menu

Lokalizator Zlokalizuj mnie

Obecnie miejsc bazie: powyżej 107 000

Informacja

Na mapie wyświetlają się wyniki poniższej części wyników. Kolejne, po przejściu na następną stronę.

#43697

Biórków Mały

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#43698

Biórków Wielki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#43799

Biurków

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#43800

Biurków Mały

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#43801

Biurków Wielki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#47527

Chorążyce

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#48885

Czernichów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#41203

Czulice

woj. małopolskie, pow. krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca. Jan z Czulic, komornik sądu ziemksiego krakowskiego prawdopodobnie już posiadał tuta......
#41204

Czulice - dwór

woj. małopolskie. Obiekt nieistniejący - lokalizacja przypuszczalna. Jan z Czulic, komornik sądu ziemksiego krakowskiego prawdopodobnie już posiad......
#107684

Czulice - mogiła powstańców styczniowych

Mogiła trzech nieznanych powstańców styczniowych poległych 21.5.1863r....
#50434

Dobranowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#53276

Glew

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#53275

Glewiec

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#53474

Głęboka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#53652

Gniazdowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#54607

Górka Jaklińska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#54611

Górka Kościelnicka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#57307

Igołomia

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#108837

Igołomia - kościół

Na ścianie kościoła tablica pamięci św. br. Alberta Chmielowskiego...
#106942

Igołomia - kuźnia

miejsce kucia kos dla Powstania Styczniowego...
#107551

Igołomia - mogiła powstańcza

Mogiła zbiorowa 21 powstańców poległych w bitwie pod Czernichowem 15.8.1863...
#108838

Igołomia - muzeum św. Alberta

Dawny teren komory celnej - miejsce urodzenia się Alberta Chmielowskiego....
#104531

Igołomia - pałac

Dwór Wodzickich w stylu klasycznym. Wewnątrz niezwykły, dwupiętrowy okrągły salon....
#108839

Igołomia - szkoły im. Powstańców Styczniowych

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych i Gimnazjum im. św. br. Alberta....
#57747

Jakubowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#61335

Karniów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#61493

Karwin

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#63254

Kocmyrzów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#64915

Koniusza

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#65630

Kościelniki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#41179

Kościelniki - dwór

pow. krakowski, dwór w trakcie remontu...
#105301

Kraków, Górka Kościelnicka - cmentarz

ul. Podbiałowa. Cm. założony w 1820r. Wśród grobów m.in. Jakub Nitkowski powstanie 1831...
#105338

Kraków, Górka Kościelnicka - cmentarz wojenny nr 393

Mogiły 42 żołnierzy austro-węgierskich Polegli w dniach 17-20 grudnia 1914 r....
#105307

Kraków, Ruszcza - cmentarz

Powstał w 1803r....
#67153

Krzysztoforzyce

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#72713

Łaganów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#70413

Łaganów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#71563

Łaganów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#72738

Łagnów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#70438

Łagnów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#71588

Łagnów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#72740

Łagonów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#70440

Łagonów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#71590

Łagonów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#71780

Łaznia

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#72930

Łaznia

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#70630

Łaznia

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#73801

Łyszkowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#71501

Łyszkowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#72651

Łyszkowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#75419

Nowa Wieś

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#76299

Odwiśłe

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#76851

Opatkowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#79097

Pietrzejowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#79267

Piotrkowice Małe

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#79799

Pobiednik Wielki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#79816

Poborowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#80466

Polekarcice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#81017

Posądza

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#108939

Proszowice - Biały Krzyż

Krzyż istniejący od końca XVIIIw. Wg podań mogiła powstańców. Możliwe że pochowano przy krzyżu powstańców listopadowych lub styczniowych....
#104523

Proszowice - Biały Krzyż

Do lat 50-tych istniał tu kurhan w którym spoczywały prochy powstańców - być może z czasów Kościuszki, lub też i późniejszych. Najczęści......
#104530

Proszowice - cmentarz

MałopolskaGaleria cmentarza...
#104525

Proszowice - grób Leopolda Pieprzaka

Powstaniec listopadowy, w powstaniu 1863 naczelnik powiatu wadowickiego, Żuaw Śmierci. Zm. 2.2.1887...
#104522

Proszowice - grób Wciślińskich

Piotr Wciśliński, kawalerzysta w oddziałach Langiewicza....
#104524

Proszowice - kaplica pw. św. Trójcy

W podziemiach złożono prochy powstańców, pochowanych wcześniej na cmentarzu przykościelnym....
#81841

Przęsławice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#107697

Punkt PS przybliżony do ustalenia

Pobiednik Mały - mogiła powstańczaprawdopodobnie 19 powstańców z oddziału kpt. Stefana Malczewskiego poległych 4 maja 1863 r. w walka......
#82462

Puszcza

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#83215

Rawatowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#84707

Rudno Dolne

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#84708

Rudno Górne

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#84926

Ruszcza

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#104532

Ruszcza - dwór

Pałacyk rodziny Popielów....
#86674

Siedliska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#90275

Stręgoborzyce

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#91368

Szarbia

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#93308

Tomaszów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#93560

Tropiszów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#94847

Wadów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#95275

Wawrzeńczyce

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#96184

Wierzbno

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#96369

Więckowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#97435

Wola Batorska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#97881

Wolica

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#98499

Wronin

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#98556

Wróżenice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#98771

Wygnanów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#98979

Wysiółek Luborzycki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#101029

Zębocin

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#101170

Zielona

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#101375

Złotniki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#107701

Złotniki - mogiła powstańców 1863

Mogiła zbiorowa 28 nieznanych powstańców z oddziału płk. Aleksandra Tatera–Taniewskiego poległych 15 sierpnia 1863...
#101663

Zydów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#101984

Żerkowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
#102020

Żębocin

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)...
Zchowaj/Wysuń opcje

Szukanie punktów
Możesz szukać wg dowolnego ciągu liter. Nie musi to być całe słowo (min. 3 znaki). Pamiętaj, że zbiór nie jest pełny. To projekt społeczny. Możesz go uzupełnić.

Szukanie najbliższych
Aby znaleźć najbliższe zamki, parafie, archiwa, itp. dla danej wsi kliknij prawym klawiszem w pobliżu tej wsi na mapie i wprowadź część słowa które szukasz

Grupy punktów
Każdy punkt ma ukryte "słowa kluczowe" określające jego typ (typy). Np. parafie rzymsko-katolickie mają słowo "parafiarz" a parafie greckie "parafiagr". Jeśli je wpiszesz uzyskasz odpowiedni zbiór, lub najbliższe 20 punktów. Jeśli wpiszesz frazę "parafia" uzyskasz zbiór parafii wszystkich obrządków. (Wg stanu ok. 1920r - trwają prace uzupełniające)
Inne słowa kluczowe to np.: powstaniestyczniowe (użyj serwisu "Światowy Szlak Powstania Styczniowego"), dekanatrz, dekanatgr, ziemzes (siedziby ziemiańskie) i in. Możesz dodawać własne słowa kluczowe do punktów (poprawianie), aby łączyć np. miejsca mieszkania Twojej rodziny. Muszą to być jednak unikalne ciągi liter (nie może to być np. samo nazwisko).

Inne pytania
Więcej odpowiedzi na Forum Mapy

Pomoc