Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT




* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘ



Wystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
Józef Malinowski
Id rekordu informacji: 22333
lwowianin, umarł w Krakowie we wrześniu 1863 r. z ran otrzymanych w utarczce pod Igołomią.


Józef Malinowski
Id rekordu informacji: 24967
wieku lat 20, rodem ze Lwowa, uczeń tamtejszego gimnazyum, w skutek ran otrzymanych w bitwie pod Igołomią dnia 15 Sierpnia 1863 roku zmarł w dniu 15 września t. r. w szpitalu św. Łazarza w Krakowie, pochowany na miejscowym cmentarzu w d. 17 t. m. r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Malinowski


Józef Masakowski-Jossler
Id rekordu informacji: 31778
ur. r. 1849 w Pradze, student, służył jako sierżant strzelców w oddz. Langiewicza (pod Ojcowem, St. Krzyżem i Pieskową skałą) Denisiewicza .(poci Szycami), Mierosławskiego (poci Igołomią) Wysockiego (pod Radziwiłłowem), Taniewskiego (pod Igołomią). Ranny w rękę, w ramię i w piersi 15-go sierpnia 1863 poci Igołomią. Po powst. urzędnik magistr. w Pradze.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Masakowski-Jossler


Ludwik Mierosławski
Id rekordu informacji: 46398
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Krzywosądz 19.02.1863, Nowa Wieś 21.02.1863, (krakowskie: Igołomia 4.05.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Mierosławski


Ludwik Mierosławski
Id rekordu informacji: 56745
Ur. 17.1.1814 w Nemours (Seine-et-Marne) we Francji. Ojciec: Kasper Adam, oficer wojsk Ks. Warszawskiego, dowódca kompanii inwalidów w Łomży. Matka Adelajda Notte de Vaupleux.
Uczył się w Szkole Pijarskiej w Łomży. W latach 1826-1830 w Korpusie Kadetów w Kaliszu. Oficer 5 Pułku Piechoty Liniowej. Jako oficer brał udział w Powstaniu Listopadowym m.in pod dowództwem Samuela Różyckiego z którym wszedł do Wolnego Miasta Krakowa, następnie Powstaniu Wielkopolskim 1846 po którym został schwytany w Świniarach i skazany na śmierć i po uwolnieniu przez Rewolucję Berlińską we Wiośnie Ludów 1848. Później walczył też na Sycylii i jako naczelny wódz połączonych sił Badenii i Palatynatu. W 1860 z nominacji Garibaldiego dowódca niesformowanego legionu internacjonalnego. Od 1861 kierował Polską Szkołą Wojskową w Genui. W pierwszych bitwach odznaczył się odwagą i skutecznością, później wiele jego decyzji przyjmowano jako zaspokojenie ambicji osobistych. Wymyślił też kilka niezbyt praktycznych wynalazków jak kosowóz, czy łopatka saperska wkładana pod kaszkiet.
W 1862 w "Instrukcji powstańczej" wydanej w Paryżu przedstawił plan trzech etapów - napady na małe garnizony, oczyszczenie pewnego obszaru kraju i zorganizowanie regularnej armii. Propozycję objęcia dowództwa otrzymał dopiero 30.1.1863. Przyjął je od razu ale funkcję dyktatora z dużym ociąganiem. Plan zakładał przeprawienie się do powiatu lipnowskiego, zamiast tego generał wkroczył na Kujawy gdzie spotkał się w Krzywosądzy z niewielką grupą słabo uzbrojonych studentów Daniłowskiego. 16 lutego wydał odezwę do zrywu ogólnopolskiego. W dniach 19-21 wraz z oddziałem Mielęckiego stoczył zakończone klęską bitwy pod Krzywosądzem, Trojaczkami i Nową Wsią. Chory i zgorzkniały przekroczył granicę Pruską i udał się do Paryża. 8 marca pozbawiony został władzy dyktatorskiej. 12 marca przybył do Krakowa gdzie protestując przeciwko dyktaturze Langiewicza przyczynił się do dezorganizacji jego oddziału. Zorganizował oddział pod dowództwem Malczewskiego i stoczył bitwę4 maja pod Igołomią. 10 maja powrócił do Paryża. Tam w końcu zrzekł się dyktatury i 28 września został naczelnym organizatorem oddziałów poza granicami zaboru moskiewskiego. 8 listopada odwołany decyzji tej nie przyjął. Zmarł 22.11.1878 w Paryżu, jest pochowany na Montparnasse.
Brat Ludwika - Adam, był marynarzem, handlarzem, łowcą wielorybów a następnie właścicielem ponownie odkrytej wyspy na Oceanie Indyjskim - nowy Amsterdam. W 1848 uczestnik powstań w Europie i inżynier. Zginął wracając z rejsu do Australii w 1851r.
Źródła: inne noty Bazy oraz Gnat-Wieteska Z., Generałowie Powstania Styczniowego, Pruszków 1994
źródło: nad. GP, za: opracowanie GP na podstawie zbioru źródeł
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Mierosławski


Władysław Miniewski
Id rekordu informacji: 46803
uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: Igołomia 21.03.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Miniewski


nieznany
Id rekordu informacji: 44059
Przy drodze Kraków – Sandomierz znajduje się mogiła zbiorowa 28 nieznanych powstańców z oddziału płk Aleksandra Tatera – Taniewskiego poległych 15.08.1863. Miejsc. Złotniki, gm. Igołomia, woj. małopolskie
źródło: nad. DHRP, za: ROPWiM - Powstanie styczniowe - Mogiły poległych, weteranów i miejsca pamięci, dokument pdf
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: nieznany


Jan Pacanowski
Id rekordu informacji: 31129
ur. r. 1828 w Tuliczu. urzędnik na Węgrzech, służył jako sierżant w oddz. Chmielińskiego, Krukowieckiego i Tetery. Pod Igołomią raniony, wzięty do niewoli, zesłany do rot aresztanckich do Jarosławia na 3 lata — następnie na posilenie do Tobolskiej gub. -—wrócił do kraju w r. 1868. Po powst. właściciel realności.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Pacanowski


Seweryn Fabian Perkowski
Id rekordu informacji: 43440
Urodził się w Warszawie 20 stycznia 1845 r.
Sympatyzował z poglądami «czerwonych» i biorąc udział w jednej z przedpowstaniowych ulicznych manifestacji warszawskich, otrzymał cięcie pałaszem w głowę w czasie starcia z rozpraszającym je wojskiem. Po otwarciu Szkoły Głównej w 1862 r., zapisał się na wydział lekarski. Studia przerwało powstanie 1863 r., w którym wbrew podjętej 23 stycznia przez większość młodzieży kształcącej się w Szkole Głównej uchwale, aby w powstaniu nie uczestniczyć, Seweryn Perkowski wziął czynny udział walcząc w ‘partii’ Jeziorańskiego.
Do powstania wyszedł z Warszawy, co połączone było z pewnymi trudnościami wobec kontroli na rogatkach nad wszystkimi osobami wyjeżdżającymi.
Można przypuszczać, że do partii Jeziorańskiego wstąpił w końcu stycznia 1863 r. w obozie, który Antoni Jeziorański rozłożył w lasach radziwiłłowskich, niedaleko odległej od Warszawy o około 65 km na południowy zachód wsi Jeruzal w powiecie skierniewickim i dzielił dalsze losy tego oddziału. Mógł więc 4 lutego brać udział w „napadzie” na Rawę Mazowiecką, a potem uczestniczył walkach, które oddział ten stoczył po połączeniu się Jeziorańskiego z Langiewiczem w Małogoszczy 22 lutego. Po bitwie pod Grochowiskami 18 marca 1863 r. Seweryn Perkowski znalazł się chyba w niedobitkach tej partii, które jednak pozostały i utrzymały się na terenie Królestwa Polskiego. Bo ci, którzy 19-21 marca przekroczyli w między Opatowcem a Igołomią kordon, zostali na granicy przez Austriaków rozbrojeni i internowani, nie mogli więc dalej walczyć.
Seweryn Perkowski natomiast uczestniczył w bitwie pod Kobylanką, której końcowy akt rozegrał się 6 maja 1963 r. Po niej – po 6 maja oddział, w którym służył, zmuszony został do przekroczenia austriackiego kordonu, może pod Borowymi Młynami [obecnie Borowiec w puszczy Solskiej] bądź po którymś z kolejnych starć pod Naklikiem, Lipinami, Harasiukami, czy w końcu po ostatecznym rozgromieniu Jeziorańskiego 11 maja 1863 r. pod Hutą Krzeszowską. Po przekroczeniu kordonu, ranny Seweryn Perkowski znalazł czas jakiś schronienie i opiekę w domu pana Alfreda (?) Młockiego, obywatela ziemskiego w Galicji. Tam został przez władze austriackie aresztowany i internowany w twierdzy, najpierw w Igławie, a następnie w Ołomuńcu skąd wydostał się w 1864 r. i udał się do Francji, aby na Sorbonie ukończyć przerwane studia medyczne.
Seweryn Perkowski przechowywał kulę karabinową, którą wykrył w swej powstańczej burce. Kulę tą kazał oprawić w złoto i wyryć na oprawie datę jej odkrycia. Niestety ta cenna pamiątka przepadła w czasie I wojny światowej, a wraz z nią zginęło świadectwo, które dopomogłoby do zorientowania się w jakiej akcji bojowej Seweryn Perkowski między innymi uczestniczył.
Po wydostaniu się z więzienia austriackiego, udał się Seweryn Perkowski w 1864 r. do Paryża dla kontynuowania studiów medycznych. Tam, 22 grudnia 1869 r., uzyskał stopień doktora medycyny na podstawie rozprawy „De la pneumonie rhumatismale” [Paris, librarie Delahaye, 1869, str.67]. Uczestniczył jako lekarz ruchomego ambulansu w wojnie francusko-pruskiej i otrzymał obywatelstwo francuskie [naturalisation extraordinaire et gratuite], osiedlając się i pracując jako lekarz w tym kraju.
Trawiony tęsknotą za ojczyzną wrócił do kraju pod rosyjski zabór, mimo trudności i niebezpieczeństw z tym połączonych ze względu na swój udział w powstaniu i nielegalny pobyt zagranicą. Aresztowany na granicy rosyjskiej w 1874 r., oddany został pod nadzór policji, pod którym czas jakiś przebywał. Pokonawszy niemałe trudności, powtórzył na Uniwersytecie Warszawskim egzaminy lekarskie i uzyskał w 1876 r. dyplom lekarza. W czasie wojny rosyjsko-tureckiej 1877-78 był ordynatorem szpitala Czerwonego Krzyża w pałacu brühlowskim w Warszawie, następnie zaś ordynatorem wojskowego szpitala ujazdowskiego do 1892 r. Odtąd do końca życia zajmował się prywatną praktyką le-karską. Napisał szereg rozpraw medycznych, ogłaszanych w czasopismach le-karskich polskich i francuskich.
Umarł w Warszawie 10 lutego 1907 r. około 3-ciej po południu, po dwutygodniowej chorobie, wywołanej atakiem apoplektycznym. Pochowany na Powązkach w grobie rodzinnym [kwatera 4, rząd 3, grób 4-5].
Zachowała się oryginalna fotografia Seweryna Perkowskiego z 1863 r. w stroju powstańczym, wykonana w Zakładzie fotograficznym Karola Beyera w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu № 389.
Seweryn Perkowski zaślubił 22 kwietnia [10 kwietnia st. st.] 1890 r. w kościele parafialnym w Szawkianach w pow. szawelskim na Żmudzi Wandę Teresę Juliannę Gorską, urodzoną w Dżiuginianach w pow. telszewskim na Żmudzi 26 lutego 1864 r. Małżeństwo miało czworo dzieci: Zygmunta (1892-1897), Jadwigę (1893-1974), Józefa (1896-1940) i Tadeusza (1896-1942).
Polski Słownik Biograficzny, t. 25, s.622-623, wyd. PAN, Ossolineum 1980.

Stanisław Kośmiński,Słownik Lekarzów Polskich,Warszawa 1883, str. 380.

Księga pamiątkowa zjazdu b. wychowańców b. Szkoły Głównej Warszawskiej w 40-tą rocznicę jej założenia, Warszawa 1905, str. 144.
źródło: nad. Jan Perkowski, za: Pisemny przekaz Tadeusza Perkowskiego, syna Seweryna Fabiana Perkowskiego.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Perkowski


Eustachy Petyon
Id rekordu informacji: 45912
uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: Igołomia 4.05.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Petyon


Wawrzyniec Pędowski
Id rekordu informacji: 31229
ur. r. 1836 w Badoszycach, walczył pod Igołomią i był aresztowany przez wojska austryacisie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Pędowski


Wawrzyniec Pędowski
Id rekordu informacji: 48371
Urodzony w 1836 r. w Radoszycach jako syn Wincentego i Małgorzaty.
Przed i po powstaniu był czeladnikiem piekarskim w Krakowie i Galicji.
W czasie powstania w r. 1863/4 był pod dowództwem Krukowieckiego, walczył pod Szklarami i Igołomią. Aresztowany przez wojsko austriackie i osadzony u Św. Michała.
Podupadł na zdrowiu, starał się o przyjęcie do Przytuliska.
Teczka osobowa weterana powstania z roku 1863/4
Świadectwo moralności z parafii Św. Floriana w Krakowie.
źródło: nad. Marta Świdrak, za: Archiwum Narodowe w Krakowie zespól 550
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Pędowski


Kazimierz Puławski
Id rekordu informacji: 58635
ob. ziemski. Wstąpił w maju 1864r. do operującego w Krakowskiem Oddziału Legii Zagranicznej, w którym pozostawał, aż do jego rozbicia pod Igołomią, gdzie wraz z innymi przeszedł na terytorium austriackie. Internowany w Ołomuńcu, a następnie w Iglawie.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Puławski


Marcin Puzia
Id rekordu informacji: 25233
wieku lat 32, rodem z Dąbrowy, guber. Radomskiej, w skutek ran odniesionych w bitwie pod Igołomią, zmarł w klinice Krakowskiej dnia 20 Marca 1863 r. (Czas Nr. 68).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Puzia


Saladyn Ramiow
Id rekordu informacji: 46575
Dr, uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Krzywosądz 19.02.1863, Nowa Wieś 21.02.1863, krakowskie: Igołomia 4.05.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Ramiow


Ramlow
Id rekordu informacji: 34972
zapewne Saladyn, lekarz, mierosławczyk, w 1863 r. brał udział m. in. w bitwie pod Igołomią. Później na emigracji
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Ramlow


Ignacy Sobolewski
Id rekordu informacji: 31682
ur. r. 1845 w Zakrzowie, subjekt handlowy, służył jako szereg, w oddz. Mielęckiego, Miniewskiego i Tetery. Pod Igołomią wzięty do niewoli, skazany do Kaługi na lat 3, wrócił do kraju r. 1867. Ranny pod Krzykawką otrzymał 8 pchnięć bagnetem. Po powrocie kupiec.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Sobolewski


Władysław Straszewski
Id rekordu informacji: 31490
ur. r. 1842 w Rzędowicach, słuch, techn., służył w oddz. Kurowskiego i Taniewskiego. Walczył pod Sosnowcem, Miechowem, Wodzisławiem i Igołomią. Po powst. wiertacz kop. nafty.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Straszewski


Erazm Swirczowski
Id rekordu informacji: 31321
ur. r. 1839 w gub. Kieleckiej, urzędn, przybocz. Wks. Konstantego, był deleg. Bządu naród, przy Langiewiczu i Mirosławskim. Walczył pod Staszowem i Igołomią. Po powst. urzęd. Wydz. kraj.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Swirczowski


Błażej Synowiec
Id rekordu informacji: 55048
Ze Świątnik piszą do nas: Pochowaliśmy tutaj d.5 b.m. jednego z weteranów 1863r. ś.p. Błażeja Synowca. ś.p. Synowiec pod Igołomią walcząc pod wodzą Langiewicza, otrzymał silną ranę od moskiewskiego bagnetu, a 29 października 1893 pod Jeziorkiem, jako żołnierz pułku Bosaka, w oddziale Rembajły, dostał kulą w ramię. Strzał pozbawił go władzy w ręku. Resztę dni cichego żywota spędził w Świątnikach. Umarł mając 52 lata
źródło: nad. Tade, za: Czas(?)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Synowiec


Józef Szeligiewicz
Id rekordu informacji: 133
(? - 21 III 1863), pochodził z Nowego Sącza, zginął pod Igołomią
http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/index.php/tarnow/146-tarnow-kopiec-powstancow-styczniowych
źródło: Tarnów - kopiec powstańców styczniowych
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Szeligiewicz


Józef Szypuła
Id rekordu informacji: 32217
urodź, r 1844 w Trzebinii, ogrodnik, służył w oddz. Langiewicza, Taniewskiego (pod Igołomią), R.ębajły i Bosaka do lutego 1864. Więziony przez 6 miesięcy w Wiśniczu, wysłużył potem lat dwanaście w wojsku austryackiem
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Szypuła


Józef Śmiechowski
Id rekordu informacji: 46188
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Grójec 23.01.1863, (Grójec 25.01.1863), krakowskie: Żarnowiec 20.02.1863, Chroberz 17.03.1863, Grochowiska 18.03.1863, Igołomia 21.03.1863, lubelskie: Kobylanka 1.05.1863, Kobylanka 6.05.1863, Huta Krzeszowska 11.05.1863
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Śmiechowski


Aleksadner Taniewski
Id rekordu informacji: 30494
h. Jastrzębiec, ur. r. 1833 w Akkiermanie w Bessarabii, obywat. ziem., podpuł. rosyj , profes. fortyfik. szkół wojsk, w Petersburgu, służył jako podpułk. dowódca oddz. krakowskich, komend, naród. Krakowa od 18. lipca do 14. sierpnia 1863. Pod koniec organ, był szefem sztabu przy organizatorze wschodniej Galicji. Dowodził pod Wąsowem, Igołomią, w drobnych utarczkach z jen. Bosakiem w Krakowskiem i Sandomierskiem pod pseudon. " Tetera albo Jastrzębiec". Po powstaniu urzęd. miasta Krakowa.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Taniewski


Aleksander Taniewski
Id rekordu informacji: 57145
Tetera, Jastrzębiec, pułkownik. Urodził się w Akermanie na Krymie. Był podpułkownikiem wojsk rosyjskich, następnie dowodził oddziałem w powstaniu 1863 r. jako pułkownik. Komendant narodowy miasta Krakowa od 18 lipca do 14 sierpnia 1863 r. Poniósł klęskę w nocy z dnia 14 na 15 sierpnia 1863 r. niedaleko Igołomii. Pod koniec organizacji był szefem sztabu przy organizatorze wschodniej Galicji. Dowodził pod Węzewem, Igołomią, w drobnych utarczkach generałem Bosakiem, w Sandomierskiem pod pseudonimem Tetera albo Jastrzębiec. Po powstaniu był urzędnikiem magistratu w Krakowie. Zmarł w Krakowie 2 maja 1904 r. jak urzędnik magistratu licząc lat 63.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Taniewski


Tetera
Id rekordu informacji: 23823
Był pułkownikiem poszedł granicą 4 lipca 4 lipca pod Komarowem w krakowskim lecz poniósł klęskę w nocy z 14 na 15 sierpnia niedaleko Igołomi.
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Tetera


Antoni Tomalikowski
Id rekordu informacji: 31855
ur. w Czarnych niwach, rządca dóbr, służył jako podof. pod Langiewiczem i Czachowskim Walczył pod Chrobrzą, gdzie w miejsce rannego ofic. Pociołowskiego został mianowany przez jen. Czapskiego podof. i objął obowiązki rannego, dalej pod Grochowiskami, St. Krzyżem i Igołomią. Ranny pod Grochowiskami od kuli armatniej, ogłuchł na prawe ucho, a pod Chrobrzą otrzymał skaleczenie nad okiem od odłamka granatu. Po powstaniu rolnik.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Tomalikowski


Stefan Twaruszko
Id rekordu informacji: 31723
ur. r. 1846 w Staniątkach, stolarz, służył w oddz. Tetery pod Igołomią i Rębajły pod kap. Plewińskim, jako kosynier i pod kap. Reimundem jako strzelec. Walczył pod Iłżą, w lasach Siekierzyńskich. pod Opatowem itp. Ranny, wzięty do niewoli, zesłany do Tomskiej gub. wrócił do kraju w r. 1869. Po powrocie woźny.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Twaruszko


Stefan Węlcmowski
Id rekordu informacji: 31858
ur. w Częstochowie r. 1844. student, służył jako szereg, w oddz. Kurowskiego, Mierosławskiego i Taniewskiego. Walczył pod Miechowem i Igołomią. Po powstaniu oficjalista.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Węlcmowski


Stanisław Wierzbiński
Id rekordu informacji: 46623
uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: Igołomia 21.03.1863, Golczewice 22.04.1863, Jaworznik 24.04.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Wierzbiński


Adam Zagórski
Id rekordu informacji: 32109
ur. w Starej wsi r. !841. słuch, szkoły główn. w Warszawie, służył jako kapitan w sztabie woj. lubelskiego i podlaskiego pod Smiechowskim, Langiewiczem Jeziorańskim i Waligórskim. Walczył pod Grójcem, Rawą. Lubochnią. Małogoszczą. Pieskową skałą. Skałą. Sosnówką, Chrzobrzą, Grochowiskami. Igołomią, Kobylanką. Hutą krzeszowską i Borowem. Ranny w dwóch bitwach: Po powst. dr. medyc. w Rzeszowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Zagórski


Aleksander Zdanowicz
Id rekordu informacji: 31346
ur. r. 1839 w Zdanówce, uczeń szkoły wojsk, w Genui, służył jako porucz. kosynierów, następnie strzelców w oddz. Cieszkowskiego (pod Sosnowcem), Jeziorańskiego i Langiewicza (pod Małogoszczą), Mierosławskiego (pod Igołomią) i Alladara (pod Ciotuszą). Ranny kulą w ramię w Skale, kulą w nogę pod Igołomią i 22 razy od lanc i pałaszów pod Ciotuszą. Po powst. publicysta i urzędnik prywatny.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Zdanowicz


Poprzednie wyniki   Jeśli szukasz konkretnej osoby, sprawdź wyszukiwanie wg nazwiska (litery w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)



Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca



© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.