Lista zmian systemu baz Powstańców Styczniowych, Oficjalistów prywatnych, Właścicieli ziemskich i ich dóbr, Leksykonu genealogicznego, Graficznej wyszukiwarki herbów, Wyszukiwarki grobów, Mapy historyczno-geograficznej, Światowego Szlaku Powstania Styczniowego.
Autorstwo bazy i silnika: Genealogia Polaków
1.0
* Postawienie bazy

1.1.
* Dodanie panelu dodawania i poprawiania

1.2. 
* Dodanie stopnia wyszukiwania po 2 literach - aby ograniczyć wyświetlanie długich list nazwisk
* Dodanie funkcji wyszukiwania przybliżonych nazwisk SOUNDEX
* Poprawienie panelu dodawania rekordu (pola textarea)
* Dodanie w panelu administracji wyświetlania 20 najczęstszych źródeł
* Poprawa funkcji wyszukiwania liter z uwzględnieniem liter polskich
* nazwisko zlinkowane przy wyszukaniu wg opisu w panelu, jak też przy wyświetleniu ostatnich 20
* poprawa alfabetycznego wyświetlania przy wyszukiwaniu dokładnym wg nazwiska - 2 poziom wg imienia
* nazwisko zlinkowane przy wyszukaniu wg opisu
* formularz do dopisywania danych dla zwykłych użytkowników
* podpowiedzi w formularzu (rządcy)
* podpowiedzi w formularzu [POWST]
* pole textarea dla opisu i uwag, przy edytowaniu danych w panelu
* nazwiska przybliżone (rządca)
* pod-wybór wg 2 liter w panelu [POWST]
* wyświetlenie inf. o nadawcach (rządcy)

1.3.
* nowy atrakcyjny layout
* link - wyszukanie zesłańców
* wyszukiwanie po ID
* tematy, opisy dot Powstania, artykuły - i zlinkowanie ich na stronie głównej
* dodanie pól numer biografii i numer obrazka
* pod-wybór wg 3 liter [POWST] po wprowadzaniu 20000 rekordów
* zabezpieczenie przez skopiowaniem bazy typu: nazwisko=a%, nazwisko=a_
* Dodanie wyświetlania najpopularniejszych źródeł.
* wyświetlenie inf. o nadawcach [POWST]
* pod-wybór wg 2 liter (rzadcy) po wprowadzaniu 2000 rekordów
* automatyczna lista inf. biograficznych bazy - z odsyłaczem dalej

1.4.
* baza bitew i potyczek Powstania Styczniwoego [BITWY]
* poprawa braku wyświetlania pól w przypadku jeśli jest "if" dot. pustego pola
* poprawa budowy linku w przypadku błędnego wprowadzenia nazwiska ze spacją na początku lub na końcu
* usunięcie "nad. xxx za:" z automatycznego spisu źródeł
* podział "nadawca" i "źródło" w formularzu - automatyczne złączanie tych tekstów w bazie.
* stronnicowanie obszernych wyników wyszukania wg pola "opis + uwagi" [POWST]
* rozszerzenie pojemności pola "źródło"
* formularz do poprawek [RZ]
* zamiana łamania linii na tag <br> w formularzach
* formularz administracyjny do uzupełnień w bazie bitew [BITWY]
* wyszukiwanie bitew wg daty [BITWY]
* link do bazy bitew ustawiony na dzień rocznicy [BITWY]

1.5.
* Uruchomienie interaktywnej mapy miejsc powstańczych
* Dodanie mechanizmu dodawania punktów
* Uzupełnienie not informacyjnych
* Poprawa wyświetlania dymków na mapie - wraz ze zdjęciami
* Box - patron medialny
* Box - gra powstańcza
* Współpraca z ZHR - sprawność "Badacz Powstania Styczniowego" - powiększanie bazy


1.6.
* Uruchomienie bazy Właścicieli Dóbr Ziemskich [WŁ]
* Obcięcie linku do szukania miejscowości - do pierwszego słowa [WŁ][RZ]
* Podział sekcji trójliterowej na automatyczne linijki aa ab ac ....
* Łączenie międzybazowe [WŁ]miejsca => [RZ]miejsca
* Łączenie międzybazowe [RZ]miejsca => [WŁ]miejsca
* Grupowanie miejsc wg nazwy [WLAS]


1.7.
* Uruchomienie wyszukiwarki grobów
* Usprawnienie dokładnych wyszukiwań krótszych fraz w opisach i w mobiliach [LEKS][HERB-GRAF]
* Implementacja bbcodów  [LEKS][HERB-GRAF]
* zabezpieczenie przed listowaniem haseł z bbcodem [LEKS][HERB-GRAF]

1.8.
* Dodanie pola słowa_kluczowe wraz z przerobieniem bazy [LEKS][HERB-GRAF]
* Nowy formularz do wprowadzania danych - zabezpieczony przed "pomysłami" użytkowników [WŁAS]
* Formularz do poprawek [RZ]

1.9.
* Tabela tymczasowa z akceptacją i przenoszeniem do tabeli właściwej [WŁ]
* Poprawa błędów w interpretacji wprowadzonych dat
* Nowy formularz do wprowadzania danych - zabezpieczony przed "pomysłami" użytkowników [RZ][POW]
* Dodane pola fotografii not i mapy do bazy rządców [RZ]
* Tabela tymczasowa z akceptacją [RZ][POW]
* Poprawki formularza (kropki, przecinki, formaty daty w przypadku różnych typów wpisów) [WŁ]
* Poprawa kodowania znaków narodowych w panelu adm. [WŁ][RZ]
* Obcięcie wyszukiwania w panelu do min. 3 znaków [WŁ][RZ]
* Poprawa błędu pierwszego rekordu na liście 3 liter. [WŁ][RZ][POWST]
* Poprawa błędu wyświetlania rekordów jednoliterowych [POWST]
* Przycisk wstecz [POWST]

1.10.
* Ikonki pól dodatkowych, wyświetlanie zależne od zawarości [WŁ]
* Sortowanie wyników [WŁ]

1.11.
* Specjalne menu dla prawego klawisza na mapie (pokaż pobliskie, pokaż do 20 km, dodaj tu miejsce) [MAPA]
* Zabezpieczenie przed wyświetleniem wszystkiego [MAPA]
* łatwe linki typu wiki (podwójny nawias kwadratowy) [LEKS]
* liki typu wiki do dokładnego wyszukania (podwójny nawias klamrowy) [LEKS]
* linki typu wiki do Encyklopedii OKIEM i wspowortem [LEKS]
* BBCody rodziałów więcej i grafika  [LEKS]
* link typu wiki do stron genealogicznych [LEKS]

1.12.
* zmiana i ujednolicenie layoutu baz (boczne tło, zaokrąglone rogi, cienie)
* uproszczenie kodu na rzecz CSS 
* poprawa wyświetlania nazwisk typu "De Xxxxxx" [POWST]
* umożliwienie wyszukania przy nieznanej pierwszej literze (a znanych 2 kolejnych) [POWST]
* zabezpieczenie przed wyświetleniem wszystkich tylko po drugiej literze [POWST]

2.0 - 1.10.2015
* Przestawienie Herbarza i stron rodzinnych na automatyczne strony zbiorcze wszystkich baz danego nazwiska [HERB]
* Automatyczne przekierowywanie stron htm na strony bazy
* Tabela msql zawierająca wersje nazwisk, i stron

2.1. 
* Dodanie wyszukiwania strony nazwiska wg wpisanego tekstu [HERB]
* Zabezpieczenie przed złamaniem bazy wg zmiennej nazwiska [HERB]
* Dodanie zakładek wyszukiwania portretów i dokumentów [HERB]
* Połączenie między bazami a genealogia danego nazwiska [POWST][WŁ][RZ]
* Formularz uzupełnienia drzew genealogicznych [HERB]
* Formularz dopisywania nowych drzew genealogicznych [HERB]
* Preloader stron [HERB]
* Zakładka "Opis" rodzin, wraz z polem w bazie MSQL [HERB]
* Poprawa dokładności wyszukiwania skróconego w bazie zdjęć [HERB]
* Zakładka "Noty Biograficzne" [HERB]
* Wyznaczanie trasy (Google) [MAPA]

2.2. 
* Przeformatowanie systemu do PHP 5.6 i 7.0
* Poprawa wyglądu layoutu mapy [MAPA]
* wyszukiwanie "znajdź w pobliżu" wg frazy [MAPA]

2.3.
* Dodanie panelu poprawiania i uzupełniania informacji do istniejących punktów [MAPA]
* Dodanie interaktywnego panelu bocznego "Pomoc" [MAPA]
* Panel adm. dodawania bitew [BITWY]
* Dodane wyszukiwanie nekrologów [GROBY]
* Dodane wyszukiwanie osób duchownych [POWST]
* Wyświetlanie rekordów przez id [POWST]
* Dodanie lokalizacji mapy do tabeli bitew [BITWY]
* Wyświetlanie lokalizacji bitew [BITEW]
* Poprawa wyświetlania linii - BR - dla bitew [BITWY]
* Dodanie BBCodów ps i psb [POWST]

2.4.
* Nowy Panel - Światowy Szlak Powstania Styczniowego [POWST][SZLAK]
* Wyszukiwanie najbliższych punktów powstańczych [SZLAK]
* Wyszukiwanie punktów powstańczych wg frazy [SZLAK]
* BBCody powstańcze w bazie i mapie [MAPA][POWST][BITWY]
* Wyświetlanie adresu lokalizacji [SZLAK]
* Ikona w dymku jeśli miejsce ze szlaku [MAPA]
* Poprawa wyglądu nagłówków [MAPA][SZLAK]
* Poprawa wyglądu i ergonomii stron porpawiania i dodawania [MAPA]
* Poprawa błędnych linków w menu [SZLAK]
* Skrócenie kodu bitew [POWST]
* Zmiana wyglądu panelu bitew [POWST]
* Poprawa wyświetlania końców stron [POSTW][BITWY]
* Poprawa strony starowej bazy [POSTW][BITWY]
* Poprawa błędnego wyświetlenia znacznika szlaku [MAPA]
* Poprawa wyświetlania [LEKS]

2.5.
* Całkowite przerobienie systemu mapy i szlaku, przejście z płatnego Google na Open Street View [MAPA][SZLAK]
* Dodanie opcji "zlokalizuj mnie [MAPA][SZLAK]
* Poprawa działania i wyglądau na urządzeniach mobilnych [MAPA][SZLAK]
* Nowoczesny layout [MAPA][SZLAK]
* Poprawa zliczania punktów, włączenie nieustalonych do liczby ogólnej [SZLAK]
* Poprawa panelu wprowadzania danych [MAPA]
* Poprawa błędów w menu i słowach kluczowych
* BBCody w drzewach rodzinnych
* Poprawa wyświetlania ramek w wypisie strony rodzinnej [POWST]
* Usunięcie błędu linku do Forum i Galerii w stronach rodzinnych 
* Poprawa wyglądu, kolory pól w formularzach mapy [MAPA]
* Wyszukiwarka do źródeł [POWST]
* Poprawa wyświetlania cudzysłowów na listach (slashes) [MAPA]
* Poprawa wyszukiwania gdy w nazwie jest apostrof [POWST]
* Poprawa zabezpieczeń przed wyświetleniem wyszystkich [POWST]
* Umożwliwienie wyszukiwania z wlidcardem (apostrof) [POWST]
* Poprawa menu lewego, aktualne linki, dodanie słuchowiska [POWST]
* Wyświetlanie nieaktywnego obrazka na liście punktów [MAPA]
* Link do mapy (_blank) - BB CODE w opisie [POWST]
* Usunięcie błędu gubienia pozycji kursora przy pustym formularzu [MAPA]
* Poprawa błędu niewyświetlania stronnicowania wyników [POWST]

2.6.
* Dodanie dynamicznego linku do właścicieli i oficjalistów w dymku punktów dworskich [MAPA]Zapraszamy do zgłaszania pomysłów. Zachęcamy do wprowadzenia funkcji, łącznie z automatycznym podpięciem do konkretnych stron historycznych, miejskich, społecznościowych itp. >