Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Wilhelm Arnold Unman

Zdjęcie powstańca styczniowego Wilhelm Arnold Unman
Ur. 9.1.1841 w Szwecji. zm. 17.5.1924 Sztokholm. Syn kupca ze Sztokholmu.
5.7.1863 dopłynął do Świnoujścia i 10.7.1863 przekroczył granicę zaborów wraz z Gabrielem Jacobsenem i Johanem Erikiem Eriksonem. Dotarli do partii Taczanowskiego działającej na Kujawach. Po kilkunastu dniach służby dostał się do niewoli w Lądku pod Koninem.. Tam był więziony a następnie przeprowadzony do Warszawy i trzymany w twierdzy Modlin. Dzięki staraniom władz szwedzkich zwolniony po paru miesiącach, jednak powrócił powtórnie i walczył pod dowództwem francuskiego oficera w partii składającej się głównie z cudzoziemców. W kompani przyjaźnił się z niejakim Wodzińskim, który podpisał się na ofiarowanym mu rysunku jako porucznik 1-go pułku kozaków otomańskich. Oddział przeszedł granicę pruską w maju 1864 i został internowany, a Wilhelm odesłany do Szwecji. W jednym z listów z więzienia do rodziny pisał: „Nie tylko Austria, ale i Prusy współdziałają zgodnie z Rosją, aby zdławić nieszczęsny polski naród. Udało się im to i tym razem, ale – Jeszcze Polska nie zginęła”. Ostatnie słowa napisał po polsku.
Po powrocie zajął się handlem, prowadząc sklep „Glas och Porslin” (Szkło i porcelana) przy ulicy Kungsgatan, uważanej wówczas za najbardziej prestiżową ulicę miasta. Dożył sędziwego wieku. 6.5.1923 roku, w warszawskim Belwederze, szef Biura Kapituły Orderu Wojennego "Virtuti Militari", major Andrzej Maciesza podpisał pismo następującej treści: "Legitymacja Tymczasowa. Marszałek Józef Piłsudski, jako Wódz Naczelny w ostatniej wojnie polskiej nadał podporucznikowi weteranowi 1863 r. Unmanowi Wilhelmowi Order Wojenny Virtuti Militari V piątej klasy Nr 6152."
Wilhelm Unman został pochowany na cmentarzu Solna w Sztokholmie.
Źródło
Opracowanie GP
Nadawca
Genealogia Polaków
Uwagi
[1] nad. Jarek Urbański, za: Gazeta Opolska 23.02.1921
[2] nad. Paweł Kokos, za: Ilustrowany Kuryer Codzienny 1924
[3] Kurjer Warszawski 31.5.1924
[4] Album zjednoczenia: pamiątka piętnastolecia odzyskania niepodległości, Wyd. T.W.Rubikon, Warszawa 1934, za: ZBC
[5] Szwedo B., Weterani Powstania Styczniowego odznaczeni Orderem Virtuti Militari, wyd. 2013r. w 150 rocznicę Powstania.
[6] nad. Kajetan Rajski, nagrobek, za: Portal cmentarza Solna / Sztokholm / Szwecja - portal gravar.se
[7] Szwedzkimi śladami w Polsce (17) - Kupiec z Kungsgatan 12, za: poloniainfo.se, 2/1998
[8] nad. Kamil Kartasiński, za: CAW, kartoteka (weteran 1863, nagrodzony orderem Virtuti Militari)
METRYCZKA REKORDU
Id
74452
Imię
Wilhelm Arnold
Nazwisko
Unman
Zdjęcie
Artykuł
brak
Nadawca
Genealogia Polaków
Źródło
Opracowanie GP
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Cytowanie naukowe