Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc


Lista najczęstszych źródeł
(Automatyczny wypis tych, których jest więcej niż 10)

źródło ilość
*
26
* [Białynia-Chołodecki J., Cmentarz Stryjski w Lwowie, 1913]
17
* [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
910
* [Białynia-Chołodecki J., Dowódcy oddziałów ...]
24
* [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
2117
* [Borkowski J.Ł., Silva Rerum (wspomnienia)]
22
* [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]
159
* [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
988
* [Gieysztor J., Pamiętniki...]
79
* [Grabiec J., Rok 1863...]
169
* [KEK]
49
* [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]
299
* [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
2566
* [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
244
* [Kraszewski J.I., Rachunki, Rok 1867...]
11
* [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
786
* [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]
181
* [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]
518
* [Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci ...]
171
* [StupSP]
1134
* [Teki.]
59
* [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]
88
* 182 Spotkanie z cyklu "Wieliczka - Wieliczanie" - zeszyt 127/ 2012
132
* Adolfa Reiffa Kalendarzyk Polski w Paryżu na Rok 1900
62
* Akcja Katolicka Parafii Kazimierz Dolny (oprac) Powstanie Styczniowe w Kazimierzu Dolnym 147. rocznica wybuchu, na: wkazimierzudolnym.pl
30
* Album fotografii Powstańców Styczniowych, dzięki uprzejmości: Salon Dzieł Sztuki CONNAISSEUR – Kraków
17
* Arch. Ks. Ludwika Ruczki, seria 3 korespondencja z urzędami …
99
* Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
4136
* Archiwum Narodowe w Krakowie
48
* Archiwum Narodowe w Krakowie zespól 550
35
* beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.
594
* Białynia-Chołodecki J. Wiązanka szczegółów z dziejów powstania styczniowego, wyd. Lwów 1928
22
* Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
453
* Białynia-Chołodecki, Księga Pamiątkowa w 40 rocznicę ...
22
* Bitwa pod Małogoszczem 1863
13
* Boczek A., Powstańcy styczniowi naszej okolicy, w: Witka nr 28 (oprac.)
38
* Bolesław Anc, Z lat nadziei i walki. 1861-1864
34
* Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014
288
* Bruchnalska M., Ciche bohaterki : udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe : Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.
28
* Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe, Tow. św. Michała Archanioła, 1933
94
* Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.
266
* Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999
350
* CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
1768
* Cederbaum Henryk, Powstanie Styczniowe - Wyroki Audytoriatu Polowego, wyd. 1917
26
* Chwila 25.3.1864 w: MBC
243
* Cmentarz w Zieluniu mogiła zbiorowa powstańców styczniowych
19
* Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan – nekropola w Poznaniu.Lista znanych osób pochowanych na cmentarzu
11
* Czas 1.9.1863
169
* Czas 14.4.1865
29
* Czas 15.12.1866
56
* Czas 1864 nr. 89
100
* Czas 1864, nr 52 za: Dziennik Poznański
150
* Czas 2.5.1865
16
* Czas 23.4.1865
37
* Czas 4.9.1863
16
* Czesław Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw, W-wa 2016
135
* Czubiński A.Powstanie 1863-1864 roku we wschodniej Wielkopolsce. wyd.1993
54
* Działania Rogińskiego w Powstaniu Styczniowym, w: Przegląd historyczno-wojskowy, t. X., Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1938
49
* Dziennik Poznański 1863 za: [Teki.]
33
* Dziennik Poznański 20.12.1867
135
* Dziennik Poznański 25.12.1867
171
* Dziennik Poznański 3.1.1868
120
* Dziennik Poznański, 1863.02.24 R. 5 nr 44, karta 2
15
* Dziennik Poznański, 1863.07.12 R. 5 nr 156, k 2
22
* Dziennik Poznański, 1863.10.27 R. 5 nr 245
33
* Dziennik Poznański, 1863.11.03 R. 5 nr 251
41
* Dziennik Poznański, 1863.11.04 R. 5 nr 252
23
* Dziennik Poznański, 1863.11.08 R. 5 nr 256
207
* Dziennik Poznański, 1863.11.15 R. 5 nr 262
11
* Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268
272
* Echa powstania styczniowego na ziemi śląskiej (1863-1864)
18
* Ejsmont T., Ejsmontowie, Modlica 2009
16
* Ewa Bozik. Bohaterowie sprzed 150 lat.
78
* fotografia GP
31
* fotografia własna
46
* fotografia własna, oraz ROPWiM - Powstanie styczniowe, mogiły ...
23
* Fragment listy powstańców - rkps, AN Kraków 29/1571 s.1239-41
26
* Gazeta Lwowska 14.11.1866
285
* Gazeta narodowa 10.10.1863
29
* Gazeta Narodowa 6.1.1866
55
* Gazeta Narodowa, 6.01.1864, Dodatek do nr 4, str.1
11
* Gazeta Narodowa, 18.8.1864
44
* Gazeta Narodowa, 5.01.1864, nr 3.
18
* Gazeta Narodowa, nr 221, 4.11.1863
47
* Gazeta Narodowa, nr 234, 19.11.1863
11
* Gazeta Narodowa, nr 244, 1.12.1863
15
* Gazeta Narodowa, nr 250, 8.12.1863
18
* Gazeta Narodowa, nr 256, 15.12.1863
25
* Gazeta Narodowa, nr 261, 22.12.1863
12
* Gazeta Narodowa, nr 264, 24.12.1863
14
* Gazeta Narodowa, nr 266, 29.12.1863
70
* Gazeta Narodowa, nr 268, 31.12.1863
11
* genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
325
* Gieysztor Jakub, Pamiętniki z lat 1857-1865, t. I. Wilno 1921
12
* Gieysztor Jakub, Pamiętniki z lat 1857-1865, t. II. Wilno 1921
30
* GP, za: Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ..., oraz fotografia GP
96
* Grzegorzewski S., Wspomnienia osobiste z powstania 1863 roku, Lwów 1903, za: BC MTG
47
* Grzybowski M.M. ks., Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego, w: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego V, 2013
40
* Historia miejscowości
11
* Historia, zdjęcia, dokument - (anonimowy zbiór elektorniczny zdjęć w domenie publicznej)
22
* Historia, zdjęcia, dokument - (anonimowy zbiór elektorniczny zdjęć w domenie publicznej) (w arch. DHRP) - za BN
16
* Ilustrowana Encyklopedia Łodzi zeszyt Nr 5
11
* inf. rodzinne
13
* informacje autorskie
906
* informacje rodzinne
76
* Internetowy Polski Słownik Biograficzny
25
* Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929
233
* Jacek Szulski na podts: Jakubianiec Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim
224
* Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
232
* Jura Pilica - Powstańcy 1863
24
* Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
1319
* Kalembka S. (red) Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej
159
* Kalendarz Krakowski 1901
19
* kartoteka pochowanych na cmentarzu rakowickim (zbiór pryw.)
44
* Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
18
* Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim.
43
* kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm
268
* KEK
18
* Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
1215
* Komisja Śledcza LVIA f. 112, za: Maliszewski E., Rok 1863 na Kresach mohilewskich, 1920
58
* Kozłowski E., Wspomnienia chłopów powstańców 1863 roku, Wydawnictwo Literackie Kraków Wrocław 1983
11
* Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998
411
* Kronika Gostyńska; jednodniówka regionalna; pismo ilustrowane regionalne 1930.01.06 T.10
27
* Król L., Wspomnienia dotyczace powstania z 1863 r., na: WBC Poznań
25
* Ks. Kryszak F. Dzieje miasta Pleszewa na podstawie źródeł historycznych wyd Pleszew 1938
40
* Kubicki P. bp., Bojownicy kapłani ..., informacje z free-e-booka autorstwa Stanisława Jana Plewako
16
* Kubicki P.F.., Bojownicy kapłani za sprawe Kosciola i Ojczyzny w latach 1861-1915, Sandomierz 1933
81
* Kubicki Paweł (oprac.) Bojownicy Kapłani… Sandomierz 1939
158
* Kulpiński J., Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery... Miej.-Gmin. Bibl. Publ. w Bodzentynie, 2012
94
* Kurpie - historia i trwanie
12
* Kuryer Wileński 07.11.1863
14
* Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
441
* Legenda rodzinna
14
* Leksykon Internetowy nauczycieli i wychowanków I Liceum w Rzeszowie 1658-2008
12
* Lisowski Cz., Powstanie Styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej, za: Szkice Rypińskie, materiały z sesji..., Kuj-Pom. Tow. Kult., Bydgoszcz 1967, za: K-PBC
162
* Lisowski Witold, Kobieca służba sanitarna w powstaniu styczniowym, w: Magazyn Pielęgniarki i Położnej 15.1.2007
17
* List Henryka Rougemonta
31
* Lista imienna oficerów 1 Pułku Jazdy Ruskiej, Tarnopol 1.2.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
19
* Lista imienna oficerów 1 Pułku Piechoty Ruskiej, Tarnopol 1.2.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
18
* Lista imienna oficerów 2 Pułku Jazdy Ruskiej, Tarnopol 28.1.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
32
* Liszka J., Pamięć Powstania Styczniowego na ziemi olkuskiej, MOK w Bukownie 1996
227
* Lwów, cm. Łyczakowski, pole nr 40 (kw. powstańców styczniowych)
62
* Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)
49
* Matusiewicz A. (oprac.), Straceni w Suwałkach w latach 1863-1864, w: ASTN www.astn.pl
14
* Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913
108
* Miejsca Pamięci dot. Powstania Styczniowego 1863 r
21
* Mieszkańcy Puszczy Zielonej wobec upadku powstania styczniowego i represji
11
* Mogiła powstańców styczniowych na cmentarzu w Nowej Słupi, za: powstanie1863.zsi.kielce.pl
12
* Mossoczowa M., Krwawe dzieje-historya powstania styczniowego w 50-tą rocznicę opowiedziana, Biblioteka Macierzy Polskiej Lwów 1913
32
* Muszyński L., Początki działań powstańczych 1863 r. w Łodzi i okolicy w: Strzelec, nr 1(35)
16
* nagrobek
333
* Niebelski E., Słownik lubelskich i podlaskich księży, uczestników powstania 1863r, wyd. KUL, Lublin 2011
17
* Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64)
29
* Nota zbiorcza GP
16
* Nowa Gazeta 21.1.1917
66
* Nowakowie M. i T., Rodziny pabianickie Starego Miasta w XVII-IXI wieku cz.1, 1993 Łódź, oraz własne zbiory rodzinne
17
* Odpis spisu Naczelnika Wojskowego Ihumeńskiego Ujezda, płk. Sacharowa (rkps).
22
* oprac.: Barbara Glądała na podst. Z.Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985r., za: ltg.pl
173
* Ostromęcka J., Pamiętnik z lat 1862-1911, (oprac. Anna Brus) Warszawa 2004
48
* Ożegalski J.I., Wspomnienia krwawych czasów 1863, Aneks do wspomnień: Rodzina Ożegalskich…, Kraków 1893
25
* Paluch J., Wągrowieccy powstańcy
60
* Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II
87
* Paprota J., Ziemia bocheńska w Powstanie Styczniowe, w: Historia Ziemi Bocheńskiej, (opublik. 10.7.2017)
35
* Polska jej dzieje i kultura, wyd. 1929
15
* pomnik w Monachium
18
* Powstanie styczniowe : wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866
24
* Powstanie styczniowe : wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866 za:CBP
38
* Powstanie Styczniowe (1863) na ziemiach Ligowa i okolic
12
* Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, Katalog, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 2005
39
* Powstanie Styczniowe w Skierniewicach i okolicy.Stowarzyszenie Tradycjii26SDP www Skierniewice 24pl
22
* Powstańcy 1863 roku z Goniądzu i okolic
34
* przekaz rodzinny
20
* Przewodnik Katolicki 1939, nr 5
15
* Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006
508
* Represja Carskie Wobec Duchowieństwa Diecezji Wileńskiej w Latach 1863 - 1865
13
* Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1
132
* Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weteran
30
* Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
1878
* Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, 1879
15
* Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno
180
* Romanowiczówna Zofia, Klaudynki, wyd. Lwów 1913
63
* Romanowiczówna Zofia, Z dni krwi i łez, wyd. Lwów 1913
61
* ROPWiM - Powstanie styczniowe - Mogiły poległych, weteranów i miejsca pamięci, dokument pdf
30
* ROPWiM Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych
129
* Rosiński R., Uczestnicy powstania styczniowego z Krajny, w: kwartalnik OBOK, 2010
47
* Różan rok 1863. Powstanie styczniowe
11
* Ryszard Szwed. Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim.
156
* Rzecz o roku 1863, publ. towarzysząca wystawie: Uniwersytet Jagielloński wobec Powstania Styczniowego (red. A. Zięba), Kraków 2013
79
* Sobczak-Waliś M. Waliś G., Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego, PTH Kalisz 2013
15
* Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
193
* Spis powstańców 1863-1864r., za: kdkv.narod.ru
28
* Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
8624
* Syberia, oprac. Orliński L., Kalinowski Sz., wyd. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego, 2013
118
* Szwedo B., Weterani Powstania Styczniowego odznaczeni Orderem Virtuti Militari, wyd. 2013r. w 150 rocznicę Powstania.
59
* Święcicki J. A., Weterani 1863 r. - Narodowi! Warszawa, Sgł. u Gebethnera i Wolffa, 1920. – 37, (3) s., 24 cm, brosz. wyd.
50
* Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.
52
* Tablica na cmentarzu w Wieliczce, oraz inf. za stroną Biblioteki Wielickiej www.biblioteka.wieliczka.eu, na podst. wpisu do Kroniki Szkoły Podst. nr 3, 1938r
15
* Tarnów - kopiec powstańców styczniowych
30
* Terlecki M.H., Udział Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997
106
* Trynkowski J., Dorpatczycy w powstaniu styczniowym, w: Korporacja Akademicka - Konwent Polonia, www.konwentpolonia.pl
13
* Trynkowski Jan, Z Zabajkala, przez Chiny do Szwajcarii, w: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim ...
74
* Tyrowicz Marian, Emigracja polska w Ksiestwach Naddunajskich, raport agenta austriackiego z r. 1866, W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 12-14, Kraków 1961
17
* uzup.
18
* uzupełnienia
37
* W 66 rocznicę Powstania Styczniowego, Polskiego Tow. Opieki nad grobami bohaterów, Lwów 1929
34
* Wacław Sokolewicz, Farmaceuci w Powstaniu 1863, Warszawa 1931
89
* Wantuch T., Bohateowie powstań narodowych z okolic Tuchowa, Tuchowskie Wieści 4/2009
17
* Wiszniewski S., Brzeżańczycy przy odbudowie państwa polskiego 1831-1920
17
* Wizerunki uczestników powstania styczniowego : 1863-4. Ser. 2 i 3.
195
* Wojciak Jerzy. Pod zaborem pruskim.(Dzieje Szubina)wyd. 1974
13
* www.genealogiczne.pl
154
* www.jezewski.ostrowiec.pttk.pl
16
* Wykaz poległych, rannych i w niewoli, AN Kraków 29/1571 skan 1215-16
63
* Wykaz Powstańców Styczniowych z Terenu Ziemi Latowickiej
18
* Zbiory Lanckorońskich z Przeworska, Biblioteka Stefanyka
27
* zbiór materiałów
25
* zbiór źródeł
64
* Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
1430
* Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
1359
* Zienkowicz T., Z organizacji lwowskiej r. 1863-4, w: Insurekcje... (red. Szelągowski A.), Warszawa
23
* ŻN, za: Monitor Polski 260/1930
420
* ГУ ГАОО Фонд Ф-3, опись 36, ОЦ / Томское губернское правление. Экспедиция о ссыльных 1 стол./ дело 299./ О доставлении начальнику губернии сведений о всех политических преступниках, 1863 г., 749 стр.
13

Żródła w nawiasach kwadratowych oznaczają skrót bibliograficzny (taki jak "ibid" lub "opc.cit."). Pełna informacja o tym źródle na stronie bibliografii Herbarza.
Zródeł używanych w bazie jest znacznie więcej, w szczególności automat nie wyświetla tych źródeł archiwalnych gdzie każda informacja ma inny numer - np. źródła z Bazy ks. Eligiusza Kozłowskiego (KEK na IF PAN) a także innych archiwów takich jak AGAD czy Zbiory AP na Wawelu. Lista ta ma charakter pomocniczy w zakresie głównie bibliiografii wydawniczej.


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.