Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
Polikarp Dąbkowski
Id rekordu informacji: 46550
(Dąbski, Dębkowski), uczestnictwo w potyczkach: płockie: Kietlanka 13.05.03., Łączka 23.05.1863, (Naguszew 3.06.1863), Drążdżewo 29..06.1863, Porządzie 15.07.1863, Magnuszew 12.08.1863 (poległ)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Dąbkowski


Bronisław Deskur
Id rekordu informacji: 45853
(Lisowczyk), uczestnictwo w potyczkach: podlaskie: Radzyń 23.01.1863, płockie: (Dąbrowa 8.03.1863), Stok 5.05.1863, Kietlanka 13.05.1863, Łączka 23.05.1863, lubelskie: Kania Wola 23.07.1863
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Deskur


Bronisław Deskur
Id rekordu informacji: 57932
Bronisław Deskur naczelnik Powstania na powiat Radzyń a przez krótki czas całego Podlasia. Major Bronisław Deskur – przyjaciel, obrońca włościan, 1835–1895 Major Powstania Styczniowego Dziedzic Niegowa, majątku Horostyta
Założyciel Deskurowa na zasadzie oczynszowania włościan Patriota – demokrata zwolennik uwłaszczenia włościan
Bohater walk Powstania Styczniowego w Puszczy Białej i na Podlasiu.(Lisowczyk), uczestnictwo w potyczkach: podlaskie: Radzyń 23.01.1863, płockie: (Dąbrowa 8.03.1863), Stok 5.05.1863, Kietlanka 13.05.1863, Łączka 23.05.1863, lubelskie: Kania Wola 23.07.1863. Władze cywilne Powstania Styczniowego na naszym ternie
źródło: nad. Roman Bronisław Kułakowski, za: inf. rodzinne
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Deskur


Karol Frycze
Id rekordu informacji: 46262
uczestnictwo w potyczkach: płockie: Myszyniec 9.03.1863, Stok 5.05.1863, Kietlanka 13.05.1863, Łączka 23.05.1863 poległ, (Naguszew 3.06.1863), (Rydzewo 8.09.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Frycze


Kozłowski
Id rekordu informacji: 44626
udział w potyczkach: płockie: Kietlanka 13.05.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Kozłowski


Walery Mężeński
Id rekordu informacji: 25862
czy Mężyński, wieku lat 25, rodem z Tykocińskiego, student akademii medycznej z wydziału farmaceutycznego w Warszawie (podług innych prowizor aptekarski), przed powstaniem członek organizacyi, służył w oddziale Mystkowskiego w Płockióm, gdzie pełniąc obowiązki żołnierza w razie potrzeby doglądał i opatrywał chorych, poległ walcząc mężnie w bitwie pod Małkinią ugodzony kulą w czoło. Podług innych źródeł zginął w bitwie pod Kietlanką d. 13 Maja 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Mężeński


Walery Mężeński
Id rekordu informacji: 58269
(lub Mężyński) student wydziału farmaceutycznego Akademji Medycznej w Warszawie, w wieku lat 25, rodem z Tykocińskie- go, przed powstaniem już był członkiem organizacji. Po wybuchu powstania wstąpił w szeregi walczących w oddziale Mystkowskiego Ignacego w Płockiem. Pełniąc obowiązki żołnierza, w razie potrzeby doglądał chorych i opatrywał rannych. Poległ walcząc mężnie w bitwie pod Małkinią, ugodzony kulą w głowę, 17.V.1863 r. Podług innych źródeł zginął w bitwie pod Kietlanką 13.V.1863
źródło: nad. GP+, za: Wacław Sokolewicz, Farmaceuci w Powstaniu 1863, Warszawa 1931
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Mężeński


Ignacy Mystkowski
Id rekordu informacji: 46029
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Łochów 27.01.1863, grodzieńskie: Siemiatycze 6.02.1863, płockie: (Dąbrowa 8.03.1863), (Borzymin 21.04.1863), Stok 5.05.1863, Kietlanka 13.05.1863 poległ, (Małkinia 17.05.1863), (Drążdżewo 29.06.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Mystkowski


Stanisław Osmólski
Id rekordu informacji: 46610
uczestnictwo w potyczkach: płockie: Kietlanka 13.05.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Osmólski


Władysław Ostaszewski
Id rekordu informacji: 25113
wieku lat 40 kilka, b. oficer wojsk pruskich, następnie inżynier przy drodze żelaznej Warszawsko - Petersburgskiej, służył jako porucznik w oddz. Mystkowskiego poległ w bitwie pod samym Czyżewem w pow. Ostrołęckim d. 12 Maja 1863 r. Gł. Nr. 22 i Cz. N. 125. 128 podają, że niedaleko Czyżewa pod Kietlanką.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Ostaszewski


Władysław Ostaszewski
Id rekordu informacji: 46808
uczestnictwo w potyczkach: płockie: Stok 5.05.1863, Kietlanka 13.05.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Ostaszewski


Leopold Plucińskl
Id rekordu informacji: 46379
(Plążyński), uczestnictwo w potyczkach: grodzieńskie: Siemiatycze 6.02.1863, płockie: Radzanów 21.03.1863, Stok 5.05.1863, Kietlanka 13.05.1863 poległ
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Plucińskl


Józef Podbielski
Id rekordu informacji: 25196
wieku lat 30, b. kapitan jeneralnego sztabu wojsk rosyjskich, rodem z Łomży, w powstaniu służył jako major w oddziale Mystkowskiego, poległ w bitwie pod Kietlanką a raczej pod Czyżewem w powiecie Ostrołęckim dnia 13go Maja 1863 roku (Czas Nr. 117, 125 i 128. Głos Nr. 22).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Podbielski


Józef Podbielski
Id rekordu informacji: 46175
uczestnictwo w potyczkach: płockie: Stok 5.05.1863, Kietlanka 23.05.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Podbielski


Łukasz Podbielski
Id rekordu informacji: 31526
ur. r. 1843 w G-niazdowie, służył jako żołnierz, sierżant, podporucznik i walczył pod Zarembami, Przetyczą, Chorzelami. Myszyńcem, Drążdrzewem, Szreńskiem, Badzanowem, Stokiem, Kietlanką, Łączką, Osuchą i Zambrowem. Ranny w bitwie pod Myszyńcem. Po powst. konduktor dróg krajowych.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Podbielski


Łukasz Podbielski
Id rekordu informacji: 54590
Podbielski Łukasz - ur. 1843 r. w Gniazdowie, służył jako żołnierz, sierżant, podporucznik i walczył pod Zarębami, Przetyczą, Chorzelami, Drążdżewem, Szreńskiem, Radzanowem, Stokiem, Kietlanką, Łączką, Osuchą i Zambrowem. Ranny w bitwie pod Myszyńcem. Po powstaniu konduktor dróg krajowych. Był autorem niedrukowanego pamiętnika, dotyczącego powstania na Kurpiach. Zmarł w styczniu 1902 r.
źródło: nad. GP, za: Kurpie - historia i trwanie
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Podbielski


Piotr Szyling
Id rekordu informacji: 54587
ur. ok. 1831 r., pochodzący z Ostrołęki, dzierżawca folwarku Dalekie. Nie wiadomo gdzie zginął, czy pod Myszyńcem jak pisał Z. Chądzyński, czy w maju 1863 r. pod Kietlanką jak zanotowano w „Pamiątce dla rodzin polskich”. (Chądzyński, Kolumna)
źródło: nad. GP, za: Kurpie - historia i trwanie
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Szyling


Piotr Szylling
Id rekordu informacji: 25475
wieku ląt 32, rodem z okolic Rawy, dzierżawca folwarku Dalekie w pow. Ostrołęckim, poległ jako szeregowiec w bitwie pod Kietlanką przy kolei żelaznej dnia 13go Maja 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Szukaj więcej rekordów dot. nazwiska: Szylling


  Jeśli szukasz konkretnej osoby, sprawdź wyszukiwanie wg nazwiska (litery w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.