Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
Józef Adamkiewicz
Id rekordu informacji: 34195
1840-1943 (zamordowany przez banderowców)- były właściciel majątku ziemskiego pod Chełmem w Lubelskiem, powstaniec styczniowy pozbawiony majątku przez władze carskie i zesłany.
Osiadł w Smolarzach gdzie prowadził małe gospodarstwo. Nazwisko w księgach par. to Adamczuk.
http://wolyn.ovh.org/opisy/smolarze-10.html


Babicki
Id rekordu informacji: 23911
oficyalista z Lubelskiego, służył w oddz. Ćwieka, zginął pod Chełmem dnia 1 Listopada 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Babicki


Alfons Borzym
Id rekordu informacji: 24007
uczeń gimnazyum w Słucku, służył w oddziale jazdy Wróblewskiego, zginął pod Chełmem w Lubelskiem w wieku lat 22.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Borzym


Józef Czernecki
Id rekordu informacji: 31708
ur. r. 1846 w Gliniku średnim, służył w oddz. Czachowskiego i pod Łopackim. Brał udział w 12-tu bitwach. Po bitwie pod Wąchockiem przeszedł pod komendę Ćwieka. Ranny pod Chełmem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Czernecki


Roman Czibulka
Id rekordu informacji: 31334
ur. r. 1839 w Preszburgu, porucznik 6-go pułku austr. huzarów, zabrawszy ze sobą 63 huzarów, wstąpił jako rotmistrz do oddz. Ćwieka. Walczył: pod Chełmem, Iłżą, Kowalami i Puławami. W ostatniej bitwie ciężko ranny w głowę i w lewą rękę od pałasza i przestrzelony na wylot kulą w bok. Po powst. urzędnik kolejowy.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Czibulka


Władysław Eminowicz
Id rekordu informacji: 57012
oficer dzielny, żołnierz odważny, strateg i taktyk, miał udział w zaciętej walce między Zwierzyńcem a Terespolem 3 września 1863 r. oraz w bitwie pod Batorzem 6 września, gdzie poległ Lelewel, następnie dowodził oddzielnym oddziałem konnicy.
W rozprawie pod Opatowem został ciężko ranny, przeszyty kulą przez pierś.
Lat 26, rodem ze Lwowa, syn Michała i Julii z Sobolewskich. Już w 1848 r. wstąpił do wojska austriackiego i w 1858 r. został oficerem. W 1862 r. rzucił służbę austriacką i udał się do obozu Langiewicza pod Goszczą, przydzielony do oddziału Czachowskiego. Odbył z nim wszystkie bitwy jako major kawalerii. Zmuszony z Czachowskim udać się do Galicji, sam wkrótce wrócił w Sandomierskie i zebrawszy rozbitków stanął na ich czele, następnie wkroczył w Lubelskie i połączył się z oddziałem Ćwieka (Cieszkowskiego) i wspólnie z Rudskim zadali Moskwie klęskę pod Deputyczami i Chełmem, następnie pod Wirem w Radomskiem. Został mianowany podpułkownikiem. W napadzie Zwierzdowskiego (Topora) na Opatów 21 lutego 1864 r. otrzymał niebezpieczną ranę, a dnia 23 marca, z rany tej nie wyleczony zmarł we wsi Górze.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Eminowicz


Bolesław Grzegorz Fiałkowski
Id rekordu informacji: 63130
Ur. 9.5.1847 Perespa, syn Antoniego, pisarza w dobrach Hagenów i gorzelnika, oraz Antoniny Wodzińskiej. Wg przekazów rodzinnych był "prawnukiem Kościuszki" (czyli jak sądził jego siostry "Julianny" - dotychczas nie zostało to potwierdzone).
Po przeniesieniu do Krzywczy, k. Przemyśla i ukończeniu szkoły powszechnej kształcił się na kotlarza. W 1863 wstępuje do powstania wraz z kolegami oraz ojcem. Walczy dzielnie w kawalerii w oddziałach Czachowskiego, Younga, Lelewela, Ćwieka oraz Jagnina. Brał udział w potyczkach i bitwach pod Tomaszowem, Potokami, Biłgorajem, Panasówką, Batorzem, Chełmem, Krasnostawem, Piaskami i Wygodą. Kilka razy ranny. Leczył się m.in. w szpitalu tymczasowym w Przeworsku. 31.1.1864 dostał się do niewoli, więziony w Lublinie skazany na osiedlenie na Syberii do rot aresztanckich do Niżnego Nowgorodu. Trafił do Pskowa. Dzięki wstawiennictwu ks. Ludwika Ruczki, otrzymał pomoc finansową a potem został ułaskawiony (jako poddany austriacki) i powrócił w 2.1866.

Podejmował różne prace w tym zarządcy majątków i gorzelnika. Był członkiem Towarzystwa Sztuk Pięknych w Krakowie, Sokoła w Tarnowie i Towarzystwa Gorzelników Polskich. W 1889 rozpoczął pracę w gorzelni Bobrowniki-Bogumiłowice gdzie został kierownikiem. Od 1893 r. dzierżawił majątek Cieklin należący wówczas do Konwentu Norbertanek z Krakowa. Z początkiem 1894 r. zamieszkał z rodziną w Cieklińskim dworze. Niesłusznie posądzony w postępowaniu sądowym w sprawie o podpalenie, chory na serce, zmarł 3.6.1894 w Cieklinie. Został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Żonaty z Bronisław Dudzińską miał dzieci: Emilię Katarzynę (ur. 23.2.1877 Zadwórze, żonę Kazimierza Łabędzkiego), Jana (mieszkającego Budzie Stalowowolskiej), Kazimierza (ur. 1884 Krystynopol) i Antoniego Bolesława (ur. 2.5.1891 Bobrownie Małe, pułkownika WP, prawd. zamordowanego przez sowietów w 1939, możliwe że w łagrach).
[1] par. Tartaków rz-kat, CDIAL
[2] par. Krystynopol rz-kat, CDIAL
[3] Ryszard Cygan o 170 rocznicy urodzin Bolesława Fiałkowskiego, „prawnuka Kościuszki” na: www.cieklin-ski.pl
[4] Pozostałe noty w Katalogu - Fiałkowski
źródło: nad. GP , za: Nota zbiorcza GP
Nota biograficzna: Bolesław Grzegorz Fiałkowski
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Fiałkowski


Ignacy Gajkowski
Id rekordu informacji: 30982
ślusarz, służył jako szereg, w strzelcach pod Krukowieckim (pod Skałą, Glanowem i Imbramowicami), pod Rozenbachem, (pod Opatowem i Sandomierzem). Tutaj wzięty do niewoli, osądzony w Włodzimierzu na 3 lata do rot areszt, do Charkowa, powrócił do kraju w r. 1867. Ranny był w kark kulą pod Glanowem. sówką, Batorzem, Chełmem, Krasnostawem, Piaskami i w wielu innych potyczkach. Wzięty do niewoli, został wywieziony na Sybir. Był ranny w głowę lancą, w ramię pałaszem a w lewą nogę kulą. Po powrocie do kraju prywatny oficjalista.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Gajkowski


Maciej Gawęda
Id rekordu informacji: 31799
ur. r. 1888 w Wilkowicach, czeladnik kraw., służył jako szereg, przy kosyn. strzelc., w końcu przy kawał, w oddz. Langiewicza, Czachowskiego, Grelińskiego, Kononowicza, Budowskiego i Chmielińskiego. Walczył pod Małogoszczą i Chrobrzą, Bielanami (pod Warszawą), Szczepankowem, Brodami, Gaczami, Ostrołęką, Chełmem, Wirem i Oksą. Ranny pod Wirem w głowę i nos.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Gawęda


Michał Heydenreich
Id rekordu informacji: 46467
(Kruk), uczestnictwo w potyczkach: (podlaskie: pod Sławetyczami 11.07.1863), lubelskie: pod Kania Wolą 23.07. 1863, lubelskie: pod Chruśliną 4.08.1863, Żyżynen 8.08.1863, Fajsławicami 24.08.1863, (podlaskie: pod Żelazną 25.08.1863), (wołyńskie: pod Poryckiem 2.11.1863), (mazowieckie: pod Mienią 4.11.1863), lubelskie: pod Chełmem 9.11.1863, podlaskie: pod Kockiem 25.12.1863, (lubelskie: pod Kierzem 13.01.1864)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Heydenreich


Rafał Hirsch
Id rekordu informacji: 31540
ur. r. 1843 w Ponikwie wielkiej, prakt. gospod., służył w oddz. Wysockiego, Jagmina, Bylskiego, Lutyńskiego i Ćwieka. Walczył w wszystkicłi bitwach przez tych dowódzców staczanych. Ranny pod Chełmem w lewy bok lancą, a później kolbą w twarz, utracił 4 zęby Po powstaniu urzędnik prywatny.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Hirsch


Rafał Hirsch
Id rekordu informacji: 60915
Narodowości żydowskiej, służył w oddziałach Wysockiego, Jagmina, Rylskiego, Lutyńskiego etc. Walczył we wszystkich bitwach przez tych dowódców stoczonych.
Ranny pod Chełmem w lewy bok lancą, a później kopią w twarz, utracił 4 zęby. Po powrocie z powstania był urzędnikiem prywatnym
źródło: nad. GP+, za: Nowa Gazeta 21.1.1917
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Hirsch


Józef Jadowski
Id rekordu informacji: 31235
ur. r. 1836 w Płazie, właśc. dóbr i oficer wojsk austr., służył jako kapit. żuawów w oddz. Zapałowicza i Ćwieka. Walczył pod Tuczępami, Iłżą, Kowalą, Chełmem i Wirem. Odznaczony rozkazem dziennym za zdemontowanie dział moskiewskich. Ranny pod Tuczępami w twarz, utracił zęby od strzału. Po powst. urzędn. magistr. lwowskiego.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Jadowski


Stanisław Kamiński
Id rekordu informacji: 48422
Mieszczanin z Mohobód [Mokobodów, GP], dowódca oddziału jazdy w oddziale Krysińskiego (czerwiec 63 pod Tyśmienicą) Potem walczył u Kruka w lubelskim, pod Chełmem, następnie u Wierzbickiego, po przegranych bitwach w lubartowskim wycofał się z innymi do Galicji
W źródle brak imienia. Ustalenie GP
źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: Rostworowski-Nałęcz J., Wspomnienia z r. 63 i 64, wyd. 1900
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Kamiński


Karosfel
Id rekordu informacji: 24610
wieku lat 26, obywatel z powiatu Pińskiego, oficer kawaleryi Wróblewskiego, zginął pod Chełmem.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Karosfel


Józef Kaute
Id rekordu informacji: 31927
ur. w Krakowie r. 1834, rachmistrz w fabryce w Warszawie, służył jako sierżant strzelców pieszych pod Czachowskim w komp. Rudowskiego. Walczył pod Ossą i Chełmem. W tej ostatniej bitwie wzięty do niewoli, zasądzony w Zamościu na lat 4-y w roty aresztan. został wywieziony do Saratowa. Po powrocie do kraju pisarz kancelaryjny.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Kaute


Józef Leniecki
Id rekordu informacji: 32146
ur. w Warszawie 1839, oficer wojsk rosyj. Z rozkazu Zygm. Padlewskiego, wyjechał zorganizować powstanie w Rawskiem. Opoczyńskiem. i Łowickiem. Pierwszą bitwę stoczył pod Boiinowem, później połączył się z oddz. Jeziorańskiego, następnie z Langiewiczem i brał czynny udział w bitwach pod Małogoszczą Skałą, Pieskową skałą, Cliorobrzą i Grochowiskami, Po odjeździe Langiewicza jako dowodzący piechotą pod jen. Smiechowskim po trzech dniach przeszedł granicę dla braku amunicji. Następnie pod Jeziorańskim znajdował się w bitwie pod Kobylanką. Z polecenia Waligórskiego sformował oddział, z którym z różnym szczęściem przebywał w Lubelskiem i Podlaskiem do końca marca r. 1864. Główniejsze bitwy pod Turobinem, Chełmem, Kockiem, Krzywdą, Pakuszewem, Lubartowem a ostatnia pod Gołębiem, po której przeszedł do Galicji i zameldował się naczeln. okręg. Wiktorowi Zbyszewskiem a. Cztery oddziały miały wyjść pod dowódz. Sawy (Rudnickiego), czwartym miał dowodzić Leniecki Gdy pojechał do Krakowa po broń i rynsztunki? został aresztowany i wywieziony do Ołomuńca. Z Ołomuńca uciekł, pozostawał pierwotnie w Paryżu, później w Turcji a po 20-tu latach przybył do G-alicji, gdzie pracuje w przemyśle naftowym. Rannym był kilkakrotnie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Leniecki


Feliks Łuniewski
Id rekordu informacji: 31422
ur. r. 1841 w Kańsku, służył jako żołnierz w oddz. Bogdanowicza, Czerwińskiego, Ćwieka i Budzkiego. Walczył pod Małą bukową, Korybutową wolą, Chełmem i Fajsławicami etc. Ranny raz ciężko, raz lekko, leczył się przez 2 miesiące. Po powst. rachmistrz w fabryce.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Łuniewski


Stanisław Niemczynowski
Id rekordu informacji: 31348
ur. r. 1839 we Lwowie, krawiec, pracował w organiz., następnie służył czynnie w oddz. Czechowskiego, Łopackiego, Czachowskiego i Ćwieka, awansując z podof. na kapitana. Walczył w 30-tu kilku bitwach, między innemi pod Potokiem, Hutą, Stefankowem, Bzeczniowem, Białobrzegami, Businowem, Bobrzą, Batajami, Blizinem, Ossą, Garwolinem, Chełmem, Iłżą, Wirem, Kowalą, Biłgorajem, Panasówką, Batorzem itp. W skutek kontuz. i zapalenia ócz powrócił w paździer niku 1863 do Lwowa, gdzie jako właśc. sklepu krawiec, i realności zyskiwał coraz bardziej mir Oznaczenie wśród obywateli, którzy powołali go do Rady miasta i Izby kandl. i obdarzyli mandatem posła do Rady państwa. Jemu zawdzięcza Lwów popieranie myśli urządzenia na wzgórzack przedmieścia Stryj skiego uroczego parku, nazwanego "Parkiem Kilińskiego".
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Niemczynowski


Olszewski
Id rekordu informacji: 25945
wieku lat 35, obywatel ziemski z Żytomierskiego powiatu, służył w oddziale Wróblewskiego, poległ w potyczce pod Chełmem 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Olszewski


Ignacy Olszewski
Id rekordu informacji: 31417
ur. r. 1841 w Hrubieszowie, jubii. i złot., służył jako szereg, w oddz. Czachowskiego i Ćwieka. Walczył pod Grzybową górą, Stefankowem, Boryją, Jeziorkiem, Bzeczniowem, Hżą, Kowalą, Wirem, Zaklikowem, Biłgorajem, Panasówką, Otroszą, Batorzem, Nowym stawem, Chełmem, Malinówką, Wytyczowem i Gródkiem. Ranny pod Bzeczniowem i Gródkiem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Olszewski


Wiktor Opolski
Id rekordu informacji: 30886
słuch, medyc., pracował w organiz. i został 27. marca 1863 uwięzionym w Krakowie. Po wypuszczeniu na wolność służył w oddz. Tetery. Po rozbiciu oddz. otrzymał nomin. na lekarza w oddz. Lelewela. Kontuzyow. pod Panasówką, po bitwie pod Batorzem przeszedł do oddz. Ćwieka i brał udział w rozprawach pod Nowemi •stawami, Chełmem, Malinówką, Szwajcarami i Momotami. Po powst. lekarz, radca rządu i prym. szpitala we Lwowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Opolski


Adolf Antoni Otto
Id rekordu informacji: 30381
ur. r. 1830 w Tykocinie, ofic. pryw., służył jako porucz. konnej żandar. w gub. Lubelskiej i walczył pod Krasnobrodem, Józefowem, Borowemi młynami, Narolem, Tyszowcami, Chełmem, Kobylanką, Uchaniami, Żyżynem, Fajsławicami itd. Alarmował ustawicznie miasta : Krasnystaw, Lublin, Zamość, Hrubieszów, Chełm itpPrawie wszystkie oddziały wkraczające w Lubelskie z Gałicji, były przeprowadzane przez ten oddział konny.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Otto


Józef Pajewski
Id rekordu informacji: 25124
urzędnik z Brześcia Litewskiego, lat 24, zginął pod Chełmem w Podlaskiem, adjutant Wróblewskiego.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Pajewski


Walenty Raczyński
Id rekordu informacji: 31543
ur. r. 1843 w Rzeszowie, czeladnik szewski. służył jako szereg, w oddz. Czechowskiego, Rudowskiego i Ćwieka. Walczył pod Stefankowem, Ostrowem, Boryją, Rzeczniowem, Białobrzegami, Rusinowem, Bobrzą, Batajami, Blizinem, Przegorzałą. Chełmem, Kowalą, Wirem, Ossą, Biłgorajem itp.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Raczyński


Józef Władysław Rucki
Id rekordu informacji: 32271
oficer armii węgierskiej z r. 1848/49 był r. 1863 naczelnikiem województw Lubelskiego i Hrubieszowskiego. W myśl instrukcji unikał ruchów zacze pnych i starał się tylko utrzymać oddział do czasu spodziewanej interwencji i tworzyć kadry dalszych szeregów. Z działań jego była znaczniejszą wspólna akcya z (wiekiem. przy której stoczył w sierpniu 1863 zwycięską bitwę pod Chełmem. Po powst. przebywał w Monachium.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Rucki


Jan Rudowski
Id rekordu informacji: 22230
Urodzony w 1840 roku w Płockiem.Junkier strzelców rosyjskich.
W powstaniu styczniowym oficer służył w oddziałach Zawadzkiego i Czachowskiego.Następnie jako Naczelnik w randze pułkownika.Walczył w 34 bitwach m.in.pod Chełmem ,Ossą,Boryją.
Ranny pod Bucniowem.Zmarł w Galicji.
Śląska Biblioteka Cyfrowa
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Dowódcy oddziałów ...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Rudowski


Jan Rudowski
Id rekordu informacji: 31376
ur. r. 1840 w Płockiem, junkier strzelców rosyjskich, służył jako oficer w oddz. Zawadzkiego i Czachowskiego, później jako naczelnik w randze pułkownika. Walczył w 34 bitwach, pomiędzy innemi pod Chełmem,. Ossą, Boryją, Blizinem, Bucniowem, Wirem, Suchedniowem, Budą maleniecką, Przysuchą itp. Ranny pod Bucniowem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Rudowski


Jan Henryk Samborski
Id rekordu informacji: 58661
ur. w 1843r. w Radomiu. W powstaniu podporucznik. Walczył pod dowództwem Langiewicza, Ćwieka i gen. Hauke Bosaka. Brał wybitny udział w walkach pod Suchedniowem, Św. Krzyżem, Staszowem, Stefankowem, Chełmem, Depotyczami, Kowalem, Wirem i wielu innymi W bitwie pod Borownem dostał się do niewoli. Uwięziony, a następnie zesłany na Sybir do Jenisejskiej gub. Na wygnaniu przebył do 1870r.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Samborski


Bronisław Sroczyński
Id rekordu informacji: 31570
ur. r. 1844 w Bolesławiu, praktykant gospodarczy, służył jako szereg, przy żuawach Ćwieka, później w oddz. Eminowicza. Walczył pod Chełmem, Iłżą, Kowalą i Wirem. Ranny pod Wirem dwa razy ciężko przez postrzały w nogi, w ataku na bagnety i postrzał w prawy bok. Po powst. dzierżawca.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Sroczyński


Marceli Stecki
Id rekordu informacji: 25408
z Warszawy, służył w oddziale Ćwieka, poległ w bitwie pod Chełmem w Lubelskiem, dnia 2 Grudnia 1863 r. Poprzednio był już ranny w bitwie pod Minkowcami, niedaleko Sławuty dnia 22 Maja 1863 r., służąc w oddziale Ciechońskiego.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Stecki


Michał Szóstak
Id rekordu informacji: 51041
Kowal i krawiec z Krystynopola, pod Bełzem, lat 23, walczył w korpusie Czachowskiego, brał udział w bitwach pod Wirem, Chełmem i Kowalami, ranny,leczył się w szpitalu radomskim, aresztowany, oskarżony dodatkowo o kradzież, skazany na pół roku ciężkiego więzienia, na głowie ma ślad po cięciu pałaszem.
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Lwowska, nr 249, 1865 r.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Szóstak


Ludwik Weeber d'Ehrenzweig
Id rekordu informacji: 32046
ur. w Podhajcach r. 1837, prakt. namiest, służył jako porucz. adjut. w oddz. Czechowskiego (pod Potokiem, Jedlanką, Banachami), Jeziorańskiego (pod Kobylanką), Krysińskiego (pod Białą, Sajówką, Domaszewem), Ćwieka (pod Chełmem, Iłżą, Kowalami, Wirem, Puławami, Ireną, Biłgorajem, Panasówką, Batorzem, iSTowemi stawami, Chełmem, Malinówką, Szwajcarami, Momotami i Krasnobrodem). Po powstaniu komis. Magistr. Lwowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Weeber d'Ehrenzweig


  Jeśli szukasz konkretnej osoby, sprawdź wyszukiwanie wg nazwiska (litery w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.