Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani


Lista najczęstszych źródeł
(Automatyczny wypis tych, z których korzystano więcej niż 0 razy)

źródło ilość
*
6
* artykuł pochodzi z miesięcznika Wieści Węgrowskie Nr 12 2/2006
1
* Biblioteka Narodowa, F.6861
3
* Czubiński A.Powstanie 1863 -1864 roku we wschodniej Wielkopolsce. wyd.1993
1
* Dziewule - Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64)
3
* Henryk Wiercieński, Andrzej Zajączkowski (przedmowa i oprac.) Pamiętniki, s.197, 202, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1973. • Z. Kolumna [Aleksander Konstanty Nowolecki], Pamiątka dla rodzin polskich, cz.2, s. 292, hasło, Seweryn Wiercińsk
1
* hhttp://www.wykop.pl/ramka/988703/plk-lu ... snickiego/
1
* Kuryer Lwowski, 9.6.1894
1
* Nawrocki A., Potomek Banity, wyd. Krotoszyn 1971
1
* Powstanie styczniowe : wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866
2
* Wykaz miejsc pamięci narodowej w Nowym Sączu
1
* zbiory rodzinne
1
* Zofia Urbanowska, wiersz, w: Tygodnik Illustrowany, 1882 nr 324
1
* ,,Okolica” – nr 4(36) z 7.04.2003
1
* : Inskrypcja nagrobna na grobie rodzinnym Cm. Centralny w Siedlcach. Akt zgonu 132/1930 parafia katedralna w Siedlcach
1
* : juliusz willaume: z dziejów wsi lubelskiej przed uwłaszczeniem
1
* "Der Morgen", nr 495, Lwów, 25.6.1928
1
* "Górka Powstania 1863"
2
* "Nasza Wiara", pismo par. Marcinkowice- Dzieła Adama Morawskiego
1
* "Niechaj Polska zna, jakich synów ma”. Rok 1863 na Pińszczyźnie, w: Echa Polesia 7 stycznia, 2013
1
* "Polski Zwiazek Ludowy" materiały i dokumenty St.Julian Brzeziński
1
* "Powstańcy z Rudnika"
1
* "Warzsawianka" 29.10.1926
1
* "Ziemia Lidzka" 1992, 7/8
1
* (tech.)
1
* [Białynia-Chołodecki J., Cmentarz Stryjski w Lwowie, 1913]
17
* [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ..., fotografia GP]
1
* [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]
910
* [Białynia-Chołodecki J., Dąb-Dąbczańscy i Jan Żalplachta-Zapałowicz: przyczynek do dziejów Powstania Styczniowego
1
* [Białynia-Chołodecki J., Dowódcy oddziałów ...]
24
* [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
2118
* [Bon.]
1
* [Borkowski J.Ł., Silva Rerum (wspomnienia)]
22
* [CDIAL 102-1-75, drzewo gen. Miniewskich - rękopis]
1
* [CDIAL 102-1-75, genealogia Władysława Nanowskiego - rękopis]
1
* [CDIAL 102-1-75, List otwarty Józefa Miniewskiego do W.P. Franciszka Rawity Gawrońskiego]
4
* [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]
159
* [CDIAL 102-1-75, Ś.p. Olimpia z Oskierków Mieczysławowa Świętorzecka - wycinek]
3
* [CDIAL 102-1-75, zaświadczenie do Tow. Uczestników Powstania - rękopis, kopia]
1
* [CDIAL 102-1-75, zaświadczenie do Tow. Uczestników Powstania w spr. Haszlakiewicza - rękopis, kopia]
2
* [CDIAL 102-1-75, Zygmunt Gawarecki - nota - rękopis]
1
* [CDIAL102-1-75, Ś.p. Olimpia z Oskierków Mieczysławowa Świętorzecka - wycinek]
2
* [CSUI]
4
* [Dunin-Wąsowicz K. Świadomość ...]
1
* [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
986
* [Gieysztor J., Pamiętniki...]
79
* [Grabiec J., Rok 1863...]
169
* [KEK]
89
* [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]
299
* [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II - dodatek]
4
* [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
2566
* [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
244
* [Kraszewski J.I., Rachunki, Rok 1867...]
11
* [Kulpiński J., Od miasteczka Bodzentyn... ]
1
* [List Urbańskiegoz 7.8.1863, w: Piłsudski Józef, W czterdziestą rocznicę ńpwstania Styczniowego 1863-1864, Lwów 1903
1
* [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]
786
* [Min.]
1
* [nad: Krzysztof Kwaśniewski wg. Ostrowska-Grabska ]
1
* [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]
181
* [Onet - Encyklopedia WIEM]
1
* [OSR] Powstańcze mogiły (1863-64r.)
5
* [par. Brody rz.-kat]
4
* [par. Poddębice]
1
* [par.]
3
* [par.] - akt zgonu 1863 / 73
1
* [par.] - akt zgonu 1863/100
1
* [par.] - akt zgonu 1863/101
1
* [par.] - akt zgonu 1863/102
1
* [par.] - akt zgonu 1863/103
1
* [par.] - akt zgonu 1863/104
1
* [par.] - akt zgonu 1863/105
1
* [par.] - akt zgonu 1863/106
1
* [par.] - akt zgonu 1863/114
1
* [par.] - akt zgonu 1863/115
1
* [par.] - akt zgonu 1863/116
1
* [par.] - akt zgonu 1863/118
1
* [par.] - akt zgonu 1863/119
1
* [par.] - akt zgonu 1863/120
1
* [par.] - akt zgonu 1863/122
1
* [par.] - akt zgonu 1863/123
1
* [par.] - akt zgonu 1863/124
1
* [par.] - akt zgonu 1863/127
1
* [par.] - akt zgonu 1863/128
1
* [par.] - akt zgonu 1863/129
1
* [par.] - akt zgonu 1863/131
1
* [par.] - akt zgonu 1863/43
1
* [par.] - akt zgonu 1863/67
1
* [par.] - akt zgonu 1863/68
1
* [par.] - akt zgonu 1863/69
1
* [par.] - akt zgonu 1863/70
1
* [par.] - akt zgonu 1863/71
1
* [par.] - akt zgonu 1863/72
1
* [par.] - akt zgonu 1863/74
1
* [par.] - akt zgonu 1863/75
1
* [par.] - akt zgonu 1863/84
1
* [par.] - akt zgonu 1863/85
1
* [par.] - akt zgonu 1863/92
1
* [par.] - akt zgonu 1863/98
1
* [par.] - akt zgonu 1863/99
1
* [par.] - akt zgonu 1864/13
1
* [par.] - akt zgonu 1864/14
1
* [par.] - akt zgonu 1864/15
1
* [par.] - akt zgonu 1864/16
1
* [par.] - akt zgonu 1864/17
1
* [par.] - akt zgonu 1864/18
1
* [par.] - akt zgonu 1864/19
1
* [par.] - akt zgonu 1864/20
1
* [par.] - akt zgonu 1864/21
1
* [par.] - akt zgonu 1864/23
1
* [par.] - akt zgonu 1864/24
1
* [par.] - akt zgonu 1864/26
1
* [par.] - akt zgonu 1864/28
1
* [par.] - akt zgonu 1864/29
1
* [par.] - akt zgonu 1864/30
1
* [par.] - akt zgonu 1864/32
1
* [par.] - akt zgonu 1864/33
1
* [par.] - akt zgonu 1864/39
1
* [par.] - akt zgonu 1864/42
1
* [par.] - akt zgonu 1864/45
1
* [par.] - akt zgonu 1864/46
1
* [par.] - akt zgonu 1864/51
1
* [par.] ks. zg. Kazimierz Biskupi 1863, akt nr 16 w: Geneteka
1
* [par.] ks. zg. Kole 1863, akt nr 37 w: Geneteka
1
* [par.] ks. zg. Kole 1863, akt nr 43 w: Geneteka
1
* [par.Boby]
8
* [par.Łosień]
1
* [par.Mszczonów]
1
* [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]
518
* [Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci ...]
171
* [StupSP]
1134
* [Teki.]
59
* [Tomasz Rozum w: Informator Żoliborza 81/2006]
1
* [wiki]
7
* [Ziemianie Polscy XX wieku. ... t. 3]
1
* [Zł.]
1
* [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]
88
* Дело повстанца В
1
* Из списка политических ссыльных, приписанных на 31.12.1881 г
1
* 09.03.1918
1
* 182 Spotkanie z cyklu "Wieliczka - Wieliczanie" - zeszyt 127/ 2012
132
* 182 Spotkanie z cyklu "Wieliczka - Wieliczanie" - zeszyt 127/ 2012, za: Rzebik T., "Gdów i okolica" cz. II
1
* 35/1964/0/2.4/127: Księga urodzeń, małżeństw i zgonów - Akt 23/1866 roku
1
* 66
1
* A. Nawrocki, Potomek banity, wyd. Krotoszyn 1971 - Muzeum regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
1
* A.s.c parafii Lubartów ur. 1825/45, Czemierniki małż. 1843/49, Krasnobród zg. 1863/242
1
* A.s.c parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, zmarli 1864 nr 24
1
* A.s.c parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, zmarli 1864 nr 94
1
* Adampol - inf. cmentarna
1
* Adolfa Reiffa Kalendarzyk Polski w Paryżu na Rok 1900
62
* AGAD 1-437-52
1
* AGAD, Tymczas. Komisja Śledcza, 8 k. 154v-155
1
* AGAD, Zarząd Generał-Polcmajstra KP, sygn. 4, k. 587, PSB, t. 16, Muszalski C., Józef Kuczyński
1
* AGAD, Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie Polskim, t. 3, k. 127, poz. 327 i 328
1
* Akcja Katolicka Parafii Kazimierz Dolny (oprac) Powstanie Styczniowe w Kazimierzu Dolnym 147. rocznica wybuchu, na: wkazimierzudolnym.pl
30
* akt chrztu Rygoberta Bochenskiego
1
* akt ślubu - 1843 rok, cyfrowy
1
* akt ślubu 30/1875, cmentarz
1
* Akt ślubu syna w: AGAD
1
* akt ur. jego syna, Teofila Władysława Brzozowskiego
1
* akt urodz. i akt zgonu
1
* akt urodzenia Marii Czarnockiej
1
* Akt urodzenia Przetycz nr.119 parafia Długosiodło. Archiwum Diecezjalne w Płocku
1
* akt zgonu - za: Historia, zdjęcia, dokument - (anonimowy zbiór elektorniczny zdjęć w domenie publicznej) (w arch. DHRP)
2
* akt zgonu ks. proboszcza Wincentego Szczerbińskiego parafii Burzyn
2
* akt zgonu nr 30 za 1863r. parafia Prażmów
1
* Akt zgonu nr 61/1864 Łuków
1
* akt zgonu par. Praszka
1
* akt zgonu za: [Teki.]
1
* Akta metrykalne Parafii rzymsk. kat. w Kutnie z 1861 r., akt małżeństwa nr 25, AP Piotrków, Hipoteka powiatu piotrkowskiego , sygn, 222.
1
* akta metrykalne, za: [Teki.]
1
* Akta miasta Sanoka, AP Sanok 60/135/0/18/499
8
* Akta rodzinne, Nowolecki (Kolumna)
1
* Akta rodzinne.
1
* Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Łęg powiat płocki , za: szukajwarchiwach.pl
1
* akta więzienia w Żytomierzu, za: wspomnienia Ireny Wysockiej, www.plebanski.eu w zakładce historia
1
* Akta z zespołu Zarządu Policmajstra w Królestwie Polskim, t. 4, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
1
* Akta Zarzadu Generalnego Policmajstra i in.
1
* akta zognu par. Tur
1
* akty metrykalne, tradycja rodzinna i internet
1
* Album BN AFF.III-151
1
* Album Bronisława Ryxa, BN - sygn. AFF.III-31
35
* Album fotografii Powstańców Styczniowych, dzięki uprzejmości: Salon Dzieł Sztuki CONNAISSEUR – Kraków
17
* Album pamiątek roku 1863 za :KPBC
1
* Album Polski.Pl - Nasze Małe Ojczyzny
1
* Ambasada RP w Buenos Aires
1
* Ambasada RP w Pradze
2
* Ambasada RP w Wilnie oraz nagrobek
1
* AN Kraków
1
* Andrzej Kunisz
1
* anonimow przedmow do: J. S. Chamiec Ostatki z chatki. Warszawa 1933
1
* AP Białymstok, Zarząd Wojennego Naczelnika Śniadowsko-Miastkowskiego
1
* AP Kielce, Naczelnik Powiatu Kieleckiego sygn. 56 k. 458
5
* AP, Płock, akta USC Bobrowniki, AGAD
1
* APP - kartoteka mieszkańców; Kurier Poznański Nr 120 z dnia 26.05.1916
1
* APRPuławy WNMP 1919 ksiąga zgonów 1919-1937 k 46
1
* APS, NWOS, sygn.2, k. 105: AGAD, TKŚ, sygn. 3, k. III
1
* APTM, dokumenty z archiwum rodzinnego
1
* Arch. Ks. Ludwika Ruczki, seria 3 korespondencja z urzędami …
99
* arch. Maria Wiktoria Hűbner w MyHerritage (digit.4. 2014)
1
* arch. rodzinne
3
* arch. własne
3
* Archiwa rodzinne
4
* Archiwa rodzinne., Archiwum Państwowe w Radomiu
1
* Archiwa rosyjskie - zbiór informacji
4136
* archiwa w Wiatce (Rosja), dokumenty i listy Teofilii do guberbatora Wiatki o wcześniejsze zwolnienie.
1
* Archiwum Pań K-ce Konrad Żydek Ślązacy w Legionach
2
* Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu; projekt cyfrowy POZNAŃ
1
* Archiwum Archidiecezji w Poznaniu, Muzeum regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
1
* archiwum domowe
1
* Archiwum ks. Ruczki
1
* Archiwum Narodowe w Krakowie
48
* Archiwum Narodowe w Krakowie zespól 550
34
* Archiwum Narodowe w Krakowie zespół 550
1
* Archiwum państwowe w Lublinie, Zespół Akt. Urząd Stanu Cywilnego Województwa Lubelskiego.
1
* Archiwum prywatne
1
* Archiwum rodzinne
5
* Archiwum rodzinne Andrzeja Sudejko
1
* Archiwum rodzinne, Archiwum Państwowe w Radomiu.
1
* Archiwum rodzinne, listy
1
* Archiwum Ruczki
1
* Archiwum w Łomży, Biogramy w opracowaniu Koconia
1
* Arkadiusz Kołodziejczyk,Tymoteusz Łuniewski(1847-1905).Ziemianin-Pisarz Rolniczy-Patriota.Właściciel Korytnicy,w:Zeszyty Korytnickie ,Korytnica 2009,t.1
1
* artykuł pochodzi z miesięcznika Wieści Węgrowskie Nr 12 2/2006
7
* ASC nr 15/1864 Parafii w Łęcznej woj. lubelskie
1
* ASC nr 39/1864 Parafii w Łęcznej
1
* ASC Parafii w Łęcznej woj. lubelskie - zgony - akt nr 1/1864
1
* ASC Parafii w Łęcznej woj. lubelskie - zgony - akt nr 10/1864
1
* ASC Parafii w Łęcznej woj. lubelskie - zgony - akt nr 6/1864
1
* ASC Parafii w Łęcznej woj. lubelskie - zgony akt nr 4/1864
1
* ASC Parafii w Łęcznej woj. lubelskie - zgony nr 14/1864
1
* ASC Parafii w Łęcznej woj. lubelskie - zgony nr 5/1864
1
* ASC Parafii w Łęcznej woj. lubelskie - zgony nr 60/1863
2
* ASC Parafii w Łęcznej woj. lubelskie - zgony- akt nr 89/1863
1
* Awejde, Uznania śledcze i zapiski
1
* B. PAN, rkps 1699, koperta 3, k. 124, za: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
1
* baczyńska M., Przewodnik po cmentarzach Lwowskich, Łyczakowskim i Janowskim, Lwów 1937
1
* Baranowski Z.Ł., Baranowski, Sztafea Pokoleń Ziemii Janowskiej, Janów Lubelski 2012, Wydawca: Janowskie Stowarzyszenie Regionalne
2
* Barczyński Włodzimierz, Bitwa Miechowska, wyd. 2013 (za wywiad w: Dziennik Polski 15.2.2014)
1
* Barszczewska-Krupa, Nurty Walki
1
* BASIA
1
* Battaglia Gwido, Wspomnienia mojej młodości, Lwów 1913
10
* Bąk-Koczarska C., Teodor Kułakowski (1844-1917), w: Ludzie, którzy umiłowali Kraków. Założyciele Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, TMHIZK, Kraków 1997
1
* Bednarczyk Arkadiusz: Kapliczka powstańca styczniowego z Łańcuta w: podkarpackie.regiopedia.pl
1
* Beer Daniel, Dom umarłych. Syberyjska katorga w czasach carów, wyd. 2016
1
* beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej
1
* beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.
594
* beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej)
2
* Bełsat, Powstanie styczniowe na Białorusi. Idea aktualna do dziś, 1.2.2021
1
* Berg M.W., Zapiski o powstaniu polskiem
1
* Białokur Franciszek, Praca samarytańska i społeczna kobiet polskich w powstaniu styczniowem 1863—1864, w "PCK", 1927/10
9
* Białokur, Franciszek (1869-1942) Udział felczerów w powstaniu styczniowem 1863-1864
3
* Białynia-Chołodecki J., Lwów w czasie powstania styczniowego - odczyt ... w 59 rocznicę wypadków, Lwów 1922
2
* Białynia-Chołodecki J. Wiązanka szczegółów z dziejów powstania styczniowego, wyd. Lwów 1928
22
* Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904
453
* Białynia-Chołodecki Józef, Na temat wychodźtwa w pierwszym okresie dziejów rewindykowanej Galicji, Lwów 1914
1
* Białynia-Chołodecki, Księga Pamiątkowa w 40 rocznicę ...
22
* Biblioteczka Wielicka 127/2013 - głos w dyskusji
8
* Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu G608/1
4
* Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu G680/1
5
* Biernatowie A. i B. , Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Matriały inwentaryzacjne, Warszawa 1992. Tom II.
1
* Biesiada Literacka 1900 nr 15
1
* Biłgoraj Strona Miasta
2
* Biografia
4
* Biografia Benedykta Dybowskiego
1
* Biografia oprac. DHRP
1
* Biografie rodziny Pileckich
2
* Biogramy kapłanów Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej 1669 - 2011
1
* Biogramy kapłanów Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej 1669 - 2011
1
* Bitwa pod Chromakowem 1863
3
* Bitwa pod Komorowem
2
* Bitwa pod Małogoszczem 1863
13
* Bitwy i potyczki 1863-1854.opr.Stanisław Zieliński. Rapperswil 1913
1
* Bitwy i potyczki 1863-1864; na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu
1
* Bitwy pod Małogoszczem 1863
3
* Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Czerwin
2
* Bloch P.J., Czy to Ludwik Narbutt, "Spotkania z Zabytkami" 2014, 3-4
1
* Blog Ewy Polak-Pałkiewicz - artykuły o Romualdzie Traugutcie
1
* Blog: Rymszany / wordpress.com (dost. 2021)
2
* Błaszki cmentarz - nagrobek
1
* boch
1
* Boczek A., Powstańcy styczniowi naszej okolicy, w: Witka nr 28 (oprac.)
38
* Boguski J., Czerwin i okolice...
1
* Bojanowska-Oleńska W., Historia naszej rodziny, Warszawa 2009, Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca z lat 1861-1863, Warszawa 1963
1
* Bojarska T., Kalembka S., Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej; w: K-PBC
2
* Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861 - 1915, ks. bp Paweł Kubicki
1
* Bolesław Anc, Z lat nadziei i walki. 1861-1864
34
* Bolesławita ...
1
* Borkowska Łucja, zam. Hornowska, Wspomnienia, rękopis - BN
6
* Borowik Przemysław, Powstańcy styczniowi w parafii Goniądzkiej i Trzciańskiej, w: Powstanie, podlaskie epizody, Supraśl 2014
3
* Borucki M., Polacy, którzy zmienili świat, cz. I, Muza S.A. Warszaw 2015-17
2
* Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014
288
* brodzianie.pl
7
* Bruchnalska M., Ciche bohaterki : udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe : Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.
28
* Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe, Tow. św. Michała Archanioła, 1933
94
* Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.
266
* Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowym, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.
1
* Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999
350
* Brus A., Usol - szczególne miejsce, szczególni ludzie, w: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim, KUL 2008
1
* Buller W., Antoni Kubiatowski - biogram na podstawie CAW, AGAD, AP Płoc i in.
1
* Caderbaum H., Wyroki Audytorjatu Polowego, 1917
1
* CDIAL 102-1-19 - zbiór dokumentów dot. Józefa Kicińskiego
2
* CDIAL 102-1-59, str. 70
1
* CDIAL 102-1-59, str. 71
1
* CDIAL 102-1-75 s. 196
1
* CDIAL 195-1-58
1
* CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
1768
* CDIAL 195-1-59, k. 15
1
* CDIAL 195-1-59, k. 16
1
* CDIAL 195-1-77 - Oświadczenie o przystąpieniu do Towarzystwa Weteranów
1
* CDIAL 618-2-608
1
* Cederbaum Henryk, Powstanie Styczniowe - Wyroki Audytoriatu Polowego, wyd. 1917
26
* Centralne Archiwum Państwowe Republiki Czuwaszji (ЦГА ЧР.) w Czeboksarach
1
* Cetnar, zapiski - za Ilustrowany Kuryer Codzienny 27.6.1928
2
* Chankowski S., Powstanie styczniowe w augustowskiem, 1972
1
* Chądzyński Z., Wspomnienia powstańca z lat 1861 - 1863, MON, Warszawa 1963
1
* Chilmanowicz U, Białoruski Kalendarz Historyczny (tłum. M. Rębacz i W. Łuba), Białystok 2011
1
* Chlebny M., Fragment konkursowego reportażu poświęconego osobie ks. Kacpra Kotkowskiego
1
* Chojnowska Anna, Zwycięstwo czy porażka? Na Ukrainie Leonarda Sowińskiego wobec powstania styczniowego
1
* Chołodecki J., Dąb-Dąbczańscy i Jan Żalplachata-Zapałowicz, Przyczynki do dziejów Powstania Styczniowego, Lwów, ok. 1911, za: ŚBC
1
* Chołodecki Józef Białynia: Księga pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904 .
1
* Chołodecki-Białynia, Księga Pamiątkowa w czterdziestą rocznicę powstania 1863/1864 , Lwów 1904r
1
* Chołodecki, J., Epizody z dziejów Małopolski w XIX stuleciu, Lwów 1920
4
* Chwila 25.3.1864 w: MBC
243
* Chwila, 4.3.1864
9
* Chwila, nr 19, 1864-01-24
2
* Cmentarz Burzenin - nagrobek
1
* Cmentarz Główny w Przemyślu
3
* Cmentarz katolicki św.Anny,Łódź-Zarzew.Tablica nagrobna.
1
* Cmentarz Katolicki w Dreznie, wyd. 1879
4
* Cmentarz Lututów - nagrobek
1
* Cmentarz Podgórski, Kraków
1
* cmentarz w Korytnicy
1
* Cmentarz w Zieluniu mogiła zbiorowa powstańców styczniowych
19
* Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan – nekropola w Poznaniu
2
* Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan – nekropola w Poznaniu.Lista znanych osób pochowanych na cmentarzu
11
* Cmentarz Żydowski w Warszawie
1
* Corfield Justin, Historical Dictionary of Ho Chi Minh City, Londyn 2014
1
* Costres D., Miasto Stara Sól, rok wydania 1939
1
* Cyrank.
1
* Cytadela Warszawska – przedsionek Syberii
6
* Czajka Stanisław, 1987: Ochotnica – dzieje gorczańskiej wsi 1416-1986. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 29, Komisja Historyczna. Jelenia Góra
1
* Czajka Stanisław, 1987: Ochotnica – dzieje gorczańskiej wsi 1416-1986. Prace Karkonoskiego Towarzystwa Naukowego 29, Komisja Historyczna. Jelenia Góra.
5
* Czaplicki W., Moskiewskie na Litwie rządy 1863-1869, Kraków 1869
1
* Czas 1.9.1863
169
* Czas 10.12.1863
110
* Czas 12.2.1909
1
* Czas 14.4.1865
29
* Czas 15.12.1866
56
* Czas 17.11.1891
1
* Czas 17.12.1889
1
* Czas 1864 nr. 89
100
* Czas 1864, nr 52 za: Dziennik Poznański
150
* Czas 1867/66
1
* Czas 19.4.1863
1
* Czas 2.5.1865
16
* Czas 20.8.1863
1
* Czas 21.3.1906
1
* Czas 21.9.1908
1
* Czas 23.4.1865
37
* Czas 25.4.1863
3
* Czas 26.5.1891
1
* Czas 29.11.1866
98
* Czas 3.2.1923
2
* Czas 30.8.1863
1
* Czas 4.9.1863
16
* Czas 6.4.1863
1
* Czas 8.6.1872
1
* Czas 8.8.1863
2
* Czas, 17.1.1865 oraz inf. rodzinne
1
* Czas, 17.1.1865 w MBC; oraz inf. rodzinne
2
* Czas, 7.5.1893
1
* Czas, nr 353, 1910 r.
1
* Czas, nr 393, 1910 r.
2
* Czas, nr 588, 1910 r.
1
* Czas. 1863, nr 97
7
* Czas(?)
1
* Czech J.., Kalendrarz Krakowski 1892
6
* Czerwińska E., Ciotka Stacha, cichy piewca miasta w: Kurier Lubelski
1
* Czesław Brodzicki, Donata Godlewska – Łomża w latach 1794 – 1866
4
* Czesław Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw, W-wa 2016
135
* Czubiński A.Powstanie 1863 -1864 roku we wschodniej Wielkopolsce. wyd.1993
3
* Czubiński A.Powstanie 1863-1864 roku we wschodniej Wielkopolsce. wyd.1993
54
* Czyż A.S., Gutowski B., Cmentarze Podola ... Białystok 2010
1
* DAKO, sygn. 2/188/362
1
* dane Korporacji Polonia uniwersytetu w Dorpat.
1
* Darowski R. ks. (red) Szczepanowice nad Dunajcem
1
* Dąb-Dąbczańscy i Jan Żalplachta
1
* Democrat and sentinel, 25.11.1863
4
* Departament VIII Sanitarny (L. 5184/26/Inw.) z 16 IV 1926 r. Lista weteranów 1863 przez b. Sekcję Opieki M.S. Wojsk. dnia 7 V 1920
1
* DHRP
4
* Dla wolności Ojczyzny i Kościoła. Karmelici bosi z klasztorów Królestwa Polskiego w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu
1
* Dokument Komisji Kwalifikacyjnej MSW 1920r - arch rodzinne
1
* dokumenty i informacje rodzinne
2
* dokumenty rodzinne
3
* Dokumenty rodzinne, gazeta ABC Włocławek ze stycznia 1929
1
* Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania styczniowego
1
* Dokumenty Wydz.Wojny Rzadu Nar.1863-64.-PAN-1973 r
1
* Dokumenty z Biblioteki PAN w Kórniku, Roczni Łódzki 2009, itd.
1
* Dopart A., Stary Cmentarz Katolicki w Pabianicach...
10
* Dopart A., Stary Cmentarz Katolicki w Pabianicach..., oraz dokładne daty spisane z mogiły osobiście
6
* Dowódcy oddziałów w powstaniu styczniowym - Białynia-Chołodecki Józef
4
* Dubiecki Marian, Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, Kijów 1911
2
* Duda Jadwiga, 2009: 137 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie” z serii „Wsie w gminie Wieliczka” (7) „Grajów”
1
* Dunin-Wąsowicz K., Próba analizy składu społeczno-zawodowego oddziału powstańczego z 1863 roku, w: Kwartalnik Historyczny 70/4
1
* Dworecka T., Uczastniki polskowo bosstania 1863-1864 godow w Biatskoj ssylkie, Kirow 2012
1
* Działania Rogińskiego w Powstaniu Styczniowym, w: Przegląd historyczno-wojskowy, t. X., Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1938
49
* dziedzictwo.polska.pl
1
* Dzieje majątku Janopol
1
* Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych. Pod redakcją Idziego Panica. Tom V.
1
* Dziennik Łódzki 2012 styczeń
7
* Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych, w: Akcja Katolicka Parafii Kazimierz Dolny (oprac) Powstanie Styczniowe w Kazimierzu Dolnym 147. rocznica wybuchu, na: wkazimierzudolnym.pl
8
* Dziennik Polski 1886/210
1
* Dziennik Poranny, 1935.07.23 R 1 nr 118
1
* Dziennik Poranny, 1935.11.19 R 1 nr 218
1
* Dziennik powszechny 1864 nr 8
8
* Dziennik Powszechny, nr 67, 1864 r.
1
* Dziennik Powszechny, nr 86, 1864 r.
1
* Dziennik Poznański 12.3.1868
1
* Dziennik Poznański 17.5.1907
1
* Dziennik Poznański 1863 za: [Teki.]
33
* Dziennik Poznański 1864 za: [Teki.]
5
* Dziennik Poznański 1888.04.28.R30 nr 99
2
* Dziennik Poznański 1900.03.16 R 42 nr 61
1
* Dziennik Poznański 1920.01.18 R.62 nr14
1
* Dziennik Poznański 20.12.1867
135
* Dziennik Poznański 25.12.1867
171
* Dziennik Poznański 3.1.1868
120
* Dziennik Poznański 9.6.1863
1
* Dziennik Poznański nr 285/1864
1
* Dziennik Poznański z dnia 22.07.1896 R 38 Nr 166
1
* Dziennik Poznański, 14.12.1865
4
* Dziennik Poznański, 181
1
* Dziennik Poznański, 1863.02.24 R. 5 nr 44, karta 2
15
* Dziennik Poznański, 1863.02.28 R. 5 nr 48, karta 2
3
* Dziennik Poznański, 1863.03.14 R. 5 nr 60
3
* Dziennik Poznański, 1863.03.14 R. 5 nr 60, karta 2
2
* Dziennik Poznański, 1863.03.15 R. 5 nr 61, k 3
1
* Dziennik Poznański, 1863.03.22 R. 5 nr 67, karta 2
1
* Dziennik Poznański, 1863.04.15 R. 5 nr 85, karta 4
1
* Dziennik Poznański, 1863.05.01 R. 5 nr 99, karta 4
1
* Dziennik Poznański, 1863.05.02 R. 5 nr 100, karta 2
1
* Dziennik Poznański, 1863.05.02 R. 5 nr 100, karta 3
1
* Dziennik Poznański, 1863.05.03 R. 5 nr 101, karta 3
2
* Dziennik Poznański, 1863.05.07 R. 5 nr 104, karta 3
7
* Dziennik Poznański, 1863.05.10 R. 5 nr 106, karta 3
1
* Dziennik Poznański, 1863.05.10 R. 5 nr 106, karta 5
2
* Dziennik Poznański, 1863.05.12 R. 5 nr 107, karta 2
8
* Dziennik Poznański, 1863.05.16 R. 5 nr 110
1
* Dziennik Poznański, 1863.05.16 R. 5 nr 110, kart 3
4
* Dziennik Poznański, 1863.05.16 R. 5 nr 110, karta 3
1
* Dziennik Poznański, 1863.05.16 R. 5 nr 110, karta 4
1
* Dziennik Poznański, 1863.05.17 R. 5 nr 111
1
* Dziennik Poznański, 1863.05.29 R. 5 nr 120
1
* Dziennik Poznański, 1863.05.31 R. 5 nr 122
1
* Dziennik Poznański, 1863.05.31 R. 5 nr 122, karta 3
1
* Dziennik Poznański, 1863.06.03 R. 5 nr 124
3
* Dziennik Poznański, 1863.06.07 R. 5 nr 127, karta 4
2
* Dziennik Poznański, 1863.06.09 R. 5 nr 128
3
* Dziennik Poznański, 1863.06.09 R. 5 nr 128, karta 2
2
* Dziennik Poznański, 1863.06.09 R. 5 nr 128, karta 3
1
* Dziennik Poznański, 1863.06.10 R. 5 nr 129
5
* Dziennik Poznański, 1863.06.10 R. 5 nr 129, karta 2
4
* Dziennik Poznański, 1863.06.10 R. 5 nr 129, karta 3
1
* Dziennik Poznański, 1863.06.11 R. 5 nr 130
2
* Dziennik Poznański, 1863.06.12 R. 5 nr 131
1
* Dziennik Poznański, 1863.06.16 R. 5 nr 134
3
* Dziennik Poznański, 1863.06.16 R. 5 nr 134, karta 4
2
* Dziennik Poznański, 1863.06.17 R. 5 nr 135
4
* Dziennik Poznański, 1863.06.17 R. 5 nr 135, karta 4
2
* Dziennik Poznański, 1863.06.18 R. 5 nr 136
1
* Dziennik Poznański, 1863.06.18 R. 5 nr 136, karta 3
1
* Dziennik Poznański, 1863.06.18 R. 5 nr 136, karta 4
1
* Dziennik Poznański, 1863.06.19 R. 5 nr 137
1
* Dziennik Poznański, 1863.06.20 R. 5 nr 138
9
* Dziennik Poznański, 1863.06.20 R. 5 nr 138, karta 2
3
* Dziennik Poznański, 1863.06.21 R. 5 nr 139, karta 2
1
* Dziennik Poznański, 1863.06.21 R. 5 nr 139, karta 3
7
* Dziennik Poznański, 1863.06.21 R. 5 nr 139, karta 5
1
* Dziennik Poznański, 1863.06.26 R. 5 nr 143
2
* Dziennik Poznański, 1863.06.26 R. 5 nr 143, karta 4
2
* Dziennik Poznański, 1863.06.27 R. 5 nr 144
2
* Dziennik Poznański, 1863.06.27 R. 5 nr 144, karta 2
1
* Dziennik Poznański, 1863.07.03 R. 5 nr 148
1
* Dziennik Poznański, 1863.07.03 R. 5 nr 148, k 1
1
* Dziennik Poznański, 1863.07.03 R. 5 nr 148, k 2
1
* Dziennik Poznański, 1863.07.04 R. 5 nr 149, k 4
2
* Dziennik Poznański, 1863.07.06 R. 5 nr 151, k 2
2
* Dziennik Poznański, 1863.07.09 R. 5 nr 153
1
* Dziennik Poznański, 1863.07.10 R. 5 nr 154, k 4
1
* Dziennik Poznański, 1863.07.12 R. 5 nr 156
1
* Dziennik Poznański, 1863.07.12 R. 5 nr 156, k 2
22
* Dziennik Poznański, 1863.07.22 R. 5 nr 164, k 4
1
* Dziennik Poznański, 1863.07.28 R. 5 nr 169
1
* Dziennik Poznański, 1863.07.29 R. 5 nr 170, k 4
1
* Dziennik Poznański, 1863.07.31 R.5 nr 172, k 4
1
* Dziennik Poznański, 1863.08.02 R. 5 nr 174, 3
1
* Dziennik Poznański, 1863.08.06 R. 5 nr 177, k 2
1
* Dziennik Poznański, 1863.08.08 R. 5 nr 179, k 2
1
* Dziennik Poznański, 1863.08.12 R. 5 nr 182
1
* Dziennik Poznański, 1863.08.12 R. 5 nr 182, k2
1
* Dziennik Poznański, 1863.08.13 R. 5 nr 183, k 1
2
* Dziennik Poznański, 1863.08.14 R. 5 nr 184, k 3
9
* Dziennik Poznański, 1863.08.26 R. 5 nr 193
2
* Dziennik Poznański, 1863.08.27 R. 5 nr 194
1
* Dziennik Poznański, 1863.09.09 R. 5 nr 204
5
* Dziennik Poznański, 1863.09.10 R. 5 nr 205
1
* Dziennik Poznański, 1863.09.10 R. 5 nr 205, k 3
1
* Dziennik Poznański, 1863.09.12 R. 5 nr 208, k 3
4
* Dziennik Poznański, 1863.09.15 R. 5 nr 209
1
* Dziennik Poznański, 1863.09.15 R. 5 nr 209, k 4
3
* Dziennik Poznański, 1863.09.18 R. 5 nr 212, k 1
1
* Dziennik Poznański, 1863.09.24 R. 5 nr 217
10
* Dziennik Poznański, 1863.09.24 R. 5 nr 217, k 2
1
* Dziennik Poznański, 1863.09.29 R. 5 nr 221
5
* Dziennik Poznański, 1863.10.04 R. 5 nr 226
6
* Dziennik Poznański, 1863.10.06 R. 5 nr 227
5
* Dziennik Poznański, 1863.10.09 R. 5 nr 230
1
* Dziennik Poznański, 1863.10.10 R. 5 nr 231
4
* Dziennik Poznański, 1863.10.13 R. 5 nr 233
1
* Dziennik Poznański, 1863.10.24 R. 5 nr 243, k 1
2
* Dziennik Poznański, 1863.10.25 R. 5 nr 244, k 1
3
* Dziennik Poznański, 1863.10.27 R. 5 nr 245
33
* Dziennik Poznański, 1863.10.30 R. 5 nr 248
3
* Dziennik Poznański, 1863.10.31 R. 5 nr 249
4
* Dziennik Poznański, 1863.11.01 R. 5 nr 250
4
* Dziennik Poznański, 1863.11.03 R. 5 nr 251
41
* Dziennik Poznański, 1863.11.04 R. 5 nr 252
23
* Dziennik Poznański, 1863.11.05 R. 5 nr 253, k2
2
* Dziennik Poznański, 1863.11.05 R. 5 nr 253, k4
1
* Dziennik Poznański, 1863.11.08 R. 5 nr 256
207
* Dziennik Poznański, 1863.11.15 R. 5 nr 262
11
* Dziennik Poznański, 1863.11.17 R. 5 nr 263
4
* Dziennik Poznański, 1863.11.18 R. 5 nr 264
1
* Dziennik Poznański, 1863.11.22 R. 5 nr 268
272
* Dziennik Poznański, 1863.11.29 R. 5 nr 274
1
* Dziennik Poznański, 1863.12.02 R. 5 nr 276, k3
2
* Dziennik Poznański, 1863.12.03 R. 5 nr 277
2
* Dziennik Poznański, 1863.12.03 R. 5 nr 277, k2
1
* Dziennik Poznański, 1863.12.06 R. 5 nr 280
9
* Dziennik Poznański, 1863.12.15 R. 5 nr 286, k 1
1
* Dziennik Poznański, 1863.12.15 R. 5 nr 286, k 2
7
* Dziennik Poznański, 1863.12.16 R. 5 nr 287, k 2
3
* Dziennik Poznański, 1863.12.16 R. 5 nr 287, k4
2
* Dziennik Poznański, 1863.12.17 R. 5 nr 288, k 2
3
* Dziennik Poznański, 1863.12.19 R. 5 nr 290
1
* Dziennik Poznański, 1863.12.22 R. 5 nr 292, k 4
1
* Dziennik Poznański, 1863.12.30 R. 5 nr 297
2
* Dziennik Poznański, 1864.01.01 R. 6 nr 1
4
* Dziennik Poznański, 1864.01.03 R. 6 nr 2
2
* Dziennik Poznański, 1864.01.08 R. 6 nr 5
8
* Dziennik Poznański, 1864.01.12 R. 6 nr 8
1
* Dziennik Poznański, 1864.01.13 R. 6 nr 9
1
* Dziennik Poznański, 1864.01.14 R. 6 nr 10
1
* Dziennik Poznański, 1864.01.15 R. 6 nr 11
1
* Dziennik Poznański, 1864.01.16 R. 6 nr 12
5
* Dziennik Poznański, 1864.01.31 R. 6 nr 25
1
* Dziennik Poznański, 1864.02.17 R. 6 nr 38
1
* Dziennik Poznański, 1864.02.17 R. 6 nr 38, k 1
1
* Dziennik Poznański, 1864.05.25 R. 6 nr 118
2
* Dziennik Poznański, 1867.02.14 R 9 nr 37
1
* Dziennik Poznański, 1872.08.20 R. 14 nr 188, karta 3
1
* Dziennik Poznański, 1873.12.29 R 2 nr 296
1
* Dziennik Poznański, 1885.11.07 R 3 Nr 255
1
* Dziennik Poznański, 1886.03.02 R. 28 nr 49
1
* Dziennik Poznański, 1886.03.03 R. 28 nr 50
1
* Dziennik Poznański, 1886.03.21 R. 28 nr 66
1
* Dziennik Poznański, 1886.03.23 r. 28 nr 67
1
* Dziennik Poznański, 1888.01.24 R 30 nr 19
1
* Dziennik Poznański, 1888.04.28 R 30 nr 99
1
* Dziennik Poznański, 1888.05.18 R 30 nr 114
1
* Dziennik Poznański, 1888.07.03 R 30 nr 150
1
* Dziennik Poznański, 1888.09.01 R 30 nr 201
1
* Dziennik Poznański, 1888.09.11 R 30 nr 208
1
* Dziennik Poznański, 1888.09.14 R 30 nr 211
2
* Dziennik Poznański, 1888.10.25 R 30 nr 246
1
* Dziennik Poznański, 1889.01.27 R 31 nr 23
1
* Dziennik Poznański, 1889.06.26 R 31 nr 144
1
* Dziennik Poznański, 1898.01.18 R. 40 nr 13
1
* Dziennik Poznański, 1898.10.09 R.40 nr 231
1
* Dziennik Poznański, 1898.11.04 R 40 nr 252
1
* Dziennik Poznański, 1898.12.06 R 40 nr 278, k5
1
* Dziennik Poznański, 190
1
* Dziennik Poznański, 1900.07.05 R. 42 nr 150
1
* Dziennik Poznański, 1903.04.04 R 45 nr 77
1
* Dziennik Poznański, 1903.04.11 R 45 nr 83
1
* Dziennik Poznański, 1905.01.22 R. 47 nr 18
1
* Dziennik Poznański, 1905.05.13 R. 47 nr 109
1
* Dziennik Poznański, 1905.06.03 R. 47 nr 126
1
* Dziennik Poznański, 1908.08.14 R. 50 nr 186
1
* Dziennik Poznański, 1910.02.15 R 52 nr 36
1
* Dziennik Poznański, 1910.03.22 R 52 nr 66
1
* Dziennik Poznański, 1910.04.07 R 52 nr 79
1
* Dziennik Poznański, 1911.11.29 R. 53 nr 273
1
* Dziennik Poznański, 1912.04.05 R 54 Nr 78
1
* Dziennik Poznański, 1914.08.11 R. 56 nr 182
1
* Dziennik Poznański, 1917.01.17 R 59 nr 12
1
* Dziennik Poznański, 1917.02.01 R 59 nr 25
1
* Dziennik Poznański, 1917.02.02 R 59 nr 26
1
* Dziennik Poznański, 1919.01.03 R 61 nr 2
1
* Dziennik Poznański, 1919.01.14 R 61 nr 10
1
* Dziennik Poznański, 1919.01.21 R 61 nr 16
1
* Dziennik Poznański, 1919.02.19 R 61 nr 41
1
* Dziennik Poznański, 81
1
* Dziennik Poznański, Nr 268
1
* Dziennik Poznański" 1864 nr 48
1
* Dziennik Urzędowy Guberni Radomskiej 30.1.1864
1
* Dziennik urzędowy gubernii lubelskiej w Lublinie dnia 27 lipca (8 sierpnia) 1963 roku
1
* Dziennik Urzędowy Gubernii Lubelskiey 14.11.1863
149
* Dziennik Urzędowy Gubernii Radomskiej 11.6.1864
57
* Dziennik Warszawski 12.9.1864
2
* Dziennik Wileński, nr 241, 1918 r.
1
* Dziennik Wileński, nr 32, 1918 r.
1
* Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24
3702
* Dziewule - Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64)
1
* Dziewule - Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64)
1
* Dzięgielewski K., Cmentarz parafialny w Oświęcimiu, Pękowice-Oświęcim 2013
2
* Echa powstania styczniowego na ziemi śląskiej (1863-1864)
18
* Echo Przemyskie, 1897-01-24, nr 6
1
* Echo Przemyskie, Rok VIII, Nr 81, Czwartek 8 października 1903, str.
1
* Echo Przemyskie, Rok XIII, Nr 2, z dnia 5 stycznia 1908, str. 3.
6
* Echo Przemyskie, Rok XIII, Nr 9, z dnia 30 stycznia 1908, str. 3.
1
* Echo Przemyskie, Rok XIV, Nr 4, 14 stycznia 1909, str. 2
1
* Eisenbach A., Fajnhauz D., Żydzi a Powstanie Styczniowe, PWN, Warszawa 1863
1
* Ejsmont T., Ejsmontowie, Modlica 2009
16
* Ejsmont T., Ejsmontowie, Modlica 2009, za: Brus A., Nieznane losy między Ołyńcem a Jedryniem ...
1
* Encyklopedia
3
* Encyklopedia Powszechna, wyd. Gutenberg
1
* Encyklopedia PWN
1
* encyklopedie internetowe
1
* epitafium
4
* epitafium: Kraków, kościół Karmelitów na Piasku
1
* Ewa Bozik. Bohaterowie sprzed 150 lat.
78
* Ewa Jakubik
1
* FB/PAN-Wiedeń
1
* FB/Ppłk Stanisław Magnuszewski historia i pamięć oraz jego kaniowczycy
4
* Felicja Góra. Kościół i parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy w Będzinie.
1
* Firlej-Bielańska, "Nullo ...."
1
* Formanowiczowie z Wielkopolski - genealogia rodzinna
1
* fot . Bartłomiej Jasiński
1
* fot. własna
5
* fot. własne
8
* foto rodzinne
1
* Fotografia
9
* fotografia GP
31
* fotografia rodzinna
3
* Fotografia w serwisie aukcjynm Allegro.pl - rewers
2
* fotografia własna
46
* fotografia własna, oraz ROPWiM - Powstanie styczniowe, mogiły ...
23
* Fotografia z natury
1
* fotografia zbiorowa powstańców
2
* fotografia: Jan Cisowski
1
* fotogrfia GP
1
* Fr. Kryszak, Dzieje miasta Pleszewa.Na podstawie źródeł historycznych, Pleszew 1938, s.56,
1
* Fragment listy powstańców - rkps, AN Kraków 29/1571 s.1239-41
26
* Franciszek Białokur, Udział felczerów w powstaniu styczniowym, 1863-64
2
* Galicja w Powstaniu Styczniowym, s. 214
1
* Galicja w Powstaniu Styczniowym...
7
* Gałkowski Piotr. Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX - XX wieku.
5
* Gazeta
3
* Gazeta Podhalańska nr 21 z dnia 30 maja 1915 str. 7
1
* Gazeta Jarocińska 30.10.1921 nr 88
1
* Gazeta Jarosławska, Nr 17, 1935, str. 3
2
* Gazeta Jarosławska, Nr 26, 1936, str. 3
1
* Gazeta Lwowska 14.11.1866
285
* Gazeta Lwowska 22.8.1936
1
* Gazeta Lwowska 5.1.1911
1
* Gazeta Lwowska 9.11.1872
1
* Gazeta Lwowska nr 149, 4.7.1897
1
* Gazeta Lwowska, 12.4.1905
1
* Gazeta Lwowska, 1863, nr 121-122 za: Dziennik Powszechny, w: JBC
1
* Gazeta Lwowska, 2.3.1897
1
* Gazeta Lwowska, nr 184, 1864 r.
2
* Gazeta Lwowska, nr 220, 1863 r.
1
* Gazeta Lwowska, nr 249, 1865 r.
1
* Gazeta Narodowa nr 166 We Lwowie – czwartek 17 czerwca 1897
2
* Gazeta narodowa 10.10.1863
29
* Gazeta Narodowa 12.10.1865
1
* Gazeta Narodowa 17.11.1864
34
* Gazeta Narodowa 18.11.1864
2
* Gazeta Narodowa 18.5.1864
1
* Gazeta Narodowa 19.6.1878
1
* Gazeta Narodowa 1902, nr 282 - za: JBC
3
* Gazeta Narodowa 2.6.1863
1
* gazeta Narodowa 20.11.1864
19
* Gazeta Narodowa 20.3.1900
1
* Gazeta Narodowa 20.4.1898
1
* Gazeta Narodowa 21.10.1863
1
* Gazeta Narodowa 23.11.1864
95
* Gazeta Narodowa 24.1.1884
1
* Gazeta Narodowa 26.8.1894
1
* Gazeta Narodowa 4.10.1863
1
* Gazeta Narodowa 4.3.1855
1
* Gazeta Narodowa 4.8.1872
1
* Gazeta Narodowa 6.1.1866
55
* Gazeta Narodowa, 6.01.1864, Dodatek do nr 4, str.1
11
* Gazeta Narodowa, 6.01.1864, nr 4, str.1
1
* Gazeta Narodowa, 6.01.1864, nr 4, str.2
8
* Gazeta Narodowa, 6.01.1864, nr 4, str.3
9
* Gazeta Narodowa, 14.8.1884
1
* Gazeta Narodowa, 18.8.1864
44
* Gazeta Narodowa, 5.01.1864, nr 3.
18
* Gazeta Narodowa, 8.01.1864, nr 5, str. 2
2
* Gazeta Narodowa, 9.01.1864, nr 6, str. 2
2
* Gazeta Narodowa, 9.01.1864, nr 6, str. 4
6
* Gazeta Narodowa, nr 219, 1.11.1863
1
* Gazeta Narodowa, nr 221, 4.11.1863
47
* Gazeta Narodowa, nr 222, 5.11.1863
10
* Gazeta Narodowa, nr 223, 6.11.1863
3
* Gazeta Narodowa, nr 225, 8.11.1863
10
* Gazeta Narodowa, nr 226, 10.11.1863
4
* Gazeta Narodowa, nr 228, 12.11.1863
2
* Gazeta Narodowa, nr 230, 14.11.1863
8
* Gazeta Narodowa, nr 231, 15.11.1863
1
* Gazeta Narodowa, nr 234, 19.11.1863
11
* Gazeta Narodowa, nr 237, 23.11.1863
2
* Gazeta Narodowa, nr 238, 24.11.1863
2
* Gazeta Narodowa, nr 239, 25.11.1863
1
* Gazeta Narodowa, nr 240, 26.11.1863
2
* Gazeta Narodowa, nr 243, 29.11.1863
8
* Gazeta Narodowa, nr 244, 1.12.1863
15
* Gazeta Narodowa, nr 250, 8.12.1863
18
* Gazeta Narodowa, nr 252, 10.12.1863
2
* Gazeta Narodowa, nr 256, 15.12.1863
25
* Gazeta Narodowa, nr 257, 16.12.1863
2
* Gazeta Narodowa, nr 261, 22.12.1863
12
* Gazeta Narodowa, nr 262, 22.12.1863
6
* Gazeta Narodowa, nr 263, 23.12.1863
3
* Gazeta Narodowa, nr 264, 24.12.1863
14
* Gazeta Narodowa, nr 265, 27.12.1863
1
* Gazeta Narodowa, nr 266, 29.12.1863
70
* Gazeta Narodowa, nr 267, 31.12.1863
1
* Gazeta Narodowa, nr 268, 31.12.1863
11
* Gazeta Narodowa, nr 9, 1891-01-10
1
* Gazeta Narodowa, nr 90, 1863-05-30
1
* Gazeta Podhalańska. 1927, nr 5
1
* Gazeta POGOŃ nr 16 z dnia 17 kwietnia 1892 str 5
1
* Gazeta Polska 5.8.1934
1
* Gazeta Polska w Chicago 9.4.1885
2
* Gazeta Przemyska, Rok I, Niedziela 20 listopada 1887, str. 3.
1
* Gazeta Przemyska, Rok I, Nr 15, 4 wrzesnia 1887, str. 3
2
* Gazeta Przemyska, Rok II, Nr 16, Niedziela 15 kwietnia 1888, str .3
1
* Gazeta Przemyska, Rok III, Nr 49, Niedziela 21 lipca 1889, str. 2
1
* Gazeta Samborska 02.1910 w: PBC
1
* Gazeta Samborska 14.7.1912, w: PBC
1
* Gazeta Samborska 15.03.1910 w: PBC
1
* Gazeta W. Ks. Poznańskiego, 8.10.1863
4
* Gazeta Warszawska, 14.11.1863
1
* Gazeta Warszawska, 31.10.1863
4
* Gazeta Wągrowiecka pismo ziemi pałuckiej 1936.03.07 R.16 Nr 56 str. 4
1
* Gazeta Wlk. Ks. Poznańskiego 14.08.1863
176
* Gąsiewski W., Tarapata K, Historia i powstańcze krzyże i mogiły na Ziemi Mieleckiej, w: Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-13
2
* Genealogia Jaroszewskich
1
* genealogia Piłsudskich
1
* Genealogia rodu Wojciech z Grzawy
1
* genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ...
325
* genealogia.it - Powstańcy...z pow. lidzkiego, za: Malewski Cz., Rody szlacheckie na Litwie ... g
1
* Geneteka ,historia regionu gazeta południowego mazowsza ,
4
* Geneteka ,historia regionu gazeta południowego mazowsza ,zbiór rodzinny
4
* Geneteka akt. nr 32 (Z) 21 lipca 1863 r. Par. Strzegocin
1
* geneteka genealodzy pl : indeks aktu zgonu oraz obraz metryki
1
* Gertruda Sowińska: Zamojszczyzna w Powstaniu Styczniowym Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, Vol.XLVIII,11 z 1993
1
* Giejsztor J., Pamiętniki, wyd. 1913
2
* Gieysztor Jakub, Pamiętniki z lat 1857-1865, t. I. Wilno 1921
12
* Gieysztor Jakub, Pamiętniki z lat 1857-1865, t. II. Wilno 1921
30
* Giller A., Hitorja powstania Narodu Polskiego w 1861-1864, Paryż 1868
1
* Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku
401
* GL 31.12.1863
11
* Głos Janusza, w: Dziennik Zachodni junior 04/18
1
* Głos Narodu nr 242 z dnia 26.X.1894 str 5
1
* Głos Narodu nr 76 z dnia 2.IV.1895
1
* Głos Narodu, nr 238, 1898 r.
1
* Głos Polski, nr 10, 1872 r
2
* Głos Polski, nr 10, 1872 r.
1
* Głos Polski, nr 14, 1872 r
1
* Głos Polski, nr 7, 1872 r.
3
* Głos Przemyski, Rok XII, Nr 6, Niedziela 9 lutego 1913, str. 2
1
* Głos św. Antoniego z Padwy, marzec 1898
1
* Głos ziemi tarnowskiej, 28.11.1937
1
* Głos Ziemi Urzędowskiej -Urzędowskie cmentarze
6
* Głos Ziemi Urzędowskiej -Urzędowskie cmentarze
1
* Głos Ziemi Urzędowskiej -Urzędowskie cmentarze,
1
* Gmina Mirzec
1
* GN 12.5.1901
1
* GN 1872 nr 31
1
* GN 2.4.1880
1
* Godzina Polski, 4.5.1916
16
* Golgota rotmistrza Pileckiego
1
* Goniądz w XIX w
1
* Goniec Częstochowski 1909 nr 10 s. 3
1
* Goniec Wielkopolski 11.12.1931 Nr 286
1
* Goniec Wielkopolskii 27.1.18664
1
* Gość Niedzielny, 01.08.2002, autor J.G
1
* Górnoślązak 12.07.1914
1
* Górnoślązak 21.11.1922
1
* GP
1
* GP, nagrobek
1
* GP, za: Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ..., oraz fotografia GP
96
* Grabowski S., Z dziejów Kurzętnika i okolic, Ludowa Spoldzielnia Wydawnicza, Warszawa 2008, s.287
2
* Grabowski S., Z dziejów Kurzętnika i okolic", Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2008, s. 131
1
* Grębków, cmentarz rz.-kat. przy kościele za: www.powiatwegrowski.pl
1
* Grobonet Cmentarza komunalnego w Wojniczu
1
* grobowiec
1
* Grobowiec na cmentarzu w Łęczycy
2
* Grobowiec na Cmentarzu Żydowskim w Krakowie
2
* Grodziska K., Cmentarz Rakowicki w Krakowie, (Cracoviana. Seria 2, Ludzie i Wydarzenia), Kraków 1983
1
* Grodziska K., Cmentarze Podgórza, Wydawnictwo
10
* Grodziska K., Cmentarze Podgórza, Wydawnictwo "Secesja", Kraków 1992
2
* Grodziska K., Polskie groby na cmentarzach Londynu, PAU, Kraków 1995
5
* Gronczewska Anna, Ignacy Harde - najdłużej żyjący łódzki bohater powstania z 1863 roku, w: Dziennik Łódzki, wyd. internetowe
1
* Groniowska B., Rola Prus Wschodnich w powstaniu styczniowym
1
* grób na pograniczu wiosek Słobódka- Horodyszcze, droga z Brzeżan do Tarnopola
1
* Grtler Kazimierz, Opowiadania, t.II, Kraków 1971
1
* Grzegorz Rąkowski ,,Polska Egzotyczna" cz.II , s. 130-131. Oficyna Wydawnicza ,,Rewasz" Pruszków 2005.
1
* Grzegorzewski S., Wspomnienia osobiste z powstania 1863 roku, Lwów 1903, za: BC MTG
47
* Grzeszczak Kornel na: www.rudolowice.net
2
* Grzybowski M.M. ks., Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego, w: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego V, 2013
40
* Gwiazdka Cieszyńska 19.11.1910
1
* H. Momot, D. Momot, Cmentarz parafialny przy ulicy Sienkiewicza w Mielcu. Mielec 2001
1
* Halina Dudzińska, Ksiądz Ludwik Ruczka, proboszcz kolbuszowski - "ojciec sybiraków", maszynopis w Bibliotece Kolbuszowskiej, s. 9 za: Teki Dańczaka w Archiwum w Rzeszowie
1
* Hapanowicz P., Kandydat na wielkiego człowieka. O Józefie Szujskim, w: miesięcznik Społeczno-kulturalny Kraków 23 marca 2016
1
* Hedemann Otton, Historia powiatu brasławskiego, Wilno 1930
7
* Hedemann Otton, Historja powiatu brasławskiego, Wilno 1930
45
* heniek na: eksploratorzy.com.pl
1
* Herbarz „Nova Heroldia”, Tom II, (Jelenia Góra 2012); „Ziemia Kunowska”, nr 1 i 2 (Kunów 2006)
1
* herbarze, spisy powstańców, przekazy świadków i rodziny.
2
* Historia Białki woj.Lubelskie
1
* Historia Biłgoraja
1
* Historia Iłży
2
* Historia miejscowosci
1
* Historia miejscowości
11
* Historia miejscowości - Świątniki Górne
2
* Historia miejscowości Krzywosądz
1
* Historia Polski -Postacie historyczne
1
* Historia Powstania 1863 i 1864 Bolesław Limanowski za: ŚBC
1
* Historia Powstania 1863 i 1864 Bolesław Limanowski za: ŚBC
1
* historia rodzinna
4
* Historia rodzinna i własne poszukiwania
1
* Historia rodzinna przekazywana z pokolenia na pokolenie
1
* Historia Włocławka
1
* Historia Zwierzyńca
2
* Historia, zdjęcia, dokument - (anonimowy zbiór elektorniczny zdjęć w domenie publicznej)
22
* Historia, zdjęcia, dokument - (anonimowy zbiór elektorniczny zdjęć w domenie publicznej) (w arch. DHRP)
3
* Historia, zdjęcia, dokument - (anonimowy zbiór elektorniczny zdjęć w domenie publicznej) (w arch. DHRP) - za BN
16
* Historia, zdjęcia, dokument - (anonimowy zbiór elektorniczny zdjęć w domenie publicznej) (w arch. DHRP), za: [par.]
1
* Historyczne kompozycje ogrodowe i parkowe wschodniej Polski, ogrodowy.minigo.pl
1
* http://cgw.poznan.uw.gov.pl/dobrosolowo-zbiorowa-mogila-powstancow-styczniowych
8
* http://encyklopedia.mielec.pl/1772-1918.html (dost. 11.2019)
1
* http://metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,56592,186 Pierzchnica D 1864/2, oryginał AD Kielce
1
* http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/karol-nowakowski/
1
* http://stanislawow.net/historia/nekropolia/pochowani.htm
3
* http://szukajwarchiwach.pl/54/758/0/6.1/96/skan/full/eTRm17kP6rCgo08nhGhOGw
1
* http://www.formanowicz.pl/buk/biografie/dybizbanski.pdf
1
* http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=36&t=17
3
* http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=52&t=15
2
* http://www.mogily.pl/lowiczkatedralny/znani-zmarli
5
* http://www.niedziela.pl/artykul/55461/nd/Kosciol-w-powstaniu-styczniowym
1
* http://www.niedziela.pl/artykul/99925/nd/Miejsca-w-ktorych-zyje-pamiec Edycja sandomierska 46/2012 ,
1
* http://www.polona.pl/item/13458123/1/
3
* http://www.powstanie 1863.muzeumhistoriikielc.pl/index.php?id=103
4
* http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.176223
1
* http://www.wola-gulowska.karmelici.pl/historia/historia.html
1
* http://wyborcza.pl/nekrologi/1,101499,6913090,Szurgocinski_Roch.html
1
* https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/750-styczen-luty-nr-83/swiat-kobiet/1114-izabella-ryx
1
* https://www.gmina.mielec.pl/historia (dost. 11.2019)
1
* I. Wróblewski - rysunek (Muzeum Wojska Polskiego, MWP 40114/22 (fragm))
2
* IH PAN
1
* IH PAN - kartoteka
2
* IH PAN - zbiór źródeł
2
* IH PAN, Kartoketa Powstańców, za: Zarys Powstania Styczniowego, wyd. 1985, s. 295
1
* IH PAN, za: AGAD, ZGP 12, l. 173
1
* IH PAN, za: AGAD, ZGP 7/1808
1
* IH PAN, za: AGAD, ZGP 1015-580
1
* IH PAN, za: AGAD, ZUR, 7/1424
1
* IH PAN, za: AP Płock, karta 87, poz. 11
1
* IH PAN, za: CDIAL 1021-48 k. 46
1
* IH PAN, za: CDIAL 195-1-58 k. 85v
1
* IH PAN, za: Dokumenty ternowych władz cywilnych, wyd. 1986
1
* IH PAN, za: GAOO 10-7-271 k. 110-139, /-/ IV/63 spis na 1.1.1868
1
* IH PAN, za: GARF f. 109 , 1 eks., 1864, op. 39 d. 265, l. 258
1
* IH PAN, za: GARF f. 109 , 1 eks., 1866, d. 8, l. 131,133 ob
1
* IH PAN, za: GARF f. 109 , 1 eks., 1867, d. 246, l. 40,55,56,
1
* IH PAN, za: GARF f. 109 , 1 eks., 1867, d. 246, l. 44, 44 ob
1
* IH PAN, za: GARF f. 109 , 1 eks., 1867, d. 54, l.126, 126 ob
1
* IH PAN, za: GARF f. 109 , 1 eks., 1874, d. 38, l. 14-18
1
* IH PAN, za: GARF f. 109 , 1 eks., 1874, d. 38, l. 266, 267-270 ob.
1
* IH PAN, za: GARF f. 109 1 eks., 1865, d. 31, l. 515 ob
1
* IH PAN, za: GARF f. 109 1 eks., 1865, d. 8, l. 239,241
1
* IH PAN, za: GARF, 109-1 1865 31 252
1
* IH PAN, za: GARF, 109-1 1865 31 356
1
* IH PAN, za: Jeziorański A., Pamiętniki cz. I. wyd. 1880, s. 235-7
1
* IH PAN, za: Kraszewski K., Silva Rerum, Kronika Domowa. Wspomnienia i zapiski dzienne z lat 1830-1861, W-wa 2000
1
* IH PAN, za: Rostworowski-Nałęcz J., Wspomnienia z r. 63 i 64, wyd. 1900
1
* IH PAN, za: Sabatowie T. i Z., "Sabat" dla cmentarzy, Kielce 1993
1
* IH PAN, za: Wysocki T.
1
* IH PAN, za: Zarys Powstania Styczniowego, W-wa 1985, s. 336, 339
1
* IH PAN, za: zbiór materiałów
1
* Il Republika 6.9.1932
1
* Ilustracja Polska - Placówka 28.1.1834
1
* Ilustracja Polska - Placówka. 2.2.1919
1
* Ilustracja Poznańska 1937.10.31
3
* Ilustracya Polska 10.1.1902
2
* Ilustrowana Encyklopedia Łodzi zeszyt Nr 5
11
* Ilustrowany Kurier Codzienny 3.1.1932
1
* Ilustrowany Kurier Codzienny nr 115 z 27 kwietnia 1917 str 5
1
* Ilustrowany Kurier Codzienny Nr 170 z dnia 18 lipca 1923 str 8
1
* inf
1
* inf rodzinna
1
* inf własne oraz Dulsk, kościół, tablica pamiątkowa
1
* inf. nadesłane do bazy lokalizacji GP-DHRP
1
* inf. rodzinne
13
* inf. rodzinne i zbiór danych
2
* inf. rodzinne Władysławy Kormańskiej
2
* inf. rodzinny rodziny Burczyk
1
* inf. własne
7
* info
1
* info własne
1
* info. rodzinne
1
* Informacja rodzinna
2
* informacja rodzinna Jarosława Jahla
1
* informacja z gazety Echa Opalenickie z 1988
1
* informacje autorskie
907
* informacje Herbarza
1
* Informacje od Adama Trzcińskiego
1
* informacje ogólne
3
* informacje prywatne
1
* informacje rodzinne
87
* informacje rodzinne i zbiór materiałów
2
* Informacje rodzinne Jaroszewskich
1
* informacje rodzinne, napis na nagrobku, informacje z internetu
1
* informacje rodzinne, oraz Strzyżewska Z., Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego, NDAP, Warszawa 2001
1
* informacje własne
4
* informacje własne nadawcy
19
* informcje rodzinne
1
* Inne Oblicza Historii
1
* Internet
1
* Internetowy Polski Słownik Biograficzny
25
* Inwalida Polski z dnia 20.11.1919
1
* Iwanowski E.A., Listki wichrem ... t.2, Kraków 1901
2
* Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929
233
* J. Jakubianiec-Czarkowska, Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim, wyd. 1934
2
* J. Kalinowski:Listy T.I,cz.1 i 2; Śliwowska W.,Syberia w życiu ...Gieysztorów
1
* J. Odziemczyk, A. Ziontek: \"Feliks Bartczuk. Ostatni weteran powstania stycniowego\". Siedlce 2013.
1
* Jacek Szulski na podts: Jakubianiec Czarkowska J., Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim
224
* Jakub Salinger. Etapem z Warszawy do Krasnoufimska.
1
* Jakubik M., Kołodziejczyk A., Żołnierska danina życia od 1657 roku, wyd.2002
1
* Jan Grabiec
1
* Jan Marek Antoni Giżycki, ps.Wołyniak, Z przeszłości powiatu wołkowyskiego, spis posiadłości zlicytowanych po 1863 r. s.3, poz.11, Kraków 1905. • СВОДНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВОССТАНИЯ 1863-1864 ГОДОВ, Леопардъ ВИРЦИИСКШ
1
* Jan Markiewicz, Józef Markiewicz, "Pruchnik widziany oczami księży Markiewiczów", Pruchnik 2000.
1
* Janik Michał, Dzieje Polaków na Syberii, Kraków 1928
2
* Janowski F., (i in.) Album pamiątek roku 1863, Lwów, na :KPBC
1
* Janusz Kaminski, za: Historia rodzinna przekazywana z pokolenia na pokolenie
1
* Jarnice, cmentarz rz.kat. za: www.powiatwegrowski.pl
2
* Jaruzelski jakiego nie znacie
1
* Jawrower O., Polonia en el Urugway, Montevideo 1945
1
* Jerzy Kowalczyk: http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/ oraz http://powstanie1863.zsi.kielce.pl
1
* Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
232
* Jerzy Świątkowski - potomek Skarżyńskich z Bendr k. Miroslavas, Naszlan i Dajnowa k. Zasliai
2
* Jeziorański Antoni, Pamiętniki jenerała t.II, Lwów 1913
1
* Jeziorński A., Pamiętniki, cz. I, s. 47
1
* Jolanta Załęczny. Wierni patriotycznym ideałom. Losy rodziny Gruchaczów w świetle zapisków Leonarda Gruchacza.
1
* Józef Białynia Chołodecki, Dąb- Dąbczańscy i Jan Żalplachta-Zapałowicz; przyczynki do dziejów powstania styczniowego, s. 18, 19, 20, i przypis nr. 25, skład H. Altenberg, drukarnia Ossolińskich, Lwów. • Szymon Konarski, Materiały do biogra
1
* Józef Gryguć
1
* Józef Gryguć (wnuk powstańca)
1
* Józef Kajetan Janowski. Pamiętniki o powstaniu styczniowym. T.1
2
* Józef Ożegalski. Rok 1863: obrazy i wspomnienia.
6
* Jura Pilica - Powstańcy 1863
24
* Juszkiewicz R., Powstanie Styczniowe na Mazowszu Północnym, Warszawa 1992
3
* Juszkiewicz R., Powstanie styczniowe na Północnym Mazowszu
1
* K. W. 1902/282
1
* Kacnelson D.B., Z dziejów polskiej pieśni powstańczej XIX wieku. Folklor powstania styczniowego., PAN, Ossol. 1974
1
* Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża
1319
* Kahane F. Dzieje Żuawa w: W czterdziestą rocznicę Powstania styczniowego, Lwów 1903
1
* Kalembka S. (red) Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej
159
* Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s. 53
1
* Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s.101 i 102
1
* Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s.124
1
* Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s.136
3
* Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s.173
1
* Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s.24 i s.136
1
* Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s.24 i s.38-39
1
* Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s.36-39
1
* Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s.50
1
* Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s.54
1
* Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s.55
1
* Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s.64
1
* Kalembka S., Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, s.67-8
1
* Kalendarz Krakowski 1901
19
* Kamińska E. oprac,, Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, M.H. Warszawa 2005
5
* Kamińska E. oprac., Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, M.H. Warszawa 2005
1
* Kamionna, cmentarz rz-kat. za: www.powiatwegrowski.pl
1
* Kancelaria Prezydenta RP, Miejsca pamięci na Litwie
7
* Kancelaria Prezydenta RP, Miejsca pamięci Powstania Styczniowego (oprac. int)
2
* Kapłani w Powstaniu Styczniowym
6
* Kapucyni Prowincji Krakowskiej
1
* Karta z Powstania Styczniowego 1863-1864
1
* Kartoteka ewidencji ludności /1870-1931/
1
* kartoteka pochowanych na cmentarzu rakowickim (zbiór pryw.)
44
* Kata
2
* Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
202
* Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy (za: forum.vgd.ru(
4
* Katalog miejsc pamięci powstania styczniowego w województwie podlaskim.
43
* Katolickij nekropol gorada Tomska, "Biały Orzeł", Tomsk 2001
1
* Kądzielski Stanisław, Wspomnienia wolyńskie, Poznań 1909
20
* Kądzielski Stanisław, Z moich wspomnień z roku 1863, w: Dziennik Polski 12-18.5.1905
5
* kdkv.narod.ru
1
* kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm
268
* KEK
18
* KEK za: GAIO f. 109, 1 exp. 1865, d.31, l 27
1
* KEK - za UTIASIR, 1286-50-479
1
* KEK fotokopia rękopisu listu i kwitu
1
* KEK karta katalogowa
1
* KEK za GARF, f 109, 1 eksp. 1865, d. 31, l. 89
1
* KEK za GARF, f 109, eksp. 1863, d. 23, cz 427, l. I-I ob., 2
1
* KEK za AHLwów f.102-1-47 s.6
1
* KEK za AP Kraków IT 1042/11 (klepsydra)
1
* KEK za Bibl. Racz. rkps. 1647
1
* KEK za Dubiecki M., "Echa powstania styczniowego..."wyd. 1990
1
* KEK za G.K. 1907/59, Czas 1907/58, Słowo Pol 1907/137, Gaz.
1
* KEK za GAPO f. 297, op. 3, d 260, ll 53,54, I29-30ob., 200, 205, 277, 589-589ob., 590
1
* KEK za GAPO, usp 297, inw 3., vol 260 , K 130
1
* KEK za GARF f. 109, 1 exp, 1865, d.31, l. 511
1
* KEK za GARF f. 109, 1 exp, 1866, d266, l. 72, 73, 74
1
* KEK za GARF zesp. 109, I eksp., 1863, vol. 23, cz.416, k. 124
1
* KEK za GATO, fond 3, op. 36, d. 1178, 9 l.
1
* KEK za GATO, zesp. 3. inw. 2. vol 1198 A
1
* KEK za Gazeta Narodowa 80 s.16 - "Minimum ludności polskiej
1
* KEK za LNB, f. ossol, d. 4535, l I78
1
* KEK za LVIA 438-1-19 kk 11
1
* KEK za LVIA 440-1-66
1
* KEK za LVIA f. 1248 o.2, ur. 1841, k. 67
1
* KEK za LVIA f. 378 1866r. d. 145, l. 77-78
1
* KEK za LVIA f. 378 1866r. d. 320, l. 21
1
* KEK za LVIA f. 378 1868r., d. 228, l. 94
1
* KEK za LVIA f. 379 1867r. d. 260, l. 21, 85,90
1
* KEK za LVIA f. 379 1867r., d. 260, l. 21
1
* KEK za Maszynopis G. Czernyszewa i J. Griszina w: Gos. Arch. w Kungurze 560-1-1
1
* KEK za Świat 1911/21
1
* KEK za TKŚ t. 8 k. 24v-25
1
* KEK za zbiór informacji
1
* KEK za: LVIA f. 378 1865r. d. 14e, l. 18w
1
* KEK za: LVIA f. 378 1865r. d. 60, l. 1-33
2
* KEK za: LVIA f. 379 1865r. d. 19, l. 19
1
* KEK za: LVIA f. 494, ap. 1, nr 179, karta. 37
1
* KEK za: LVIA z. 438, i. 1, nr 798, kk. 13
1
* KEK, (za: Czas 1897/20, Sł.Pol. 1897, Dz.Pol 1897, Głos Narod. 1897
1
* KEK, Dziennik Polski 1895/302
1
* KEK, za PSB i Chołoniewski...
1
* KEK, za Ziel., i Bosł.
1
* KEK, za: "Spoczną..."
1
* KEK, za: AGAD
1
* KEK, za: AGAD Tymcz. Kom. Śledzca, 8, k. 179v-180
1
* KEK, za: AGAD ZGP, 4/I273, k-615 v-616; oraz Tymczasowa Komisja Śledcza 8 k. 172v-173
1
* KEK, za: AGAD ZUR 1286, o 25, d. 1422, l. 252
1
* KEK, za: AGAD ZUR, IO 8095/96, 8084/88
1
* KEK, za: AGAD, LGR
1
* KEK, za: AGAD, WSK
1
* KEK, za: AGAD, ZUR 12-152
1
* KEK, za: AGAD, ZUR, kn. 13, l. 375-6, kn 10/8095
1
* KEK, za: Czas 1863/105
1
* KEK, za: Czas 1863/152
1
* KEK, za: Dziennik Polski 1889/34
1
* KEK, za: G.W. 1906/284 i Słow. Pol. 1906/564
1
* KEK, za: GAAO, 1Op, 4, T. 5a, D .671, F. 9, Op 1.,D. 187
2
* KEK, za: GARF f 109, 1 eksp 1864, op 39, d 265 l. 30, 65
1
* KEK, za: GARF f 109, 1 eksp 1865 d 164, l. 28, także: "Nerczyńska Katorga" str. 152 i in
1
* KEK, za: GARF f 109, 1 eksp 1865 d 31, d 52406
1
* KEK, za: GARF, f. 109, 1 eksp, 1865. d. 31
1
* KEK, za: Irkuckie guberialne wiadomości, 1869, nr 52
1
* KEK, za: K.W. 1888/85
1
* KEK, za: K.War. 1923/129
1
* KEK, za: Ks. Tow. Wet. Lwów.
1
* KEK, za: Kurier Warszawski, 1865/257 /-/ 1866/60
1
* KEK, za: Lasocki II
1
* KEK, za: Malin. Uczestn.
1
* KEK, za: Maliszewski J., Sybiracy
1
* KEK, za: Maliszewski J., Sybiracy, s. 40
1
* KEK, za: MICEL/1353
1
* KEK, za: Nasz Kraj 1906/4 fot
1
* KEK, za: Nowa Reforma 1882/10
1
* KEK, za: Nowa Reforma 1911/572
1
* KEK, za: Polska 1863 nr. 11
1
* KEK, za: Polska w walce
1
* KEK, za: Przyborowoski "Historia" t. I. s. 17, IV, s. 310, 312, 355, 367, "Dzieje" t V, s. 169
1
* KEK, za: RGIA 1286, o 23, d. 709, l. 10
1
* KEK, za: Rocznik Oficerski 1923
2
* KEK, za: Rozporządzenie Wydziału Policji 1863/3
1
* KEK, za: Rucz.
1
* KEK, za: Świat 1918/34 fot.
1
* KEK, za: Tygodnik Illustrowany 1908/43
1
* KEK, za: UGCA ZSRR 1286-24-167 177, MBD i in.
1
* KEK, za: UGUA CAR 1286, o 35, d. 1072 /-/ RGIA
1
* KEK, za: UTCA ZSRR 1286-50-495, 364-373
1
* KEK, za: W. Wil. 1863/147
1
* KEK, za: zbiór źródeł
2
* KEK, za. "Bolesławita"
1
* KEK, za. zbiór źródeł
2
* Kieszkowski Z, Wspomnienia podporucznika z oddziału półkownika Horodyńskiego w roku 1863, rkps. w Oss.
3
* Kiniewicz S., w: iPSB, za: zbiór źródeł
1
* Kiryk F., "Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu", Mielec 1988, t. 2, s. 844.
1
* Kledzik M., "Ignacy Marceli Kruszewski 1799-1879" s. 5 Wyd. MON W-WA 1989
1
* klepsydra
1
* klepsydra Gazeta Warszawska 1909 r i Kurjer Kolejowy z 1909 r .z grudnia
1
* Klepsydra, wystawiona na serwisie Allegro
1
* Klijanienko-Pienkowski J., Pan Pieńkowski? Da oni zili zdies
1
* Klukowski DSIZ, s. 78
1
* Kmietowicz Frank, Muszyna, Almanach Muszyny, Muzeum Regionalne w Muszynie, 1996
2
* Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622
1215
* Kolberg O., Mazury pruskie, wyd. 1966
2
* Kolekcja Awers-Rewers - awers-rewers.pl (dost. 2018)
1
* Kolumna Z., Pamiątka dla Rodzin Polskich, część druga., Kraków 1868, Dodatek, str. 88
1
* Komisja Śledcza LVIA f. 112, za: Maliszewski E., Rok 1863 na Kresach mohilewskich, 1920
58
* Konieczny D., Góra S., Zapomniani powstańcy na olkuskich cmentarzach w: "Ilkusiana" 2013/8
2
* Kopcie, cmentarz rz-kat. za: www.powiatwegrowski.pl
1
* Korytnica, cmentarz rz.-kat. za: www.powiatwegrowski.pl
1
* Kotarski St., Opatów w latach 1861-1864
1
* Kotecki A., Powstanie Styczniowe na morzu (dok. pdf) w: Niepodległość i Pamięć 2015 nr 2
1
* Kowalczyk A., Buk zarys dziejów miasta, na podst.: Spis Wielkopolan uczestników Powstania Styczniowego 1863. Przegląd Historyczny, Warszawa 1938
2
* Kowalczyk J. na: powstanie1863.zsi.kielce.pl
1
* Kowalski Jacek, Powstanie Styczniowe widziane z Kórnika
1
* Kozłowski E., Wspomnienia chłopów powstańców 1863 roku, Wydawnictwo Literackie Kraków Wrocław 1983
11
* Kozłowski E., Wspomnienia chłopów powstańców 1863 roku, Wydawnictwo Literackie Kraków Wrocław 1983, s. 276
1
* Kozłowski E., Zapomniane Wspomnienia ...
1
* Kraj, 5.3.1893
1
* Kraków - Rakowice, Nagrobek
1
* Krasicki A., Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-16, PAX W-wa 1988
4
* Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998
411
* Krępulec K., Stanisław Supłatowicz. Niezwykła biografia Sat-Okha, czyli jak się zostaje legendą, UMCS, Lublin 200
1
* Kronika Gostyńska, 1930
1
* Kronika Gostyńska; jednodniówka regionalna; pismo ilustrowane regionalne 1930.01.06 T.10
27
* Kronika klasztoru oo. Dominikanów w Podkamieniu ...
10
* Kronika Powiatu Olkuskiegoi 1.1.1918
1
* Kronika Powszechna 1913 nr 5
104
* Kronika Rodu Stopczyków - inf. rodzinne
1
* Kronika Rodu Swirtunów.
1
* Kronika Rodu Swirtunów. Archiwum Murawiewskie nr.akt 2009 z roku 1864.
1
* Kronika Rodu Swirtunów. Archiwum Murawiewskie nr.akt 6335 z roku 1864.
1
* Kronika rodziny - maszynopis
1
* Kronika rodziny Łapińskich - zapis z 1901r
1
* kronika szkoły w Chmielewie pow.pultuski plus opis w pułtusk24
1
* Kroniki - Brudzew, przekazy rodzinne
1
* Król L., Wspomnienia dotyczace powstania z 1863 r., na: WBC Poznań
25
* krystian, w: podkamien.pl
1
* ks. Jan Wiśniewski, Udział księży z djecezji sandomierskiej w powstaniu styczniowem 1863, Radom1927 r.
1
* Ks. Kryszak F. Dzieje miasta Pleszewa na podstawie źródeł historycznych wyd Pleszew 1938
40
* Ks. Kryszak F. Dzieje miasta Pleszewa na podstawie źródeł historycznych, wyd Pleszew 1938
1
* Ksiega Aktów zgonów Parafia Prażmów Akt 30/1863
1
* Ksiega Aktów zgonów Parafia Prażmów Akt 31/1863
1
* Ksiega Aktów zgonów Parafia Prażmów Akt 35/1863
1
* Ksiega z 1911 roku - Cytadela Warszawska
1
* Księga chrztów par. Kołomyja, CDIAL 301-1-557 p. 79
1
* Księga Chrztów par. Sławków
1
* Księga Pamiatkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziesta rocznicę powstania Lwów 1904 za WBC
1
* Księga rodziny Szczecińskich. Przyczynek do poznania pochodzenia i genealogii.Zebrał materiały i opracował Bolesław Szczeciński, Rybnik 1976
1
* Księga ślubów par. św. Krzyża w Warszawie
2
* Księga Towarzystwa Weteranów, Lwów
1
* Księga zgonów par. Kiczki
3
* Księga zgonów par. Lututów w: genealodzy.pl
3
* Księga zgonów par. Sokal, rz-kat
2
* Księga zgonów par. Staszów AP Sandomierz
1
* Księga zgonów par. Szczebrzeszyn, AP Lublin 1930-2.4-122 p. 264 (skan 125)
2
* Księga zgonów par. Szczebrzeszyn, AP Lublin 1930-2.4-122 p. 265 (skan 125)
3
* Księga zgonów par. Szczebrzeszyn, AP Lublin 1930-2.4-122 p. 266 (skan 126)
2
* Księga zgonów par. Szczebrzeszyn, AP Lublin 1930-2.4-122 p. 267 (skan 126)
1
* Księga zgonów par. Szczebrzeszyn, AP Lublin 1930-2.4-122 p. 274 (skan 130)
13
* Księga zgonów par. Szczebrzeszyn, AP Lublin 1930-2.4-122 p. 275 (skan 130)
6
* Księga Zgonów Parafia Prażmów Akt 29/1863
1
* Księga zgonów parafii Krasnobród, rz.-kat.
1
* Księgi metrykalne parafii Daleszyce, Jerzy Kowalczyk
1
* Księgi parafialne w Wieliczce, Muzeum Żup Krakowskich
1
* Ktalog Miejsc Pamięci, Kancelaria Prezydenta RP, r. 2013
1
* Kubiak W., Oni tworzyli historię Lubrańca, t. II
4
* Kubiak W., Oni tworzyli historię Lubrańca, tom I
3
* Kubicki P. bp., Bojownicy kapłani ..., informacje z free-e-booka autorstwa Stanisława Jana Plewako
16
* Kubicki P., Bojowicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861-1915, t. 3, Sandomierz 1933, s. 213
1
* Kubicki P.F.., Bojownicy kapłani za sprawe Kosciola i Ojczyzny w latach 1861-1915, Sandomierz 1933
81
* Kubicki Paweł (oprac.) Bojownicy Kapłani… Sandomierz 1939
158
* Kuczara R., Powstanie Styczniowe 1863 - historia Powstańca Marcina Zawory i Sebastiana Bazarnika z Czatkowic, w: Ziemia Krzeszowicka 11-12.2006
2
* Kulpiński J., Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery... Miej.-Gmin. Bibl. Publ. w Bodzentynie, 2012
94
* Kunisz A., Udział ziemi tarnowskiej w Powstaniu Styczniowym, KAW, Kraków 1990
1
* Kunisz A., Udział ziemi tarnowskiej w Powstaniu Styczniowym, Kraków 1990
23
* Kurier Lwowski 10 sycznia 1913 roku strona 9
1
* Kurier Lwowski 17.1.1900
1
* Kurier Lwowski 26.10.1904
1
* Kurier Lwowski 30.1.900
1
* Kurier Lwowski 4.2.1900
1
* Kurier Lwowski 8.2.1900
2
* Kurier Lwowski 9.2.1900
1
* Kurier Lwowski, 13.03.1900
1
* Kurier Lwowski, 14.02.1900
1
* Kurier Lwowski, 1900.04.10
1
* Kurier Lwowski, 1900.04.16 i 1900.04.20
1
* Kurier Lwowski, 1900.05.16
1
* Kurier Lwowski, 1900.06.20
1
* Kurier Lwowski, nr 152, 1885 r
2
* Kurier Lwowski, nr 3, 1918 r.
1
* Kurier Łódzki 20.12.1931
1
* Kurier Płocki 15.7.1919
1
* Kurier Polski 4.2.1892
1
* Kurier Poznański 14.5.1937
4
* Kurier Poznański 1919.01.24 R.14 nr 19
2
* Kurier Poznański 1919.02.09 R.14 nr 33
1
* Kurier Poznański 1919.04.23 R.14 nr 94
1
* Kurier poznański 1919.06.12 R.14 nr 133
1
* Kurier Poznański 1919.07.17 R.14 nr 162
1
* Kurier Poznański 1919.08.07 R.14 nr 180
1
* Kurier Poznański 1919.10.04 R.14 nr 229
1
* Kurier Poznański 1919.10.05 R.14 nr 230
1
* Kurier Poznański 1924.03.26 r 19 nr 72
1
* Kurier Poznański, 1872.02.03 R 1 nr 27, karta 2
1
* Kurier Poznański, 1872.02.16 R 1 nr 38
1
* Kurier Poznański, 1872.03.09 R 1 nr 57
1
* Kurier Poznański, 1872.03.26 R 1 nr 70
1
* Kurier Poznański, 1872.06.17 R 1 nr 136
1
* Kurier Poznański, 1872.07.16 R 1 nr 160
1
* Kurier Poznański, 1872.08.16 R 1 nr 186
1
* Kurier Poznański, 1872.08.24 R 1 nr 193
1
* Kurier Poznański, 1873.02.05 R 2 nr 29
1
* Kurier Poznański, 1873.03.11 R 2 nr 58
1
* Kurier Poznański, 1873.03.13 R 2 nr 60
1
* Kurier Poznański, 1873.06.10 R 2 nr 131
1
* Kurier Poznański, 1873.06.21 R 2 nr 139
1
* Kurier Poznański, 1873.07.18 R 2 nr 162
1
* Kurier Poznański, 1873.08.11 R 2 nr 182
1
* Kurier Poznański, 1873.08.21 R 2 nr 190
1
* Kurier Poznański, 1873.11.18 R 2 nr 264
1
* Kurier Poznański, 1873.11.29 R 2 nr 274
1
* Kurier Poznański, 1873.12.05 R 2 nr 279
1
* Kurier Poznański, 1873.12.29 R 2 nr 296
1
* Kurier Poznański, 1874.01.24 R 3 nr 19
1
* Kurier Poznański, 1874.02.09 R 3 nr 31
1
* Kurier Poznański, 1874.03.20 R 3 nr 65
1
* Kurier Poznański, 1893.01.28 R 22 nr 23
1
* Kurier Poznański, 1901.11.08 R 30 nr 510
1
* Kurier Poznański, 1914.10.03 R.9 nr 227
1
* Kurier Poznański, 1914.11.04 R 9 nr 254
1
* Kurier Poznański, 1914.12.11 R 9 nr 284
1
* Kurier Poznański, 1915.01.14 R 10 nr 10
1
* Kurier Poznański, 1915.06.11 R 10 nr 130
1
* Kurier Poznański, 1917.03.04 R 12 nr 51
1
* Kurier Poznański, 1918.04.13 nr 85
1
* Kurier Poznański, 1918.05.12 Nr 108
1
* Kurier Poznański, 1918.08.02 R. 13 nr 175
1
* Kurier Poznański, 1922.02.05 R.17 nr 29
1
* Kurier Poznański, 1924.06.27 R 19 nr 146
1
* Kurier Poznański, 1930.05.28 R 25 nr 245
1
* Kurier Poznański, 1930.08.21 R 25 nr 382
1
* Kurier Poznański, 1930.09.18 R 25 nr 430
1
* Kurier Poznański, 1931.03.28 R 26 nr 144
1
* Kurier Poznański, 1936.01.31 R 31 nr 49
1
* Kurier Poznański, 1936.05.01 R 31 nr 202
1
* Kurier Poznański, 1938.05.18 R 33 nr 224
1
* Kurier Poznański, 1938.05.21 R 33 nr 230
1
* Kurier Poznański, 67
1
* Kurier Poznański, 75
1
* Kurier Poznański, 93
1
* Kurier Poznański, Nr 308
1
* Kurier Poznański, Nr 314
1
* Kurier Poznański, Nr 387
1
* Kurier Stanisławowski, nr 755, 1900-03-11
1
* Kurier Warszawski nr 119-120 z 1919r
1
* Kurier Warszawski nr 171 z 1904r
1
* Kurier Warszawski nr 21 z 1923r
1
* Kurier Warszawski nr 249 z 1922r
1
* Kurier Warszawski nr 253 z 1920r
1
* Kurier Warszawski nr 301 z 1931r.
1
* Kurier Warszawski nr 324 z 1909r
1
* Kurier Warszawski nr 329 z 1908r.
1
* Kurier Warszawski nr 343 z 1925r.
1
* Kurier Warszawski nr 354 z 1923r.
1
* Kurier Warszawski nr 61 z 1920r
1
* Kurier Warszawski nr 8 z 1933r
1
* Kurier Warszawski nr 92 z 1911r.
1
* Kurier Warszawski, 4.8.1917
1
* Kurier Wileński, nr 80, 4 września 1911
1
* Kurjer Polski w Paryżu, 1.5.1885
1
* Kurjer Stanislawowski. 22.09.1912
5
* Kurjer Stanisławowski 1.2.1903
20
* Kurjer Stanisławowski 10.1.1909
1
* Kurjer Stanisławowski 17.1.1909
30
* Kurjer Stanisławowski 24.1.1909
3
* Kurjer Stanisławowski, 11.04.1909
1
* Kurjer Stanisławowski, 12.01.1908
1
* Kurjer Stanisławowski, 25.1.1903
1
* Kurjer Warszawski 15.12.1933
1
* Kurjer Warszawski 17.12.1918
1
* Kurjer Warszawski 27.10.1909
1
* Kurjer Warszawski, 18.10.1921, wyd. wieczorne
1
* Kurjer Warszawski, 21.10.1921, wyd. wieczorne
1
* Kurjer Warszawski, 21.2.1893
1
* Kurjer Warszawski, nr 122, 1928-03-05
1
* Kurjer Warszawski, nr 74, 1916-03-14
1
* Kurjer Warszawski. R.88, nr 165 (16 czerwca 1908) - dod. poranny [1821]-1939
1
* Kurjer Warszawski. R.89, nr 196 (18 lipca 1909)
1
* Kurjer Warszawski. R.92, nr 340 (8 grudnia 1912)
1
* Kurjer Wileński 16.10.1936 (za: Bełsat)
1
* Kurpie - historia i trwanie
12
* Kuryer Lwowski 13.1.1890
1
* Kuryer Lwowski 13.9.1886
1
* Kuryer Lwowski 14.6.1901
1
* Kuryer Lwowski 17.1.1905
1
* Kuryer Lwowski 17.2.1908
1
* Kuryer Lwowski 2.3.1897
1
* Kuryer Lwowski 20.9.1898
1
* Kuryer Lwowski 21.61885
1
* Kuryer Lwowski 24.6.1894
1
* Kuryer Lwowski 27.5.1891
1
* Kuryer Lwowski 3.10.1891
1
* Kuryer Lwowski 4.9.1900
1
* Kuryer Lwowski, 02.01.1911
1
* Kuryer Lwowski, 02.03.1913
1
* Kuryer Lwowski, 02.04.1895
1
* Kuryer Lwowski, 02.05.1910
1
* Kuryer Lwowski, 04.02.1894
1
* Kuryer Lwowski, 04.02.1907
1
* Kuryer Lwowski, 05.12.1893
1
* Kuryer Lwowski, 06.02.1912
1
* Kuryer Lwowski, 06.03.1909
1
* Kuryer Lwowski, 06.05.1904
1
* Kuryer Lwowski, 06.06.1917
1
* Kuryer Lwowski, 07.08.1918
1
* Kuryer Lwowski, 08.02.1909
1
* Kuryer Lwowski, 08.09.1911
1
* Kuryer Lwowski, 1.12.1891
1
* Kuryer Lwowski, 1.5.1899
1
* Kuryer Lwowski, 1.6.1886
1
* Kuryer Lwowski, 1.8.1905
1
* Kuryer Lwowski, 10.02.1916
1
* Kuryer Lwowski, 10.04.1913
1
* Kuryer Lwowski, 10.10.1897
1
* Kuryer Lwowski, 11.11.1901
1
* Kuryer Lwowski, 11.6.1891
1
* Kuryer Lwowski, 12.02.1886
1
* Kuryer Lwowski, 12.06.1906
1
* Kuryer Lwowski, 12.1.1892
1
* Kuryer Lwowski, 12.11.1895
1
* Kuryer Lwowski, 12.5.1898
1
* Kuryer Lwowski, 13.02.1916
2
* Kuryer Lwowski, 13.03.1918
1
* Kuryer Lwowski, 13.04.1909
1
* Kuryer Lwowski, 13.10.1886
1
* Kuryer Lwowski, 13.2.1898
1
* Kuryer Lwowski, 13.4.1905
1
* Kuryer Lwowski, 13.5.1914
1
* Kuryer Lwowski, 14.07.1918
1
* Kuryer Lwowski, 14.1.1907
2
* Kuryer Lwowski, 14.5.1886
1
* Kuryer Lwowski, 14.8.1887
1
* Kuryer Lwowski, 15.04.1916
1
* Kuryer Lwowski, 15.1.1890
1
* Kuryer Lwowski, 16.09.1916
1
* Kuryer Lwowski, 16.11.1907
1
* Kuryer Lwowski, 16.6.1914
1
* Kuryer Lwowski, 16.8.1885
1
* Kuryer Lwowski, 17.03.1914
1
* Kuryer Lwowski, 17.10.1907
1
* Kuryer Lwowski, 17.5.1896
2
* Kuryer Lwowski, 18.9.1887
1
* Kuryer Lwowski, 18.9.1890
1
* Kuryer Lwowski, 2.6.1893
1
* Kuryer Lwowski, 20.09.1898
1
* Kuryer Lwowski, 20.11.1917
1
* Kuryer Lwowski, 20.12.1915
1
* Kuryer Lwowski, 20.2.1891
1
* Kuryer Lwowski, 21.04.1907
1
* Kuryer Lwowski, 21.06.1917
1
* Kuryer Lwowski, 21.11.1894
1
* Kuryer Lwowski, 21.8.1892
1
* Kuryer Lwowski, 22.1.1890
1
* Kuryer Lwowski, 23.12.1889
1
* Kuryer Lwowski, 24.05.1916
1
* Kuryer Lwowski, 25.3.1887
4
* Kuryer Lwowski, 25.3.1890
1
* Kuryer Lwowski, 25.4.1917
1
* Kuryer Lwowski, 26.01.1908
1
* Kuryer Lwowski, 26.04.1917
1
* Kuryer Lwowski, 26.10.1886
1
* Kuryer Lwowski, 27.03.1909
1
* Kuryer Lwowski, 27.3.1899
1
* Kuryer Lwowski, 27.5.1914
1
* Kuryer Lwowski, 28.03.1911
1
* Kuryer Lwowski, 28.3.1888
1
* Kuryer Lwowski, 28.5.1916
1
* Kuryer Lwowski, 29.10.1900
1
* Kuryer Lwowski, 29.6.1896
1
* Kuryer Lwowski, 3.10.1891
1
* Kuryer Lwowski, 3.12.1912
1
* Kuryer Lwowski, 30.01.1917
1
* Kuryer Lwowski, 30.11.1889
1
* Kuryer Lwowski, 31.03.1913
1
* Kuryer Lwowski, 31.12.1906
1
* Kuryer Lwowski, 31.8.1893
1
* Kuryer Lwowski, 4.2.1890
1
* Kuryer Lwowski, 4.8.1886
1
* Kuryer Lwowski, 4.8.1897
1
* Kuryer Lwowski, 5.5.1907
1
* Kuryer Lwowski, 5.6.1895
1
* Kuryer Lwowski, 6.5.1894
1
* Kuryer Lwowski, 6.6.1895
1
* Kuryer Lwowski, 6.6.1901
1
* Kuryer Przemyski, nr 5, 1894 r.
1
* Kuryer Wileński 07.11.1863
14
* Kuryer Wileński 21.03.1863
3
* Kuryer Wileński 23.02.1863
1
* Kuryer Wileński 23.5.1863
1
* Kwerenda dokumentów rodzinnych oraz archiwów rosyjskich
1
* Lachowicz Magdalena, Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1447 (45/2019)
1
* Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. I, Kraków 1934
1
* Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934
441
* Lądek akt 27/1863 Archiwum Pańswowe
1
* Lądek akt 36/1863 Archiwum Państwowe
1
* Lądek akt 38/1863 Archiwum Państwowe
1
* Legenda rodzinna
14
* legenda rodzinna (opowieść mojego ojca, wnuka powstańca - żyje, ma prawie 102 lata)
1
* legenda rodzinna od Henryka Żytnickiego
1
* legenda rodzinna, Muzeum historii Kielc. Powstanie 1863.
1
* legenda rodzinna, napis na grobie
1
* legenda rodzinna, oraz odpis spisu obywateli okolicy Sutin - rękopis
1
* legęda rodzinna
1
* Legitymacja Tymczasowa, podpisana przez szefa biura Kapituły Orderu Woj. Virtuti Militari, majora A. Maciesza
1
* Leksykon Internetowy nauczycieli i wychowanków I Liceum w Rzeszowie 1658-2008
12
* Lenkiewicz Antoni, Weterani powstania styczniowego 1863r. odznaczeni krzyżem niepodległości, wyd. 1998
1
* Leszczyński M., w. Wieści Węgrowskie Nr 24 2/2007
1
* Lewkowska A. i in., Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich ...
3
* Lickiewicz E., Zapomniane nazwisko – Dynastia Jankowskich. Z historii rodziny powstańca styczniowego Michała Jankowskiego, w: Echa Polesia
1
* Lisowski Cz., Powstanie Styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej, za: Szkice Rypińskie, materiały z sesji..., Kuj-Pom. Tow. Kult., Bydgoszcz 1967, za: K-PBC
162
* Lisowski Witold, Kobieca służba sanitarna w powstaniu styczniowym, w: Magazyn Pielęgniarki i Położnej 15.1.2007
17
* List do Marszałka RP Karola Gebhardt syna Piotra G. w sprawie syna Antoniego G.
1
* List do naczelnika okręgu Galicji zachodniej A. Biernawskiego. 3.2.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym, PAN 1980
1
* List Henryka Rougemonta
31
* List T. Winnickiego do płk. J. Grekowicza, za: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
1
* list umierajacego do matki
1
* list Walerego do brata Juliana, datowany na 1 lutego 1866 roku /-/ metryki wołyńskie
1
* List Walerego Sokalskiego
1
* Lista imienna oficerów 1 Pułku Jazdy Ruskiej, Tarnopol 1.2.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
19
* Lista imienna oficerów 1 Pułku Piechoty Ruskiej i 1 Pułku Jazdy Ruskiej, Tarnopol 1.2.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
2
* Lista imienna oficerów 1 Pułku Piechoty Ruskiej, Tarnopol 1.2.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
18
* Lista imienna oficerów 2 Pułku Jazdy Ruskiej, Tarnopol 28.1.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...
32
* Lista miejsc - Ambasada RP w Wilnie
1
* Lista oficerów 1 Pułku Żuawów Śmierci, Ojców 15.2.1863 Ojców, w: Historia zdjęcia dokument, za: AP Kielce
7
* Listy Ignacego Wilczewskiego, pisane w 1926 roku. Kopię archiwaliów z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego (РГИA) oraz z Państwowego Archiwum Obwodu Pskowskiego (ГАПО) Rachunki z roku 1866. Poznań, 1867, s. 150 Восстание 1863 год
1
* Liszka J., Pamięć Powstania Styczniowego na ziemi olkuskiej, MOK w Bukownie 1996
227
* Lorenz Ewa w: Muzeum Kultury Szlacheckiej Kopytowa
2
* Lublin - tablica pamiątkowa Leona Frankowskiego
1
* Lud Katolicki, nr 13/1925, Kraków, 20.09.1925
1
* Ludzie związani z Wadowicami - święci, błogosławieni - Kwartalnik Turystyczny w Górach
1
* luźne notatki
2
* Lwów, cm. Łyczakowski, pole nr 16
1
* Lwów, cm. Łyczakowski, pole nr 2
1
* Lwów, cm. Łyczakowski, pole nr 40 (kw. powstańców styczniowych)
62
* Łukaszczyk M. (red.)., "Wspomnienia chlopow powstańców 1863 roku" s.49 Wydawnictwo Literackie Krakow-Wrocław 1983
2
* m.in.Jan Długosz i J.J.Kraszewski "Krzyżacy".
2
* Ma z Podola - Saga rodzinna, Kraków 1993
1
* Maciej Kucharski "Drogami Walki i Męczeństwa. Powstanie styczniowe 1863-1864"
1
* Magdalena z Nałęcz-Gorskich Komorowska, "Powrót do Żmudzi",drukarnia Wiktoria, Warszawa 2011
1
* Malewski Cz. Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku, Wilno 2002, wyd. Czas, s.96.
1
* Malinowska G., Pamiętnik Kresowej Nauczycielki z lat 1833-1921, (oprac. Wanda z Dziewulskich Ginkowa), wyd. 1995
5
* Maliszewsk J., Powstanie styczniowe. Notatki biograficzne uczestnikow, Warszawa 1932. s.26
1
* Małłgorzata Biernacka, praprawnuczka. Akta parafii Żelechów. Grób rodzinny.
1
* Małopolski Szlak Powstania Styczniowego
4
* Manasterski S.[Od Radziwiłowa do Kijowa, w: W czterdziestą rocznicę Powstania Styczniowego, Lwów 1903]
1
* Marciniak J., W służbie Ojczyzny z kpt. Marcysią w Zagrodzie,
2
* Marciniec L., Cmentarz parafialny w Busku-Zdroju, TMB
8
* Marczak J., Potyczka w folwarku Białaszewo, na: grajewiak.pl
1
* Marczak J., Weterani Powstania Styczniowego na Suwalszczyznie (dok. int. dost.18.4.2018)
49
* Marek I. [Kleska pod Fajsławicami w: W czterdziestą rocznicę Powstania styczniowego, Lwów 1903]
1
* Maria Bruchnalska, Ciche bohaterki : udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe : Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.
1
* Marian Chudzyński. Społeczeństwo ziemi gostynińskiej w okresie powstania styczniowego.
8
* Marja z Sławskich Wichierkiewiczowa
1
* Massalski A., Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Kr.Pol. 1833-1862, RYTM, Warszawa 2007
6
* Massalski Adam, Słownik biograficzny, Nauczyciele szkół średnich rządowych męskich w Królestwie Polskim 1833-1862, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach 2007
2
* materialy wlasne, Internet
1
* materiały rodzinne
1
* materiały rodzinne i zbiór źródeł
2
* Materiały rodzinne.
1
* Materiały własne
1
* materiały własne do habilitacji - Wojciech Skotnicki
1
* Matusiewicz A. (oprac.), Straceni w Suwałkach w latach 1863-1864, w: ASTN www.astn.pl
14
* Mazaraki Jan, Pamiętnik i wspomnienia, wyd. 2017
1
* Mazowiecki J., Monografia historii rodzinny Mazowieckich herbu Dołęga
4
* mazowieckie.dipp.info.pl (Dwór Jurki) [dost. 8.2020]
1
* Medyński A., Ilustrowany przewodnik po cmentarzu Łyczakowskim
1
* Medyński A., Podolanie w powstaniu styczniowym, wyd. 1913
1
* Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913
108
* metryki
2
* Metryki urodzenia,przekazy rodzinne.
1
* metryki zgonów za 1863r. parafii Prażmów akt nr. 29
1
* Micel/1306
1
* Michorzewo, Chraplewo - Śladami Emilii Sczanieckiej
1
* Micińska M., Galicjanie - zesłańcy po Powstaniu Styczniowym, Warszawa 2004 Uwagi: \"Gazeta Narodowa\", 1866, nr 186 (KEK).
1
* Mieczysław Bartniczak, Bitwa pod Nagoszewem 3 czerwca 1863 r.,
1
* Miedzna, cmentarz rz-kat. za: www.powiatwegrowski.pl za: www.powiatwegrowski.pl
1
* Miedzna, cmentarz rz-kat. . za: www.powiatwegrowski.pl
1
* Miedzna, cmentarz rz-kat. za: www.powiatwegrowski.pl
2
* Miejsca Pamięci dot. Powstania Styczniowego 1863 r
1
* Miejsca Pamięci dot. Powstania Styczniowego 1863 r
21
* Miejsca Pamięci Powstańców i Weteranów Powstania Styczniowego
1
* Miejsca Pamięci w Częstochowie - Częstochowa, ul. Cmentarna 47, Cmentarz Kule
3
* Miejsca Pamięci w Częstochowie - ul. Św. Rocha 79, cmentarz katolicki
1
* Mielczarek J., Powstanie styczniowe w sieradzkiem, w: Minął Miesiąc - Biuletyn Samorządowy Starostwa Powiatowego w Poddębicach
1
* Mien Juliusz, Tableau Gimnazjum Żeńskiego, Cyfrowy Thazaurus, Muzeum Krakowa, MHK-Fs2602/IX
1
* Mieszkańcy Puszczy Zielonej wobec upadku powstania styczniowego i represji
11
* Mikutowicz A., Ksawery Markowski w Powstaniu Styczniowym i historia rodu w Uroczysku Dzikie, za: gazeta.choroszcz.pl/?p=23125
1
* Milski B.Z., Z kronik rodziny Milskich, Pruszcz Gdański 2013
1
* Ministerstwo Spraw Wojskowych Departament VIII Sanitarny
1
* Missye Katolickie : czasopismo miesięczne illustrowane, styczeń, 1913
1
* mogiła
1
* Mogiła powstańców styczniowych na cmentarzu w Nowej Słupi, za: powstanie1863.zsi.kielce.pl
12
* Mogiła zbiorowa na cmentarzu w parafii Płoniawy Bramura
9
* Mogiły powstańców
5
* Monitor Polski 260/1930
1
* Morawiecki L., (red.) Inscripciones funebres ... t. II.
1
* Morawiecki L., (red.) Inscripciones funebres ... t. II. - za: nagrobek
1
* Mossoczowa M., Krwawe dzieje-historya powstania styczniowego w 50-tą rocznicę opowiedziana, Biblioteka Macierzy Polskiej Lwów 1913
32
* Mościbrody Dwór
1
* Moulineaux S.,Участники польского восстания 1863 года в западносибирской ссылке",Омск, 2005
1
* Mrowiec K., Patroni naszych ulic: Feliks Piotr Pachel , w: Informator nr 77 (3/2012) Towarzystwo Przyjaciół Skawiny i Autorzy, Skawina 2012.
1
* MSZ RP
1
* Muszyński L., Początki działań powstańczych 1863 r. w Łodzi i okolicy w: Strzelec, nr 1(35)
16
* Muzeum Historii Kielc
10
* Muzeum Historii Kielc, uzup. GP
1
* Muzeum Historii Miasta Kielc, Cmentarz Parafialny Końskie ul. Browarna-płyta nagrobna:uczestnicy powstania 1864, legenda rodzinna
2
* Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, nr MHK-Fs4597-IX
10
* Muzeum Narodowe w Krakowie, wystawa "Broń i barwa w Polsce"
1
* Muzeum Narodowe w Warszawie, zbiory J. Przewłockiego
1
* Muzeum ofiar NKWD w Tomsku nkvd.tomsk.ru
2
* Muzeum Pamięci Sybiru
1
* Muzeum Sucha beskidzka
2
* Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wystawa "Rzecz o roku 1863. Uniwersytet Jagielloński wobec powstania styczniowego" 2013
5
* Muzeum Ziemi Bieckiej
1
* myszkowscy.pl (dost. 2021)
1
* Myślenice, monagrafia miasta, pod red. T. Gąsowskiego. Myślenice-Kraków 2012
1
* N D A P Zesłańcy Powst, Styczniowego z Królestwa Polskiego
1
* na podst: BL, na stronie "Odkrywaj Muzeum-Zamek w Łańcucie"
1
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1864 nr 108 i 109
3
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1864 nr 109
1
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1864 nr 115
3
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1864 nr 115 i 116
1
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1864 nr 116
3
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1864 nr 117
1
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1864 nr 122
1
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1864 nr 124
3
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1864 nr 78
5
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1865 nr 15
1
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1865 nr 17
1
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1865 nr 2,3 i 4
1
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1865 nr 32-33
1
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1865 nr 38-40
1
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1865 nr 45
1
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1865 nr 59 i 60
3
* na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1865 nr 60
8
* Na Sieradzkich Szlakach Nr 3/107/2012/XXVII
1
* NAC
7
* Naczelnik Powiatu Włocławskiego, syg. 171
1
* Naczelnik Powiatu Włocławskiego, syg. 259
1
* nad GP , za: Czas 2.8.1863
66
* nad Piotr Rodziewicz, za: Kalendarz Kościuszkowski na 1918 rok
31
* nad. DHRP, za: powstanie1863.zsi.kielce.pl
6
* nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
1
* nad. GP, za: par. Tartaków rz.-kat. w: CDIAL
1
* nad. GP, za: Porembalski, Wspomnienia z birczańskiego (maszynopis)
7
* nad. GP; za: Gazeta Narodowa 1.5.1866
6
* nad. GP; za: zbiór źródeł
1
* nad. Krzysztof Nawrocki, za: Nawrocki A., Potomek Banity, wyd. Krotoszyn 1971 Uwagi: Uwagi: Relacja Feliksa Nawrockiego - wnuka Franciszka zm. w 2002 r., książka pt.Potomek Banity - jest w posiadaniu Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławnic
1
* nad. Piotr Ryttel, za: Maria Bruchnalska, Ciche bohaterki : udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe : Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.
1
* nad.GP, za: par: Sokal, rz-kat
6
* Nadwiślanin Chełmno nr 34/1866; Dziennik Poznański nr 108/1886
1
* Nagobek
1
* nagrobek
388
* Nagrobek - Trzyciąż
1
* nagrobek - Kraków - Rakowice
1
* nagrobek - Modlnica
1
* nagrobek - Olkusz
2
* nagrobek (fot. na profilu FB)
1
* nagrobek Ludwika Prendowskiego
1
* nagrobek matki, Lwów - cm. Łyczakowski
1
* nagrobek na cmentarzu Busko Zdrój
1
* Nagrobek na cmentarzu Kule w Częstochowie
7
* nagrobek na cmentarzu powstańców na warszawskich Powązkach
1
* nagrobek na cmentarzu w Starachowicach (dawniej Wierzbnik) przy ul. Iłżeckiej
1
* nagrobek syna
1
* nagrobek w Łazanach, za: www.muw.pl/grobywojenne
1
* nagrobek w Niepołomicach, za: www.muw.pl/grobywojenne/
1
* nagrobek z cmentarza w Rajgrodzie
2
* nagrobek żony
2
* Nagrobek, Cmentarz Powązkowski, Warszawa
1
* Nagrobek, Muzeum Historii Kielc
1
* nagrobek, oraz materiał promocyjny Zebrzydowic
1
* nagrobek, za: Społeczny Komitet Opieki Nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa
3
* Nagrobek, zbiór źródeł
1
* nagrobek: Bolechów, pow. Stryjski
1
* nagrobek: Kołomyja, cm. Rz-kat
1
* nagrobek: Kraków - Rakowice
1
* nagrobek: Kraków-Rakowice
3
* nagrobek: Kraków-Rakowice kw. nr 16
1
* nagrobek: Kraków, Kościół oo. Dominikanów, kaplica Lubomirskich
1
* nagrobek: Lekowo
1
* nagrobek: Lwów - Łyczaków, Pole nr 1a
1
* nagrobek: Stary Sambor
1
* nagrobek: Włocławek, cmentarz
1
* napis na mogile w Iwoniczu, woj.podkarpackie
1
* napis na tablicy na grobowcu rodzinnym
1
* Narodowa GA.PA.
1
* Narodowe Archiwum Cyfrowe NAC
1
* Nasi weterani (dokończenie) w: Kurier Stanisławowski Nr 1220, 24.01.1909, Archiwum Narodowe w Krakowie
7
* Nasze Kujawsko-Pomorskie
1
* Nawrocki A. potomek Banity, Krotoszyn 1971, Arch.Archidiecezjalne, Poznań, Poznań Projekt
1
* Nawrocki A., Potomek Banity, wyd. 1971
1
* Nekrolog
2
* nekrolog brata w: Warszawianka 29.10.1926
1
* nekrolog Dziennik Poznański nr163 z dnia 20.7.1876
1
* nekrolog w: Dziennik Poznański 14.6.1932
1
* nekrolog w: Dziennik Poznański 1879
2
* nekrolog w: Dziennik Poznański 1893
1
* nekrologi
1
* nekropole.info
1
* Nestor 2016 nr 3
1
* New Ulm weekly review, 08.02.1888
1
* Niebelski E., Słownik lubelskich i podlaskich księży uczestników powstania 1863 roku, Kul, Lublin 2011
2
* Niebelski E., Słownik lubelskich i podlaskich księży uczestników powstania 1863roku, KUL, Lublin 2011. za: zbiór mat.
2
* Niebelski E., Słownik lubelskich i podlaskich księży, uczestników powstania 1863r, wyd. KUL, Lublin 2011
17
* Niebelski E., Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim, KUL Lublin-Warszawa 2008
1
* niepodległość 28.8.1863
1
* Niepoldegłość 1867/22
1
* Niewalda Marcin, Kresy Żywe, wyd. Kraków 2021
1
* Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64)
29
* Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64),
1
* Nikołaj G. Nikołajew, Istorija 17-go Piech[otnogo] Archangiełogorodskago Jego Impieratorskago Wysoczestwa Wielikago Kniazia Władimira Aleksandrowicza Połka, 1700 – 25 ijunia 1900, Sankt Petersburg 1900, zał. XIV, s. 40.
1
* Nota biograficzna na portalu Genealogia Polaków
1
* nota łączna
1
* nota zbiorcza
1
* Nota zbiorcza GP
63
* notatki rodzinne
1
* notes rodzinny, informacje rodzinne
1
* noty biograficzne dot. syna: Mariana
1
* Nowa Gazeta 21.1.1917
66
* Nowa gazeta gostyńska 5/06 Historia - Gostynianie w powstaniu styczniowym
9
* Nowa Gazeta Jarosławska, Rok III, Nr 18, 30 sierpnia 1913, str. 3
1
* Nowa Gazeta Jarosławska, Rok III, Nr 20, 27 września 1913, str. 3
1
* Nowa Gazeta Jarosławska, Rok III, Nr 25, 6 grudnia 1913, str. 4
1
* Nowa Gazeta Jarosławska, Rok III, Nr 4, 15 lutego 1913, str. 3
1
* Nowa Gazeta Jarosławska, Rok III, Nr 4, 15 lutego 1913, str. 4
6
* Nowa Reforma 1888/203 /-/ Gazeta Lwowska 1888/207
1
* Nowa Reforma 28.6.1894
2
* Nowa Reforma nr 110 z dnia 14 Maja 1887 str 2 ( pisownia oryginalna)
1
* Nowa Reforma nr 268 z dnia 22.XI.1885 str 2
1
* Nowa Reforma, 7.10.1884
1
* Nowakowie M. i T., Rodziny pabianickie Starego Miasta w XVII-IXI wieku cz.1, 1993 Łódź, oraz własne zbiory rodzinne
17
* Nowości Illustrowane 1907/23
1
* Nowości Illustrowane. 1906, nr 39
1
* Nowy Kurier Mławski
4
* Nowy Kurjer 15.06.1933.
1
* Nowy Kurjer 18.02.1932
2
* Nowy Kurjer: dawniej "Postęp" 1932.05.12
1
* Nowy Kurjer: dawniej \"Postęp\" 1932.05.12,
1
* Noyszewski-Piołun, S., Stefan Żeromski : dom, dzieciństwo i młodość, Warszawa, Kraków 1928
2
* O Powstaniu Styczniowym raz jeszcze - fragment homilii bp. płockiego dotyczący Powstania Styczniowego
2
* Obryccy, w: Zeszyty regionalne, Regionalna Izba Historyczna w Zambrowie, 2/2004
1
* Obwieszczenie Kancelarii Jenerał-Gubernatora m. Irkuck przysłane rodzinie 27 maja 1916 roku.
1
* Oczykowski R., Przechadzki po Łowiczu, Łowicz 1921.
1
* od Dziadka
2
* Odo Bujwid, Powstanie zakładów przeciwko wściekliźnie w Warszawie i Krakowie, wyd. 1937
1
* Odpis spisu Naczelnika Wojskowego Ihumeńskiego Ujezda, płk. Sacharowa (rkps).
22
* Oficjalna Strona Gminy Wojciechowice
2
* Oficjalna strona miasta Siedlce
1
* Ojczyzna 23 i 26.3.1865
164
* Ojczyzna 26.4.1865
1
* Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1865 nr 23, 24 i 25
1
* Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1865 nr 27-31
1
* Oleg Chorowiec, Herbarz Szlachty Wołyńskiej, Radom 2016
2
* Olgerd Dziechciarz, w: Przegląd Olkuski 8.10.2017
1
* Olgierd Budrewicz: Sagi warszawskie i inne źr. (w tym rodzinne)
1
* Opieński Henryk, Ignacy Jan Paderewski, Warszawa 1928
1
* opowiadania niemal stuletniego stryja dziadka oraz dziadka który też zaliczył ruski łagier w Ostaszkowie 1944-1948
1
* opowiadania ojca
1
* Opowiadania rodzinne - wnuka Franciszka, Zdzisława Stefana Jabłońskiego
1
* Opowiadanie rodzinne bratanka Szymona Ostrowskiego
1
* opowieści domowe (zwłaszacz jego córki)
1
* Opowieści pochodzące z kręgu rodzinnego Ludwiki Maciejewskiej
1
* opowieści rodzinne
1
* Opowieści rodzinne, oraz "Jednodniówka P.O.W. powiatu łaskiego: szkice historyczne i wspomnienia", 1938
1
* opr. własne
1
* oprac: DHRP
1
* oprac. DHRP
10
* oprac. DHRP, za: KEK, AGAD, GARF, ZGP, PSB, Morm. i in.
1
* oprac. własne
1
* oprac.: Barbara Glądała na podst. Z.Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985r., za: ltg.pl
173
* opracowanie GP
3
* opracowanie o L.Narbutcie w Katalogu Powstańców Styczniowych GP
5
* Orchowa cmentarz - nagrobek
1
* orelec.pl
1
* Orędownik 1936.02.04.
1
* Orędownik 1937.10.20.nr 243
1
* Orędownik 1937.10.23 nr246
1
* Orędownik Wrzesiński 1935.02.02 R.17 Nr 15
1
* Orędownik Wrzesiński,1925-09-10, R.7,Nr 105 -nekrolog,
1
* Osobisty kontakt z potomkami Emili zamieszkującymi we Francji i materiały stowarzyszenia historycznego ze Starościna
1
* Ostromęcka J., Pamiętnik z lat 1862-1911, (oprac. Anna Brus) Warszawa 2004
48
* Ostrowska A. z Wysłouchów, Wysłouchowie z Pirkowicz, w: radzima.org (dost. 7.2018)
4
* Oświadczenia towarzyszy broni Ludwika Jurkowskiego uwierzytelnione notarialnie.
1
* Oświadczenie Przystąpienia do Towarzystwa, CDIAL 195-1-80
2
* Ożegalski J.I., Wspomnienia krwawych czasów 1863, Aneks do wspomnień: Rodzina Ożegalskich?, Kraków 1893
2
* Ożegalski J.I., Wspomnienia krwawych czasów 1863, Aneks do wspomnień: Rodzina Ożegalskich…, Kraków 1893
25
* P. Kubicki, Bojownicy kapłani za sprawę kościoła i ojczyzny, cz. I, cz. II, 1933, s. 415
1
* Paluch J., Wągrowieccy powstańcy
60
* pamiątki i legendy rodzinne
1
* Pamiątki powstania styczniowego w Opocznie.
4
* Pamiątki rodzinne
1
* Pamięć i niepamięć o Powstaniu Styczniowym 1863-1864 r. na Ziemi Wyszkowskiej
1
* pamięć rodzinna, akt chrztu córki: Heleny, akt ślubu syna: Antoniego
1
* Pamiętnik Antoniego Łapińskiego (wnuka powstańca) - materiały nie publikowane - pamiątki rodzinne
1
* Pamiętnik Gimnazjum w zbiorach Izby Tradycji Szkoły w Trzemesznie
2
* pamiętnik Jana Ziółkowskiego
2
* Pamiętnik Miłkowskiego - rękopis. CDIAL 102-1-75
1
* pamiętnik rodzinny Jerzego Kozłowskiego pisany przez jego ojca Stefana, który był wnukiem Maksymiliana
1
* Pamiętnik Tadeusza Greniucha
2
* Pamiętnik Tomisława Rozwadowskiego (oprac. E.Rozwadowski), 2016, dokument WORD na podst. oryginałów w Oss. 7978/II
87
* Pamiętnik wielkopolskiego powstańca z 1863 roku Zakrzewski Paweł Wyskota
1
* pamiętniki i nieopublikowana autobiografia najmładszej córki Janiny Morczkowskiej
1
* Pamiętniki Leona Postawki
1
* Paprota J., Ziemia bocheńska w Powstanie Styczniowe, w: Historia Ziemi Bocheńskiej, (opublik. 10.7.2017)
35
* par. Łowicz
1
* par.Braszewicze.rz-kat, AGAD 548-2
1
* par.Gąbin
1
* par.Grabowiec
4
* par.Krasnystaw
1
* par.Ociesęki
1
* Parafialna księga metrykalna Gradowo
1
* Partyzantka w Puszczy Białej w Powstaniu Styczniowym
2
* patriaefidelis.pl
2
* PAU, FBC, Archiwum prof. Mieczysława Radwana i Rodziny Radwanów, Geneteka
2
* Paweł Powierza Wspomnienia z powstania styczniowego 1863 roku: testament moralny autora. s. 30, 92, 108 wyd. Muzeum Wojska w Białymstoku  Białystok 1996
1
* photokrzysztof.blogspot.com - 02,2014
2
* Pierwszy Zjazd Poświęcony Polskiej Medycynie Wojskowej., Warszawa 1917
1
* Pieskowa Skała - Grób powstańców
2
* Pietrzak Gołda H. i.in., Zarys dziejów katolickiego cmentarza parafialnego w Niedrzwicy Kościelnej od początku XIX wieku do 1939, Lublin Niedrzwica Kościelna 2005
1
* Pietrzykowski R., "Dionizy Czachowski 1810-1863", Wydawnictwo MON Warszawa 1983
5
* Pisarkiewicz Mirosław, Łęczyca grobami pisana
1
* Pisemny przekaz Tadeusza Perkowskiego, syna Seweryna Fabiana Perkowskiego.
1
* Pismo A. Biernawskiego do W Zbyszewskiego w: Galicja w Powstaniu Styczniowym, za: AGAD Akta postania 1863
3
* Pismo z UW w Łodzi, w: AP Kalisz, Starostwo Powiatowe w Kaliszu, syg 20, k. 6
4
* Plater E.J. Z okolic Dźwiny, 1912
1
* Plater E.J., Wspomnienie z 1863 w: Z nad Dźwiny
5
* Płyta na grobowcu powstańczym - Nowy Targ
1
* płyta nagrobna na cmentarzu w Iwoniczu, woj.podkarpackie
1
* płyta nagrobna, cmentarz: Babice Stare
1
* Pnekrolog i legenda rodzinna.
1
* Początki działalności straży pożarnych w powiecie włocławskim, w: www.kmpsp.wloclawek.pl
1
* Podania rodzinne.
1
* Podanie syna Jozefa o medal niepodleglosci w 1933 (zyciorys)
1
* Podlaski Kwartalnik Kulturalny nr.4/2012 s. 7
1
* Podziękowanie J. Grekowicza dla kpt. Topolnickiego, za: Powstanie Styczniowe w Galicji...
1
* Pogoń nr 48, 1912
1
* Polak w Brazylii, nr 67, wrzesień 1918 r.
1
* Polki 1863, Henryk Wiercieński, Lublin, 1913 r.
1
* polona.pl/item/338401
7
* Polonia, Paryż 11.9.1920
1
* Polska jej dzieje i kultura, wyd. 1929
15
* Polska Zbrojna 10.2.1924
1
* Polski A., Miejsca Pamięci Powstania Styczniowego w woj. lubelskim
1
* Polski Słownik Biograficzny 30896: t. 40 s. 153 SOKOŁOWSKI
1
* Polski Słownik Biograficzny,T. III,Kraków 1937, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, s.410r.
1
* pomnik
1
* pomnik poległych - Józefów
7
* Pomnik przy ul. Orlika w Przasnyszu
1
* pomnik w Monachium
18
* pomnik w Szycach, za: www.muw.pl/grobywojenne
10
* Porembalski, Wspomnienia z birczańskiego (maszynopis)
5
* Portal Wiedzy Onet Wiem
1
* Posen. Ztg.
1
* Postanowienie Warszawskiego Ewangelicko-Augsburskiego Sądu z 17.10.1895 roku
1
* Postęp, Poznań, wtorek 8 stycznia 1907
1
* Potomek Banity, Antoni Nawrocki, wyd. 1971 - Krotoszyn
2
* Potomek Banity, aut. Antoni Nawrocki, wyd. Krotoszyn 1971 - Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
3
* Potomek banity, aut. Antoni Nawrocki, wyd. krotoszyn 1971, Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie
1
* Powązki Wojskowe - Cmentarz Weteranów 1863 r. (kw 13C)
1
* Powązki, Cmentarz Weteranów 1863 r. (kw 13C)
1
* Powiat sokołowski - Sokołów Podlaski
1
* Powierza P., Wspomnienia z Powstania Styczniowego
1
* Powstanie 1863 - 1864 roku we wschodniej Wielkopolsce, str 71.
1
* Powstanie 1863-1864 we wschodniej Wielkopolsce, str. 99
1
* Powstanie Styczniowe
5
* Powstanie Styczniowe 1863 r
3
* Powstanie Styczniowe na Kieleczczyźnie w 140 Rocznice Wybuchu
1
* Powstanie Styczniowe - Polski Portal Edukacyjny
1
* Powstanie styczniowe -Siły powstańcze w Ojcowie
2
* Powstanie styczniowe : wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866
24
* Powstanie styczniowe : wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866 za:CBP
38
* Powstanie Styczniowe (1863) na ziemiach Ligowa i okolic
12
* Powstanie styczniowe 1863
1
* Powstanie styczniowe 1863 r. w powiecie stanisławowskim
5
* Powstanie styczniowe 1863 r. w powiecie stanisławowskim,
1
* Powstanie styczniowe 1863-1864
3
* Powstanie Styczniowe czyli jak szlachta z imperium wojowała
1
* Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, Katalog, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy 2005
39
* Powstanie Styczniowe na Kielecczyźnie w 140. rocznicę wybuchu. Wybór ze zbiorów WBP. w Kielcach. 2003
1
* Powstanie Styczniowe na Podlasiu
1
* Powstanie Styczniowe na Podlasiu : katalog wystawy - Sławomir Kordaczuk
1
* Powstanie Styczniowe na Zamojszczyźnie
1
* Powstanie styczniowe na ziemi łomżyńskiej
1
* Powstanie Styczniowe w Częstochowie
4
* Powstanie Styczniowe w Iłży 1836 roku
3
* Powstanie Styczniowe w Skierniewicach i okolicy.Napisane przez Stowarzyszenie Tradycjii26SDP.publicz
1
* Powstanie Styczniowe w Skierniewicach i okolicy.Stowarzyszenie Tradycjii26SDP www Skierniewice 24pl
22
* Powstanie Styczniowe w Skierniewicach i okolicy.Stowarzyszenie Tradycjii26SDP. www. Skierniewice 24p
1
* Powstanie Styczniowe w zbiorach nowojorskiej rodziny Blochów, wyd. 2012r.
1
* powstanie1863.zsi.kielce.pl
1
* Powstańcy 1863 roku z Goniądzu i okolic
34
* Powstańcy Styczniowi
1
* Praca 1908.01.05
3
* Prendowska J., Moje wspomnienia, Kraków 1962
1
* Prendowska J., Moje Wspomnienia, Wydawnictwo Literackie Kraków 1962
1
* PrendowskaJ., Moje wspomnienia, Kraków 1962
1
* Protokół z rozprawy przed Audytoratem Polowym odbytej 11 listopada 1865 roku w Cytadeli w Warszawie
2
* Przegląd Poranny nr 12 z 1918r
1
* Przekaz i pamiętniki rodziny Koźmińskich i Cieleckich.
1
* przekaz rodzinny
25
* przekaz rodzinny - notatki Janiny Zygmańskiej z domu Muszyńskiej
2
* przekaz rodzinny i nagrobek
2
* przekaz rodzinny i odnalezione akta stanu cywilnego
1
* przekaz rodzinny i szkolny sprzed wojny
2
* przekaz rodzinny i w/w list
1
* Przekaz rodzinny oraz mieszkańca Kotówka - Mierzejewskiego
1
* Przekaz rodzinny oraz Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865
1
* Przekaz rodzinny oraz Spis powst. awansowanych przez J. Piłsudskiego na stopnie ofic., 1923
1
* Przekaz rodzinny oraz zbiór dokumentów
1
* przekaz rodzinny oraz: Pietrzak Gołda H. i.in., Zarys dziejów katolickiego cmentarza parafialnego w Niedrzwicy Kościelnej od początku XIX wieku do 1939, Lublin Niedrzwica Kościelna 2005
1
* Przekaz rodzinny, akt zgonu
1
* Przekaz rodzinny, nagrobek
1
* przekaz rodzinny, rozkaz Ministra Spraw Wojskowych z 1923r
1
* przekaz rodzinny, zachował się kamień herbowy
1
* Przekaz rodzinny; Min.
1
* Przekaz rodzinny.
1
* przekaz rodziny, grób na cmentarzu w Burzynie, akt chrztu archiwum parafialne w Jedwabnem
1
* przekaz rodziny, Henryk Mierzejewski, Kotówek.
1
* Przekazy rodzinne
6
* Przekazy rodzinne i inne materiały
1
* Przekazy rodzinne i pamiętnik: "Wspomnienia krwawych czasów roku 1863"
2
* przekazy rodzinne jego syna Medarda - Antoniego Krassowskiego
2
* Przekazy rodzinne, dokumentacja więzienia w Owruczu i sądu w Kijowie (wymienione imię i nazwisko)
1
* przekazy rodzinne, fotografie rodzinne
1
* przekazy rodzinne, Marek Kuzko, pamiętnik Heleny zam. Kuzko
1
* przekazy rodzinne, opracowania naukowe, badania historyków sztuki
1
* przekierowanie
1
* Przemyślanin, styczeń, 1881 r.
1
* Przewodnik cmentarny Krakowa 1908
1
* Przewodnik Katolicki 1937, nr 52
2
* Przewodnik Katolicki 1939, nr 5
15
* Przewodnik Katolocki 1927 Nr40
1
* Przewodnik Katolocki 1937.R 43 nr 52
1
* Przewodnik po Łęczycy...2005r.
1
* Przewodnik po ziemi łęczyckiej...2005r.
1
* Przyborowski W., Indeks do dzieł, 1974
3
* Przyborowski Walery, Historya dwóch lat : 1861-1862. Cz. 2, Rok 1862. T. 4, Styczeń-czerwiec, Kraków 1895
2
* Przyjaciel domowy 10.11.1863
1
* Przytulisko Weteranów 1863/64; AP KRaków
1
* PSB
1
* PWN
2
* Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006
508
* Rawita-Gawroński, Rok 1863 na Rusi, str. LXIV /-/ Micel/1306
1
* Rayski, Jan Nepomucen, Dzień Przemienienia Pańskiego...
1
* Rąkowski G., "Polska Egzotyczna" cz. I , Oficyna Wydawnicza "Rewasz" Pruszków 2005, s. 135
1
* Rąkowski G., Polska Egzotyczna, cz. I., Oficyna Wydawniczy "Rewasz", Pruszków 2005, s. 135
2
* Rąkowski G., Polska Egzotyczna, cz. I., Oficyna Wydawniczy \"Rewasz\", Pruszków 2005, s. 135,
1
* Rąkowski G., Przewodnik po Ukrainie Zachodniej - Podole, Pruszków 2006
1
* Rejestr przestępców politycznych gubernii jenisejskiej, oraz inf. rodzinne
1
* Relacja Heleny Kuzborskiej
1
* relacje i tradycja rodzinna
1
* Represja Carskie Wobec Duchowieństwa Diecezji Wileńskiej w Latach 1863 - 1865
13
* Represje Carskie Wobec Duchowieństwa Diecezji Wileńskiej w Latach 1863-1865
2
* Rewers fotografii Emila Małobęckiego
1
* Rękopis wspomnień wnuka.
1
* Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1
132
* Rocznik Kolbuszowski 1987
12
* Rocznik Oficerski 1923
3
* Rocznik Oficerski 1923 oraz Chołoniewski...
1
* Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weteran
30
* Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego
1878
* Rocznik Oficerski 1923, oraz Żywe pomniki ...
1
* Rocznik Towarzystwa Historycznego 1878, s. 343
1
* Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 1870/1872 wyd. 1872
1
* Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 1873-78, na: WBC
1
* Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, 1867
9
* Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, 1879
15
* Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, Rok 1870-1872
1
* Rocznik Wołyński, T. 2, 1931 r.
1
* Rodowód Czernichowskich
1
* Rodowód Rodzinny, przekaz i opowiadania rodzinne
1
* Rodzinne wspomnienia ppłk pilota Ryszarda Bojankiewicza
1
* Rodzinne, zapis epitafium na ścianie Kościoła w Niedrzwicy Kościelnej
1
* Rok 1863 – 1864. Klęska i chwała, PTTK
1
* Rok 1863 na kresach Mohylewskich. Edward Maliszewski
1
* Rok 1863 na Mińszczyźnie (wypisy dokumentów), Ins. Kultury Białoruskiej, 1927, nr. 102
11
* Rok 1863. Wyroki Śmierci. Wileńskie źródła archiwalne
4
* Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno
180
* Rola-Stężycki A., Opowieści grójeckie, Włocławek 2002.
1
* Rolnik, 1867-1937
4
* Romanowiczówna Zofia, Klaudynki, wyd. Lwów 1913
63
* Romanowiczówna Zofia, Tadeusz Romanowicz, listy i wspomnienia, Lwów 1934
8
* Romanowiczówna Zofia, Z dni krwi i łez, wyd. Lwów 1913
61
* ROPWiM - Powstanie styczniowe - Mogiły poległych, weteranów i miejsca pamięci, dokument pdf
30
* ROPWiM Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych
129
* ROPWiM Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych
1
* Rosiński R., Uczestnicy powstania styczniowego z Krajny, w: kwartalnik OBOK, 2010
47
* Rossa
4
* Rostworowski J., Wspomnienia z roku 1863 i 1864, Kraków 1900, za: MBC
1
* Rosyjskie Historyczne Archiwum Państwowe w Petersburgu - Фонд 1286 опись 30 дело 1469
1
* Roth H., Czasy miejsca ludzie, wspomnienia z kresów wschodnich, Wyd. Literackie, Kraków 2009
1
* Rozwój 1919 nr 346 http://sieradzkiewsie.blogspot.com/2013/05/brodnia.html
1
* Ród Malczewskich herbu Tarnawa
1
* Różan rok 1863. Powstanie styczniowe
11
* Ruczka A., Życiorys ks. L. Ruczki, s. 76
1
* Rusian Empire Medical Directory - lata 1876 - 1905
1
* Ruszczyc M., "Polacy czasow niewoli", s.154 i 159-162 Młodzieżowa Agencja Wydawnicza Warszawa 1987 r
1
* Rydel L., w: Czas 27.06.1913
1
* Ryszard Szwed. Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim.
156
* Ryx
1
* Rzecz o roku 1863, publ. towarzysząca wystawie: Uniwersytet Jagielloński wobec Powstania Styczniowego (red. A. Zięba), Kraków 2013
79
* Rzecz o roku 1863...
5
* S. Strumph Wojtkiewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 1963
1
* S. Stumph Wojtkiewicz - Alarm dla Gdyni i inne
1
* Sadurski Krzysztof, Bitwy Powstania Styczniowego
17
* Sadurski Krzysztof, Bitwy Powstania Styczniowego - Moskalówka (dok. pdf)
8
* Saga rodu Strzetelskich
2
* Samusikowie K. i J., Dwory i Pałace na Litwie
1
* Sawaniewska-Mochowa Zofia, Zielińska Anna, Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej, Warszawa 2007
14
* Sawicki J., (Struś), Zapiski z powstania 1863, wyd. 1899
1
* SCUI
1
* Sętowski J., Cmentarz Kule w Częstochowie - Przewodnik biograficzny, Częstochowa 2005
1
* Sitnik Aleksander Krzysztof OFM, Kasata klasztoru Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim i jego rewindykacja, Łódzkie Studia Teologiczne 2016/3
9
* Siwek A., Kronika Niepołomic, 2005
5
* Siwiński J., Katorżnik ... s. 73
1
* Skotnicki W.J., Pułkownik Elbano Stanislao de Bechi (1828–1863) — szkic biograficzny do dziejów Risorgimento i Powstania Styczniowego, Rozprawy Humanistyczne. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, t. 2, 2004,
1
* skrót własny
1
* Slownik pracownikow ksiazki polskiej. - Warszawa-Lodz, 1972. - s.960.
1
* Sł. Pol. 1899/20
1
* Sławni Ludzie - Stary Cmentarz Tarnowski
5
* Słotwiński A. ks., Wspomnienia ...
1
* Słownik Lekarzy Polskich
1
* Słowo 15.2.1893
1
* Słowo Polskie 1923
1
* Słowo R.29, nr 519 (15 listopada 1910) - wyd. wieczorne
1
* Słowo, nr 26, 1933 r.
1
* Słowo, nr 3, 1927 r
1
* Słynni Polacy na Wołyniu
2
* Sobczak-Waliś M. Waliś G., Miejsca pamięci powstania styczniowego na terenie powstańczego województwa kaliskiego, PTH Kalisz 2013
15
* Sokalski Bronisław, Na etapnym szlaku, Lwów 1916
1
* Spis - Rakowice
1
* Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
193
* Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, nagrobek
1
* Spis osób pochowanych na Starym Cmentarzu w Tarnowie
1
* Spis powstańców 1863-1864r., za: kdkv.narod.ru
28
* Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
5
* Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
8623
* Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)
1
* Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej, za: beket.com.ua
1
* Spis Wielkopolan uczestników Powstania Styczniowego 1863.Przegląd Historyczny,Warszawa 1938
8
* Spisane z natury
1
* Spisy powstańców
1
* Sprawozdanie Dyrekcyi Prywatnego Wyższego Gimnazyum Żeńskiego im. Królowej Jadwigi w Krakowie 1905/6
1
* Sprawozdanie z Działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie za Rok ... 1911, wyd, 1912 Uzupełnienie
1
* Stamirowska Paulina, Styczniowe dziewczątko, w: Wasylewski Stanisław (opr.), Opowieści dziewczęce, Lwów-Poznań 1920
10
* Stanislaw Zielinski
1
* Stary Cmentarz Podgórski
2
* Stella-Sawicki Jan, Galicya w powstaniu styczniowem, Lwów 1913
6
* Strażnicy zdrowia narodu ...
1
* Strona internetowa gminy Połajewo
3
* Strona parafii Wnibowzięcia NMP w Dulsku
1
* Strona Urzędu Gminy Łańcut
3
* Strumph Wojkiewicz S., Powstanie Styczniowe, Warszawa 1963
1
* Strzetelska-Grynbergowa Z., Staromiejskie: ziemia i ludność, Lwów 1899
3
* Strzyżewska Z., Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego. Wykaz nazwisk z akt w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych, Warszawa 2001; http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/ poz. nr 5
1
* Strzyżowska Z., Zesłańcy powstania styczniowego z Królestwa Polskiego, 2001
7
* Sudolski Z. (oprac.), Kompendium biograficzno-informacyjne Wielkiej Emigracji 1831-190, Warszawa 2011
1
* Sulc Serafin (ks.) Pamiętnik Kapelana, w: Zapomniane wspomnienia, PAX 1981
1
* Surwiłło J., To wszystko było, jest w Wilnie, wyd. 2007
5
* Syberia, oprac. Orliński L., Kalinowski Sz., wyd. Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych im. Orła Białego, 2013
118
* Syberia, oprac. Orliński L., Kalinowski Sz., wyd. Kresowe Bractwo Strzlców Kurkowych im. Orła Białego, 2013
1
* Sybiracy w dziejach Nałęczowa
3
* Symboliczny nagrobek
1
* syn Tomasza. Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
1
* syn. Józefa, Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)
1
* Szaleniec Iwona, Dehnelowie - Piotr Paweł i inni.
1
* Szalowski J., Powstanie Styczniowe w regionie Łódzkim, na: jan-szalowski.blog.pl
9
* szczytniki-historia.pl
1
* Szerlągowski (ks.),, Z przeszłości Dębowca /-/ księgi metrykalne
1
* Szerlągowski (ks.)., Z przeszłości Dębowca /-/ księgi metrykalne
1
* Szlaszyński Jarosław, Powstanie styczniowe na Augustowszczyźnie (dok. intr. dost. 9.2020)
1
* Szum Ernest, Bitwa siemiatycka, w: Powstanie, podlaskie epizofy, Supraśl 2014
7
* Szwedo B., Weterani Powstania Styczniowego odznaczeni Orderem Virtuti Militari, wyd. 2013r. w 150 rocznicę Powstania.
59
* Śladkowski W., Wysepka polska we Francji, Lublin 2005
2
* Śliwowska W., Artykuł na sesji naukowej w Kielcach 2005, O kartotece uczestników Powstania Styczniowego w IH PAN
1
* Świat 1907 nr 22
1
* Świat, 1908, nr 16
1
* Świat, nr 3/1907
1
* Światło, 13.1.1902
2
* Światowid 1937
1
* Święcicki J. A., Weterani 1863 r. - Narodowi! Warszawa, Sgł. u Gebethnera i Wolffa, 1920. – 37, (3) s., 24 cm, brosz. wyd.
50
* Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.
52
* Świętorzecki A., Ze wspomnień wygnańca z roku 1863, oprac. Zofia Kowalewska, za: WBC
1
* tablica
3
* Tablica na cmentarzu w Krasnobrodzie
7
* Tablica na cmentarzu w Wieliczce, oraz inf. za stroną Biblioteki Wielickiej www.biblioteka.wieliczka.eu
8
* Tablica na cmentarzu w Wieliczce, oraz inf. za stroną Biblioteki Wielickiej www.biblioteka.wieliczka.eu, na podst. wpisu do Kroniki Szkoły Podst. nr 3, 1938r
15
* tablica nagrobna
1
* Tablica nagrobna na lubelskim cmentarzu na Kalinowszczyźnie
1
* Tablica pamiątkowa - kościół w Dębnie
1
* Tablica pamiątkowa na Krzyżu Zygadlewicza w Bodzentynie
1
* Tablica pamiątkowa na nagrobku Nowodworskich w Kielcach
1
* Tablica upamiętniająca powstańców, Cmentarz w Telczu
3
* Tablica w kościele
1
* tablica w kościele Farnym w Kazimierzu Dolnym przekazy rodzinne
1
* Tablica w kościele oo. Kapucynów w Krakowie
1
* Tarnów - kopiec powstańców styczniowych
30
* Teodor Żychliński - Kronika Żałobna Rodzin Wielkopolskich
1
* Teodor Żychliński. Wspomnienia z roku 1863.
7
* Terlecki M.H., Udział Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997
106
* Testament Michała Lewickiego z dnia 12 maja 1914 r.
1
* The Alexandia Gazette 18.8.1864
1
* The Indianapolis journal., 25.04.1889
1
* Tokarz W., Kraków w początkach Powstania Styczniowego i Wyprawa na Miechów
1
* Tokarz W., raków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów. t. II
1
* Tokarz Wacław, Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów, t.2
1
* Tokarz Wacław, Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów. t. 2, Kraków 1914
4
* Tomaszun S., Na tropie miejsc pamięci narodowej, w: Związek Polaków na Litwie (dost. 7.2018)
1
* Tomczyk Adam, Pro Patria et memoria, Żabno 2013
3
* Toruń W., Syberia w Twórczości Cypriana Norwida, w. Niebelski E. (red.), Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rysyjskim - przypis za zestaw źródeł
6
* tradycja rodzinna i chyba wzmianka w monografii W. Przyborowskiego
1
* tradycja rodzinna nad. DHRP, za: Akcja Katolicka Parafii Kazimierz Dolny (oprac) Powstanie Styczniowe w Kazimierzu Dolnym 147. rocznica wybuchu, na: wkazimierzudolnym.pl
1
* Trynkowski J., Dorpatczycy w powstaniu styczniowym, w: Korporacja Akademicka - Konwent Polonia, www.konwentpolonia.pl
13
* Trynkowski Jan, Z Zabajkala, przez Chiny do Szwajcarii, w: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim ...
74
* Tulinov, Mihail Borisovič (1823-1887?) (za MazBC)
2
* Tułacze Polscy, Geneteka woj świętokrzyskie
1
* Turystyczna Puszcza Mariańska
4
* Tygodnik Illustrowany 1907/45, oraz KEK.
1
* Tygodnik Płocki, 13.02.2013
1
* Tygodnik Polski : jedyne czasopismo polskie w Azji 12.10.1930
1
* Tygodnik Samborsko- Drohobycki, nr 4, 1902 r.
1
* Tygodnik Samborsko-Drohobycki 10.08.1902; fot. GP
1
* Tygodnik Wielkopolski 28.11.1872
4
* Tyrowicz M., Organizacja władz powstańczych w Krakowie w: Olszański K. (red.), Kraków w Powstaniu Styczniowym, Wyd.Lit. 1968 Kraków,
3
* Tyrowicz Marian, Emigracja polska w Ksiestwach Naddunajskich, raport agenta austriackiego z r. 1866, W: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 12-14, Kraków 1961
17
* Tytuł : Pamiętnik powstania styczniowego w pięćdziesiątą rocznicę wypadków
1
* Udział biskupa i kapłanów kieleckich w powstaniu styczniowym, D. Wojciechowski
1
* Udział Księży w Powstaniu Stycznowym Radomska Bibl. Cyfrowa
1
* ujednolicenie
1
* Ulice Twojego Miasta
1
* Unia 7.8.1887
1
* Ur.25.08.1839 w Demence Nadniestrz.skan metryki chrztu.
1
* Urbański A., Pro memoria, Warszawa 1929
3
* Urząd mieski w Mielcu (strona int.)
4
* uzup
3
* uzup.
46
* uzupełnienia
37
* W 66 rocznicę Powstania Styczniowego, Polskiego Tow. Opieki nad grobami bohaterów, Lwów 1929
34
* W. Koleczko. Dla Ciebie Polsko, dla Twej wolności i chwały. Piotrków 1926r
10
* Wacław Sokolewicz, Farmaceuci w Powstaniu 1863, Warszawa 1931
89
* Wacław Tokarz, "Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów", tom I, Kraków, ss. 86-88; tom II, Kraków 1914, ss. 90, 93,181-183, 188.
1
* Walewska M., Polacy w Paryżu, Florencji i Dreznie, Warszawa 1930
1
* Wantuch T., Bohateowie powstań narodowych z okolic Tuchowa, Tuchowskie Wieści 4/2009
17
* Warszawianka, 30.5.1928
1
* Warsztat informacyjny do badań losów uczestników powstania styczniowego
1
* Warsztat informacyjny do badań losów uczestników powstania styczniowego
3
* Wasilewski Z., Wspomnienie o Janie Kasprowiczu i Stefanie Żeromskim, Warszawa 1927
1
* Wągrodzki J., Cytadela Warszawska - przedsionek Syberii
1
* WBC „Orędownik” nr 60, 13-03-1904 r., str.3:
1
* wcislinski.net
1
* Wcisło S., Dzieje tymbarskiego rodu.
1
* Werner B., Nawrocka B., Wspomnienie o Profesorze Antonim Chrościckim (1910–2004) w 100 rocznicę urodzin, w: Pediatria Polska, 85 (4), 6.2010
1
* West Feliks, W Brodach po powstaniu
25
* Węgrów, cmentarz ew-aug, za: www.powiatwegrowski.pl
1
* Węgrów, mogiła powstańców za: www.powiatwegrowski.pl
6
* wiadomości rodzinne, (pradziadek)
1
* Wiadomości z bliska i daleka, Leszno 29.10.1924
1
* Wiadomości z pola bitwy. 1863, nr 1
1
* Wiadomości z pola bitwy. 1863, nr 2
3
* Wiadomość rodzinna
1
* Wiązanka Szczegułów z Dziejów Powstania Styczniowego
1
* Wielcki H., Pod znakiem srebrego i złotego orła, MON, W-wa 1998
1
* Wielkopolanin, 1885.01.11 R 3 Nr 8
1
* Wielkopolanin, 1885.04.01 R 3 Nr 74
1
* Wielkopolanin, 1885.04.29 R 3 Nr 97
1
* Wielkopolanin, 1885.06.07 R 3 Nr 127
1
* Wielkopolanin, 1885.11.11 R 3 Nr 258
1
* Wielkopolanin, 1885.12.17 R 3 Nr 288
1
* Wielkopolanin, 1916.01.22 nr 17
1
* Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - karta grobu
2
* wieś Smolarze
1
* Wieś i Dwór 1912 listopad
1
* Wieś Ilustrowana, maj 1911 r.
2
* wiki
11
* wiki/Jerzy Opioła
1
* wikimedia
1
* Wikipedia
8
* Wincenty Daniec, Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny, Rzeszów 1926, s.51-52.
1
* Wiszniewski S., Brzeżańczycy przy odbudowie państwa polskiego 1831-1920
17
* Wizerunki uczestników powstania styczniowego : 1863-4. Ser. 2 i 3.
195
* Władysław Nowacki-Kopaczyński
1
* Władysław Żeleński Moje pamiętniki, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 30
1
* własne
2
* własne zdjecie z 2016 r. oraz https://pl.wikipedia.org/wiki/Oskar_Callier
1
* Włocławski słownik biograficzny, WTN 2005.
1
* Włosi w Powstaniu Styczniowym 1863 roku na ziemiach północnego Mazowsza
1
* Wodzinowski Wincenty, "Msza Weteranów" (za MHK)
3
* Wodziński P., Wspomnienia żołnierza-tułacza 1848-1863 opracowanie przez Stanisława Krynickiego, BMP. Lwów 1912
7
* Wojciak Jerzy. Pod zaborem pruskim.(Dzieje Szubina)wyd. 1974
13
* Wojciechowska Agnieszka, Źródła do dziejów powstania styczniowego na ziemi dobrzyńskiej w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku, w: Ślady Powstania Styczniowego na Ziemi Dobrzyńskiej, Olsztyn-Brzuze 2012
37
* Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
1
* Województwo łódzkie - Szlak Powstańców 1863 roku
1
* Woliński M., "Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie, 2011
1
* Wolne Słowo Polskie 1-7-1891
1
* Wolne Słowo Polskie 1.7.1891
3
* Wolne Słowo Polskie 1895 nr 185 15 maja
4
* Woronowa T., Cztery wierszowane wersy" w: Червоний гірник 21.6.1986
1
* Wróbel R., Powstanie styczniowe w okolicach Łasku, w: http://www.gazetalaska.pl
10
* Wspomnienia
1
* wspomnienia syna powstańca
1
* Wspomnienia chłopów powstańców 1863 roku / oprac., przedmowa i komentarz Eligiusz Kozłowski. – Kraków : WL, 1983 (BW 98368 – 369);
1
* Wspomnienia Jana Ciszka w: Gazeta Podhalańska. 1927, nr 5
2
* Wspomnienia Józefa Ziemiańskiego, praca zbiorowa "W 40-tą rocznicę Powstania Styczniowego" Lwów 1903
4
* Wspomnienia Józefa Ziemiańskiego, praca zbiorowa "W 40-tą rocznicę Powstania Styczniowego" Lwów 1903, oraz źródła rodzinne
1
* wspomnienia ojca - wnuka Władysława Leona
2
* wspomnienia rodzinne
2
* wspomnienia rodzinne i zbiór materiałów
3
* Wspomnienia rodzinne syna powstańca
1
* wspomnieniami rodzinntmi publikowanymi na stronie www.plebanski.eu , w zakładce historia, Polska Encyklopedia Szlachecka
1
* www.ausrosmuziejus.lt/content/view/full/7250
2
* www.dladziedzictwa.org/2012/10/20/powstanie-styczniowe-bitwa-pod-oksa/
1
* www.finagrave.com
1
* www.foto-info.pl
1
* www.genealogiczne.pl
154
* www.halinow.pl/135-Ludwik_Walesiak.htm
1
* www.jezewski.ostrowiec.pttk.pl
16
* www.mielec.pl, www.polskaniezwykla.pl
1
* www.myszkowscy.pl
1
* www.naleczow.com.pl
1
* www.obory.com.pl - oficjalna strona Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach
1
* www.podkamien.pl
3
* www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl
1
* www.skrzetuski.com
1
* www.stankiewicz.e.pl
1
* www.wikipedia.pl
1
* www.wolaw.republika.pl
1
* Wydawnictwo Bellona -Wspomnienia zpowstania
1
* Wydawnictwo Kujawy - Miejsca pamięci narodowej
3
* Wyk.szlachty 1863 r więzinej,przślad. i zesłanej z pow.lidzk
1
* Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929
1
* Wykaz miejsc pamięci narodowej w Nowym Sączu
6
* Wykaz Mogił Powstańczych, RPOWiM
1
* Wykaz osób którzy za przestępstwa polityczne zostali aresztowani i zesłani do Cesarstwa i którzy z tych powrócili oraz tych osób które wyszedwszy do partyiz takowych nie powróciły. Podany przez wójta gminy Mąkolin w dniu 29 XII/10 I 1865/6
1
* Wykaz poległych, rannych i w niewoli, AN Kraków 29/1571 skan 1215-16
63
* Wykaz Powstańców Styczniowych z Terenu Ziemi Latowickiej
18
* Wykaz powstańców styczniowych z terenu ziemi latowickiej, edukacjaregionalna.republika.pl
1
* Wykaz powstańców styczniowych z terenu ziemi latowickiej, edukacjaregionalna.republika.pl za: [par.]
1
* Wykaz powstańców styczniowych z terenu ziemi latowickiej, edukacjaregionalna.republika.pl za: [par.] i Krawczyk Tadeusz, Podlascy więźniowie Cytadeli
1
* Wykaz powstańców styczniowych z terenu ziemi latowickiej, edukacjaregionalna.republika.pl za: Krawczyk Tadeusz, 1998. Podlascy więźniowie Cytadeli ...
1
* Wykaz powstańców styczniowych z terenu ziemi latowickiej, edukacjaregionalna.republika.pl za: Krawczyk Tadeusz, Podlascy więźniowie Cytadeli ...
1
* Wykaz powstańców styczniowych z terenu ziemi latowickiej, edukacjaregionalna.republika.pl za: Krawczyk Tadeusz, Podlascy więźniowie Cytadeli ... i Pieńkowski S., Cięćka S., Przebieg powstania ...
1
* Wykaz powstańców styczniowych z terenu ziemi latowickiej, edukacjaregionalna.republika.pl za: Pieńkowski S., Cięćka S., Przebieg powstania ...
1
* Wykaz powstańców styczniowych z terenu ziemi latowickiej, edukacjaregionalna.republika.pl za: przekaz ustny
1
* Wykaz szlachty w 1863 roku wiezionej, przesladowanej i zesła
1
* Wykaz szlachty w 1863 roku wiezionej, prześladowanej i zesła
2
* Wyroko Audytoriatu Polowego Henryk Cederbaum
1
* Wysłouchowa M., Za wolność i lud : opowiadania z lat 1861-1864, Lwów 1913
2
* XIII Liceum Ogólnokształcące wŁodzi-Patronka szkoły
1
* Z czterech stron gminy, biuletyn informacyjny gminy Siepraw. 1/2013
2
* Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej - Instytut Wydawniczy Zw. Zawod.
4
* Z przekazów ustnych, rodzinnych
1
* z rodzinnego przekazu Zofii Szczecińskiej, córki Celestyna
1
* za: Bagnówka.com
1
* za: Bruchnalaska, Ciche bohaterki...
1
* za: Czas 23.8.1863
1
* za: Muzeum Narodowe Warszawa
1
* za: odkrywca.pl - list pożegnalny, nad. Walker 1
3
* za: wspomnienia Ireny Wysockiej, www.plebanski.eu w zakładce historia
1
* za: www.muw.pl/grobywojenne/
1
* Zagapa.pl - Encyklopedia
1
* Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach-Strona Internetowa
4
* Zapiski mojej Mamy Ireny Waberskiej (z d. Sękowskiej)
1
* Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r. T.1
1
* Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r. T.3
2
* zapiski rodzinne
1
* zapiski rodzinne (syna Jozefa). Jozef to moj pradziad
1
* Zapiski śp. Heleny Kuzka
1
* Zasłużeni Krośnianie pochowani na Starym Cmentarzu
1
* Zatruty sztylet Polski podziemnej autor - Adam Węgłowski
1
* Zatwarnica - historia i teraźniejszość
2
* Zawadzki H.S., Polskie armaty drewniane w Powstaniu Styczniowym, w: konskie.org.pl (dost. 7.2018)
2
* Zawadzki P., w: Przedborski Słownik Biograficzny www.psbprzedborz.pl, za: zbiór źródeł
2
* zbior informacji, oraz inf. rodzinne
1
* Zbiory Lacnkorońskich z Przeworska, Biblioteka Stefanyka
6
* Zbiory Lanckorońskich z Przeworska, Biblioteka Stefanyka
27
* zbiory rodzinne
2
* zbiory W. J. Skotnickiego
2
* zbiór akt
1
* zbiór informacji
9
* zbiór informacji z Herbarzy, oprac.: GP
1
* Zbiór listów od weteranów Powstania Styczniowego, CDIAL 195-1-68
2
* zbiór materiałów
25
* zbiór materiałów (zob. nota biogr.)
3
* zbiór źródel
3
* zbiór źródeł
82
* Zbiór źródeł u nadawcy
1
* zbiór źródeł w arch. GP
1
* Zbiór źródeł, oraz inf. rodzinne
3
* Zdanowicz Hernyk: Kazimierz Kobyliński - najpiękniejsza Postać Grodzieńskiego Powstania 1863 r., Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała, Kiecień 2013
6
* Zdebski J., Stary Cmentarz w Zakopanem, PTTK Kraj, Kraków 1986
1
* Zdjęcia wykonane przez Pana Przemysława T. w lipcu 2013
1
* zdjęcie
12
* zdjęcie własne
1
* zdjęcie własne 2016 r
1
* Zdjęcie z albumu Oziewicz herbu Lubicz
1
* zestaw źródeł
1
* Zeszyty Swarzędzkie Rok 2009 nr1
2
* Zeszyty Swarzędzkie, rok 2009 nr 1
1
* Zeznanie Franciszki Obrębskiej i świadków, fot. w: Historia, zdjęcia, dokument... (zbiór dok. elektronicznycharch DHRP)
1
* Zieliński S., Bitwy i Potyczki ?
1
* Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
1429
* Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
1359
* Zielonka L., Wspomnienia z Syberyi, s. 40, 57
1
* Zielonka Ludwik, Wspomnienia z Syberji, Lwów 1886
2
* Ziemia Lubelska, 30.12.1921
1
* Ziemia Przemyska, Nr 10, 1915, str. 2
2
* Ziemia Przemyska, R. 14, Nr 39, str. 3
1
* Ziemia Przemyska, R. 15, Nr 9, str. 2
1
* Ziemia Przemyska, R. 2, Nr 20, str. 4
1
* Ziemia Przemyska, R.23, Nr 10-11, str. 4
1
* Zienkowicz T., Z organizacji lwowskiej r. 1863-4, w: Insurekcje... (red. Szelągowski A.), Warszawa
23
* zjecie własne z 2016 r
1
* Zofia Ordyńska, To już prawie 100 lat - pamiętnik aktorki, wyd. Ossolineum 1970
1
* Zorza Ojczysta, nr 2, 1908 r
1
* Zorza, 1914
1
* Zorza, nr 26, 1914 r.
2
* Zródła Rodzinne, książkaTowarzystwa Regionalnego,oraz badania nauczyciel i uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej.
1
* źródła internetowe
2
* źródła rodzinne
1
* Źródło
1
* źródło prywatne
1
* ŻN, za: Monitor Polski 260/1930
420
* ŻN, za: Monitor Polski 260/1930, ŻN
1
* Żołnierz Polski 17.2.1924
1
* Żołnierz Polski 1933/338
1
* Żołnierz Polski 21.8.1921
45
* Żołnierz Polski, 24.12.1931
2
* Życiorys z zali sesyjnej UMiG w Gołańczy
1
* Żyskar Fryderyk Józefat, Tunka ..., wyd. Warszawa 1929
2
* БГАКФФД, 0-100127
1
* БГАМЛИ, ф. 66, оп. 1, д. 1288, л. 2
1
* Восстание в Литве и Белоруссии 1863-1864 гг. Москва, 1965
7
* Г. Кісялёў. Радаводнае дрэва: Каліноўскі – эпоха – наступнікі. Мінск, 1994
3
* ГУ ГАОО Фонд Ф-3, опись 36, ОЦ / Томское губернское правление. Экспедиция о ссыльных 1 стол./ дело 299./ О доставлении начальнику губернии сведений о всех политических преступниках, 1863 г., 749 стр.
13
* ГУ ГАОО. ф. 3. Оп. 5. д. 7601. Л. 61-62,213-214; НИАБ в г. Гродно, Ф. 1, оп14, д. 203; Ф. 1, оп 7, д. 478; Ф. 2, оп 37, д. 944; Ф. 1809, оп1, д. 1, л. 51; Ф. 96, оп1, д. 349, л. 63; Шляхта Ваўкавыскага Павета ў XIX – пачатку XX стс
1
* ГУ ГАОО. Ф. 3. Оп. 6. д. 8960 /-/ НИАБ в г. Гродно, Ф. 490, оп1, д. 8, л. 1 /-/ Ф. 490, оп1, д. 11, л. 1 /-/ Ф. 1809, оп1, д. 3, л. 12об /-/ Полный Список Крупных Землевладельнев Гродненской Губернии 1904
1
* Иллюстрированная хронология истории Беларуси. Минск, 2000
1
* Павлов В.А, Польская политическая ссылка в Казанской губернии во второй половине XIX века
1
* Повстанческое движение в Гродненской губернии 1863-1864 гг. Брест, 2006
1
* Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861-1862 гг. Москва, 1964
1

Żródła w nawiasach kwadratowych oznaczają skrót bibliograficzny (taki jak "ibid" lub "opc.cit."). Pełna informacja o tym źródle na stronie bibliografii Herbarza.
Zródeł używanych w bazie jest znacznie więcej, w szczególności automat nie wyświetla tych źródeł archiwalnych gdzie każda informacja ma inny numer - np. źródła z Bazy ks. Eligiusza Kozłowskiego (KEK na IF PAN) a także innych archiwów takich jak AGAD czy Zbiory AP na Wawelu. Lista ta ma charakter pomocniczy w zakresie głównie bibliiografii wydawniczej.


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.