Biuro poszukiwań genealogicznychBiuro poszukiwań genealogicznychGenealogiaiuro poszukiwań to nie tylko 10 lat doświadczeń. Zbudowaliśmy największy polski serwis pomagający bezpłatnie prowadzić swoje badania. Od lat tworzymy wiele baz danych, a także inicjujemy i wspieramy takie akcje jak odnawianie cmentarzy na Kresach.
Oferujemy też pomoc profesjonalistów i przeprowadzenie całości poszukiwań od wywiadu rodzinnego do wydania publikacji, zorganizowania zjazdu czy podróży sentymentalnych.
Genealogia Polaków jest działalnością niekomercyjną. Wszelkie pracownie, w tym również biuro poszukiwań to koordynacja działań specjalistów, którzy z nami współpracują. Nie czerpiemy z tego zysku. Nasi genealodzy to osoby rzetelne, skrupulatne i z ogromną wiedzą. Prowadząc Twoje poszukiwania korzystamy z ich prac i doświadczenia. Wspólna praca pozwala na unikalne obniżenie kosztów, a nowoczesne techniki używane przez nas dają znaczną poprawę skuteczności i pewności badań.

Poniżej prezentujemy formy z których możesz skorzystać - od bezpłatnych do najbardziej wymagających i profesjonalnych.Bezpłatne, typowe - czyli ogłoszenia w Internecie

iele osób ogranicza swoje poszukiwania do biernego przeszukiwania Internetu za pomocą np. Google, zostawiając na różnych forach ogłoszenia. Oczywiście u nas też można z tego skorzystać (ogłoszenia) jednak z doświadczenia wiemy, że ta forma nie daje niemal żadnych rezultatów. Zostawianie ogłoszeń nie wiele przynosi odzewu - choć wydaje się najprostsze.

Bezpłatnie - zachęć innych - forma aktywna


est tu prosta zasada: "Im więcej powiesz tym więcej usłyszysz". W tym celu przygotowaliśmy unikalne możliwości - których nie znajdziesz nigdzie!. Są to biblioteki (specjalnie zorganizowane Forum). Wykorzystaj je do sporządzenia not o ludziach i miejscach z Twojej rodziny. Noty te można łączyć z innymi, a także bazą wiedzy, wciąż rozbudowywaną przez redakcję. Całość jest absolutnie bezpłatna. Możesz u korzystać z linkowania wielu zgromadzonych informacji, biografii, opisów, leksykonów a nawet przepisów kulinarnych - tak jakbyś korzystał z encyklopedii. (Leksykon, Mapa). W ten sposób możesz zbudować nawet wielką, obfitą stronę rodzinną i zaangażować do współpracy osoby z całego świata.
więcej o tym sposobie.

Poszukiwania genealogiczne

"to wszystko gdzieś jest - trzeba tylko znaleźć"


poszukiwania genealogiczneOJEDYNCZE. Genealodzy współpracujący z naszym serwisem mogą przeprowadzić częściowe lub pełne badania. Możesz zgłosić tylko potrzebę sięgnięcia do konkretnego archiwum - umożliwiamy tu bezpośredni kontakt z naszymi współpracownikami w różnych miastach. Pamiętaj jednak, że mamy również zgromadzone ogromne zdygitalizowane zbiory materiałów, pamiętników, listy itp - które wykorzystujemy przy badaniach całościowych.
W ramach pomocy dot. pojedynczych spraw nie wiemy jak Ci pomóc ogólnie, wykonujemy tylko odnalezienie tego co Ci potrzebne. Musisz jednak wiedzieć konkretnie czego szukasz - np. konkretna księga urodzeń z danej parafii, konkretna metryka Józefińska itp. Jeśli zanagażujemy się w organizację Twoich poszukiwań pomagamy nie tylko uzyskać skany lub fotografie, ale badamy możliwości gdzie jeszcze szukać, to my sugerujemy z czego korzystać. A możliwości jest wiele: z ksiąg metrykalnych, sądów miejscowych, szlacheckich (które zatwierdzały pochodzenie i gromadziły odpisy dokumentów). Kolejnym źródłem są materiały takie jak Tabula Krajowa, spisy mieszkańców, spisy własności danego terenu, zestawienia spraw sądowych ziemskich. Inna grupa danych to schematyzmy duchowieństwa, administracji, dokumenty wewnętrzne klasztorów, szkół, kolei, wojska, instytucji skarbowych, spisy powstańców (np. archiwum Eligiusza Kozłowskiego wzbogacone o zbiory lwowskie i wileńskie), rejestry poborowych i inne. W czasach przedrozbiorowych posługujemy się spisami podatkowymi (np. tzw podymnego), księgami grodzkimi, sprawami karnymi, spisami elektorów itp. Jako jedyni w Polsce badania genealogiczne poszerzamy o wyciągi z pamiętników (również wielu nieopublikowanych do tej pory). Umiemy czytać stare druki pisane ręcznie po łacinie, gotykiem czy cyrlicą (tzw. paleografia). Współpracujemy z całym "sztabem" osób, które np. potrafią zniszczone stare dokumenty naprawiać a nawet z pisma grafologicznie nakreślić pewne rysy charakteru (tylko metody naukowe). Bardzo cenne są też znajomości w archiwach na wschodzie. Znamy także lokalizacje różnych interesujących zbiorów dokumentów inne nie w zbiorach państwowych, posiadamy dostęp do kilku niewydanych herbarzy.
Spisy szlachty tego, czy owego rejonu, księgi parafialne - do których ograniczają się różne biura genealogiczne - to na prawdę niewielki czubek wielkiej góry - są to też źródła zawierające dużo błędów.

EŁNE. Praca taka obejmuje szereg etapów. Zaczyna się od bezpłatnego zorientowania się w Państwa informacjach. Na ich podstawie określamy jak możemy pomóc, jakie mogą być efekty i koszty. Następuje spotkanie na którym przedstawiamy mniej więcej plan i koszty. Z reguły praca taka trwa wiele miesięcy. (Potrzebujemy tutaj notarialnego upoważnienia potrzebnego w urzędach). Obejmuje wstępne rozeznanie w naszych bazach, oraz dostępnych publikacjach, przygotowanie roboczej strony rodzinnej, będącej zachęta do kontaktu dla innych. Następnie przystępujemy do kwerend archiwalnych, gromadzenia meteriałów w terenie. Powstaje w ten sposób wielostronnicowe wydawnictwo, które można przekazać jako dokument cyfrowy, albo wydać np. w postaci prywatnej książki - dla rodziny - wraz z bogatym materiałem zdjęciowym. Do wydawnictwa przygotowujemy zazwyczaj piękne, ręcznie rysowane drzewa genealogiczne, oraz portrety antenatów - będące ozbobą salonu. Świetnym podsumowaniem takich prac jest organizacja zjazdu rodzinnego wraz z podróżą sentymentalną. Takie formy pomagają zgromadzić fundusze na badania wśród rodziny. Nie rzadko okazuje się, że podczas badań natrafiamy np. na stare zaniedbane mogiły - pomagamy je odrestaurować, znajdujemy osoby, mogące się nimi opiekować na miejscu.
Zauważ, że tak sumiennie przygotowany plan staje się jakby prywatną fundacją - która może być finansowana prywatnie, lub gromadzić fundusze od innych członków rodziny, a nawet innych rodzin - np. zainteresowanych historią tej samej miejscowości. Takie rozplanowanie działania rozkłada koszty na wiele osób i w czasie. W szczególnych przypadkach możemy nawet postarać się załatwić "grant" czyli dofinansowanie na badania lub konserwacje materiałów, zająć się prawną obsługą odzyskania majątku lub uzyskania rekompensaty.

Kontakt - formularz pytania


biuro poszukiwań genealogicznych - wydruk
22-metrowe drzewo genealogiczne przygotowane przez Genealogię Polaków
prezentacja w Małopolskim Towarzystwie Genealogicznym
(format techniczny)


Budowa strony rodzinnej


udujemy Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich. W jego ramach powstają aktywne strony rodzinne - uwierz - to lepsze rozwiązanie niż automatyczne drzewka budowane przez różne programy. Strona rodzinna staje się Waszą stroną główną do której można dodawać materiały ZA DARMO - lub poprosić o pomoc i dodatkowe badania. Jednocześnie otrzymujesz do dyspozycji narzędzia które pozwalają Ci zorganizować wielkie grupy materiału, nauczą cię poprawności naukowej, zapewnią kontakt z rodziną rozproszoną na całym świecie, zachęcą do współpracy nieznane Ci osoby. Od budowy strony najlepiej zacząć pasję genealogiczną, ale nigdy nie jest na to za późno. Strona taka może powstać też jako rodzaj indeksu dla dotychczas zebranych materiałów w Bibliotece (Forum). Zauważ że to o WIELE więcej niż oferują jakiekolwiek programy i automaty genealogiczne. Więcej i sumiennej.
Przykład strony rodzinnej - strona Sołtanów

Budowa i rozwój stron rodzinnych


Kwerenda zasobów i bibliotek Genealogii Polaków

"Największa w Polsce baza wtórna"


okonujemy pełnej kwerendy materiałów zgromadzonych przez redakcję w ciągu kilkudziesięciu lat prac. Są to bazy cyfrowe, papierowe, zbiory dokumentów, publikacji, informacje nadesłane i in. To znacznie więcej niż można znaleźć online, nasze zasoby to kilkadziesiąt tysięcy zestawień, list, książek, opracowań prywatnych ludzi którzy czasem już odeszli. Sama baza cyfrowa to absolutnie największa taka baza w Polsce. Wypisujemy wszystkie znane wystąpienia o osobach danego nazwiska wraz z informacją i połączeniami genealogicznymi. Oprócz listy daje to pojęcie o historii rodziny (lub rodzin) istniejących gałęziach, miejscach, gniazdach rodowych, herbach, często występujących imionach, tradycji zawodowej, religii, związkach z innymi rodzinami itp. Pomaga to bardzo w poszukiwaniach archiwalnych. Ten etap jest nieodzowny każdemu przygotowującemu się do dalszych poszukiwań. Tworzenie strony może zaowocować zgromadzeniem grupy zainteresowanej historią danej rodziny i dzięki temu można się podzielić kosztami badań trudniejszych poszukiwań archiwalnych.

Kontakt

Zjazdy rodzinne i wyjazdy sentymentalne


odczas opracowania monografii rodzin, lub miejscowości należy często metodą detektywistyczną rozpocząć poszukiwania w terenie. Oznacza to nie tylko archiwa. Zbierane są np. nagrobki często pokryte już lasem (fot.), ukryte za szafami w zakrystiach epitafia, ruiny dworków, kaplic (fot.), zdjęcia lub dokumenty pochowane na strychach rodzin. itp. Wyjazdy takie zawsze przynoszą jakieś ciekawe znaleziska, chociażby w w formie ilustracji. Podczas poszukiwań genealogicznych organizujemy takie wyjazdy w których można wziąć udział odwiedzając strony rodzinne przodków. Podczas wyjazdów zawsze dokonuje się niesamowitych odkryć.

Organizacja wyjazdów


Odpowiedzi na pytania

* Jak opracować wypis przodków?
Wykaz przodków najlepiej sporządzać pokoleniami nadając każdemu mężczyźnie numer dwa razy większy od jego dziecka a każdej kobiecie o jeden większy od męża. W wyższych pokolenia numery nieznanych osób po prostu opuszczamy. Do każdej osoby należy dopisać informacje szczegółowe, przede wszystkim znane daty, miejsca, zawody, funkcje, herby. Przykład:

Pokolenie I
1. Marek Abecadłowski

Pokolenie II
2. Jan Abecadłowski
3. Julia Berneńczyk

Pokoelnie III
4. Krzysztof Abecadłowski
5. Zofia Cedrowska
6. Zygmunt Berneńczyk
7. Barbara Dalewicka

Pokolenie IV
12. Jan Berneńczyk
13. Maria Emulowska
15. Felicja Felicjanowska

Pokolenie V
30. Dariusz Felicjanowski


* Czy przy opracowaniu strony mogę dostać tylko swojej rodziny?
Nie tylko. Pracując nad genealogią rodzinną zawsze spotykamy się z sytuacją związków rodzinnych. Prędzej czy później stronę rodzinną będzie trzeba i tak poszerzyć o inne linie. Zachęcamy więc do publikowania i opracowywania pełnych stron rodzin danego nazwiska a także kolejnych rodzin. Poszerza wiedzę nas wszystkich i wielu osobom przynosi korzyść. Dzięki temu tworzymy wielką sieć jednej wspólnej rodziny Polaków.

*Jak wygląda Wielka Strona rodziny? Stronę genealogiczną danej rodziny traktujemy jako stronę główną. Strony są dynamiczne, rozszerzane i aktualizowane wciąż, jako że jesteśmy Herbarzem Dynamicznym. Jest to punkt wyjścia dla pełnego opracowania rodziny. Do zamówionej strony możesz dodać własnoręcznie wiele informacji a potem je korygować. (Stronę rodzinną możesz budować bez zamawiania strony głównej (absolutnie za darmo). Z tych materiałów generowanych jest potem wiele pod-stron automatycznie na podstawie słów kluczowych, dzięki czemu np. opowiadanie jest jednocześnie rozszerzeniem strony rodzinnej jak też częścią całego zbioru opowiadań. Poniżej schemat publikacji rodzinnej.

 1. Strona główna nazwiska
  • Herby - wizerunki, krótki opis i linki do rozszerzające informacje w Leksykonie
  • Opisanie rodziny - krótki - link rozszerzający do Artykuł (artykułów) w Słowniku Biograficznym i bazie artykułów
  • Genealogia danej rodziny - drzewa potomków, dążymy do scalenia genealogii
   • Rodziny podzielone na grupy wg. herbu, następnie bez ustalonego herbu i wreszcie osoby pojedyncze. Przy każdej osobie mogą być linki do zdjęć, not biograficznych, nagrobków, opowiadań itp, oraz źródła
 2. Strony generowane automatycznie na podstawie słów kluczowych danej rodziny
  • Noty biograficzne
  • Zdjęcia
  • Artykuły inne, opowiadania, dyskusje
  • Forum rodzinne, księga gości, itp.
 3. Strony pomocnicze (do nich mogą odnosić się linki w artykułach, opisach itp)
  • Leksykon
  • Lokalizator miejsc
  • Bibliografia
 4. Strony specjalne rodziny (można stworzyć dowolne strony jakie są potrzebne) np.:
  • Fundacje rodzinne
  • Wielki klasyczny opis w specjalnej szacie graficznej
  • Saga rodzinna
  • Ordery i odznaczenia
  • Zamówienia wydruków, obrazów, z drzewami genealogicznymi rodziny, publikacji rodzinnej itp.
  • Drzewa przodków dla konkretnych osób
  • Graficzne przedstawienia koligacji ze znanymi osobami z historii
  • Statystyki imion, tytułów, funkcji, publikacji, żon, miejsc, koligacji...
  • itp, itd.
 5. Wydawnictwo papierowe - pracowania wydawnicza
 6. Plakat - drzewo genealogiczne - pracowania heraldyczna
 7. Portrety przodków - pracowania portretów


* Jaki jest koszt poszukiwań genealogicznych?
To pytanie zadawane jest bardzo często bez podania jakiejkolwiek informacji o zakresie, o tym co już jest znane, o regionie poszukiwań itp. Odpowiedź na to pytanie jest w takiej sytuacji niemożliwa - lub może brzmieć od 10 do 10,000 zł. Prawda że to żadna odpowiedź? Dlaczego tak jest, że trudno to określić? Poszukiwanie korzeni tylko z grubsza można zacząć od automatycznego przeczesania baz. Nikt na świecie nie ma kompletnych baz, nawet w ułamku procenta. Poszukiwania historii naszej rodziny musimy prowadzić w konkretnych archiwach, robiąc wyjazdy do miejscowości w których żyli przodkowie, nawiązują kontakty z dalekimi krewnymi. Niekiedy materiały są w archiwum "za rogiem" ale niekiedy ksiąg nie ma, albo żeby do nich dotrzeć trzeba odszukać miejsce w którym są w innym państwie - np. Białorusi. O ile dotarcie do danych w pobliskim archiwum - gdzie są dobrze skatalogowane to godzina pracy, o tyle odnalezienie odpowiedniej księgi "gdzieś na wschodzie" może oznaczać rok poszukiwań. Dlatego zadając pytanie "ile kosztują poszukiwania genealogiczne" nie otrzymamy sensownej odpowiedzi
Ze strony Herbarza możemy jednak dać odpowiedź inną: Nasze poszukiwania są bardzo efektywne (oszczędne) gdyż stosujemy alternatywne, opracowane przez nas metody, mamy niezwykle duże cyfrowe bazy danych pomagające w poszukiwaniach. Koszt pracy genealogów jest u nas niski w porównaniu z "biurami genealogicznymi", gdyż często możemy badania łączyć, co minimalizuje koszty. Wiele pracy - dzięki umieszczeniu w Internecie, na Forum, stronie rodzinnej - można wykonać samemu, a więc również odpada kolejny koszt. Z tego powodu współpraca z Herbarzem jest efektywniejsza i tańsza niż u wszystkich innych. Zaznaczyć też trzeba, że dla Herbarza pracują, oprócz wolontariusz najlepsi genealodzy w kraju. To prawdziwa elita.

* Jakie koszty trzeba podejmować - proszę o przykłady?
Typowe działania podejmowane podczas poszukiwań to np.:
 • odnalezienie zapisu w księdze metrykalnej - godzina pracy 40-70 zł (zazwyczaj wystarczy 2-3 godziny)
 • odnalezienie zapisu w księgach metrykalnych na wschodzie - godzina pracy 40-70 ale potrzeba zazwyczaj więcej czasu
 • odnalezienie nagrobka na wschodzie - z racji na częste wyjazdy osób z Herbarza takie działanie podejmowane jest przy okazji i może kosztować ok. 100-200zł
 • odnalezienie informacji o osobie, o której wiemy że żyła w danej wsi, ale nie wiem gdzie się urodziła - jeśli mamy jakieś dokumenty - np. zgonu, może to być kilka godzin, jeśli nie trzeba przeszukać wiele ksiąg i nie ma gwarancji że się znajdzie - praca może trwać kilka dni, lub kilka lat - w Herbarzu ustalamy zazwyczaj maksymalny budżet miesięczny takich prac w zależności od możliwości.
 • wyjazdy do miejsc życia przodków - organizujemy takowe na wschód a także zjazdy rodzinne dla Polonii - koszt na osobę - kilkaset złotych.
 • przeszukiwanie baz - budowa strony rodzinnej na tej podstawie - 50-800zł w zależności od ilości materiału do opracowania (im bardziej popularne nazwisko tym więcej danych)
 • prowadzenie forum rodzinnego, wstawianie gotowych opracowań, prowadzenie archiwum rodzinnych zdjęć, tworzenie publikacji na podstawie opowiadań - za darmo (lub koszt jedynie justacji technicznej)
 • wydruk rodzinnej sagi, książki o rodzinie, wyciągu z badań - koszty zależne od jakości wydruku i nakładu - od 30-600 zł za egzemplarz.

* Co jest wymagane żeby cofnąć się o chociaż parę pokoleń przy poszukiwaniach?
Przede wszystkim trzeba mieć punkt zaczepienia - czyli np. informacje o miejscach urodzenia, zgonu, ślubu najstarszych przodków. W zależności gdzie oni żyli odnalezienie kolejnych informacji w XIX, XVIII wieku będzie stosunkowo łatwe. Łatwiejsze będzie w przypadku rodzin szlacheckich - dla których certyfikaty szlachectwa często zawierają opis kilku pokoleń wstecz - prowadzą niekiedy aż do XVI wieku - odnalezienie takiego ceryfikatu jednak może nie być łatwe. Typowe herbarze - nawet te najobszerniejsze opisują jedynie pewien procent rodzin, wiele jest niemal zupełnie nieznanych herbarzom. Dalsze badania mogą być prowadzone na postawie innego typu ksiąg - np. sądowych, jednak potrzebna tu już jest specjalistyczna wiedza, znajomość łaciny, rosyjskiego lub niemieckiego, wprawa w odczytywaniu pisma ręcznego, niekiedy "gotyku" i przede wszystkim znajomość terminów, zjawisk historycznych. Dobrym przykładem są tutaj Teki Dworzaczka sięgające XVI wieku. Te teki to bardzp rzadki przykład zdygitalizowania takich materiałów. W większości są one w archiwach, nawet źle opisane.

* Co to jest kwerenda? Czego ona dotyczy?
Kwerenda publikacji to zebranie wszystkich informacji o danej rodzinie do jakiej mamy dostęp. Składają się na to bazy cyfrowe (w tym informacje napływające od osób prywatnych, nigdy wcześniej nie publikowane), oraz publikacje papierowe typu herbarze, pamiętniki, słowniki do których mamy dostęp. Korzystamy też z Internetu mając opracowane dojścia do danych nie wykazywanych w wyszukiwarkach. Jest też trochę danych z parafii i archiwów. Otrzymane wyniki łączymy w gałęzie stosując wiedzę i doświadczenie genealogiczne. Nie wyobrażamy sobie prac archiwalnych bez dokonania prędzej czy później takiej kwerendy. Na jej podstawie zdobywa się zarys, często bardzo wyraźny głównych rodzin, drzew, gałęzi rodowych, miejsc występowania, koligacji, herbów itp. Kwerenda daje odpowiedź na podstawowe pytanie: "Czy na prawdę nikt do tej pory nie znalazł więcej informacji o mojej rodzinie?"

* Czy to są metody naukowe?
Oczywiście. W myśl zasady 80/20 (80% efektów powstaje poprzez 20% nakładu pracy) świadomie w pierwszym etapie nie dopracowujemy każdego szczegółu. Dzięki temu możemy opracować 5 razy więcej materiału. Jednak materiał nie jest pozbawiony możliwości korekty. Kilkakrotnie większa ilość operacji powoduje że materiał "sam się organizuje" i likwiduje błędy poprzez krzyżowanie informacji. Umożliwienie wielu osobom współpracy nad materiałem powoduje że efekt jest jeszcze szerszy, jeszcze dokładniejszy i osiągnięty jeszcze prostszymi metodami. Zasada 80/20 jest nowoczesną zasadą biznesową mającą jednak zastosowanie w ogromnej ilości aspektów. Dzięki jej zastosowaniu mamy lepsze efekty niż typowe badania pojedynczych naukowców lub firm opierających się na pracy pojedynczych osób. I co więcej - dużo tańsze.

* Czy możecie odnaleźć certyfikat mojego pradziadka?
Niestety najprawdopodobniej nie. Jeśli brak jest dokładnych danych to nie będziemy oszukiwać że coś znajdziemy. Przeczesanie na ślepo setek archiwów w wielu krajach może zająć lata i nie przynieść oczekiwanego rezultatu. To najczęstsza metody wyzysku osób które pobierają ogromne gaże za ... brak efektów. Owszem czasem jest możliwe znalezienie, jednak badania genealogii powinny przebiegać wielotorowo, jeśli mają być skuteczne. Technika poszła do przodu przez ostatnie 10 lat i trzeba umieć ją wykorzystać.Co do certyfikatu pradziadka należy się raczej nastawić na przypadkowe odkrycia a nie ograniczać się do jednej bardzo wąskiej ścieżki. Poszukiwanie certyfikatu w "stogu siana" nie jest oszczędne. To metody pracy z XIX wieku. To niekiedy ogromny koszt (zależny od poświęconego czasu) a efekty niewielkie. Dlatego bardzo niechętnie podejmujemy tego typu ograniczone badania. Od czasu zbudowania herbarza jednak już wiele osób otrzymało kopie nieznanych im dokumentów będące w posiadaniu wcześniej nieznanych im dalekich krewnych, czy zgromadzone w nieopisanych zasobach archiwalnych.

* Jakie formaty danych stosować przy zapisie?

Zobacz informacje szczegółowe na stronie - zasady formatowania danych, skróty

* Mam inny problem
Odpowiedzi na wiele pytań znajdziesz w dziale Biblioteki Porady i pytania. A jeśli nie, to umieść tam swoje pytanie lub napisz do nas.