Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
Feliks Joachim Stanisław Bieńkowski
Id rekordu informacji: 30620
ur. r. 1888 w Radomiu. Inżynier Zarządu komunik. lądów, i wodn. w Warszawie. Służył jako podpor. jazdy w oddz. inżyn. wojew. krakowsk.. następnie w jeździe oddziału Brzezińskiego, wreszcie w jeździe ruskiej Różyckiego. Walczył pod Pieskową skałą. Glanowem i Imbramowicami. Po powstaniu inżynier Wydziału kraj. we Lwowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Bieńkowski


Józef Braun
Id rekordu informacji: 22800
Kapitan kosynierów w partii Kurowskiego. Adiutant Cybulskiego. Powstańca tegoż nazwiska i imienia wymienia Aleksander Nowolecki w Pamiątce dla rodzin polskich. Miał on być szefem sztabu oddziału Aleksandra Zdanowicza i Leona Frankowskiego. Być może, iż po ich porażce przeszedł do oddziału Kurowskiego; miał później walczyć jeszcze pod Imbramowicami w partii Krukowieckiego. Zmarł w grudniu 1863
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Braun


Bronisław Brzeski
Id rekordu informacji: 31766
ur. r. 1848 w Łączkach brzeskich, jako słuchacz 1-go roku praw, służył w oddz braci Habichtów i walczył pod Pieskową skałą, Imbramowicami i Glanowem. Po powst. ukończył studya, złożył doktorat i objął posadę notaryusza w Tarnowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Brzeski


Jacenty Cembszyński
Id rekordu informacji: 30481
górnik, ur. w Krakowie w r. 1842, był czynny w organizac., następnie służył jako szeregów, i podoficer saperów w oddz. Miniewskiego i Krukowieckiego i walczył pod Krzykawką i Imbramowicami. Ranny był pod Krzykawką 3 krotnie, od cięć pałasza, pod Imbranowicami w lewą nogę od kuli i przejechany przez furgony.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Cembszyński


Jan Ciszek
Id rekordu informacji: 58112
Poszedł do powstania, mając zaledwie lat 16. Nic dziwnego, te z początku przyjąć go nie chciano. Przezwycięża te trudności, przechodzi granicę z oddziałem Krukowieckiego i bije się pod Imbramowicami. Po rozbiciu oddziału wraca do Galicji. Aresztowany przez Austriaków, ucieka w przebraniu kobiecym. Zaciąga się do nowego oddziału i dąży na punkt zborny. Aresztowany ponownie, ucieka. Zaciąga się po raz trzeci - do oddziału Rębajły. Próbuje przejść granicę. Udaje mu się to dopiero za piątym razem Po parotygodniowym pobycie w partii powstańczej, w pierwszej bitwie pod Jeziorkiem. ranny, po bohaterskim oporze dostaje się do niewoli. Zaiste, nie tylko, jak pisze "żywość, jaką wonczas odznaczałem się i zapał" sprawiły, że szesnastoletni chłopak tak wytrwale pełnił swoją powinność powstańczą. Sprawiła to również prawdziwie góralska zaciętość i gorąca miłość Ojczyzny.
Dalsze koleje Jana Ciszka w niewoli rosyjskiej były zwykle: Sąd wojenny, wędrówka od więzienia do więzienia, dom poprawy - głód, upokorzenia, roboty przymusowe. W r 1867 wrócił szczęśliwie do domu. Dalsze jego życie i zasługi znane są dobrze na Podhalu.
(Wstęp Gustawa Kaleńskiego)
źródło: nad. GP+, za: Gazeta Podhalańska. 1927, nr 5
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Ciszek


Józef Etgens
Id rekordu informacji: 24298
urodzony 2 Sierpnia 1839 r. w Krakowie, akademik, następnie oficer oddziału strzelców, ranny ciężko w bitwie pod Imbramowicami 15 Sierpnia 1863 roku, napadnięty w drodze przez nieprzyjaciela, porąbany został, jak podają, w Glanowie.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Etgens


Józef Kajetan Etgens
Id rekordu informacji: 20467
słuchacz wydziału medycznego na wszechnicy Jagiellońskiej, pod Imbramowicami dnia 15. sierpnia 1863. raniony ciężko i złożony na furgony, gdy oddział (Krukowieckiego) naciskany przez nieprzyjaciela począł ustąpować, a wozy zostały pozostawione na los Opatrzności, dopadnięty przez Moskali i rozsiekany na sztuki.


Ignacy Gajkowski
Id rekordu informacji: 30982
ślusarz, służył jako szereg, w strzelcach pod Krukowieckim (pod Skałą, Glanowem i Imbramowicami), pod Rozenbachem, (pod Opatowem i Sandomierzem). Tutaj wzięty do niewoli, osądzony w Włodzimierzu na 3 lata do rot areszt, do Charkowa, powrócił do kraju w r. 1867. Ranny był w kark kulą pod Glanowem. sówką, Batorzem, Chełmem, Krasnostawem, Piaskami i w wielu innych potyczkach. Wzięty do niewoli, został wywieziony na Sybir. Był ranny w głowę lancą, w ramię pałaszem a w lewą nogę kulą. Po powrocie do kraju prywatny oficjalista.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Gajkowski


Gryca
Id rekordu informacji: 24440
(Popi) Zginął pod Imbramowicami.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Gryca


Piotr Grzymalski
Id rekordu informacji: 32089
ur. w Siedlcach r. 1847, uczeń, służył jako dziesiętnik w oddz. Grekowicza, Rumockiego, Denisiewicza, Mossakowskiego i Krukowieckiego. Walczył pod Szklarami, Wielką wsią, Szycami, Skałą, Glanowem i Imbramowicami. Ranny był pod Imbramowicami. Po powst. inżyn. kolei Karola Ludwika.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Grzymalski


Adolf Kamienobrodzki
Id rekordu informacji: 31617
ur. r. 1844 w Tarnowie, słuch, techn., służył jako szereg, w oddz. Krukowieckiego. Walczył pod Glanowem i Imbramowicami, gdzie został ranny. Po powstaniu budowniczy.
(w oryg: Kamieniobrodzki, popr. Adam Sapeta - praprawnuk)
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Kamienobrodzki


Feliks Kołdrasiński
Id rekordu informacji: 24678
vel Kołdrzanowski uczeń Akademii Medycznej z Warszawy, służył w oddziale Brzezińskiego, poległ w bitwie pod Imbramowicami dnia 15 Sierpnia 1863 r.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Kołdrasiński


Aleksander Krukowiecki
Id rekordu informacji: 23079
pseud. Brzeziński, Zubr (1825 - 1896) - syn Jana, generała polskiego. Zaangażowany w ruchu przedpowstańczym w stronnictwie białych. Po wybuchu powstania zorganizował własnym kosztem oddział, podległy zgrupowaniu Aleksandra Taniewskiego, którym dowodzili bracia Habichowie. Oddział ten w sierpniu 1863 stoczył dwie bitwy pod Imbramowicami i Glanowem (obrona dworu). Po powrocie do Galicji Krukowiecki walczył jeszcze pod rozkazami Walerego Wróblewskiego. Ostatnią wyprawę podjął w styczniu 1864 z oddziałem kpt. Edwarda Rylskiego. Po powstaniu działacz polityczny, właściciel ziemski, poseł na sejm galicyjski. Zmarł w Aksmanicach w lipcu
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Krukowiecki


Lunowski
Id rekordu informacji: 25784
szeregowiec, zginął pod Imbramowicami 1863roku.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Lunowski


Franciszek Pareński
Id rekordu informacji: 23487
technik akademii krakowskiej, umarł dnia 23. lipca 1863 r. z ran odniesionych pod Imbramowicami.


Franciszek Pareński
Id rekordu informacji: 25131
wieku lat 21, syn byłego sędziego appelacyjnego przy Trybunale Krakowskim, ukończony technik, autor „Nauka sztucznych ogni 1860 r.a, w skutek ran otrzymanych w bitwie pod Imbramowicami dnia 15go Sierpnia 1863 r. ¿marł dnia 23 Listopada t. r. w Krakowie i tamże pochowany.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Pareński


Walenty Podsiadłowski
Id rekordu informacji: 23357
krakowianin, umarł w sierpniu 1863 r. z rany odniesionej w bitwie pod Imbramowicami.


Walery Posiadłowski
Id rekordu informacji: 26030
czy Podsiadłowski, technik z Krakowa, w skutek ran odniesionych w b.itwie pod Imbramowicami podług innych pod wsią Wielmożną, zmarł w szpitalu św. Łazarza w Krakowie dnia 12go Września 1863 roku. Pochowany na cmentarzu miejscowym d. 14 t. m. i r. (Kron. Nr. 33).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Posiadłowski


Jan Razowski
Id rekordu informacji: 31279
ur. r. 1838 w Czernichowie, ślusarz, przerabiał broń dla oddz. w warstatach na Prądniku czerwonym. Następnie służył w oddz. Krukowieckiego i Rębajły. Ranny pod Imbramowicami.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Razowski


Stanisław Skalski
Id rekordu informacji: 31060
ur. r. 18,6 w Borku szlacheckim, uczeń, służył jako szereg, podoficer, w końcu porucznik w oddz. Langiewicza (pod Chrobrzą i Grochowiskami) i Krukowieckiego (pod Pieskową skałą. Glanowem, Imbramowicami). Ranny pod Imbramowicami w prawą nogę. Po powst. właściciel dóbr ziemśk.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Skalski


Wojciech Skoczek
Id rekordu informacji: 31777
ur. r. 1849 w Modnicy Dużej, murarz, służył jako szereg, strzelców w oddz Krukowieckiego. pod kapit. Sroczyńskim i walczył pod Szycami, w Pieskowej skale i pod Imbramowicami. Ranny kulą w prawą goleń
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Skoczek


Ignacy Sułkowski
Id rekordu informacji: 31977
ur. w Krowodrzy r. 1834, rolnik, służył jako szereg, w kawał Krukowieckiego. Walczył w Pieskowej skale, pod Imbramowicami i Glanowem. Wzięty do niewoli, skazany do rot areszt, w Omsku, następnie odesłańy do Tobolska, powrócił do kraju r. 1868. Po powrocie cieśla,
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Sułkowski


Kazimierz Wasilewski
Id rekordu informacji: 25577
włościanin, zginął pod Imbramowicami.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Wasilewski


Emil Weinert
Id rekordu informacji: 23615
zginął w walce z Moskalami pod Imbramowicami dnia 15. sierpnia 1863 r.


Emil Wejnert
Id rekordu informacji: 25581
wieku lat 23, rodem z Warszawy, syn urzędnika magistratu, uczeń uniwersytetu w Gandawie, poległ w bitwie* pod Imbramowicami dnia l5go Sierpnia 1863 r. jako podporucznik.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Wejnert


Kazimierz Woydt
Id rekordu informacji: 25641
z Poznańskiego, poległ pod Imbramowicami 1863 r. (Im. Stupn. podaje, że zginął pod Ignacewem). *
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Woydt


Żywica
Id rekordu informacji: 26423
zginął pod Imbramowicami.

(tak samo w Zbiorach Sauczeya [CDIAL])
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Żywica


 

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.