Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
Alexandrowicz
Id rekordu informacji: 52636
Szeregowiec z oddziału Lelewela, poległ w bitwie pod Batorem lub Panasówką. Wedle innych wiadomości został wzięty do niewoli 31 grudnia 1863 r. w lasach Ostowa i na miejscu powieszony.
źródło: nad. Karolina Szlęzak, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Alexandrowicz


Feliks Barański
Id rekordu informacji: 31312
ur. r. 1838, por. wojs. austr. służył w powst. jako major w oddz. Wysockiego i Lelewela. Był w bitwach pod Radziwiłłowem, Panasówką i Batorzem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Barański


Józef Bentz
Id rekordu informacji: 31589
ur. r. 1844 w Łotatnikach. Przyjął posadę kontrol. w Demni niżnej w fabr. żelaza, ażeby razem z Janem i Antonim Loretami brać udział przy odlewaniu kul dla powstańców. Służył potem jako szereg, w oddz. Lelewela, walczył w bitwach pod Panasówką i Batorzem. Po powst. dzierżawca dóbr.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bentz


Julian Biegański
Id rekordu informacji: 23950
wieku lat 60, z Kongresówki, b. żołnierz z W. P. 1831go roku, ozdobiony krzyżem „Virtuti Militari" w ostatniem powstaniu był porucznikiem kosynierów, zginął pod Batorzem dnia 6 Września 1863 r. od kuli armatniej.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Biegański


Edmund Bieńkowski
Id rekordu informacji: 32220
urodź, w Myślenicach r. 1885. Służył w powst. jako oiic. pod Czechowskim. Jeziorańskim i Lelewelem. Walczył nad Tanwią, pod Kobylanką, Panasówką i Batorzem. Ranny pod Batorzem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieńkowski


Edmund Bieńkowski
Id rekordu informacji: 22780
ur. 1835 w Myślenicach, walczył pod rozkazami Leona Czechowskiego i Borelowskiego, m.in. nad Tanwią pod Panasówką i Batorzem
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieńkowski


Piotr Boczar
Id rekordu informacji: 32226
urodź. r. 1844 w Haczowie służył jako szereg. . w oddz. Lelewela, Wahgórskiego i Brzezowskiego, walczył pod Panasówką i Batorzem. Uwięziony w lasach łańrcuckich przesiedział 7 tygodni w więzieniu, poczem został wzięty do wojska austr.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Boczar


Piotr Boczar
Id rekordu informacji: 54031
Powstaniec ze wsi Haczów na Podkarpaciu. Ur. 1844. Szeregowy w oddziałach Borelowskiego i Waligórskiego. Walczył pod Panasówką i Batorzem. Aresztowany w lasach łańcuckich. 7 tygodni więziony a następnie wcielony do wojska austriackiego
źródło: nad. Piotr Klaja, za: Terlecki M.H., Udział Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Boczar


Boiba
Id rekordu informacji: 44203
udział w potyczkach: lubelskie: Batorz 6.09.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Boiba


Bolba
Id rekordu informacji: 23991
rotmistrz kawaleryi z oddziału Lelewela (Głos 35 i Czas Nr. 206 i 209) poległ pod Batorzem 6 Września 1863 r. pochowany tamże na cmentarzu, inne dzienniki podają że zginął około Obroczy w Lubelskiem.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bolba


Bordowski
Id rekordu informacji: 23700
Syn rzemieślnika i sam zawodu rzemieślniczego, na początku lutego przybył na Podlasie. Tu zorganizował oddział z 400 ludźmi i wszedł do Łukowa. Odtąd walczy nieustannie w Podlaskim i lubelskim z Moskalami. 6 września wpadł w zasadzkę pod Batorzem, tamże zginął.
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bordowski


Marcin Borelowski
Id rekordu informacji: 19718
Krakowianin, pod przybranem nazwiskiem Lelewela, będąc w czynności w jednej z fabryk maszyn warszawskich, na odgłos powstania pierwszy chwycił za oręż i w poczcie kilku towarzyszy udał się w Podlaskie, gdzie zebrawszy oddział po największej części z włościan, dłuższy czas ucierał się z Moskalami. Przeniósłszy się następnie w Lubelskie, organizował i wprowadzał nowe oddziały do boju, gdzie też w bitwie pod Batorzem stoczonej dnia 6. wrześnie 1863. poległ na czele swego oddziału. Energia, nieustraszona odwaga i talent organizatorski zjednały mu pełne zaufanie i mianowanie pułkownikiem.


Marcin Borelowski
Id rekordu informacji: 22793
pseud. Lelewel (1829 - 1863) - ur. na Połwsiu Zwierzynieckim w rodzinie rzemieślniczej, uczestniczył już w wypadkach 1846. Następnie jako uczeń blacharski i studniarski wędrował po krajach habsburskich i otrzymał w Rzeszowie prawa cechowe. Od 1860 w konspiracji w Warszawie, brał udział w manifestacjach. Po wybuchu powstania mianowany podpułkownikiem i organizatorem sił zbrojnych Podlasia. Po Walentym Lewandowskim został naczelnikiem wojennym woj. podlaskiego, potem i lubelskiego po Antonim Jeziorańskim. Zmuszony w czerwcu przejść do Galicji wrócił w sierpniu na pole walki. Poległ w krwawej bitwie pod Batorzem 6.9.1863
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Borelowski


Marcin Borelowski
Id rekordu informacji: 34254
(pseud. Lelewel) (1829-1863), majster studniarski, od 1861 r. uczestnik robót konspiracyjnych. W 1863 r. płk, dca oddziału na Podlasiu i w Lubelskiem, naczelnik wojsk. woj. podlaskiego. Poległ 6 IX pod Batorzem
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Borelowski


Marcin Borelowski
Id rekordu informacji: 57167
Lelewel, naczelnik sił zbrojnych województwa podlaskiego. Urodził się w 1829 r. w Krakowie na Półwsiu Zwierzynieckim. Ojciec jego mularzem. Marcin ukończył trzy klasy szkoły wydziałowej w Chrzanowie. W 1846 r. pomagał powstańcom przenosząc broń. Prusacy go złapali na skazali na 50 plag, które publicznie wymierzono mu na rynku. Był chrzest patriotyczny Marcina. Potem przeniósł się do Krakowa, gdzie terminował u majstra blacharskiego. Wyzwoliwszy się na czeladnika udał się w podróż po Węgrzech, Czechach, Austrii i Niemczech. Jako maszynista i studniarz przebywał w rozmaitych miastach w Galicji. W 1859 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie został majstrem studniarskim i gdzie zaczęło mu się dobrze powodzić. Brał czynny udział w ruchach narodowych w latach przedpowstańczych. Później okazał się znakomitym partyzantem. W połowie maja ze swoim oddziałem był pod Tomaszowem, niedaleko granicy galicyjskiej, a juz w Końcu tego miesiąca ucierał się szczęśliwie w lasach gościradzkich, pomiędzy Zawichostem i Zaklikowem. Ścigany przez nieprzyjaciela stawił mu 1 czerwca czoło pod Opolem, posunął się do Kazimierza i zmyliwszy pogoń pod Firlejami połączył się z Rudzkim i Koskowskim i stoczył bitwę pod Korytnicą. Potem, przeprawiwszy się przez Wieprz wpadł do Międzyrzecza, zaalarmował Kałuszyn i 22 czerwca pobił atakujących go Rosjan. Na drugi jednak dzień, w okolicach Stoczka pod wsią Różą, zaalarmowany przez ogromne siły rosyjskie - miało być 2000 piechoty, szwadron dragonów, 2 sotnie Kozaków i 4 działa - nadesłane z okolicznych miast, po siedmiogodzinnej walce poniósł ogromną stratę i musiał szybko uchodzić, utrzymując wszakże oddział w dobrym porządku. Zdawszy naczelnictwo województwa podlaskiego Krukowi wyruszył w Lubelskie, gdzie od 6 lipca do 25 sierpnia organizował i uczył nowy oddział , a połączywszy się później z Ćwiekiem i Eminowiczem pobił między Zwierzyńcem a Terespolem 3 września 3000 Moskali. Moskale wysłali przeciwko niemu znaczne siły, które go zaskoczyły w lasach pod Batorzem 6 września. Bitwa skończyła się straszną klęską powstańców. Lelewel został śmiertelnie ranny, a bitwa ustała prawie równocześnie z jego życiem. Żołnierze serdecznie go kochali i wesoło śpiewali w obozie: Ej Marcinie Lelewelu/ Nie chmurz Twego czoła/ Bo choć nas tu jest niewielu/ Każdy z nas zawoła:/ Wodzu Lelewelu, licz na nasze męstwo/ My gotowi zginął, by Bóg dał zwycięstwo!
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Borelowski


Kajetan Cieszkowski
Id rekordu informacji: 46250
(Ćwiek), uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Depułtycze 5.08.1863, sandomierskie: Iłża 20.08.1863, Kowala 21.08.1863, Wir 23.08.1863, Klikawa 26.08.1863, Irena 29.08.1863, lubelskie: Biłgoraj 2.09.1863, Panasówka 3.09.1863, Batorz 6.09.1863, Puchaczew 24.09.1863, (Nowy Staw 25. 9.63.), (Lu­blin 18.10.1863), (Rudka 19.11.1863), (Malinówka 20.11.1863), (Bratoszowiec 21.12.1863), (Kierz 13.01.1864), (Brzostówka 20.01.1864)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Cieszkowski


Jan Adam Czachowski
Id rekordu informacji: 30367
ur. r. 1835 w Chromohorbach obok Stryja. Służył jako szereg, w oddz. Ćwieka. Pojmany pod Kraśnikiem, otrzymał 50-t nahajek. Uciekłszy z Lublina, walczył pod Fajsławicami, Panasówką i Batorzem. Złapany przez kozaków był bez litości siekany nahajkami. Z kolei dostał się do oddz. Mareckiego i walczył pod Sucholipiem. Po powstaniu poświęcił się gospodarstwu.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Czachowski


Ferdynand Władysław Czaplicki
Id rekordu informacji: 22823
(1828 - 1886) - ur. w Przeworsku, od 1842 do 1845 w armii austriackiej. Uczestnik wypadków 1846, więzień do 1848, potem oficer gwardii narodowej we Lwowie i ponownie w wojsku austriackim. Zwolniony w 1859 rozpoczął pracę literacką i dziennikarską. W 1863 kapitan 3. kompanii u Borelowskiego, ranny pod Batorzem, skazany na 6 lat zesłania w głąb Rosji. Po powrocie kontynuował działalność pisarską tematyce historycznej
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Czaplicki


Ferdynand Władysław M Czaplicki
Id rekordu informacji: 23126
(1828 - 1886) - ur. w Przeworsku, od 1842 do 1845 w armii austriackiej. Uczestnik wypadków 1846, więzień do 1848, potem oficer gwardii narodowej we Lwowie i ponownie w wojsku austriackim. Zwolniony w 1859 rozpoczął pracę literacką i dziennikarską. W 1863 kapitan 3. kompanii u Borelowskiego, ranny pod Batorzem, skazany na 6 lat zesłania w głąb Rosji. Po powrocie kontynuował działalność pisarską tematyce historycznej
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Czaplicki


Józef Czernicki
Id rekordu informacji: 31332
ur. r. 1839 w Oszechlibach. Był setnikiem w organiz. narodowej, następnie szeregów, w oddziałach Langiewicza, Miniewskiego, Lelewela, Wierzbickiego i Jankowskiego. Walczył pod Chrobrzą, Grochowiskami, Radziwiłłowem, Panasówką, Batorzem, Korybutową wolą, pod Wolą przybysławską i pod Wolą skromowską. Po powst. rękawicznik i obywatel miasta Lwowa.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Czernicki


Klemens Dąbrowski
Id rekordu informacji: 31816
ur. w "Warszawie r. 1841, służył jako sierżant, i podpor. w oddz. Strój nowskiego (pod Bolimowem) , Jeziorańskiego (pod Gidlami), Langiewicza (we wszystkich bitwach i utarczkach), powtórnie pod Jeziorańskim, (pod Kobylanką), Lelewelem (pod Panasówką i Batorżem). Aresztowany w Galicji i intern, w Ołomuńcu wstąpił do wojsk meksykańskich. Ranny pod Kobylanką kulą przez lewy bok na wylot. Po powrocie do kraju właśc. realności w Krakowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Dąbrowski


Leon Dąbrowski
Id rekordu informacji: 31627
ur. r. 1844 w Zaleszczykach., prakt. gospodarczy, służył w oddz. Lelewela, hr. Komorowskiego, "Wiśniewskiego i Różyckiego. Walczył pod Tyszowcami i Batorzem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Dąbrowski


Marceli Denkiewicz
Id rekordu informacji: 31722
ur. r. 1846 w Sanoku, student, służył jako szereg, pod Lelewelem i walczył pod Panasówką i Batorzem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Denkiewicz


Juliusz Drohojowski
Id rekordu informacji: 31258
ur. r. 1837 w Piorkowicach, ziemianin, służył w oddz. Lelewela. Walczył pod Hutą, Różą, Starą wsią, Krasnobrodem, Panasówką i Batorżem. Po powst. internowany uszedł na emigracyę, przebywał we Erancji i Szwajcaryi. skąd udał się do Bzymu. Po odbytych studyach przyjął święcenia kapłańskie i zamieszkał w Krakowie jako kanonik, kapelan Tow. dobroczynności.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Drohojowski


Franciszek Dworzak
Id rekordu informacji: 32122
ur. w Szydłowcu w r. 1845, służył jako szereg, w oddz. Czachowskiego i Ćwieka. Był w bitwach . pod Białobrzegami, Krasuostawem, Batorzem i Szydłowcem. Intern, przez rząd austr. służył w legii w Meksyku jako kawalerz.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Dworzak


Ludwik Dziedzicki
Id rekordu informacji: 31721
ur. r. 1846 w Samborze, uczeń gimn. służył jako podoficer w oddz. Langiewicza, Zapałowicza i Lelewela w bitwach pod Grochowiskami, Mołozowem, Tyszowcami, Siwką i Batorzem. Po powst. radca i inspektor szkolny, zmarł 20. sierpnia 1903.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Dziedzicki


Józef Dziewoński
Id rekordu informacji: 31123
ur. r. 1827 w Świątnikach górn. artysta i malarz, służył jako podof. i poruczn. w oddz. Lelewela, B,udzkiego i Mareckiego. Walczył pod Zwierzyńcem i Batorżem. Po powstaniu prof. gimnazyalny.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Dziewoński


Władysław Eminowicz
Id rekordu informacji: 57012
oficer dzielny, żołnierz odważny, strateg i taktyk, miał udział w zaciętej walce między Zwierzyńcem a Terespolem 3 września 1863 r. oraz w bitwie pod Batorzem 6 września, gdzie poległ Lelewel, następnie dowodził oddzielnym oddziałem konnicy.
W rozprawie pod Opatowem został ciężko ranny, przeszyty kulą przez pierś.
Lat 26, rodem ze Lwowa, syn Michała i Julii z Sobolewskich. Już w 1848 r. wstąpił do wojska austriackiego i w 1858 r. został oficerem. W 1862 r. rzucił służbę austriacką i udał się do obozu Langiewicza pod Goszczą, przydzielony do oddziału Czachowskiego. Odbył z nim wszystkie bitwy jako major kawalerii. Zmuszony z Czachowskim udać się do Galicji, sam wkrótce wrócił w Sandomierskie i zebrawszy rozbitków stanął na ich czele, następnie wkroczył w Lubelskie i połączył się z oddziałem Ćwieka (Cieszkowskiego) i wspólnie z Rudskim zadali Moskwie klęskę pod Deputyczami i Chełmem, następnie pod Wirem w Radomskiem. Został mianowany podpułkownikiem. W napadzie Zwierzdowskiego (Topora) na Opatów 21 lutego 1864 r. otrzymał niebezpieczną ranę, a dnia 23 marca, z rany tej nie wyleczony zmarł we wsi Górze.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Eminowicz


Walenty Fleszar
Id rekordu informacji: 32179
ur. w Żołyni r. 1837, szewc, służył w oddz. Lelewela. Walczył pod Panasówką i Batorzem. Ranny pod Panasówką.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Fleszar


Ignacy Gajkowski
Id rekordu informacji: 30982
ślusarz, służył jako szereg, w strzelcach pod Krukowieckim (pod Skałą, Glanowem i Imbramowicami), pod Rozenbachem, (pod Opatowem i Sandomierzem). Tutaj wzięty do niewoli, osądzony w Włodzimierzu na 3 lata do rot areszt, do Charkowa, powrócił do kraju w r. 1867. Ranny był w kark kulą pod Glanowem. sówką, Batorzem, Chełmem, Krasnostawem, Piaskami i w wielu innych potyczkach. Wzięty do niewoli, został wywieziony na Sybir. Był ranny w głowę lancą, w ramię pałaszem a w lewą nogę kulą. Po powrocie do kraju prywatny oficjalista.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Gajkowski


Artur Gierżyński
Id rekordu informacji: 57008
Z kroniki żałobnej
Odszedł jeden z ostatnich
Z nielicznego grona bojowników o niepodległość Polski z r. 1863, mieszkających w przytulisku weteranów przy ul. Biskupiej w Krakowie, śmierć wyrwała znowu jednego z weteranów a to: Artura Gierżyńskiego, w 87 ym roku życia.
Ś. p. Artur Gierżyński urodził się na Korsyce jako syn emigranta i weterana z 1831 r. Należał on to partii Miniewskiego, Grechowicza i Lelewela i walczył pod Panasówką i Batorzem.
Po upadku powstania ś. p. Gierżyński, jako obywatel francuski, powołany został do armii republiki, w której służył 7 lat i brał udział w wojnie francusko-pruskiej.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Gierżyński


Seweryn Gisges
Id rekordu informacji: 31125
ur. r. 1827, poruczn. wojsk rosyj., służył w oddz. Lelewela. Walczył pod Terespolem, Panasówką i Batorzem. Po powst. urzęd. Rady pow.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Gisges


Wincenty Górski
Id rekordu informacji: 24414
parobek z Lubelskiego zginął pod Batorzem 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Górski


Henryk Gros
Id rekordu informacji: 31735
ur. r. 1846 we Lwowie, cukiernik, służył jako szeregów. 3-ciej komp. w oddz. Lelewela. Walczył pod Panasówką i Batorzem. Siedział w więz. austr. 9 miesięcy.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Gros


Grudziński
Id rekordu informacji: 45459
(Grodziński), udział w potyczkach: lubelskie: Panasówka 3.09.1863, Żółkiewka 6.09.1863, Batorz 6.09.1863
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki …
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Grudziński


Samuel Hart
Id rekordu informacji: 31544
ur. r. 1843 w Samborze, służył jako podof. W oddz. Lelewela, walczył pod Panasówką i Batorzem. Wzięty do niewoli, został wysłany do Tobolska. Był ranny w głowę pałaszem. Po powst. strażnik przy akcyzie.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Hart


Samuel Hart
Id rekordu informacji: 60925
narodowości żydowskiej, podoficer w oddziale Lelewela, walczył pod Panasówką i Batorzem. Wzięty do niewoli, został wysłany na Sybir, do Tobolska
źródło: nad. GP+, za: Nowa Gazeta 21.1.1917
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Hart


Alfred Heizman
Id rekordu informacji: 60916
narodowości żydowskiej, rodem ze Lwowa, jako porućznik smużył w oddz.: Grekowicza, Miniewskiego (pod Radziwiłłowem), Lelewela (pod Batorzem, gdzie był ranny)
źródło: nad. GP+, za: Nowa Gazeta 21.1.1917
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Heizman


Alfred Hejzmann
Id rekordu informacji: 32199
ur. we Lwowie r. 1846, uczeń, służył jako porucz. w oddz. Grekowicza. Miniewskiego (pod Radziwiłłowem,) Lelewela (pocl Batorzem, gdzie był ranny). Po powst. urzędn. kolejowy.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Hejzmann


Jan Horak
Id rekordu informacji: 32006
ur. w Medyce r. 184"!, lokaj, służył w oddz. Lelewela. Walczył pod Panasówką i Batorzem. Ranny pod Batorzem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Horak


    Następne wyniki

Jeśli szukasz konkretnej osoby, sprawdź wyszukiwanie wg nazwiska (litery w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.