znaleźć najbliższe zamki, parafie, archiwa, itp. dla danej wsi kliknij prawym klawiszem w pobliżu tej wsi na mapie i wprowadź część słowa które szukasz

Grupy punktów
Każdy punkt ma ukryte "słowa kluczowe" określające jego typ (typy). Np. parafie rzymsko-katolickie mają słowo "parafiarz" a parafie greckie "parafiagr". Jeśli je wpiszesz uzyskasz odpowiedni zbiór, lub najbliższe 20 punktów. Jeśli wpiszesz frazę "parafia" uzyskasz zbiór parafii wszystkich obrządków. (Wg stanu ok. 1920r - trwają prace uzupełniające)
Inne słowa kluczowe to np.: powstaniestyczniowe (użyj serwisu "Światowy Szlak Powstania Styczniowego"), dekanatrz, dekanatgr, ziemzes (siedziby ziemiańskie) i in. Możesz dodawać własne słowa kluczowe do punktów (poprawianie), aby łączyć np. miejsca mieszkania Twojej rodziny. Muszą to być jednak unikalne ciągi liter (nie może to być np. samo nazwisko).

Inne pytania
Więcej odpowiedzi na Forum Mapy

Pomoc