Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Program gromadzenia wiedzy o genealogii rodziny Boniecki

Program jest cząstką działań Fundacji odtwarzania polskiej tożsamości kulturowej, historycznej i patriotycznej. Społeczna aktywność rodzinna jest łączona z ogólnymi programami Fundacji, angażując zarówno fascynatów jak i naukowców.

Boniecki

W Polsce występują trzy główne herbowe rodziny h. Bończa, Jastrzębiec i Prus.

Herby


Bończa

opis
Jastrzębiec

opis
Prus

opis

Wg Adama Bonieckiego (autora herbarza), który pochodził z rodziny pieczętującej się herbem Bończa, polski protoplasta przywędrował z Włoch. Wspominają o tym zarówno Długosz jak i Okolski - wymieniając niejakiego Myrzsa, który miał również przywieźć ze sobą herb. We Włoszech istnieje rodzina Marzano (pieczętująca się krzyżem), ale jeden z jej przedstawicieli - Marino Marzano (1420-1449) miał herb w którego czterech polach (oprócz herbu Marzano i macierzystego herbu Covelli Ruffo) widnieje dwukrotnie jednorożec na zielonym tle (w takiej pozycji jak na herbie Bończa). Rodzina jest po mieczu spokrewniona z innymi tego herbu - m.in. Fredrami, a także Strzeszkowski, Osmolskimi, Tomaszewskimi, Charlęskimi, Brzostowskimi, Żółkiewskimi, Siennickimi, Chmieleckimi, Skarżyńskimi, Lisowskimi i Chrościechowskimi.