menu

Lokalizator Zlokalizuj mnie

Obecnie miejsc bazie: powyżej 107 000

Informacja

Na mapie wyświetlają się wyniki poniższej części wyników. Kolejne, po przejściu na następną stronę.

#41385

Aleksandrówek

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#41386

Aleksandrówka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#41629

Andrzejów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#41704

Annów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#41710

Antolin

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#42571

Batorz

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#107576

Batorz - grodzisko

Gród wczesnośredniowieczny istniejący do ok X wieku. Obecnie zlokalizowany jest tu cmentarz.
#102657

Batorz - kościół

Kościół par. p.w. św. Stanislawa
#104615

Batorz - miejsce bitwy 1863

Miejce bitwy pod Batorzem 4.09.1863 r.
#104614

Batorz - Mogiła Powstańcza

Poległych w dniu 7.09.1863 r. po Batorzem Pułkownik Marcin Lelewel-Borelowski
#107575

Batorz - mogiła Węgrów

Wspólna mogiła Węgrów poległych pod Panasówką i Batorzem
#107577

Batorze - kopiec powstańców

Mogiła, lub tylko pomnik - powstańców poległych pod Batorzem - w tym Węgrów biorących udział w walkach.
#43776

Biskupie

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#43843

Blinów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#43909

Błażek

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#44162

Boćków

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#102658

Boza Wola - kościół

Kościół par. p.w. św. Antoniego
#45058

Boża Wola

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#45145

Branew

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#105922

Branew - cerkiew prawosławna

#45146

Branew Szlachecka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#46000

Brzozówka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#47757

Chrzanów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#47762

Chrzanów Ordynacki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#47763

Chrzanów-Szlachecki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#48174

Cieślanki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#49979

Dębina

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#50874

Dragany

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#53800

Godziszów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#102649

Godziszów - kościół

Kościół Parafialny
#54798

Góry

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#56410

Guzówka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#57230

Huta Turobińska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#60113

Józefin

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#60461

Kaczynice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#61632

Kawęczyn

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#61646

Kawęczyn Nowa Osada

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#61650

Kawęczyńska Osada

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#63743

Kolonia Józefin

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#64017

Kolonia Nikodemów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#64119

Kolonia Polichna Górna

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#75033

Nikodemów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#77768

Otrocz

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#106058

Otrocz - cerkiew prawosławna

#79227

Piłatka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#80498

Polichna

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#80496

Polichna Dolna

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#80497

Polichna Górna

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#80776

Ponikwy

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#83161

Rataj Ordynacki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#83162

Rataj Poduchowny

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#84694

Rudnik

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#88698

Splawy

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#88968

Stacja Polichna Kraśnicka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#89324

Stara Wieś

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#89712

Stawce

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#90643

Studzianki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#91020

Sułów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#91405

Szastarka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#20739

Świerczyna

woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gmina Zakrzówek
#92483

Świerczyna

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#92809

Targowisko

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#92851

Tarnawka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#107210

Tarnawka - dwór

Miejsce potyczki jazdy Krysińskiego napadniętego przez moskali 19.11.1863.
#93234

Tokary

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#95593

Węglinek

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#96246

Wierzchowiska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#97240

Wojciechów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#97709

Wola Ponikiewska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#97777

Wola Studziańska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#97890

Wolica

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#98141

Wólka Batorska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#98356

Wólka Ponikiewska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#98374

Wólka Ratajska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#99063

Wysokie

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#99202

Wyżyna Lubelska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#99286

Zabłocie

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#99771

Zakrzew

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#99823

Zakrzow

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#99825

Zakrzówek

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#100905

Zdziłowice Zdziłowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
Zchowaj/Wysuń opcje

Szukanie punktów
Możesz szukać wg dowolnego ciągu liter. Nie musi to być całe słowo (min. 3 znaki). Pamiętaj, że zbiór nie jest pełny. To projekt społeczny. Możesz go uzupełnić.

Szukanie najbliższych
Aby znaleźć najbliższe zamki, parafie, archiwa, itp. dla danej wsi kliknij prawym klawiszem w pobliżu tej wsi na mapie i wprowadź część słowa które szukasz

Grupy punktów
Każdy punkt ma ukryte "słowa kluczowe" określające jego typ (typy). Np. parafie rzymsko-katolickie mają słowo "parafiarz" a parafie greckie "parafiagr". Jeśli je wpiszesz uzyskasz odpowiedni zbiór, lub najbliższe 20 punktów. Jeśli wpiszesz frazę "parafia" uzyskasz zbiór parafii wszystkich obrządków. (Wg stanu ok. 1920r - trwają prace uzupełniające)
Inne słowa kluczowe to np.: powstaniestyczniowe (użyj serwisu "Światowy Szlak Powstania Styczniowego"), dekanatrz, dekanatgr, ziemzes (siedziby ziemiańskie) i in. Możesz dodawać własne słowa kluczowe do punktów (poprawianie), aby łączyć np. miejsca mieszkania Twojej rodziny. Muszą to być jednak unikalne ciągi liter (nie może to być np. samo nazwisko).

Inne pytania
Więcej odpowiedzi na Forum Mapy

Pomoc