menu

Lokalizator Zlokalizuj mnie

Obecnie miejsc bazie: powyżej 107 000

Informacja

Na mapie wyświetlają się wyniki poniższej części wyników. Kolejne, po przejściu na następną stronę.

#41216

Abramów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#41355

Albinów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#41629

Andrzejów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#41710

Antolin

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#42571

Batorz

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#107576

Batorz - grodzisko

Gród wczesnośredniowieczny istniejący do ok X wieku. Obecnie zlokalizowany jest tu cmentarz.
#102657

Batorz - kościół

Kościół par. p.w. św. Stanislawa
#104615

Batorz - miejsce bitwy 1863

Miejce bitwy pod Batorzem 4.09.1863 r.
#104614

Batorz - Mogiła Powstańcza

Poległych w dniu 7.09.1863 r. po Batorzem Pułkownik Marcin Lelewel-Borelowski
#107575

Batorz - mogiła Węgrów

Wspólna mogiła Węgrów poległych pod Panasówką i Batorzem
#107577

Batorze - kopiec powstańców

Mogiła, lub tylko pomnik - powstańców poległych pod Batorzem - w tym Węgrów biorących udział w walkach.
#43047

Biała

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#43069

Biała Nowa Osada

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#43073

Biała Ordynacka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#43079

Biała Poduchowna

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#44506

Bononia

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#44507

Bononja

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#45145

Branew

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#105922

Branew - cerkiew prawosławna

#45146

Branew Szlachecka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#45144

Branewka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#46979

Celinki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#47757

Chrzanów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#47762

Chrzanów Ordynacki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#47763

Chrzanów-Szlachecki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#51805

Dzwola

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#52244

Flisy

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#52336

Frampol

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#53191

Gilów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#53800

Godziszów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#102649

Godziszów - kościół

Kościół Parafialny
#54119

Goraj

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#54118

Goraj Lubelski

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#55940

Gródki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#55963

Grudki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#56996

Hosznia Ordynacka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#57230

Huta Turobińska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#58145

Janów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#58109

Janów Lubelski

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#106309

Janów Lubelski - kościół

#105978

Janów Lubelski - cerkiew prawosławna

#61212

Kapronie

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#61632

Kawęczyn

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#61646

Kawęczyn Nowa Osada

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#61650

Kawęczyńska Osada

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#63260

Kocudza

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#63259

Kocudza

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#63257

Kocudza Dolna

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#63258

Kocudza Górna

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#64985

Konstantów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#67016

Krzemień

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#67014

Krzemień-Gwizdów

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#67015

Krzemień-Majdan

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#70395

Łada

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#71545

Łada

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#72695

Łada

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#76135

Obrówka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#76650

Olszanka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#77768

Otrocz

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#106058

Otrocz - cerkiew prawosławna

#79227

Piłatka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#80776

Ponikwy

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#82911

Radzięcin

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#83161

Rataj Ordynacki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#83162

Rataj Poduchowny

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#84504

Ruda

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#88372

Sokołówka

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#93234

Tokary

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#96246

Wierzchowiska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#97709

Wola Ponikiewska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#98137

Wólka Abramowska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#98374

Wólka Ratajska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#99202

Wyżyna Lubelska

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#99645

Zagrody

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#99632

Zagrody Maliniskie

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#100181

Zaolszynie

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#100374

Zastawie

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#100905

Zdziłowice Zdziłowice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#100907

Zdzisławice

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#100906

Zdzisławice-Boreczki

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#101457

Zofianka Dolna

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
#101458

Zofianka Górna

(lok.WIKI-niedokładność do 10 km.!)
Zchowaj/Wysuń opcje

Szukanie punktów
Możesz szukać wg dowolnego ciągu liter. Nie musi to być całe słowo (min. 3 znaki). Pamiętaj, że zbiór nie jest pełny. To projekt społeczny. Możesz go uzupełnić.

Szukanie najbliższych
Aby znaleźć najbliższe zamki, parafie, archiwa, itp. dla danej wsi kliknij prawym klawiszem w pobliżu tej wsi na mapie i wprowadź część słowa które szukasz

Grupy punktów
Każdy punkt ma ukryte "słowa kluczowe" określające jego typ (typy). Np. parafie rzymsko-katolickie mają słowo "parafiarz" a parafie greckie "parafiagr". Jeśli je wpiszesz uzyskasz odpowiedni zbiór, lub najbliższe 20 punktów. Jeśli wpiszesz frazę "parafia" uzyskasz zbiór parafii wszystkich obrządków. (Wg stanu ok. 1920r - trwają prace uzupełniające)
Inne słowa kluczowe to np.: powstaniestyczniowe (użyj serwisu "Światowy Szlak Powstania Styczniowego"), dekanatrz, dekanatgr, ziemzes (siedziby ziemiańskie) i in. Możesz dodawać własne słowa kluczowe do punktów (poprawianie), aby łączyć np. miejsca mieszkania Twojej rodziny. Muszą to być jednak unikalne ciągi liter (nie może to być np. samo nazwisko).

Inne pytania
Więcej odpowiedzi na Forum Mapy

Pomoc