Komu pomóc?

O FUNDACJI GALERIA


Nie chcesz wspierać "ściemy" i podejrzanych akcji? Chcesz pomóc rodakom na Kresach? Chcesz wiedzieć komu konkretnie pomagasz?

Wybierz program, grupę, akcję, konkretną pomoc, rodziny którym pomożesz. Poniższe cele zostały wybrane z listy wielu działań. Przeczytaj więcej o naszej Fundacji. Obejrzyj galerię zdjęć dokumentujących nasze działania.

Przyciski umożliwiają dokonanie przekazu online (z Twojego banku) dzięki usłudze "Dotpay".

"Paczka z Orłem"
Ogólne wsparcie programu obejmującego szeroką pomoc rodzinom polskim na Kresach, również wsparcie programów odtwarzania polskości, produkcji materiałów patriotycznych, opracowywanie drobnych programów takich jak np. szlak miejsc powstania styczniowego i in.
Przybory szkolne na Kresy
Przybory szkolne dla dzieci polskich na kresach
Polskie gry planszowe
Dostarczanie do świetlic i towarzystw polskich na wschodzie, polskojęzycznych gier planszowych edukacyjnych, celem wsparcia nauki języka polskiego i używania go na codzień.
Konkretne rodziny
Wsparcie dla konkretnych polskich rodzin żyjących w trudnych warunkach na dawnych Kresach Rzeczypospolitej
Omsk (Rosja)
Pomoc polskiemu towarzystwu w wyposażeniu świetlicy, a także pomoc doraźna najbardziej potrzebującym rodzinom
Krystynopol (Ukraina)
Wsparcie dla towarzystwa polskiego, polskiej szkoły sobotnio-niedzielnej, polskim rodzion (przez parafię).
Grzegorzewo (Litwa)
Wsparcie dla polskiej szkoły, głównie materiały edukacyjne, przybory szkolne
Ratowanie polskich cmentarzy
Docieranie do ginących mogił na wsiach na Kresach, indeksacja, renowacja, uprzątanie, zapalanie zniczy
Drohobycz (Ukraina) - katedra
Jeden z najcenniejszych zabytków kultury sakralnej na Ukrainie będący w stanie niezwykle trudnym. Opiekuje się nim niewielka grupka społeczności polskiej. Fundusze są przekazywane tym ludzion na ich programy (renowacja, utrzymanie bieżące, także ratowanie cmentarza w Drohobyczu)
Uście Zielone (Ukraina) - polskie mogiły
Renowacja konkretnych polskich mogił w Uściu Zielonym i Mariampolu k. Stanisławowa
Indeksacja staropolskich ksiąg sądowych
Umożliwienie badaczom szybkiego dotarcia do interesujących ich źródeł. W pierwszej kolejności przepisywane są galicyjskie indeksy, co umożliwi ogólną orientację w zawartości zasobu archiwalnego. W drugim etapie opracowane zostaną sumariusze właściwych ksiąg sądowych.
Cele statutowe - dotacja ogólna
Wsparcie przekazane jest wg potrzeb na wymienione programy, także na niezbędną obsługę techniczną, transport, reklamę, materiały.Usługa online - Pay Pal
(Używając karty)Przekaz na konto
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308
NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy
96 1320 1856 2935 3154 2000 0001